{"item0":{"naziv":"ORGANIZACIJA IZVI\u0110A\u0106A NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"163","datum-registracije":"MIRJA\u010cI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1":{"naziv":"GREEN LIMES","sjediste":"KOTOR, KOTOR, BIGOVO BB","registarski-broj":"2","datum-registracije":"ALEKSI\u0106 JORDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2":{"naziv":"FONDACIJA - MARIO PANVINI ROSATI - FONDAZIONE - MARIO PANVINI ROSATI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 12","registarski-broj":"5","datum-registracije":"SEBASTIANI-PANVINI-ROSATI MARIA-RITA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VOZA\u010cA BAR","sjediste":"BAR, BAR, KULA BULEVAR REVOLUCIJE, B","registarski-broj":"146","datum-registracije":"KAHARI BUBO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA BAR","sjediste":"BAR, BAR, OBALA 13. JUL BB","registarski-broj":"86","datum-registracije":"\u0160LJIVAN\u010cANIN KRSTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item5":{"naziv":"CRNOGORSKA ASOCIJACIJA MLADIH U DIJASPORI","sjediste":"BAR, BAR, POLJE BB","registarski-broj":"32","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 NE\u0110ELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item6":{"naziv":"UDRU\u017dENJE CRMNI\u010cANA - 13. JUL","sjediste":"BAR, BAR, VIRPAZAR OP\u0160TINA BAR","registarski-broj":"59","datum-registracije":"LEKOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item7":{"naziv":"SUTOMORSKA MRE\u017dA","sjediste":"BAR, SUTOMORE, OBALA I.NOVAKOVI\u0106A 3","registarski-broj":"119","datum-registracije":"MILOVI\u0106 LIDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item8":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, IV CRNOGORSKE PROLETERSKE BRIGADE 9","registarski-broj":"137","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 JOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item9":{"naziv":"ORGANIZACIJA \u017dENA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, IV CRNOGORSKE PROLETERSKE BRIGADE 5","registarski-broj":"108","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item10":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VASOJEVI\u0106A","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, BRANKA DELETI\u0106A BB","registarski-broj":"60","datum-registracije":"BABOVI\u0106 RASLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item11":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VOZA\u010cA ANDRIJEVICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, BRANKA DELETI\u0106A BB","registarski-broj":"148","datum-registracije":"VUKI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item12":{"naziv":"ORGANIZACIJA \u017dENA BIJELOG POLJA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, OBALA BB","registarski-broj":"140","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 DRAGICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item13":{"naziv":"STUDENTSKI CENTAR CRNE GORE EURO - STUDENT PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB,","registarski-broj":"34","datum-registracije":"ZEJAK BO\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item14":{"naziv":"AKADEMIJA ZA MIR I DEMOKRATIJU","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STARI GRAD TRG PALMI BB","registarski-broj":"20","datum-registracije":"ZOLAK VELIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item15":{"naziv":"NACIONALNO TURISTI\u010cKO UDRU\u017dENJE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STARI GRAD TRG PALMI BB","registarski-broj":"19","datum-registracije":"ZOLAK VELIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item16":{"naziv":"BUDVANSKO UDRU\u017dENJE ZA VRA\u0106ANJE I ZA\u0160TITU PRIVATNE SVOJINE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, SLOVENSKA OBALA 11","registarski-broj":"78","datum-registracije":"BORETA LAZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item17":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA 4","registarski-broj":"138","datum-registracije":"DAP\u010cEVI\u0106 BRANISLAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item18":{"naziv":"STUDENTSKI KULTURNI CENTAR CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 52","registarski-broj":"161","datum-registracije":"VUKMIROVI\u0106 DR. FILIP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item19":{"naziv":"GRA\u0110ANSKA AKCIJA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 77","registarski-broj":"79","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item20":{"naziv":"ZAVI\u010cAJNI ODBOR SELA \u0110INOVI\u0106I","sjediste":"CETINJE, CETINJE, \u0110INOVI\u0106I ","registarski-broj":"82","datum-registracije":"LATKOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item21":{"naziv":"SKAUTSKO I EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CETINJE ","registarski-broj":"52","datum-registracije":"\u0110URA\u0160KOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item22":{"naziv":"SAVREMENI TEATAR CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 4","registarski-broj":"144","datum-registracije":"\u017dARI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item23":{"naziv":"NGO INFO CENTAR","sjediste":"CETINJE, CETINJE, ","registarski-broj":"2","datum-registracije":"\u0106U\u0106I\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item24":{"naziv":"ASOCIJACIJA CETINJSKI BIJENALE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CETINJE PLAVI DVORAC","registarski-broj":"145","datum-registracije":"PETROVI\u0106 NIKOLA NJEGO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item25":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, DANILOVGRAD \u010cAJA \u0160\u0106EPANOVI\u0106A BB","registarski-broj":"65","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 STOJANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item26":{"naziv":"HUMANITARNA MISIJA PRO MONTENEGRO PRO BALKAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A BB","registarski-broj":"54","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item27":{"naziv":"TURISTI\u010cKO DRU\u0160TVO - BAO\u0160I\u0106 - BAO\u0160I\u0106","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BAO\u0160I\u0106I BB","registarski-broj":"150","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 MITAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item28":{"naziv":"CRKVENI HOR RO\u017dDESTVO BIJELA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA - DOM KULTURE","registarski-broj":"58","datum-registracije":"ILI\u0106 DR VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item29":{"naziv":"KLUB FRIZERA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRA\u0106E GRBI\u0106A 20","registarski-broj":"165","datum-registracije":"VIDAKOVI\u0106 ANDRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item30":{"naziv":"CRNOGORSKA AKADEMIJA ZA INTEGRISANU MEDICINU","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRA\u0106E GRBI\u0106A 56","registarski-broj":"14","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 DR MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item31":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, X HERCEGOVA\u010cKE 4","registarski-broj":"83","datum-registracije":"BIGOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item32":{"naziv":"WORLD UNIVERSITY SERVICE - OSTERRCICHISCHES KOMITEE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"21","datum-registracije":"TE\u0160I\u0106 MLADENKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item33":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, TRG MATA PETROVI\u0106A 2","registarski-broj":"72","datum-registracije":"\u0160UKOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item34":{"naziv":"KOTORSKO UDRU\u017dENJE ZA VRA\u0106ANJE I ZA\u0160TITU PRIVATNE SVOJINE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BB","registarski-broj":"75","datum-registracije":"LAZAREVI\u0106 VLADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item35":{"naziv":"ORGANIZACIJA \u017dENA KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 318","registarski-broj":"45","datum-registracije":"\u0106ATOVI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item36":{"naziv":"DRU\u0160TVO CRNOGORSKO - AUSTRIJSKOG PRIJATELJSTVA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI A6","registarski-broj":"103","datum-registracije":"MUK BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item37":{"naziv":"KREATIVNA ASOCIJACIJA MLADIH","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR ZGRADE BUJKOVI\u0106A L-3\/9","registarski-broj":"10","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 MARIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item38":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRBLJANA - CAR LAZAR","sjediste":"TIVAT, TIVAT, RADANOVI\u0106I BB ","registarski-broj":"101","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item39":{"naziv":"ASOCIJACIJA SPORTA, INFORMACIJE I KULTURE - ASIK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"89","datum-registracije":"JEVRI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item40":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dENA - ANAGASTUM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE S-72","registarski-broj":"115","datum-registracije":"DRAPI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item41":{"naziv":"MANSARDA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0110URA SALAJA 6","registarski-broj":"38","datum-registracije":"NENEZI\u0106 MILISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item42":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POTOMAKA