ĆULAFIĆ Vuka MILOVAN 03-962/05 od 7.3.2005 Pravni fakultet 03-457/05 od 7.03.2005 3/21/2005 03- 962/05 od 29.03.2005. Andrijevica, B.Deletića bb ŠEHOVIĆ J. ORHAN 03-3958/03 od 19.03.04. Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3958/03 od 29.3.2005. Bijelo Polje,Opština TIMOTIJEVIĆ TOMISLAV 03-2012/04 od 10.5.04. Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-2012/04 od 29.3.2005. Bijelo Polje, Živka Žižića 28 GRBAVAC Mirka RANKO 03-1265/04 od19.03.04. Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1265/04 od 29.3.2005. Herceg Novi, Mića Vavića 15/8 tel.067 333 662 RAMOVIĆ Alije ESAD 03-1836/04 od 26.04.2004 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1836/04 od 29.3.2005. Pljevlja, S.Aljkovića NOVAKOVIĆ Miluna. JULIJA 03-1630/04 od 14.9.04. Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1630/04 od 29.3.2005. Podgorica,Trg I.Milutinovića 14/3 ŠKOPELJA Božidara ZORAN 03-622/04 od 13.2.2004. Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-622/04 od 29.3.2005. Bar, M.Boškovića H6 GOSPIĆ Vučete ČEDO 3-3089/05 od _2.10.2005 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-4089/05 od 29.3.2005 Pljevlja , Tršova1/3 HODŽIĆ Šara VELIDA 03-4602/03 od 4.11.03. Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-4602/03 od 29.3.2005 Rožaje,«Eko-nova« EĆO Mehmeda NUSRET 03-4022/03 od 1.10.03. Elektrotehnički fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-4022/03 od 29.3.2005 Rožaje, Omladinska 12 RADOVIĆ Vojislava BORISLAV 03-3895/03 od 30.09.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3895/03 od 29.3.2005 Cetinje, »Gipos« II/2 LAKIĆ Veljka GRDINIĆ 03-4232/08 od 02.09.2008 Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu 03- 4232/08 od 24.09.2008 9/24/2008 03-4232/08 od 24.9.2008. Bijelo Polje, Ž.Žižića 3 tel.067 244 896 RONDOVIĆ Radoša DRAGOMIR 03-4318/03 od 16.10.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-4318/03 od 29.3.2005 Podgorica, Oktobarske revolucije 105 MARKOVIĆ V. ZORAN 03-4355/03 od 21.10.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-4355/03 od 29.3.2005 Podgorica, Zetskih odreda 36 BOROZAN Mihajila BRANKO 03-15/04 od 12.01.2004 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-15/04 od 29.3.2005 Cetinje, Bul.crnogorskih junaka 81 LOPIČIĆ Janka RAJKO 03-3572/03 od 29.08-03 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3572/03 od 29.3.2005 Podgorica, Trg Kralja Nikole 5 BOŠKOVIĆ M. DIMITRIJE 03-3610/03 od 02.09.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3610/03 od 29.3.2005 Mojkovac, S.Drobnjaka 12 RAIČEVIĆ Momčila VESELIN 03-3535/03 od 26.08.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3535/03 od 29.3.2005 Podgorica, Malo brdo, zgrada 5 MILIĆEVIĆ Sima VLAJKO 03-3567/03 od 28.08.