Evidencija stečajnih upravnika

Naziv
Evidencija stečajnih upravnika
Datum dodavanja
2018-09-13 08:11:10
Datum ažuriranja
2021-10-21 05:27:16
Opis
Resursi
Ime, ime oca i prezime Broj i datum podnošenja zahtjeva Vrsta i stepen šk.spreme Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja Datum provjere znanja Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. Primjedbe (Adresa)
GVOZDENOVIĆ O. DRAGICA 03-1645/12 od 6.3.2012. Fakultet organizacion. nauka 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1645/12 -2 od 4.4.2012.. Podgorica,Slobode 75 Tel.069 487 048
SOKIĆ Boza NOVAK 03-1692/12 od7.3.2012. Mašinski fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1692/12-2 od 4.4.2012. Podgorica,Princa Mihaila Petrovića35 tel.069 360 860
VUKOVIĆ Miomira ILINKA 03-1173/12 od 17.2.2012. Ekonomski fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1173/12 od 4.4.2012. Podgorica,Vijenci Danila Kiša 5/VI-23, tel.069 070 333
Redni broj Name Datatype
1 Ime, ime oca i prezime tekst
2 Broj i datum podnošenja zahtjeva tekst
3 Vrsta i stepen šk.spreme tekst
4 Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja tekst
5 Datum provjere znanja datum
6 Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. tekst
7 Primjedbe (Adresa) tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.