Robe Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Skupštine Crne Gore 1 7000 44593 "Tekom promet" doo 02046733 Robe Nabavka zastava za potrebe Skupštine Crne Gore 2 1996.5 44589 "YUS Trade" doo 02414481 Robe Nabavka cbjetnih aranžmana za potrebe Skupštine Crne Gore 3 5000 44594 "Blu Fiore" doo 03371000 Radovi Izvođenje radova u magacinskom prostoru Skupštine crne Gore 4 5019.78 44593 "LD Gradnja" doo 02675188 Radovi Tekuće održavanje građevinskog objekta - izrada ventilacionog sistema u prostoru novoh magacina u zgradi Skupštine Crne Gore 5 951.06 44593 "LD Gradnja" doo 02675188 Radovi Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji prostora za rezervni izvor napajanja 6 4817.49 44593 "LD Gradnja" doo 02675188 Radovi Radovi na zidnim i podnim oblogama sa molerskim i parketarskim radovima 7 2989.78 44594 "LD Gradnja" doo 02675188 Radovi Radovi na adaptaciji drvenih masiva u prostoru Zelenog salona 8 4996.1 44594 "LD Gradnja" doo 02675188 Radovi Radovi na elektro i termo tehničkim instalacijama u Skupštini Crne Gore 9 5889.97 44594 "LD Gradnja" doo 02675188 Radovi Radovi na adaptaciji prijemne prostorije - Zeleni salon 10 5991.45 44594 "LD Gradnja" doo 02675188 Robe Nabavka magacinskih ormara za odlaganje inventara 11 3083.12 44594 "Centrometal" doo 02313987 Usluge Snimanje i publikovanje novih virtuelnih tura Skupštine Crne Gore 12 1573 44596 "Mont Way" doo 03151018 Radovi Tekuće održavanje građevinskog objekta - zidne obloge u Zelenom salonu Skupštine Crne Gore 13 1757.53 44596 "Nova Decor" doo 02405512 Robe Zavjese i draperije za potrebe Zelenog salona Skupštine Crne Gore 14 4999.53 44596 "Nova Decor" doo 02405512 Robe Kafa za potrebe Skupštine Crne Gore 15 15.9 44596 "Mokafine" doo 03320243 Usluge Usluge Službenog lista Crne Gore - Opštinski i međunarodni propisi 16 2560 44599 JU "Službeni list Crne Gore" 02013886 Robe Materijali za potrebe organozacije događaja - Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta 17 220.22 44599 "Click Print" doo 02585101 Usluge Usluge izrade tagova - imena na graverskoj plastici za potrebe Skupštine Crne Gore 18 212.96 44600 "SMAPS" doo 03247503 Radovi Razne opravke u poslovnim prostorima - suteren zgrade Skupštine Crne Gore 19 280.72 44601 "Ramel" doo 02142520 Radovi Razne opravke u poslovnim prostorima - adaptacija dijela enterijera Skupštine Crne Gore 20 982.52 44601 "Ramel" doo 02142520 Robe Nabavka unutrašnjeg interaktivnog LED totema 21 7260 44606 "Interactive" d.o.o. 03315878 Robe Nabavka televizijske opreme 22 14757.16 44606 "Koving" d.o.o. 02302373 Robe Nabavka materijala sa štampom za potrebe Kabineta Skupštine Crne Gore 23 2691.65 44608 "Click Print" doo 02585101 Robe Nabavka grbova za potrebe Skupštine Crne Gore 24 7440.29 44607 "Hiron Creative Lab" doo 03256634 Usluge Usluge održavanja softvera koji se već koriste u Skupštini Crne Gore - produženja garancija za HP serversku i storage opremu 25 14869.69 44615 "SAGA CG" doo 02657598 Usluge Sofverski paket za upravljanje konferencijskim sistemom Plave sale i Plavog salona 26 5244.29 44616 "SIPA" doo 02294729 Robe Moleskine blokovi za potrebe kancelarije Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore 27 1795.28 44617 "Komo" doo 02728559 Usluge Razne usluge - Usluge preuzimanja i odlaganja elektronskog i drugog čvrstog otpada 28 968 44617 "Hemosan" doo 02160102 Usluge Usluge fiksne telefonije, po partijama - Partija I 29 6050 44618 "Crnogorski telekom" AD 02289377 Usluge Usluge fiksne telefonije, po partijama - Partija II 29 3922.67 44616 "Logate" doo 02632284 Robe Nabavka usisivača za suvo i mokro usisavanje za potrebe Skupštine Crne Gore 30 987.4 44622 "Hemko" doo 02283115 Robe Nabavka profesionalnih kolica za održavanje higijene za potrebe Skupštine Crne Gore 31 789 44622 "Hemko" doo 02283115 Robe Nabavka uređaja za sušenje ruku za potrebe Skupštine Crne Gore 32 3950 44622 "Hemko" doo 02283115 Usluge Izrada CIP-a i godišnja participacija za ISBN bazu podataka (Katalozi) 33 22 44627 Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" 02010470 Usluge Usluga kopiranja ključeva za određeni broj kancelarija u zgradi Skupštine Crne Gore 34 22.5 44629 Ključarska radnja Jagoš 2206982210016 Robe Materijali za potrebe organizacije izložbe povodom 8. marta Međunarodnog dana žena 35 575.96 44629 "MB Grafica" doo 02057280 Robe Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Skupštine Crne Gore 36 20000 44634 "Ljetopis" doo 02065002 Robe Zahvalnice - Plakete za odlazak koleginica u penziju 37 96.8 44635 "SMAPS" doo 03247503 Radovi Nabavka, isporuka i montaža - Radovi na elektro i termotehničkim instalacijama u Zelenom salonu Skupštine Crne Gore 38 100.43 44642 "Ramel" doo 02142520 Usluge Demontaža LED displeja sa glavnog ulaza Skupštine Crne Gore 39 600 44642 "Algotech" doo Usluge Usluge održavanja i servisiranja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, po partijama 40 22143 44642 "Osmanagić Co" doo 02293544 Usluge Usluge održavanja i servisiranja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, po partijama 40 1815 44642 "Osmanagić Co" doo 02293544