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3567/03 od 29.3.2005 Podgorica, Neznanih junaka 5 STOJOVIĆ Luke VJERA 03-1828/03 od 23.04.2004 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1828/03 od 29.3.2005 Podgorica, B.Tomovića F-7/9 MILAČIĆ Borislava VESELIN 03-1823/04 od 23.04.2004 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1823/03 od 29.3.2005 Podgorica, Vasa Raičkovića 18 LEKIĆ Jašara PAKE 03-1395/05 od 29.03.05 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1395/03 od 29.3.2005 Bar, Bul.revolucije 4/36 RAKOČEVIĆ Radovana PREDRAG 03-66/04 od 13.01.2004 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/22/2005 03-66/04 od 29.3.2005 Kolašin, Drijenak bb RADOVIĆ Mihaila ĐURAĐ 03-3507/03 od 21.08.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/22/2005 03-3507/03 od 29.3.2005 Kolašin, Palih partizanki 5 JOVETIĆ Blaža ČEDOMIR 03-3334/03 od 04.08.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/22/2005 03-3334/03 od 29.3.2005 Cetinje, Četvrte proleterske 9 ČARAPIĆ Milisava VLADIMIR 03-3556/03 od 27.08.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/22/2005 03-3556/03 od 29.3.2005 Podgorica, Aerodromska 25/36 SAMARDŽIĆ Ljubomira VESELIN 03-3530/03 od 26.08.2003 Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-3530/03 od 29.3.2005 Podgorica, Zelenika bb KUČ Hajra IBRAHIM 03-1394/05 od Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-1394/05 od 29.3.2005 Rožaje, Maršala Tita bb VUKOVIČ Petka SLOBODAN 03-4108/03 od 03.10.2003 Ekonokmski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-4108/03 od 29.3.2005 Podgorica, Blaža Jovanovića 29 GUBERINIĆ B. MILAN 03.-3979/03 od 29.09.03 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-3979/03 od 29.3.2005 Podgorica, Trg B. Vučinića 9 VUJAČIĆ Raška NIKOLA 03-3595/03 od 01.09.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-3595/03 od 29.3.2005 Podgorica, V. Terzića 1 RAIČEVIĆ Vuka SLOBODAN 03-3684/03 od 05.09.2003 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-3684/03 od 29.3.2005 Podgorica, Aerodromska 2A/3 069-215-968 DAJKOVIĆ BLAŽO 03-3150/03 od 17.07.03 Biotehnički fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/23/2005 03-3150/03 od 29.3.2005 Podgorica, R.Burića 171 MITROVIĆ Milana SAŠA 03-2631/05 od 17.05.2005 Ekonomski fakultet 03-3557/05 od 13.06.2005 7/11/2005 03-2631/05 od 18.07.2005 Podgorica, M. Bakića 92 SMOLOVIĆ Jokana DRAGAN 03-3956/05 od 26.06.2005 Pravni fakultet 03-3557/05 od 13.06.2005 7/11/2005 03-3956/05 od 18.07.2005 Podgorica, Ivana Crnojevića 75 VUKSANOVIĆ Veljka DRAGAN 03-2654/05 od 18.05.2005 Pravni fakultet 03-3557/05 od 13.06.2005 7/11/2005 03-32654/05 od 18.07.2005 Podgorica, Đ. Miraševića bb DRAŠKOVIĆ Neđeljka NENAD 03-2799/05 od 13.05.2005 