STARIH TREBJE\u0160ANA - TREBJESA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JOVANA KOVA\u010cEVI\u0106A 5","registarski-broj":"157","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 MAKSIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item43":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA KREATIVNI RAZVOJ DJECE, OMLADINE I ODRASLIH FORTUNA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0110URA SALAJA 2","registarski-broj":"154","datum-registracije":"MILOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item44":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 16","registarski-broj":"134","datum-registracije":"KULU\u0160I\u0106 MILEVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item45":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dENA HOLDING KOMPANIJE \u017dELJEZARA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"63","datum-registracije":"\u0160KULETI\u0106 TANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item46":{"naziv":"FAKULTETSKI ODBOR STUDENATA GRA\u0110EVINSKOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"166","datum-registracije":"\u0160UKOVI\u0106 MILIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item47":{"naziv":"SAVEZ UDRU\u017dENJA \u017dENA - BIZNIS CENTAR - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JOVANA CVIJI\u0106A 8B","registarski-broj":"117","datum-registracije":"RADOJEVI\u0106 LJUBICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item48":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA I PO\u0160TOVALACA \u017dUPE NIK\u0160I\u0106KE - VOJVODA NIK\u0160A - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dUPA ","registarski-broj":"84","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item49":{"naziv":"ORGANIZACIJA \u017dENA PLU\u017dINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, LAZARA SO\u010cICE BB","registarski-broj":"109","datum-registracije":"DODEROVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item50":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PIVLJANA - BAJO PIVLJANIN","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PLU\u017dINE BB","registarski-broj":"133","datum-registracije":"BO\u0160NJAK DIMITRIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item51":{"naziv":"CURCH WORLD SERVICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"7020","datum-registracije":"DR.VORONA VITALI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item52":{"naziv":"NEZAVISNA ASOCIJACIJA MLADIH CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"30","datum-registracije":"MIRANOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item53":{"naziv":"DRU\u0160TVO STUDENATA PODGORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA ","registarski-broj":"114","datum-registracije":"JOVI\u0106EVI\u0106 BORKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item54":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA EKOLOGIJU MEDIA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BB","registarski-broj":"24","datum-registracije":"MILUTINOVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item55":{"naziv":"NUR","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BULEVAR MAR\u0160ALA TITA ","registarski-broj":"1","datum-registracije":"BI\u0160EVI\u0106 HUSEJN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item56":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA I PO\u0160TOVALACA LJE\u0160ANSKE NAHIJE - LJE\u0160NJANIN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BARUTANA ","registarski-broj":"80","datum-registracije":"KA\u017dI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item57":{"naziv":"NVO MANUS FEMINAE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 16","registarski-broj":"93","datum-registracije":"MIJU\u0160KOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item58":{"naziv":"DUKLJANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OBALA RIBNICE 8","registarski-broj":"1","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item59":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ DEMOKRATSKOG, CIVILNOG I EKOLO\u0160KOG DRU\u0160TVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RISTA STIJOVI\u0106A 5","registarski-broj":"95","datum-registracije":"JAUKOVI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item60":{"naziv":"CENTAR ZA ZA\u0160TITU PRAVA \u017dENE I DJETETA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE 10","registarski-broj":"39","datum-registracije":"\u0110URANOVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item61":{"naziv":"STUDENT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BLA\u017dA JOVANOVI\u0106A 7","registarski-broj":"97","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item62":{"naziv":"CENTAR ZA REGIONALNE I BEZBJEDNOSNE STUDIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 6","registarski-broj":"23","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item63":{"naziv":"GLOBALNI ODGOVOR DROGAMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 84","registarski-broj":"53","datum-registracije":"BE\u0160OVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item64":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KU\u010cA I PRIJATELJA KU\u010cA - MARKO MILJANOV","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, UBLI DOM GRA\u0110ANA BB","registarski-broj":"100","datum-registracije":"RAJKOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item65":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RATNIKA RATA 1991\/92 GODINE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRANKA RADI\u010cEVI\u0106A 75","registarski-broj":"169","datum-registracije":"MAJI\u0106 BLAGOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item66":{"naziv":"CRNOGORSKI KULTURNI FORUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 40\/3","registarski-broj":"164","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 ZELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item67":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANEKENA I FOTOMODELA CRNE GORE - MONTE IN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 60","registarski-broj":"118","datum-registracije":"POPOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item68":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA I PO\u0160TOVALACA BJELOPAVLI\u0106A - BIJELI PAVLE","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, BIJELI PAVLE BB","registarski-broj":"135","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MILISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item69":{"naziv":"KRILO - CENTAR ZA PSIHOLO\u0160KU POMO\u0106 U KRIZI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA 9","registarski-broj":"77","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106-MEDOJEVI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item70":{"naziv":"MATICA MUSLIMANSKA CRNE GORE, SAMOSTALNO UDRU\u017dENJE U OBLASTI KULTURE MANJINSKOG MUSLIMANSKOG NARODA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 87\/III, ST. 56","registarski-broj":"26","datum-registracije":"KURPEJOVI\u0106 DR AVDUL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item71":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA O\u010cUVANJE \u017dIVOTINJSKOG SVIJETA - LYNX ANIMALWORLD PRESERVATION SOCIETY - LYNX","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 26\/79","registarski-broj":"90","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 \u010cEDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item72":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TURISTI\u010cKIH NOVINARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 11","registarski-broj":"69","datum-registracije":"PERKOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item73":{"naziv":"KLUB MLADIH CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"155","datum-registracije":"AN\u0110ELI\u0106 STANI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item74":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO STUDENATA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"17","datum-registracije":"KONJEVI\u0106 RA\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item75":{"naziv":"DRU\u0160TVO ISTORI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 3","registarski-broj":"56","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item76":{"naziv":"FAKULTETSKI ODBOR STUDENATA METALUR\u0160KO TEHNOLO\u0160KOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"167","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item77":{"naziv":"OMLADINSKA MUZI\u010cKO - POETSKA ASOCIJACIJA - OMPA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DANILA KI\u0160A 4","registarski-broj":"104","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item78":{"naziv":"CENTAR ZA TRANZICIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC PC","registarski-broj":"172","datum-registracije":"MEDOJEVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item79":{"naziv":"DRU\u0160TVO ROV\u010cANA I PO\u0160TOVALACA TRADICIJE, PRIJATELJSTVA I VEZA - GOJAK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV JUL 62","registarski-broj":"122","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item80":{"naziv":"MIKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE BB","registarski-broj":"94","datum-registracije":"PERI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item81":{"naziv":"CENTAR ZA SOCIJALNU BRIGU PORODICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GAVRILA DO\u017dI\u0106A 