Evidencija stečajnih upravnika

Naziv
Evidencija stečajnih upravnika
Datum dodavanja
2018-09-13 08:11:10
Datum ažuriranja
2022-01-20 22:46:18
Opis
Resursi
Ime, ime oca i prezime Broj i datum podnošenja zahtjeva Vrsta i stepen šk.spreme Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja Datum provjere znanja Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. Primjedbe (Adresa)
ĆULAFIĆ Vuka MILOVAN 03-962/05 od 7.3.2005 Pravni fakultet 03-457/05 od 7.03.2005 3/21/2005 03- 962/05 od 29.03.2005. Andrijevica, B.Deletića bb
ŠEHOVIĆ J. ORHAN 03-3958/03 od 19.03.04. Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-3958/03 od 29.3.2005. Bijelo Polje,Opština
TIMOTIJEVIĆ TOMISLAV 03-2012/04 od 10.5.04. Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-2012/04 od 29.3.2005. Bijelo Polje, Živka Žižića 28
GRBAVAC Mirka RANKO 03-1265/04 od19.03.04. Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1265/04 od 29.3.2005. Herceg Novi, Mića Vavića 15/8 tel.067 333 662
RAMOVIĆ Alije ESAD 03-1836/04 od 26.04.2004 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1836/04 od 29.3.2005. Pljevlja, S.Aljkovića
NOVAKOVIĆ Miluna. JULIJA 03-1630/04 od 14.9.04. Ekonomski fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-1630/04 od 29.3.2005. Podgorica,Trg I.Milutinovića 14/3
ŠKOPELJA Božidara ZORAN 03-622/04 od 13.2.2004. Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-622/04 od 29.3.2005. Bar, M.Boškovića H6
GOSPIĆ Vučete ČEDO 3-3089/05 od _2.10.2005 Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-4089/05 od 29.3.2005 Pljevlja , Tršova1/3
HODŽIĆ Šara VELIDA 03-4602/03 od 4.11.03. Pravni fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-4602/03 od 29.3.2005 Rožaje,«Eko-nova«
EĆO Mehmeda NUSRET 03-4022/03 od 1.10.03. Elektrotehnički fakultet 03-457/05 od 3.02.2005 3/21/2005 03-4022/03 od 29.3.2005 Rožaje, Omladinska 12
Redni broj Name Datatype
1 Ime, ime oca i prezime tekst
2 Broj i datum podnošenja zahtjeva tekst
3 Vrsta i stepen šk.spreme tekst
4 Broj i datum rješ. o odobra. provj.znanja tekst
5 Datum provjere znanja datum
6 Broj i datum izdatog odobrenja o ispunj.uslova za imen.steč.uprav. tekst
7 Primjedbe (Adresa) tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.