Pravni fakultet 03-3557/05 od 13.06.2005 7/11/2005 03-2799/05 od 18.07.2005 Podgorica, Cetinjski put bb GORANOVIĆ Filipa MILJAN 03-3104/05 od 27.05.2005 Ekonomski fakultet 03-3557/05 od 13.06.2005 7/11/2005 03-3104/05 od 18.07.2005 Nikšić, Nikca od Rovina P+7/2 ROGAČ MILOJEVIĆ Milana VENERA 03-3222/05 od 1.6.2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/14/2005 03-3222/05 od 17.10.2005. Bar, J.Tomaševića 14 RADIČEVIĆ LJ. BRANISLAV 03-5023/05 od 30.8.2005.. Fakultet polit.nauka 03--5261/05 od 22.09.2005 10/14/2005 03-5023/05 17.10.2005. Podgorica, Hercegovačka 92 VIDAKOVIĆ Milića ŽELJKO 03-2977/05 od 26.5..2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/14/2005 03-2977/05 od17.10.2005. Mojkovac,Mališe Damjanovića 11/8 RAŠOVIĆ Rajka LIDIJA 03-3741/05 od 15.6.2005. Pravni fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/14/2005 03-3741/05 od 17.10.2005.. IX Crnogorske bb Podgorica RAKOČEVIĆ S.MILAN 03-5022/05 od 30.08.2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/14/2005 03-5022/05 17.10.2005. Podgorica, 27.mart br.58 RAŠOVIĆ Spasa ŽARKO 03-2512/05 od 27.05.2005. Pravni fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/15/2005 03-2512/05 od 17.10.2005. Podgorica, B.Bracanovića 19 GRBA Branka RADOJICA 03-3667/05 od 13.6.2005.. Mašinski fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/15/2005 03-3667/05 od 17.10.2005. Pljevlja,Velimira Jakića 12 RADIFKOVIĆ Radislava MIOMIR 03-5021/05 od _30.8..2005 Pravni fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/15/2005 03-5021/05 od _17.10..2005 Podgorica, Marksa i Engelsa 14 ŠABOVIĆ Alije HAMID 03-5298/05 od 14.9.2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 22.09.2005 10/15/2005 03-5298/05 od 17.10.2005. Rožaje, Sandžalka 32 BOŠKOVIĆ Milorada RADOSLAV 03-4409/08 od 24.06.2008. Pravni fakultet 03-4678/08 od 21.07.2008 7/21/2008 03-4678/08 od 21.07.2008 Berane,VIII Crnogorske, Park VI, Lamela II 069 043 410 MILAŠINOVIĆ Branislava SAVO 03-2615/05 od 17.5.2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 17.10.2005 10/15/2005 03-2615/05 od 17.10.2005. Oktobarske Revolucije 30 Podgorica GORANOVIĆ Nikole BILJANA 03-3105/05 od 27.5.2005. Ekonomski fakultet 03-5261/05 od 17.10.2005 10/15/2005 03-3105/05 od 17.10..2005. Nikšić, Nikca od Rovina P+7 RADONJIĆ Milorada ŽIVKO 03-3169/06 od 19.6.2006 Pravni fakultet 03-3169/06 od 26.10.2006 11/22/2006 03- 3169/06 od 24.11.2006. Podgorica, Mitra bakića 78,tel. 069—530-052 ČUTURIĆ Mehmeda FERZATA 03-4352/06 od 22.09.06. Pravni fakultet 03-4352/06 od 26.10.2006 11/22/2006 03-4352/06 od 24.11.2006. Pljevlja-Tršova br. 24 067/308-690 PAČARIZ Bekrije REMZET 03-4694/06 od 10.10.2006 Ekonomski fakultet 03-4694/06 od 26.10.2006 11/22/2006 03-4694/06 od 24.11.2006 Bijelo Polje, Rasadnik L-2 069/051-382 JOVOVIĆ OGNJEN 03-3618/06 od 22.07.2006 Fakultet za turizam i vanjsku trgov. 