Evidencija stečajnih upravnika

Naziv
Evidencija stečajnih upravnika
Datum dodavanja
2018-09-13 08:11:10
Datum ažuriranja
2021-10-21 05:27:16
Opis
Resursi
Ime, ime oca i prezime Broj i datum podnošenja zahtjeva Vrsta i stepen šk.spreme Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja Datum provjere znanja Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. Primjedbe (Adresa)
VUJAČIĆ Raška NIKOLA 03-3595/03 od 01.09.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-3595/03 od 29.3.2005 Podgorica, V. Terzića 1
RAIČEVIĆ Vuka SLOBODAN 03-3684/03 od 05.09.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-3684/03 od 29.3.2005 Podgorica, Aerodromska 2A/3 069-215-968
DAJKOVIĆ BLAŽO 03-3150/03 od 17.07.03 Biotehnički fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-3150/03 od 29.3.2005 Podgorica, R.Burića 171
MITROVIĆ Milana SAŠA 03-2631/05 od 17.05.2005 Ekonomski fakultet 03-3557/05 od 13.06.2005 7/11/2005 03-2631/05 od 18.07.2005 Podgorica, M. Bakića 92
SMOLOVIĆ Jokana DRAGAN 03-3956/05 od 26.06.2005 Pravni fakultet 03-3557/05 od 13.06.2005 7/11/2005 03-3956/05 od 18.07.2005 Podgorica, Ivana Crnojevića 75
VUKSANOVIĆ Veljka DRAGAN 03-2654/05 od 18.05.2005 Pravni fakultet 03-3557/05 od 13.06.2005 7/11/2005 03-32654/05 od 18.07.2005 Podgorica, Đ. Miraševića bb
DRAŠKOVIĆ Neđeljka NENAD 03-2799/05 od 13.05.2005 Pravni fakultet 03-3557/05 od 13.06.2005 7/11/2005 03-2799/05 od 18.07.2005 Podgorica, Cetinjski put bb
GORANOVIĆ Filipa MILJAN 03-3104/05 od 27.05.2005 Ekonomski fakultet 03-3557/05 od 13.06.2005 7/11/2005 03-3104/05 od 18.07.2005 Nikšić, Nikca od Rovina P+7/2
ROGAČ MILOJEVIĆ Milana VENERA 03-3222/05 od 1.6.2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/14/2005 03-3222/05 od 17.10.2005. Bar, J.Tomaševića 14
RADIČEVIĆ LJ. BRANISLAV 03-5023/05 od 30.8.2005.. Fakultet polit.nauka 03--5261/05 od 22.09.2005 10/14/2005 03-5023/05 17.10.2005. Podgorica, Hercegovačka 92
Redni broj Name Datatype
1 Ime, ime oca i prezime tekst
2 Broj i datum podnošenja zahtjeva tekst
3 Vrsta i stepen šk.spreme tekst
4 Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja tekst
5 Datum provjere znanja datum
6 Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. tekst
7 Primjedbe (Adresa) tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.