1\/V","registarski-broj":"8","datum-registracije":"\u0110URI\u010cKOVI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item82":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 122","registarski-broj":"7","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 LAZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item83":{"naziv":"NEZAVISNA KULTURNA ASOCIJACIJA - MEDIA LINK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, C","registarski-broj":"111","datum-registracije":"PERI\u0160I\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item84":{"naziv":"FONDACIJA - SKY FOREVER PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGNOVSKA 103","registarski-broj":"6","datum-registracije":"MARKE\u0160I\u0106 IRENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item85":{"naziv":"DELAWARE INTERNATIONAL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRDO MALO N 3\/2","registarski-broj":"7012","datum-registracije":"LEE GRANT WARREN II","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item86":{"naziv":"AMERICAN CENTER FOR INTERNATIONAL LABOR SOLIDARITY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 60","registarski-broj":"7023","datum-registracije":"LAURENCE MICHAEL CLEMENTS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item87":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RATNIKA RATA 1991\/92 CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 90\/III\/23","registarski-broj":"5","datum-registracije":"USKOKOVI\u0106 DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item88":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ PORODICE I STANOVNI\u0160TVA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"62","datum-registracije":"NOVAKOVI\u0106 JULIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item89":{"naziv":"ALTERNATIVNA INFORMATIVNA MRE\u017dA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA 19","registarski-broj":"61","datum-registracije":"\u0110URANOVI\u0106 DRA\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item90":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA ME\u0110UETNI\u010cKU TOLERANCIJU - MET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA 10","registarski-broj":"27","datum-registracije":"MARI\u0106 MIHAILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item91":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA PRAVNU INFORMATIKU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 2","registarski-broj":"124","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 DR MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item92":{"naziv":"ASOCIJACIJA ZA KREATIVNOST - AFINA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"71","datum-registracije":"BOGETI\u0106 GVOZDENIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item93":{"naziv":"MATICA ISELJENIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 42\/III","registarski-broj":"73","datum-registracije":"MILATOVI\u0106 VJERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item94":{"naziv":"RA\u010cUNOVO\u0110E I REVIZORI PODGORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 18","registarski-broj":"126","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 TOMA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item95":{"naziv":"MATICA BRDA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 6","registarski-broj":"168","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 MILJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item96":{"naziv":"BRID\u017d KLUB - REMI DESETKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 6","registarski-broj":"76","datum-registracije":"MIKETI\u0106 BOGI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item97":{"naziv":"KLUB NAVIJA\u010cA BUDU\u0106NOSTI VARVARI PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BOKE\u0160KA 20*","registarski-broj":"33","datum-registracije":"\u0160UNDI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item98":{"naziv":"CENTAR ZA GEOSTRATE\u0160KA ISTRA\u017dIVANJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LAMELA MALO BRDO , 2\/29","registarski-broj":"18","datum-registracije":"BAKI\u0106 MILE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item99":{"naziv":"CENTAR ZA BRIGU O DJETETU I PORODICI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OMLADINSKIH BRIGADA 14","registarski-broj":"102","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item100":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA OBOLJELIH OD MULTIPLEX SKLEROZE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKSA I ENGELSA 18","registarski-broj":"57","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item101":{"naziv":"RA\u010cUNARSKO DRU\u0160TVO BANU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARISKE KOMUNE 19","registarski-broj":"36","datum-registracije":"KRSTAJI\u0106 BO\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item102":{"naziv":"PLANETARIJUM - MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIODRAGA BULATOVI\u0106A 10","registarski-broj":"12","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 MIODRAG - MICKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item103":{"naziv":"CENTAR ZA OBRAZOVANJE ZA CIVILNO I PLURALISTI\u010cKO DRU\u0160TVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A 12","registarski-broj":"15","datum-registracije":"SEKULOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item104":{"naziv":"KREATIVNI CENTAR MEDITERAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 19","registarski-broj":"21","datum-registracije":"BACKOVI\u0106 AN\u0110A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item105":{"naziv":"CRNOGORSKI MEDICINSKI KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 5","registarski-broj":"35","datum-registracije":"PEROVI\u0106 DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item106":{"naziv":"TEKST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ORAHOVA\u010cKA 21","registarski-broj":"28","datum-registracije":"BRKOVI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item107":{"naziv":"PRIJATELJI I NAVIJA\u010cI SPORTSKIH KLUBOVA BUDU\u0106NOST CG VARVARI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SPORTSKI CENTAR MORA\u010cA 9","registarski-broj":"31","datum-registracije":"VUJISI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item108":{"naziv":"MEDIJA KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 9","registarski-broj":"50","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 DANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item109":{"naziv":"INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 93\/4","registarski-broj":"7029","datum-registracije":"BABI\u0106 DRAGO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item110":{"naziv":"CRNOGORSKA OMLADINSKA STUDENTSKA ASOCIJACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 131","registarski-broj":"159","datum-registracije":"KALEZI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item111":{"naziv":"KLUB TREZVENOSTI PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A SZ-2, P-1","registarski-broj":"91","datum-registracije":"SAJI\u010cI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item112":{"naziv":"GRAMATIK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA KRALJEVI\u0106A 28","registarski-broj":"22","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item113":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ISELJENE ALBANCE IZ CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"85","datum-registracije":"GOJ\u010cAJ \u0110ER\u0110O","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item114":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PIPERA - PIPO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 9","registarski-broj":"47","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item115":{"naziv":"MENS SANA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PETRA PRLJE 1","registarski-broj":"3","datum-registracije":"GRDINI\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item116":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PO\u0160TOVALACA TRADICIJE RIJE\u010cKE NAHIJE - OKTOIH","sjediste":"CETINJE, RIJEKA CRNOJEVI\u0106A, RIJE\u010cKI GRAD 106","registarski-broj":"81","datum-registracije":"JOVI\u0106EVI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item117":{"naziv":"HUMANITARNA ORGANIZACIJA - EKOS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE 21","registarski-broj":"67","datum-registracije":"KRSTAJI\u0106 SENKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item118":{"naziv":"FORUM \u017dENA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE 8","registarski-broj":"70","datum-registracije":"\u0110URI\u010cKOVI\u0106-RAJOVI\u0106 KA\u0106A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item119":{"naziv":"KLUB TREZVENOSTI NADA","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, RSOJEVICA BB","registarski-broj":"92","datum-registracije":"STOJOVI\u0106 RADISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item120":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KLUBOVA TREZVENOSTI CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A S-2, P-1","registarski-broj":"99","datum-registracije":"STOJOVI\u0106 RADISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item121":{"naziv":"SAVEZ RA\u0106UNOVO\u0110A I REVIZORA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 18","registarski-broj":"143","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item122":{"naziv":"MATICA - CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA BR. 