03.3618/06 od 26.10.2006 11/23/2006 03-3618/06 od 23.11.2006 Herceg Novi, Kumbor 8 067/542-542 MARIJANOVIĆ Milorada VELIBOR 03-3499/06 od 11.07.2006 Pravni fakultet 03-3499/06 od 26.10.2006 11/23/2006 03-3499/06 od 24.11.2006 Berane, M.Zečevića 4a 069/086-015 DRAGAŠ Borisava NADA 03-4351/06 od 22.09.2006 Ekonomski fakultet 03-4351/06 od 26.10.2006 11/23/2006 03-4351/06 od 24.11.2006 Pljevlja, 29.novembra br. 58 067/804-694 DRPLJANIN Fazlije ĆEMAL 03-4535/06 od 05.10.2006 Ekonomski fakultet 03-4535/06 od 26.10.2006 11/22/2006 03-4535/06 od 24.11.2006 Bijelo Polje, Zaimovića livade bb, 069/056-352 OSTOJIĆ Milije ŽARKO 03-4337/06 od21.09.2006 Ekonomski fakultet 03-4337/06 od 26.10.2006 11/23/2006 03-4337/06 od 24.11.2006 Podgorica, Zmaj Jovina bb, 069/319-299 BRAJKOVIĆ BOŽIDAR 03-5046/06 od 30.10.2006 Pravni fakultet 03-5046/06 od 26.10.2006 11/22/2006 03-5046/06 od 24.11.2006 Podgorica, Steva Boljevića, Lamela 4 067/509-576 VUKOVIĆ Milovana VOJISLAVKA 03-5035/06 od 26.10.2006 Pravni fakultet 03-5035/06 od 26.10.2006 11/22/2006 03-5035/06 od 24.11.2006 Podgorica, 8. mart bb, 067/333-135 BRAUNOVIĆ Milike DRAGAN 03-8457/07 od 27.12.2007 Pravni fakultet 03-364/08 od 22.01.2008 3/3/2008 03-1601/08 od 04.03.2008 Podgorica, Hercegovačka 6 067/393-650 KUBUROVIĆ Ratka BRANISLAV 03-7563/07 od 21.11.2007 Ekonomski fakultet 03-364/08 od 22.01.2008 3/3/2008 03-1594/08 od 04.03.2008 Podgorica, B.Jovanovića 27 069/022-028 MILINKOVIĆ Miloša VLADE 03-7574/07 od 21.11.2007 Ekonomski fakultet 03-364/08 od 22.01.2008 3/3/2008 03-1595/07 od 04.03.2008 Pljevlja, Poreska uprava 067/810-196 MARKOVIĆ Ilije MLADEN 03-1215/07 od 21.02.2008 Ekonomski fakultet 03-364/08 od 22.02.2008 3/3/2008 03-1596/08 od 04.03.2008 Podgorica, Jerevanska 28 067/644-647 RADINOVIĆ Mihaila RANKO 03-1148/08 od 19.02.2008 Fak.org.nauka 03-364/08 od 22.02.2008 3/3/2008 03-1597/08 od 04.03.2008 Podgorica, Slobode 59 069/021-201 TODOROVIĆ Novaka MILAN 03-15/08 od 09.01.2008 Ekonomski fakultet 03-364/08 od 22.01.2008 3/3/2008 03-1598/08 od 04.03.2008 Podgorica, Save Kovačevića 11 069/027-274 JOKIĆ Novice MOMO 03-447/08 od 25.01.2008 Šumarski fakultet 03-364/08 od 22.01.2008 3/3/2008 03-1599/08 od 04.03.2008 Berane, Plimska P+7 069/047-735 ČINDRAK Vehbije SABRO 03-7559/07 od 21.11.2007 Pravni fakultet 03-364/08 od 22.01.2008 3/3/2008 03-1600/08 od 04.03.2008 B.Polje, M.