Evidencija stečajnih upravnika

Naziv
Evidencija stečajnih upravnika
Datum dodavanja
2018-09-13 08:11:10
Datum ažuriranja
2021-10-21 04:54:43
Opis
Resursi
Ime, ime oca i prezime Broj i datum podnošenja zahtjeva Vrsta i stepen šk.spreme Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja Datum provjere znanja Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. Primjedbe (Adresa)
MILETIĆ Miladina SLOBODANKA 03-4182/11 od 2.6.2011. Pravni fakultet 03-2297/11-7 od 3.6.2011 6/8/2011 03-4182/11-2 od 9.6.2011. Nikšić,Danila Bojovića2 tel.067 247 176
RAKOČEVIĆ Petra VELJKO 03-1347/12 od 24.2.2012. Pravni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1347/12 -2 od 4.04.2012 Podgorica, M.Selimovića 12 tel.067 225 014
MUGOŠA Vasilija PREDRAG 03-1186/12 od 20.2.2012. Pravni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1186/12-2 od 04.04.2012 Podgorica, Velimira Terzića 15, tel. 067 586 876
ŠĆEKIĆ Miladina MILANKA 03-1480/12 od 29.2.2012. Ekonomski fakultet 03-2042/12 od 21.03.2012 4/3/2012 03-1480/12-2 od 04.04.2012. Podgorica, Bratstva i jedinstva 77/281 tel.067 591 927
MRDOVIĆ Dragana ANA 03-1506/12 od 29.2.2012. Pravni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1506/12-2 od 04.04.2012. Podgorica, Vuka Karadžića 13 tel. 069-101 905
TADIČ Žarka NOVICA 03-1564/12 od 2.3.2012. Pravni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1564/12-2 od 4.04.2012. Nikšić, Alekse Backovića 12 tel.067 505 577
MIJOVIĆ Radisava RADE 03-1636/12 od 5.3.2012. Poljoprivredni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1636/12-2 od 04.04.2012. Podgorica, Vladimira i Kosare 9 tel.069 641-611
VUJOŠEVIĆ Stevana ZORAN 03-2085/12 od 21.3.2012. Tehnički fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-2085/12-2 od 4.04.2012. Podgorica, Ivana Crnojevića 20 tel. 069 013 650
TOMKOVIĆ Branislava ALEKSANDRA 03-1544/12 od 1.3.2012. Pravni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1544/12-2 od 4.4.2012. Podgorica, bul.Save kovačevića13 tel.067 606333
JANKOVIĆ Miloša ZORAN 03-1927/12 od 14.3.2012. Ekonomski fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1927/12-2 od 4.4.2012. Podgorica, gavrila Dožića 1 tel.067 632 754
Redni broj Name Datatype
1 Ime, ime oca i prezime tekst
2 Broj i datum podnošenja zahtjeva tekst
3 Vrsta i stepen šk.spreme tekst
4 Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja tekst
5 Datum provjere znanja datum
6 Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. tekst
7 Primjedbe (Adresa) tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.