{"item0":{"ime-i-prezime":"Ademovi\u0107 Aida","adresa":"Mustafe Pe\u0107anina Ro\u017eaje","telefon":"068\/319-277 ","e-mail":"aida.ademovic2017@gmail.com"},"item1":{"ime-i-prezime":"Bojovi\u0107 Anica","adresa":"Nedakusi bb Bijelo Polje","telefon":"068\/783-803 ","e-mail":"anicabojovic7@gmail.com"},"item2":{"ime-i-prezime":"Golubovi\u0107 -Popovi\u0107 Ana","adresa":"Ul. 29. Novembra Berane","telefon":"069\/771-088 ","e-mail":"ana.golubovic.popovic@gmail.com"},"item3":{"ime-i-prezime":"Duraku Majlinda","adresa":"\u0110erane I Ulcinj","telefon":"069\/038-129 ","e-mail":"rrona@t-com.me"},"item4":{"ime-i-prezime":"Duraku Mehmed","adresa":"\u0110erane i Ulcinj","telefon":"067\/314-072 ","e-mail":"rrona@t-com.me"},"item5":{"ime-i-prezime":"\u0110uki\u0107 Branka","adresa":"Brezojevice Plav","telefon":"067\/563-299 ","e-mail":"branka.djuki\u0107@czsr.me"},"item6":{"ime-i-prezime":"Juki\u0107- \u0110urovi\u0107 Blaga ","adresa":"Gori\u010dani (Golubovci) Podgorica","telefon":"067\/436-059 i 063\/206-522 ","e-mail":"nina.crnagora@gmail.com"},"item7":{"ime-i-prezime":"Lazovi\u0107 Milena","adresa":"Ul. Ru\u017ea br. 16 Podgorica","telefon":"067\/266-309 ","e-mail":"lazeta86@gmail.com"},"item8":{"ime-i-prezime":"Lepovi\u0107 Marija","adresa":"Vrani\u0107i bb Podgorica","telefon":"069\/292-121 ","e-mail":"lepovicm@gmail.com"},"item9":{"ime-i-prezime":"Mamula Silvana","adresa":"Luke Tomanovi\u0107a br. 2 Tivat","telefon":"067\/279-906 i 069\/406-456 ","e-mail":"silvana.mamula@gmail.com"},"item10":{"ime-i-prezime":"Mitrovi\u0107 Aleksandra","adresa":"Kotorska 3 Podgorica","telefon":"067\/156-243 ","e-mail":"mitrovic.aleksandra020@gmail.com"},"item11":{"ime-i-prezime":"Popovi\u0107 - Gavranovi\u0107 Dijana","adresa":"Aerodromska br. 15 Podgorica","telefon":"067\/439-862 ","e-mail":"dijanapg@t-com.me"},"item12":{"ime-i-prezime":"Ra\u0161\u010danin Ivana","adresa":"Perojska b. 34, Masline Podgorica","telefon":"067\/456-992 ","e-mail":"irascanin@gmail.com"},"item13":{"ime-i-prezime":"Smolovi\u0107 Valentina","adresa":"Obala Ribnice br. 8 Podgorica","telefon":"067\/505-315 i 069\/049-183 ","e-mail":"smolovicvanja68@gmail.com"},"item14":{"ime-i-prezime":"Stupar \u0110uri\u0161i\u0107 Radmila","adresa":"Internos Medikal Centar, Nik\u0161i\u0107ka br. 99 \u2013 Podgorica","telefon":"067\/285-273 i 069\/015-515 ","e-mail":"radmila.stupar.djurisic@gmail.com"},"item15":{"ime-i-prezime":"Tripkovi\u0107 Nikica","adresa":"Studentska 17a Podgorica","telefon":"067\/984-809 ","e-mail":"ntripkovic@yahoo.com"},"item16":{"ime-i-prezime":"Cerovi\u0107 Nata\u0161a","adresa":"Ul. 8. Marta br. 56 Podgorica","telefon":"069\/155-160 ","e-mail":"nzejak@yahoo.com"}}