Šćepanovića L2/8 067/553-470 POTPARA Ljuba RATKO 03-8033/07 od 11.12.2007 Ekonomski fakultet 03-2644/08 od 03.04.2008 4/14/2008 03-2644/08 od 14.04.2008 Pljevlja, Voja Đenisijevića 25 069/674-309 DROBNJAK Milana MIOMIR 03-1551/08 od 03.03.2008 Ekonomski fakultet 03-364/08 od 03.04.2008 4/14/2008 03-2645/08 od 14.04.2008 Pljevlja, Tršova bb 069-482 505 KALAČ Hasima SAFET 03-7600/07 od 23.11.2007 Ekonomski fakultet 03-364/08 od 03.04.2008 4/14/2008 03-2646/08 od 14.04.2008 Rožaja, Maršala Tita 12, 067/231-778 DR.DRAGOLJUB USKOKOVIĆ 03-3993/08 od 05.06.2008 Dr.ekonom. i prav.nauka 03-4678/08 od 03.07.2008 7/21/2008 03-3993/08 od 22.07.2008 Podgorica, Hercegovačka 90 067/592-554 SLAVKOVIĆ Panto MILOMIR 03-4987/08 od 18.07.2008 Ekonomski fakultet 03-4678/08 od 03.07.2008 7/21/2008 03-4987/08 od 22.07.2008 B.Polje, Živka Žižića S3/8 069/414-324 CICMIL Miluna ZDRAVKO 03-4577/08 od 30.06.2008 Pravni fakultet 03-4678/08 od 3.07.2008 7/21/2008 03-4577/08 od 22.07.2008 Podgorica, Moskovska 76, 069/442-966 KLAJEVIĆ Gligorija VESKO 03-4072/08 od 09.06.2008 Pravni fakultet 03-4678/08 od 03.07.2008 7/21/2008 03-4072/08 od 22.07.2008 Podgorica, Đoka Miraševića br. 5 O69/526-700 KALUĐEROVIĆ Luke ČEDO 03-4278/08 od 16.06.2008 Pravni fakultet 03-4678/08 od 03.07.2008 7/21/2008 03-4278/08 od 22.07.2008 Podgorica, »13.jula« br. 49 069/051-553 TOMČIĆ Riste VIDOJE 03-4231/08 od 12.06.2008 Ekonomski 03-4678/08 od 03.07.2008 7/21/2008 03-4231/08 od 22.07.2008 Žabljak, Narodnih heroja bb, 069/457-988 VUKOVIĆ Božidara 03-4700/08 od 04.07.2008 Pravni fakultet 03-4678/08 od 07.07.2008 7/21/2008 03-4700/08 od 22.07.2008 Podgorica, Vasa Raičkovića br. 18 067/868-741 MILIĆ Vida DRAGAN 03-612/09 od 30.01.2009. Ekonomski fakultet 03-612/09-1 od 5.02.2009 2/19/2009 03-612/09 -2 od 20-02.2009. Nikšić, Stubička 8/19 o67-633 467 JAUKOVIĆ DRAGOSLAV 03-8302/08 od 18.12.2008. Pravni fakultet 03-8302 od 2.2.2009. 2/19/2009 03-8302/08-2 od 20.02.2009. Podgorica, S.Markovića 23 067-648-958 POPOVIĆ Igora NEMANJA 03-8415/08 od 19.12.2008. Pravni fakultet 03-8415/08 od 2.2.2009. 2/19/2009 03-8415/08-2 od 2.2.2009. Podgorica, Gojka Radonjića 33a 069-889 933 JOKSIMOVIĆ M. MILIĆ 03-8201/08 od 15.12.2008. Mašinski fakultet 03-8201/08 od 2.2.2008. 2/19/2009 03-8201/08-2 od 20.02.2008. Berane, IV Crnogoske brigade 11 068-641-265 KASTRATOVIĆ Pavla MILAN 03-4/09 od 13.01.2009. Ekonomski fakultet 03-4/09 od 2.02.2009 2/19/2009 03-4/09-2 od 20.02.2009 Podgorica, Hercegovačka109 020-231 817 KEKOVIĆ Novaka DEJAN 03-484/09 od 27.01.2009. Pravni fakultet 03-484/09 od 2.02.2009 2/19/2009 03-484/09-2 od 20..02.2009 Podgorica, S.Markovića 14 069 015 293 BOJANIĆ Sava MIODRAG 03-3470/09 od 13.05.2009. Pravni fakultet 03-3470-1 od 17.06.2009 7/1/2009 03-3470/09-2 od 2.07.2009 Podgorica, Vuka Karadžića 8a tel.069 025 795 KRUŠIĆ Koste DRAGAN 03-4433/09 od 22.06.2009 Pravni fakultet 03-4433/09-1 od 22.06.2009 7/1/2009 03-4433/09-2 od 2.07.2009. Podgorica,V.Trzića 13/IV tel.067 634 012 POLEKSIĆ Radosava JOVAN 03-3654/09 od 