Evidencija stečajnih upravnika

Naziv
Evidencija stečajnih upravnika
Datum dodavanja
2018-09-13 08:11:10
Datum ažuriranja
2021-10-20 16:37:03
Opis
Resursi
Ime, ime oca i prezime Broj i datum podnošenja zahtjeva Vrsta i stepen šk.spreme Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja Datum provjere znanja Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. Primjedbe (Adresa)
VIDAKOVIĆ Milića ŽELJKO 03-2977/05 od 26.5..2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/14/2005 03-2977/05 od17.10.2005. Mojkovac,Mališe Damjanovića 11/8
RAŠOVIĆ Rajka LIDIJA 03-3741/05 od 15.6.2005. Pravni fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/14/2005 03-3741/05 od 17.10.2005.. IX Crnogorske bb Podgorica
RAKOČEVIĆ S.MILAN 03-5022/05 od 30.08.2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/14/2005 03-5022/05 17.10.2005. Podgorica, 27.mart br.58
RAŠOVIĆ Spasa ŽARKO 03-2512/05 od 27.05.2005. Pravni fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/15/2005 03-2512/05 od 17.10.2005. Podgorica, B.Bracanovića 19
GRBA Branka RADOJICA 03-3667/05 od 13.6.2005.. Mašinski fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/15/2005 03-3667/05 od 17.10.2005. Pljevlja,Velimira Jakića 12
RADIFKOVIĆ Radislava MIOMIR 03-5021/05 od _30.8..2005 Pravni fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/15/2005 03-5021/05 od _17.10..2005 Podgorica, Marksa i Engelsa 14
ŠABOVIĆ Alije HAMID 03-5298/05 od 14.9.2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/15/2005 03-5298/05 od 17.10.2005. Rožaje, Sandžalka 32
BOŠKOVIĆ Milorada RADOSLAV 03-4409/08 od 24.06.2008. Pravni fakultet 03-4678/08 od 21.07.2008 7/21/2008 03-4678/08 od 21.07.2008 Berane,VIII Crnogorske, Park VI, Lamela II 069 043 410
MILAŠINOVIĆ Branislava SAVO 03-2615/05 od 17.5.2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 17.10.2005 10/15/2005 03-2615/05 od 17.10.2005. Oktobarske Revolucije 30 Podgorica
GORANOVIĆ Nikole BILJANA 03-3105/05 od 27.5.2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 17.10.2005 10/15/2005 03-3105/05 od 17.10..2005. Nikšić, Nikca od Rovina P+7
Redni broj Name Datatype
1 Ime, ime oca i prezime tekst
2 Broj i datum podnošenja zahtjeva tekst
3 Vrsta i stepen šk.spreme tekst
4 Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja tekst
5 Datum provjere znanja datum
6 Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. tekst
7 Primjedbe (Adresa) tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.