70","registarski-broj":"88","datum-registracije":"MILI\u010cI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item123":{"naziv":"DJE\u010cIJI KULTURNI CENTAR JET SET PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 12","registarski-broj":"160","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 JOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item124":{"naziv":"HUMANITARNA FONDACIJA - ALEN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZELENIKA BB","registarski-broj":"8","datum-registracije":"PETROVI\u0106 AIDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item125":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ POSLOVNE KOMUNIKACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"141","datum-registracije":"\u0160KATARI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item126":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA I PO\u0160TOVALACA RO\u017dAJA - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, SAND\u017dA\u010cKA 23","registarski-broj":"139","datum-registracije":"MATOVI\u0106 ALIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item127":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 I PODR\u0160KU MARGINALIZOVANIM DRU\u0160TVENIM GRUPAMA - GRUPA MARGO","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"64","datum-registracije":"TASI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item128":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - SIGURNOST","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, IVANA MILUTINOVI\u0106A 51","registarski-broj":"96","datum-registracije":"MATOVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item129":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, PINJE\u0160 ZGRADA 3\/10","registarski-broj":"120","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item130":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, NARODNOG FRONTA 18","registarski-broj":"151","datum-registracije":"BE\u0106IR TRUMA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item131":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA RIJEKE TARE","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, BUDE\u010cEVICA BB","registarski-broj":"123","datum-registracije":"\u0160LJIVAN\u010cANIN MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item132":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENTSKE ZADRUGE - SEMESTAR - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"110","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item133":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA FILMA KRISTIJAN","sjediste":null,"registarski-broj":"747","datum-registracije":"DELI\u0106 KRISTIJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item134":{"naziv":"KLUB UMJETNIKA LONDON - ART CLUB LONDON","sjediste":null,"registarski-broj":"760","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item135":{"naziv":"KLUB UMJETNIKA \u0160KORPION - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"694","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 RADI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item136":{"naziv":"ASOCIJACIJA PRO ARTE","sjediste":null,"registarski-broj":"679","datum-registracije":"DRAGI\u0106EVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item137":{"naziv":"KLUB KATUNI\u0160TE","sjediste":null,"registarski-broj":"205","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item138":{"naziv":"DRU\u0160TVO ELEKTRONI\u010cARA NIK\u0160I\u0106A","sjediste":null,"registarski-broj":"850","datum-registracije":"GNJATOVI\u0106 \u017dELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item139":{"naziv":"KLUB PO\u0160TOVALACA JU\u017dNO AMERI\u010cKE KULTURE - LAS PALMAS - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"788","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item140":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO KOMOVI - ANDRIJEVICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA ","registarski-broj":"298","datum-registracije":"KICOVI\u0106 DR. DRAGOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item141":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA ANDRIJEVICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA ","registarski-broj":"619","datum-registracije":"LALI\u0106 DAVID","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item142":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA ANDRIJEVICE","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, SLATINA 86","registarski-broj":"812","datum-registracije":"DUKI\u0106 MILOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item143":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO MILJAN VUKOV","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, SLATINA BB","registarski-broj":"809","datum-registracije":"RA\u010cI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item144":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET ANDRIJEVICE","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, BRANKA DELETI\u0106A BB","registarski-broj":"430","datum-registracije":"VULEVI\u0106 RADISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item145":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE DJE\u010cIJA IGRAONICA - BUBA MARA","sjediste":"BAR, BAR, MAR\u0160ALA TITA 7","registarski-broj":"828","datum-registracije":"\u0110URANOVI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item146":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET BARA","sjediste":"BAR, BAR, KULA BULEVAR REVOLUCIJE A","registarski-broj":"946","datum-registracije":"TOMOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item147":{"naziv":"PRIRODA \u017dIVA","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I 260","registarski-broj":"493","datum-registracije":"GLAVI\u010cI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item148":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA BAR","sjediste":"BAR, BAR, BAR ","registarski-broj":"561","datum-registracije":"DUMNI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item149":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ I SARADNJU MULTINACIONALNIH KULTURA","sjediste":"BAR, BAR, GAVRILA PRINCIPA BB","registarski-broj":"669","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 VLADISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item150":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VINOGRADARA I VINARA - CRMNICA","sjediste":"BAR, BAR, VIRPAZAR ","registarski-broj":"703","datum-registracije":"SAVI\u0106 SVETOZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item151":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - HUMANITARNA ORGANIZACIJA DUNAV - ZADE \u0110UROVI\u0106 - BAR","sjediste":"BAR, BAR, MAKEDONSKA E-15,P-7","registarski-broj":"895","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106-DI-MAIO ZADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item152":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA O\u010cUVANJE DUKLJANSKIH VRIJEDNOSTI I TRADICIJE - SVETI VLADIMIR DUKLJANSKI","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 4","registarski-broj":"412","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item153":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV \u0160E\u0106ERNE BOLESTI BAR","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 42","registarski-broj":"648","datum-registracije":"SKAKOVI\u0106 DR. KATICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item154":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA METOHIJA","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"490","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 VOJISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item155":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DAHNA BB","registarski-broj":"254","datum-registracije":"RADOVI\u0106 PERO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item156":{"naziv":"SPORT U CRNOJ GORI","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A 14","registarski-broj":"16","datum-registracije":"BANOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item157":{"naziv":"FORUM ROV\u010cANA ZA CRNU GORU","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN ","registarski-broj":"645","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item158":{"naziv":"MANUFAKTURA","sjediste":"BAR, BAR, OMLADINSKA 11","registarski-broj":"494","datum-registracije":"BORILOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item159":{"naziv":"BRATSTVO KADI\u0106A","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, NOVICE \u0160KEROVI\u0106A BB","registarski-broj":"18","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 DIMITRIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item160":{"naziv":"CRNOGORSKA ROMSKA INICIJATIVA","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I BB","registarski-broj":"799","datum-registracije":"MLADENOVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item161":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANEKENA I FOTOMODELA - ANGIE ELLITE","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ BB","registarski-broj":"934","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 \u017dELJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item162":{"naziv":"DUBRAVA","sjediste":"BAR, BAR, MRKOJEVI\u0106I MZ","registarski-broj":"219","datum-registracije":"MILEUSNI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item163":{"naziv":"PRISTAN","sjediste":"BAR, BAR, GAVRILA PRINCIPA 2A","registarski-broj":"822","datum-registracije":"CVETINOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item164":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA BAR","sjediste":"BAR, BAR, BORSKA ULICA BB","registarski-broj":"625","datum-registracije":"MASONI\u010cI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item165":{"naziv":"FONDACIJA JOVAN PLAMENAC - THE JOHN PLAMENATZ FONDATION","sjediste":"BAR, BAR, ","registarski-broj":"21","datum-registracije":"PLAMENAC DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item166":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - \u0160ESTANI","sjediste":"BAR, BAR, ILINO \u0160U\u0160ANJ, 2","registarski-broj":"938","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 NE\u0110ELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item167":{"naziv":"FILATELISTI\u010cKO DRU\u0160TVO - RUMIJA","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BR.25","registarski-broj":"953","datum-registracije":"NIKOTI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item168":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE ZA MENAD\u017dMENT I PREDUZETNI\u0160TVO PODGORICA","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BR.41*","registarski-broj":"739","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item169":{"naziv":"NARODNA TEHNIKA BERANE - UDRU\u017dENJE ZA EDUKACIJU I PODSTICANJE TEHNI\u010cKO - TEHNOLO\u0160KOG STVARALA\u0160TVA","sjediste":"BERANE, BERANE, SVETOG SAVE 29","registarski-broj":"292","datum-registracije":"LEKI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item170":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV \u0160E\u0106ERNE BOLESTI BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, IGUMANA MOJSIJA ZE\u010cEVI\u0106A 22","registarski-broj":"680","datum-registracije":"VUKANI\u0106 DR. MILI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item171":{"naziv":"UDRU\u017dENJE CENTAR KULTURNIH INOVACIJA - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, POLIMSKA SOL.P+11","registarski-broj":"467","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item172":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA - KORISNIKA KREDITA EVROPSKE UNIJE","sjediste":"BERANE, BERANE, DU\u0160ANA VUJO\u0160EVI\u0106A 14","registarski-broj":"786","datum-registracije":"IZGAREVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item173":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DISTROFI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A 208","registarski-broj":"320","datum-registracije":"TRUBLJANIN NEVZETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item174":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SRPSKIH KNJI\u017dEVNIKA CRNE GORE","sjediste":"BERANE, BERANE, ","registarski-broj":"749","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item175":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA BERANE, PLAV I RO\u017dAJE","sjediste":"BERANE, BERANE, NIKOLE PIPERA ","registarski-broj":"559","datum-registracije":"POPOVI\u0106 OLGA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item176":{"naziv":"ORGANIZACIJA IZVI\u0110A\u010cA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, MILO\u0160A MALI\u0160I\u0106A 31","registarski-broj":"741","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item177":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA KNJIGE - KADRIJA ADROVI\u0106 - PETNJICA","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA ","registarski-broj":"238","datum-registracije":"ADROVI\u0106 MUHAREM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item178":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, POLIMSKA 29","registarski-broj":"224","datum-registracije":"MILIKI\u0106 SVETISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item179":{"naziv":"KOLO SRPSKIH SESTARA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, SERDARA JANKA VUKOTI\u0106A 8","registarski-broj":"486","datum-registracije":"KRIV\u010cEVI\u0106 SONJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item180":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, VIII CRNOGORSKE BRIGADE 6","registarski-broj":"620","datum-registracije":"MITROVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item181":{"naziv":"CRNOGORSKO - BRITANSKO DRU\u0160TVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"418","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item182":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, DU\u0160ANA VUJO\u0160EVI\u0106A 14","registarski-broj":"842","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 KRSTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item183":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVALIDA RADA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, BUDIMSKA BR.11 HAREME","registarski-broj":"899","datum-registracije":"DRLJEVI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item184":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA RATOVA OD 1990 GODINE BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, MILO\u0160A MALI\u0160I\u0106A BB","registarski-broj":"548","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item185":{"naziv":"AKADEMSKI POSLOVNI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"357","datum-registracije":"RADOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item186":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV \u0160E\u0106ERNE BOLESTI BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 3.JANUARA BB","registarski-broj":"387","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 JORDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item187":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO BIJELO POLJE - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, VOJA LJE\u0160NJAKA 27","registarski-broj":"415","datum-registracije":"KAJABEGOVI\u0106 RIFAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item188":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA BIJELOG POLJA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, SLIKARA LAZOVI\u0106A 31","registarski-broj":"898","datum-registracije":"MUCEVI\u0106 RIFAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item189":{"naziv":"ME\u0110UNARODNA ORGANIZACIJA ZA RAZMJENU STUDENATA EKONOMIJE I MENAD\u017dMENTA AIESEC LC PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"356","datum-registracije":"RADOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item190":{"naziv":"CRNOGORSKA OMLADINSKA INICIJATIVA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, OLUJA H BB","registarski-broj":"930","datum-registracije":"DIZDAREVI\u0106 ELVIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item191":{"naziv":"\u017dENE ZA BOLJE SJUTRA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, JADRANSKA BB*","registarski-broj":"927","datum-registracije":"EROVI\u0106 EDINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item192":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE 1","registarski-broj":"272","datum-registracije":"\u010cABARKAPA RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item193":{"naziv":"STUDENTSKA ORGANIZACIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"597","datum-registracije":"JANJU\u0160EVI\u0106-KU\u010c GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item194":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE ","registarski-broj":"558","datum-registracije":"RISTI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item195":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE ","registarski-broj":"612","datum-registracije":"JOKSIMOVI\u0106 RADENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item196":{"naziv":"UDRU\u017dENJE P\u010cELARA - P\u010cELAR - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NIKOLJAC BB","registarski-broj":"780","datum-registracije":"\u0160EBEK VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item197":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RIFATA BURD\u017dOVI\u0106A TR\u0160A 10","registarski-broj":"261","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item198":{"naziv":"STUDENTSKI FERIJALNI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"604","datum-registracije":"KORA\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item199":{"naziv":"AUTO MOTO KLUB - STARA ZVIJEZDA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, TESLINA BB","registarski-broj":"718","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 MILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item200":{"naziv":"STUDENTSKI KLUB - BRA\u0106A VU\u010cINI\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"345","datum-registracije":"GA\u010cEVI\u0106 NOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item201":{"naziv":"KOLEGIJUM LIKOVNIH UMJETNIKA - LIKOVNO PROLJE\u0106E - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MUNIBA KU\u010cEVI\u0106A 17","registarski-broj":"763","datum-registracije":"VUKOJI\u010cI\u0106 MILENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item202":{"naziv":"OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR","sjediste":"BUDVA, BUDVA, BE\u010cI\u0106KA PLA\u017dA 7","registarski-broj":"374","datum-registracije":"LATKOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item203":{"naziv":"UDRU\u017dENJE P\u010cELARA BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA 1","registarski-broj":"738","datum-registracije":"BE\u0106IR PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item204":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU BUDVANSKE RIVIJERE - ZA BOLJI GRAD - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STARI GRAD -TRG