25.5.2009. Pravni fakultet 03-3654 -1 od 17.6.2009 7/1/2009 03-3654/09-2 od 2.07.2009. Podgorica, Admirala Zmajevića 71 tel. 069 018 586 RADULOVIĆ Rajka MILAN 03-3677/09 od 25.5.2009. Pravni fakultet 03-3677/09-1 od 17.6.2009 7/1/2009 03-3677-2 od 2.07.2009. Podgorica Trg Republike 13 tel 067-242 222 Mr.BOŠKOVIĆ Vladislava DAVOR 03-3496/09 od 14.05.2009. Ekonomski fakultet 03-3496/09-1 od 17.06.2009 7/1/2009 03-3496/09-2 od 2.07.2009. Podgorica, Bulevar Pera Ćetkovića bb tel.067-224 775 ČABARKAPA Miraša SLOBODANKA 03-3497/09 od 14.5.2009. Mašinski fakultet 03-3497/09-1 od 17.06.2009 7/8/2009 03-3497/09-2 od 9.7.2009. Podgorica, Vasa Raičkovića 13 tel. 067 530 949 REČEVIĆ Kostadina VESNA 03-3611/09 od20.05.2009. Ekonomski fakultet 03-3611-1 od 17.6.2009 7/8/2009 03-3611/09-2 od 9.7.2009. Podgorica, Branka Deletića 41 tel. 067 591 950 FETIĆ Rizvana ADEM 03-3708/09 od 26.5.2009. Šumarski fakultet 03-3708/09-1 od 17.06.2009 7/8/2009 03-3708/09-2 od 9.7.2008. Podgorica,Institut za šumarstvo, N.Miloševa 10/2 tel. 069 027 061 ALEKSIĆ Mirka MILANKA 03-7406/09 od 18.11.2009. Ekonomski fakultet 03-7215/09 -1od 1.12.2009 12/23/2009 03-7406/09-2od 23.12.2009 Podgorica,M.Bakića 124 tel.067 561 893 KOVAČEVIĆ Lj. SRĐA 03-7422/09 od 19.11.2009. Ekonomski fakultet 03-7215/09-5 od 1.12.2009 12/23/2009 03-7406/09-2od 23.12.2009 Kotor,Stari Grad 319/2 tel.067 252 345 POPOVIĆ Mihaila MILIĆ 03-7451/09 od 20.11.2009. Ekonomski fakultet 03-7215/09-4od 1.12.2009 12/23/2009 03-7451/09-2 od 23.12.2009. Podgorica Vuka Karadžića 10 tel.067 620 321 VUJOTIĆ Božidara ŽELJKO 03-7526/09 od 24.11.2009. Pravni fakultet 03-7215/09- 9 od 1.12.2009 12/23/2009 03-7526/09-2 od 23.12.2009. Podgorica, Donja Gorica bb tel.069 032 215 RADOVAN Vuka RADONJIĆ 03-7436/09 od 20.11.2009. Mašinski fakultet 03-7215/09-2 od 1.12.2009 12/23/2009 03-7436/09-2 od 23.12.2009. Kotor,Rakite 5/2 tel 069 523 862 PREDRAG Radomira NIKOLIĆ 03-7286/09 od 23.11.2009 Pravni fakultet 03-7215/09-7 od 1.12.2009 12/23/2009 03-7286/09-2 od 23.12.2009 Budva, Lugovi bb tel. 069 044 219 ĐURĐIĆ Toma SLAVKO 03-7452/09 od 20.11.2009 Pravni fakultet 03-7215/09-6 od 1.12.2009 1/21/2010 03-7452/09-2 od 22.01.2010 Podgorica, Vasa Raičkovića 36 tel.067 267 607 ĐUROVIĆ Miladina RAŠKO 03-7532/09 od 24.11.2009. Ekonomski fakultet 03-7215/09-12 od 1.12.2009 1/21/2010 03-7532/09 -2 od 22.01.2010 Danilovgrad, Pažići bb tel.069 321 475 NURKOVIĆ Hazira HUZEIR 03-7480/09 od 24.11.2009. Šumarski fakultet 03-7215/09-8 od 1.12.2009 1/21/2010 03-7480/09-2 od 22.01.2010. Rožaje Mustafe Pećanina 49 tel 069 035 802 KONJEVIĆ Vidoja MILOŠ 03-8252/09 od 20.12.2009. Pravni fakultet 03-7215/09-14 od 20.12.2009 1/21/2010 03-8252/09-2 od 22.1.2010. Podgorica, J.B.Tita 11 tel.069 308 405 ĐUROVIĆ Danila RADOMIR 03-277/10 od 20.01.2010. Ekonomski fakultet 03-7215/09-15 od 20.1.2010 1/21/2010 03-277/10 -2od 22.01.2010. Podgorica Prolaz G:Dožića3, tel.069 025 063 PERŠIĆ Radomana VESELIN 03-2088/10 od 6.4.2010. Pravni fakultet 03-1736/10-7 od 15.4.2010 5/18/2010 03-2088/10-2 od 20.5.2010 Podgorica, Andrije Paltašića 44 St.aeorodrom II tel.069 013 035 VUJKOVIĆ Ljubiše MILAN 03-2076/10 od 6.4.2010. Ekonomski fakultet 03-1736/10-1 od 15.4.2010 5/18/2010 03-2076/10 -2od 20.5.2010. Nikšić, Ozrinići bb tel.063 233 544 SINIŠTAJ Prelje NIKOLA 03-2114/10 od 6.4.2010. Ekonomski fakultet 03-1736/10-2 od 15.4.2010 5/18/2010 03-2114/10 -2od 20.5.2010. Podgorica, Dositeja Obradovića 7, tel.069 712 712 AMIDŽIĆ Dušana NENAD 03-2184/10 od 7.4.2010. Ekonomski fakultet 03-1736/10-4 od 15.4.2010 5/18/2010 03-2184/10-2 od 20.5.2010 Podgorica Bohinjska bb Stari Aeorodrom tel.069 020 622 KUJOVIĆ Svetozara ŽELJKO 03-2262/10 od 9.4.2010. Pravni fakultet 03-1736/10-5 od 15.4.2010 5/18/2010 03-2262/10-2 od 20.5.2010 Podgorica, 27 marta 46, tel.067 378 633 REČEVIĆ Milivoja DUŠICA 03-2170/10 od 7.4.2010. Pravni fakultet 03-1736/10-6 od 15.4.2010 5/18/2010 03-2170-2 od 20.05.2010. Podgorica, Rusa Radulovića 97 G.Gorica tel.069 535 406 VUKOTIĆ Janka RAJKO 03-2854/10 od 6.4.2010. Ekonomski fakultet 03-1736/10-9 od 15.4.2010 5/18/2010 03-2854/10-2 od 20.5.2010. Podgorica, Oktobarske Revolucije 76 tel.069 384 238 MEĐEDOVIĆ Branislava OLIVERA 03-2183 /10 od 7.4.2010 Ekonomski fakultet 03-1736/10-3 od 15.4.2010 5/18/2010 03-2183 /10-2 od 08.06.2010. Podgorica, Rusa Radulovića 97 G.Gorica tel.067 853 999 Adv.VUKČEVIĆ Velimira ZORAN 03-8060/10 od 30.12.2010. Pravni fakultet 03-7868/10-2 od 19.01.2011 2/18/2011 03-8060-3 od 21.02.2011. Podgorica, Beogradska 38 tel.020-231 061 MILIĆ Milorada DRAGAN 03-8063/10 od 30.12.2011. Ekonomski fakultet 03-7868/10-3 od 19.1.2011 2/18/2011 03-8063/10-2 od 21.2.2011. Podgorica, Rista Stijovića 3 tel. 067-26 26 MARKOVIĆ Božidara DRAŠKO 03-14/11 od 10.01.2011. Rudarsko geološki fakultet 03-7868/10-1 od 19.01.2011 2/18/2011 03-14/11-2 od 21.2.2011. Nikšić, Stojana Kovačevića 67 tel.069-893-780 Mr.SENIĆ Blagoja ZORAN 03-307/11 od 18.01.2011. Ekonomski fakultet 03-2297/11-1 od 4.05.2011 6/8/2011 03-307/11-2 od 9.6.2011. Podgorica, ul.SKOJA 14 tel069 688 588 Dr.ZEJAK Velimira SAŠA 03-3301/11 od 28.04.2011. Ekonomski fakultet 03-2297/11-2 od 4.05.2011 6/8/2011 03-3301/11-2 od 9.6.2011. Nikšić, Vučedolska 5a tel.067-508 603 MIRANOVIĆ Vasilija MARINA 03-3541/11 od9.5.2011. Pravni fakultet 03-2297/11-3 od 9.05.2011 6/8/2011 03-3541/11-2 od 9.6.2011 Podgorica, Momišići S-1 067 250 004 VUKČEVIĆ Pera JADRANKA 03-3542/11 od 9.5.2011. Pravni fakultet 03-2297/11-4 od 9.05.2011 6/8/2011 03-3542/11-2od 