Evidencija stečajnih upravnika

Naziv
Evidencija stečajnih upravnika
Datum dodavanja
2018-09-13 08:11:10
Datum ažuriranja
2021-10-20 16:37:03
Opis
Resursi
Ime, ime oca i prezime Broj i datum podnošenja zahtjeva Vrsta i stepen šk.spreme Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja Datum provjere znanja Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. Primjedbe (Adresa)
KALAČ Hasima SAFET 03-7600/07 od 23.11.2007 Ekonomski fakultet 03-364/08 od 03.04.2008 4/14/2008 03-2646/08 od 14.04.2008 Rožaja, Maršala Tita 12, 067/231-778
DR.DRAGOLJUB USKOKOVIĆ 03-3993/08 od 05.06.2008 Dr.ekonom. i prav.nauka 03-4678/08 od 03.07.2008 7/21/2008 03-3993/08 od 22.07.2008 Podgorica, Hercegovačka 90 067/592-554
SLAVKOVIĆ Panto MILOMIR 03-4987/08 od 18.07.2008 Ekonomski fakultet 03-4678/08 od 03.07.2008 7/21/2008 03-4987/08 od 22.07.2008 B.Polje, Živka Žižića S3/8 069/414-324
CICMIL Miluna ZDRAVKO 03-4577/08 od 30.06.2008 Pravni fakultet 03-4678/08 od 3.07.2008 7/21/2008 03-4577/08 od 22.07.2008 Podgorica, Moskovska 76, 069/442-966
KLAJEVIĆ Gligorija VESKO 03-4072/08 od 09.06.2008 Pravni fakultet 03-4678/08 od 03.07.2008 7/21/2008 03-4072/08 od 22.07.2008 Podgorica, Đoka Miraševića br. 5 O69/526-700
KALUĐEROVIĆ Luke ČEDO 03-4278/08 od 16.06.2008 Pravni fakultet 03-4678/08 od 03.07.2008 7/21/2008 03-4278/08 od 22.07.2008 Podgorica, »13.jula« br. 49 069/051-553
TOMČIĆ Riste VIDOJE 03-4231/08 od 12.06.2008 Ekonomski 03-4678/08 od 03.07.2008 7/21/2008 03-4231/08 od 22.07.2008 Žabljak, Narodnih heroja bb, 069/457-988
VUKOVIĆ Božidara 03-4700/08 od 04.07.2008 Pravni fakultet 03-4678/08 od 07.07.2008 7/21/2008 03-4700/08 od 22.07.2008 Podgorica, Vasa Raičkovića br. 18 067/868-741
MILIĆ Vida DRAGAN 03-612/09 od 30.01.2009. Ekonomski fakultet 03-612/09-1 od 5.02.2009 2/19/2009 03-612/09 -2 od 20-02.2009. Nikšić, Stubička 8/19 o67-633 467
JAUKOVIĆ DRAGOSLAV 03-8302/08 od 18.12.2008. Pravni fakultet 03-8302 od 2.2.2009. 2/19/2009 03-8302/08-2 od 20.02.2009. Podgorica, S.Markovića 23 067-648-958
Redni broj Name Datatype
1 Ime, ime oca i prezime tekst
2 Broj i datum podnošenja zahtjeva tekst
3 Vrsta i stepen šk.spreme tekst
4 Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja tekst
5 Datum provjere znanja datum
6 Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. tekst
7 Primjedbe (Adresa) tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.