Evidencija stečajnih upravnika

Naziv
Evidencija stečajnih upravnika
Datum dodavanja
2018-09-13 08:11:10
Datum ažuriranja
2021-10-20 16:37:03
Opis
Resursi
Ime, ime oca i prezime Broj i datum podnošenja zahtjeva Vrsta i stepen šk.spreme Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja Datum provjere znanja Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. Primjedbe (Adresa)
RADOVIĆ Vojislava BORISLAV 03-3895/03 od 30.09.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3895/03 od 29.3.2005 Cetinje, »Gipos« II/2
LAKIĆ Veljka GRDINIĆ 03-4232/08 od 02.09.2008 Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu 03- 4232/08 od 24.09.2008 9/24/2008 03-4232/08 od 24.9.2008. Bijelo Polje, Ž.Žižića 3 tel.067 244 896
RONDOVIĆ Radoša DRAGOMIR 03-4318/03 od 16.10.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-4318/03 od 29.3.2005 Podgorica, Oktobarske revolucije 105
MARKOVIĆ V. ZORAN 03-4355/03 od 21.10.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-4355/03 od 29.3.2005 Podgorica, Zetskih odreda 36
BOROZAN Mihajila BRANKO 03-15/04 od 12.01.2004 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-15/04 od 29.3.2005 Cetinje, Bul.crnogorskih junaka 81
LOPIČIĆ Janka RAJKO 03-3572/03 od 29.08-03 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3572/03 od 29.3.2005 Podgorica, Trg Kralja Nikole 5
BOŠKOVIĆ M. DIMITRIJE 03-3610/03 od 02.09.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3610/03 od 29.3.2005 Mojkovac, S.Drobnjaka 12
RAIČEVIĆ Momčila VESELIN 03-3535/03 od 26.08.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3535/03 od 29.3.2005 Podgorica, Malo brdo, zgrada 5
MILIĆEVIĆ Sima VLAJKO 03-3567/03 od 28.08.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3567/03 od 29.3.2005 Podgorica, Neznanih junaka 5
STOJOVIĆ Luke VJERA 03-1828/03 od 23.04.2004 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1828/03 od 29.3.2005 Podgorica, B.Tomovića F-7/9
Redni broj Name Datatype
1 Ime, ime oca i prezime tekst
2 Broj i datum podnošenja zahtjeva tekst
3 Vrsta i stepen šk.spreme tekst
4 Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja tekst
5 Datum provjere znanja datum
6 Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. tekst
7 Primjedbe (Adresa) tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.