9.6.2011. Podgorica, Bul.Crnojevića 55 tel.067 672 155 Mr.GAČEVIĆ Miluna SLAVKO 03-2697/11 od 11.4.2011. Ekonomski fakultet 03-2297/11-5 od 4.5.2011 6/8/2011 03-2697/11-2 od 9.6.2011. Podgorica,IX Crnogorske brigade zg 462 067 253 450 MILOŠEVIĆ Vladimira MILOVAN 03-4202/11 od 3.6.2011. Pravni fakultet 03-2297/11-6 od 3.6.2011 6/8/2011 03-4202/11-2 od 9.6.2011. Podgorica, Vaka Đurovića bb tel.067 626 814 MILETIĆ Miladina SLOBODANKA 03-4182/11 od 2.6.2011. Pravni fakultet 03-2297/11-7 od 3.6.2011 6/8/2011 03-4182/11-2 od 9.6.2011. Nikšić,Danila Bojovića2 tel.067 247 176 RAKOČEVIĆ Petra VELJKO 03-1347/12 od 24.2.2012. Pravni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1347/12 -2 od 4.04.2012 Podgorica, M.Selimovića 12 tel.067 225 014 MUGOŠA Vasilija PREDRAG 03-1186/12 od 20.2.2012. Pravni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1186/12-2 od 04.04.2012 Podgorica, Velimira Terzića 15, tel. 067 586 876 ŠĆEKIĆ Miladina MILANKA 03-1480/12 od 29.2.2012. Ekonomski fakultet 03-2042/12 od 21.03.2012 4/3/2012 03-1480/12-2 od 04.04.2012. Podgorica, Bratstva i jedinstva 77/281 tel.067 591 927 MRDOVIĆ Dragana ANA 03-1506/12 od 29.2.2012. Pravni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1506/12-2 od 04.04.2012. Podgorica, Vuka Karadžića 13 tel. 069-101 905 TADIČ Žarka NOVICA 03-1564/12 od 2.3.2012. Pravni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1564/12-2 od 4.04.2012. Nikšić, Alekse Backovića 12 tel.067 505 577 MIJOVIĆ Radisava RADE 03-1636/12 od 5.3.2012. Poljoprivredni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1636/12-2 od 04.04.2012. Podgorica, Vladimira i Kosare 9 tel.069 641-611 VUJOŠEVIĆ Stevana ZORAN 03-2085/12 od 21.3.2012. Tehnički fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-2085/12-2 od 4.04.2012. Podgorica, Ivana Crnojevića 20 tel. 069 013 650 TOMKOVIĆ Branislava ALEKSANDRA 03-1544/12 od 1.3.2012. Pravni fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1544/12-2 od 4.4.2012. Podgorica, bul.Save kovačevića13 tel.067 606333 JANKOVIĆ Miloša ZORAN 03-1927/12 od 14.3.2012. Ekonomski fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1927/12-2 od 4.4.2012. Podgorica, gavrila Dožića 1 tel.067 632 754 GVOZDENOVIĆ O. DRAGICA 03-1645/12 od 6.3.2012. Fakultet organizacion. nauka 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1645/12 -2 od 4.4.2012.. Podgorica,Slobode 75 Tel.069 487 048 SOKIĆ Boza NOVAK 03-1692/12 od7.3.2012. Mašinski fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1692/12-2 od 4.4.2012. Podgorica,Princa Mihaila Petrovića35 tel.069 360 860 VUKOVIĆ Miomira ILINKA 03-1173/12 od 17.2.2012. Ekonomski fakultet 03-2042/12 od 21.3.2012 4/3/2012 03-1173/12 od 4.4.2012. Podgorica,Vijenci Danila Kiša 5/VI-23, tel.069 070 333