PALMI","registarski-broj":"921","datum-registracije":"MITROVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item205":{"naziv":"NVO KLIK","sjediste":"BUDVA, BUDVA, BULJARICA ","registarski-broj":"827","datum-registracije":"STOJADINOVI\u0106 DRAGOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item206":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SLOBODE 5","registarski-broj":"514","datum-registracije":"VUGDELI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item207":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO KANJO\u0160","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STARI GRAD JADRANSKA STRA\u017dA","registarski-broj":"655","datum-registracije":"VUGDELI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item208":{"naziv":"RADIO KLUB BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA 3","registarski-broj":"297","datum-registracije":"JELU\u0160I\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item209":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA NJEGOVANJE MUZI\u010cKE KULTURE BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DOSITEJEVA BB","registarski-broj":"296","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item210":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, MAINE BB","registarski-broj":"626","datum-registracije":"MILANOVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item211":{"naziv":"CENTAR ZA STANDARDIZACIJU","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR ","registarski-broj":"278","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 BOGI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item212":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA 1","registarski-broj":"497","datum-registracije":"PRIBILOVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item213":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRADSKE MUZIKE - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DOSITEJEVA BB","registarski-broj":"330","datum-registracije":"MOL\u010cANOV-BRAJAK ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item214":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RIBARA I PRIJATELJA MORA - SVETI NIKOLA - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA 1","registarski-broj":"659","datum-registracije":"MITROVI\u0106 K. IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item215":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ NAUKE NIKOLA TESLA SVETI STEFAN BUDVA CRNA GORA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, SVETI STEFAN SLOBODE BB","registarski-broj":"180","datum-registracije":"TOMI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item216":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VASOJEVI\u0106A - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA 3","registarski-broj":"776","datum-registracije":"ASANOVI\u0106 BO\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item217":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"241","datum-registracije":"\u0110URKOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item218":{"naziv":"KLUB PREDUZETNIKA - PREDUZETNIK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"259","datum-registracije":"RATKOVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item219":{"naziv":"STUDENTSKI KULTURNI CENTAR CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CETINJE ","registarski-broj":"464","datum-registracije":"\u0110URBUZOVI\u0106 DAMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item220":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POKRET GORANA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 2","registarski-broj":"321","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item221":{"naziv":"DRU\u0160TVO NOVINARA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 2","registarski-broj":"413","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item222":{"naziv":"CENTAR ZA EKOLO\u0160KA ISTRA\u017dIVANJA, TURIZAM I ZDRAVU HRANU","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BUL CRNOGOR.JUNAKA BB","registarski-broj":"258","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item223":{"naziv":"AFIRMATIVNI CENTAR MLADIH","sjediste":"CETINJE, CETINJE, IV PROLETERSKE 9","registarski-broj":"636","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item224":{"naziv":"OMLADINSKI KULTURNO- INFORMATIVNI CENTAR CRNE GORE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DE\u010cANSKA S-17","registarski-broj":"662","datum-registracije":"POPOVI\u0106 TOMICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item225":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO - IVAN CRNOJEVI\u0106","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DONJI KRAJ 24","registarski-broj":"810","datum-registracije":"RADOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item226":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ARHIVSKIH RADNIKA CRNE GORE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, ALEKSE \u0160ANTI\u0106A 1","registarski-broj":"487","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item227":{"naziv":"OMLADINSKI CENTAR PROSPERITETA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, V PROLETERSKE I BB","registarski-broj":"735","datum-registracije":"BRACANOVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item228":{"naziv":"INFORMATI\u010cKI SAVEZ CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, PREDGRA\u0110E 5","registarski-broj":"286","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item229":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA I PO\u0160TOVALACA CETINJA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, OBILI\u0106A POLJANA BB","registarski-broj":"384","datum-registracije":"MA\u0160ANOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item230":{"naziv":"EVROPSKO UDRU\u017dENJE STUDENATA ELEKTROTEHNIKE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BO\u0160KA BUHE 39","registarski-broj":"234","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item231":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KARIKATURISTA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"397","datum-registracije":"LAGATOR LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item232":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRAVNIKA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, OBILI\u0106A POLJANA BB","registarski-broj":"465","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item233":{"naziv":"OMLADINSKI KULTURNI FORUM","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CETINJE ","registarski-broj":"855","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 DRA\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item234":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ BILIJARA NA CETINJU","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CETINJE HOTEL GRAND","registarski-broj":"804","datum-registracije":"MUHADINOVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item235":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, OBILI\u0106A POLJANA BB","registarski-broj":"628","datum-registracije":"PEROVI\u0106 MIODRAG MI\u0160O","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item236":{"naziv":"THE BOOKS OF KNJIGE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, OMLADINSKA BB","registarski-broj":"252","datum-registracije":"GAJOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item237":{"naziv":"KULTURNO - INFORMACIONA ORGANIZACIJA - WIZARD","sjediste":"CETINJE, CETINJE, PEKA PAVLOVI\u0106A S 14\/2","registarski-broj":"878","datum-registracije":"MRVALJEVI\u0106 GORANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item238":{"naziv":"ASOCIJACIJA MLADIH UMJETNIKA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, V PROLETERSKE BB","registarski-broj":"288","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 FILIP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item239":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA I PO\u0160TOVALACA KATUNSKE NAHIJE - NJEGO\u0160","sjediste":"CETINJE, CETINJE, OBILI\u0106A POLJANA ","registarski-broj":"404","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 ARSENIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item240":{"naziv":"ODBOR ZA BRIGU O CRKVI SV.