Evidencija stečajnih upravnika

Naziv
Evidencija stečajnih upravnika
Datum dodavanja
2018-09-13 08:11:10
Datum ažuriranja
2021-10-21 04:54:43
Opis
Resursi
Ime, ime oca i prezime Broj i datum podnošenja zahtjeva Vrsta i stepen šk.spreme Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja Datum provjere znanja Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. Primjedbe (Adresa)
MILAČIĆ Borislava VESELIN 03-1823/04 od 23.04.2004 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1823/03 od 29.3.2005 Podgorica, Vasa Raičkovića 18
LEKIĆ Jašara PAKE 03-1395/05 od 29.03.05 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1395/03 od 29.3.2005 Bar, Bul.revolucije 4/36
RAKOČEVIĆ Radovana PREDRAG 03-66/04 od 13.01.2004 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/22/2005 03-66/04 od 29.3.2005 Kolašin, Drijenak bb
RADOVIĆ Mihaila ĐURAĐ 03-3507/03 od 21.08.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/22/2005 03-3507/03 od 29.3.2005 Kolašin, Palih partizanki 5
JOVETIĆ Blaža ČEDOMIR 03-3334/03 od 04.08.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/22/2005 03-3334/03 od 29.3.2005 Cetinje, Četvrte proleterske 9
ČARAPIĆ Milisava VLADIMIR 03-3556/03 od 27.08.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/22/2005 03-3556/03 od 29.3.2005 Podgorica, Aerodromska 25/36
SAMARDŽIĆ Ljubomira VESELIN 03-3530/03 od 26.08.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-3530/03 od 29.3.2005 Podgorica, Zelenika bb
KUČ Hajra IBRAHIM 03-1394/05 od Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-1394/05 od 29.3.2005 Rožaje, Maršala Tita bb
VUKOVIČ Petka SLOBODAN 03-4108/03 od 03.10.2003 Ekonokmski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-4108/03 od 29.3.2005 Podgorica, Blaža Jovanovića 29
GUBERINIĆ B. MILAN 03.-3979/03 od 29.09.03 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-3979/03 od 29.3.2005 Podgorica, Trg B. Vučinića 9
Redni broj Name Datatype
1 Ime, ime oca i prezime tekst
2 Broj i datum podnošenja zahtjeva tekst
3 Vrsta i stepen šk.spreme tekst
4 Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja tekst
5 Datum provjere znanja datum
6 Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. tekst
7 Primjedbe (Adresa) tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.