\u0110OR\u0110IJE U PREDI\u0160U","sjediste":"CETINJE, CETINJE, X CRNOGORSKE BRIGADE G-57","registarski-broj":"284","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item241":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BUL CRNOGOR.JUNAKA 9","registarski-broj":"538","datum-registracije":"SU\u010cI\u0106 AN\u0110ELKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item242":{"naziv":"DRU\u0160TVO - BRATSKA SLOGA - \u0106URILAC","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, GORNJI \u0106URILAC BB","registarski-broj":"865","datum-registracije":"TOMA\u0160EVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item243":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV \u0160E\u0106ERNE BOLESTI DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, ","registarski-broj":"650","datum-registracije":"LUTOVAC DR DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item244":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVALIDA RADA DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, JASTREB BB","registarski-broj":"790","datum-registracije":"KALEZI\u0106 RADO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item245":{"naziv":"CENTAR ZA O\u010cUVANJE, UNAPRE\u0110ENJE I PREZENTACIJU KULTURNE I PRIRODNE BA\u0160TINE - GRAD - DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, ORJA LUKA BB","registarski-broj":"839","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item246":{"naziv":"P\u010cELARSKA ORGANIZACIJA - BIJELI PAVLE - DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, SPU\u017d BB","registarski-broj":"748","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 VELIZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item247":{"naziv":"FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA FAKULTETA DRAMSKIH UMJETNOSTI","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 2","registarski-broj":"174","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item248":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, TRG 9 DECEMBAR TRG BB","registarski-broj":"618","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item249":{"naziv":"NARODNA HUMANITARNA ORGANIZACIJA OSTROG","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, VLAJKA \u0110URANOVI\u0106A ","registarski-broj":"731","datum-registracije":"JANJU\u0160EVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item250":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA DANILOVGRAD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 5","registarski-broj":"715","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item251":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DEVIZNIH \u0160TEDI\u0160A - JUGOSKANDIK - 1993 HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SRBINA 26","registarski-broj":"569","datum-registracije":"ZLOKOVI\u0106 \u0110URO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item252":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA NJEGOVANJE ZAVI\u010cAJNIH TRADICIJA - KAMENARI","sjediste":"HERCEG NOVI, BIJELA, KAMENARI ","registarski-broj":"602","datum-registracije":"ILI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item253":{"naziv":"TURISTI\u010cKO DRU\u0160TVO - BIJELA - BIJELA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA ","registarski-broj":"365","datum-registracije":"\u0160EROVI\u0106 BO\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item254":{"naziv":"MEDIJA CENTAR MLADIH","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 46","registarski-broj":"289","datum-registracije":"MARI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item255":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MENA\u0110ZERA CRNE GORE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ","registarski-broj":"417","datum-registracije":"SU\u0160I\u0106 DR. STEFAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item256":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE MENAD\u017dERA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, 13. JULA 18","registarski-broj":"710","datum-registracije":"RADANOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item257":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, STJEPA \u0160ARENCA 1","registarski-broj":"627","datum-registracije":"MILANOVI\u0106 RADIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item258":{"naziv":"PJEVA\u010cKO DRU\u0160TVO - STARI KAPETAN - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, PRVE BOKE\u0160KE BRIGADE BB","registarski-broj":"311","datum-registracije":"BALI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item259":{"naziv":"TURISTI\u010cKO DRU\u0160TVO KUMBOR - KUMBOR","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, KUMBOR \u0110ENOVI\u0106I,","registarski-broj":"179","datum-registracije":"ODALOVI\u0106 BLAGOTA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item260":{"naziv":"INTERNACIONALNA AKADEMIJA KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"350","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item261":{"naziv":"FILATELISTI\u010cKO DRU\u0160TVO - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MARKA CARA 11","registarski-broj":"966","datum-registracije":"KLISURA BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item262":{"naziv":"OMLADINSKI CENTAR - AQUARIUS","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MI\u0106A VAVI\u0106A 4\/28","registarski-broj":"844","datum-registracije":"SAMARD\u017dI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item263":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dENA EGAL","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATI\u0106A 40","registarski-broj":"334","datum-registracije":"PIVA\u010c BILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item264":{"naziv":"STUDENTSKA ORGANIZACIJA VI\u0160E FIZIOTERAPEUTSKE \u0160KOLE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SAVA ILI\u0106A BB,IGALO","registarski-broj":"216","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item265":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INTERNET KORISNIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"382","datum-registracije":"JOVI\u0106EVI\u0106 JA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item266":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PILOTA POMORSKE PILOTA\u017dE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NOVOGRADNJA BIJELA, 2","registarski-broj":"818","datum-registracije":"MALOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item267":{"naziv":"MAJKA I DIJETE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NJEGO\u0160EVA 148","registarski-broj":"852","datum-registracije":"VUJEVI\u0106 JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item268":{"naziv":"MONTENEGRO FORUM","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, OBALA NIKOLE KOVA\u010cEVI\u0106A 26","registarski-broj":"306","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item269":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, HERCEG NOVI ","registarski-broj":"562","datum-registracije":"KEKOVI\u0106 ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item270":{"naziv":"PARTNERSTVO ZA INTEGRACIJU","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, PUT PARTIZANSKIH MAJKI 4","registarski-broj":"832","datum-registracije":"KOSA\u010c SONJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item271":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ROMA BOKE KOTORSKE HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, KUTI ZELENIKA,,NASELJE KAMENJE","registarski-broj":"682","datum-registracije":"KRASNI\u0106I HALIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item272":{"naziv":"HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, SAVA ILI\u0106A 1","registarski-broj":"17","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item273":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - ORJEN - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MARKA CARA BR. 8","registarski-broj":"941","datum-registracije":"\u0110EDOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item274":{"naziv":"PODRU\u017dNICA BOKELJSKE MORNARICE - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, STARI GRAD ","registarski-broj":"860","datum-registracije":"MAGYAR CSABA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item275":{"naziv":"TURISTI\u010cKO DRU\u0160TVO - IGALO - IGALO","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, IGALO SAVE ILI\u0106A 48","registarski-broj":"890","datum-registracije":"MILJANI\u0106 BOGDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item276":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA PODR\u0160KU DJECI SA RAZVOJNIM PROBLEMIMA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SAVA ILI\u0106A IGALO, 42","registarski-broj":"536","datum-registracije":"MATIJA\u0160EVI\u0106 NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item277":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVALIDA RADA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, PODI ","registarski-broj":"434","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item278":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GUSLARA I EPSKIH PJESNIKA - STARAC MILUTIN - KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, DULOVINA BB","registarski-broj":"726","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item279":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, 13 JULA BB","registarski-broj":"615","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 LAKI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item280":{"naziv":"CENTAR ZA GRA\u0110ANSKU INICIJATIVU","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, BO\u0160KA RA\u0160OVI\u0106A 43","registarski-broj":"875","datum-registracije":"MINI\u0106 BUDISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item281":{"naziv":"FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A 3","registarski-broj":"346","datum-registracije":"MEDENICA ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item282":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA ZDRAVE HRANE","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, LUGOVI ","registarski-broj":"716","datum-registracije":"RADONJI\u0106 VESELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item283":{"naziv":"AUTO MOTO DRU\u0160TVO - DU\u0160AN OBRENOVI\u0106 - KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MOJKOVA\u010cKE BITKE 33","registarski-broj":"535","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 RANKO BUDO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item284":{"naziv":"FRIZERSKI KLUB - KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, PALIH PARTIZANKI BB","registarski-broj":"913","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item285":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, ","registarski-broj":"500","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 VLADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item286":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA KOTORSKE SVE\u010cANOSTI - FE\u0160TA - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BB","registarski-broj":"237","datum-registracije":"BAJROVI\u0106 VASILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item287":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA OBNOVU MANASTIRA PODLASTVA - GRBALJ","sjediste":"KOTOR, KOTOR, LASTVA GRBALJSKA GRBALJ.","registarski-broj":"394","datum-registracije":"MAROVI\u0106 SVETOZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item288":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA KOTORA - GRADA SVJETSKE BA\u0160TINE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR ","registarski-broj":"282","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 BO\u017dIDAR MA\u0160O","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item289":{"naziv":"MALA SIRENA - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA 223","registarski-broj":"335","datum-registracije":"POPOVI\u0106 JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item290":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA 64","registarski-broj":"616","datum-registracije":"VU\u010cKOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item291":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA OBUKU I RAZVOJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TOLO\u0160I ","registarski-broj":"729","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item292":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROTIV ALKOHOLIZMA, NIKOTINIZMA I NARKOMANIJE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 49","registarski-broj":"186","datum-registracije":"BOGDANOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item293":{"naziv":"FOTO KLUB KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD CENTAR ZA KULTURU","registarski-broj":"510","datum-registracije":"CVETI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item294":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PSIHOLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 3","registarski-broj":"236","datum-registracije":"BOGDANOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item295":{"naziv":"KLAPA BOKELJSKI MORNARI - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA PIONIR S-26","registarski-broj":"408","datum-registracije":"MANDI\u0106 OBRAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item296":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - KLAPA BISERNICE BOKE - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NJEGO\u0160EVA 243","registarski-broj":"411","datum-registracije":"MANDI\u0106 VLASTA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item297":{"naziv":"KOLO SRPSKIH SESTARA RISAN","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A 243","registarski-broj":"566","datum-registracije":"MILOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item298":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU \u017dIVOTINJA I \u017dIVOTNE SREDINE KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, PR\u010cANJ 169","registarski-broj":"547","datum-registracije":"GRADIN\u010cI\u0106 ARIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item299":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA KOTOR, TIVAT I BUDVA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NJEGO\u0160EVA ","registarski-broj":"557","datum-registracije":"VUJKOVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item300":{"naziv":"KNJI\u017dEVNI KLUB - BOKA - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD ","registarski-broj":"572","datum-registracije":"MATIJEVI\u0106 DESANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item301":{"naziv":"VERTIGO","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 491","registarski-broj":"644","datum-registracije":"PEJAKOVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item302":{"naziv":"CARITAS KOTORSKE BISKUPIJE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 336","registarski-broj":"485","datum-registracije":"JANJI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item303":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZVON\u010cICA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 420","registarski-broj":"834","datum-registracije":"BRKANOVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item304":{"naziv":"PLESNA GRUPA RONA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BB","registarski-broj":"881","datum-registracije":"VU\u010cUROVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item305":{"naziv":"\u017dENSKA KLAPA - ALKIMA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 491","registarski-broj":"484","datum-registracije":"STIJOVI\u0106 JASNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item306":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA OP\u0160TINE KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD ","registarski-broj":"897","datum-registracije":"ZVICER \u0160\u0106EPAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item307":{"naziv":"EKSPERIMENTALNA SCENA TEATAR 303","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI C-28","registarski-broj":"256","datum-registracije":"BUZDOVAN DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item308":{"naziv":"KREATIVNA IGRAONICA PINOKIO","sjediste":"KOTOR, KOTOR, TABA\u010cINA BB","registarski-broj":"840","datum-registracije":"TOM\u010cUK EMA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item309":{"naziv":"PODRU\u017dNICA BOKELJSKE MORNARICE - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 392","registarski-broj":"537","datum-registracije":"RADOVI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item310":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - VLASNIKA KOJIMA SE VRA\u0106A NEPOKRETNOST IZ DRU\u0160TVENE SVOJINE - GRBALJ","sjediste":"KOTOR, KOTOR, LASTVA GRBALJSKA MR\u010cEVO POLJE B","registarski-broj":"265","datum-registracije":"RADANOVI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item311":{"naziv":"FONDACIJA FMS","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR POMOR.MUZEJ.","registarski-broj":"22","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item312":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH - VASKRSENJE","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, DU\u0160ANA TOMOVI\u0106A BB","registarski-broj":"504","datum-registracije":"\u0106ORI\u0106 RODOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item313":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, SERDARA JANKA VUKOTI\u0106A BB","registarski-broj":"609","datum-registracije":"STANI\u0106 MILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item314":{"naziv":"DRU\u0160TVO LJUBITELJA PRIRODE EKOTURS 2. JANUAR 88 MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, MOJKOVAC BB","registarski-broj":"595","datum-registracije":"\u0106IROVI\u0106 MILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item315":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, PR\u017dI\u0160TA BB","registarski-broj":"905","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 VUKOMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item316":{"naziv":"ORGANIZACIJA \u017dENA MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, LJUBOMIRA BAKO\u010cA BB","registarski-broj":"421","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 \u0110UR\u0110IJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item317":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, LJUBOMIRA BAKO\u010cA BB","registarski-broj":"936","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item318":{"naziv":"KLUB STUDENATA TEHNIKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"534","datum-registracije":"ROV\u010cANIN PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item319":{"naziv":"DAMJANOVI\u0106 JOD\u017dO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 11","registarski-broj":"19","datum-registracije":"DELIBA\u0160I\u0106 OLGA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item320":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RATNIH VOJNIH INVALIDA I \u010cLANOVA PORODICA PALIH BORACA 90\/92 CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"268","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item321":{"naziv":"EKOLO\u0160KI CENTAR NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MARKA MILJANOVA 5","registarski-broj":"646","datum-registracije":"\u0106URI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item322":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - STUDENT - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ALEKSE BACKOVI\u0106A 2","registarski-broj":"598","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item323":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - LJUBO \u010cUPI\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ALEKSE BACKOVI\u0106A 32","registarski-broj":"519","datum-registracije":"NAZAN\u010cI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item324":{"naziv":"DRU\u0160TVO ESTETI\u010cARA I ETI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA ","registarski-broj":"667","datum-registracije":"KRCI\u0106 DR. \u0160EFKET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item325":{"naziv":"SVETI ISAIJA OD ONOGO\u0160TA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KARA\u0110OR\u0110EVA 31","registarski-broj":"880","datum-registracije":"MI\u0106OVI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item326":{"naziv":"FONDACIJA - RADOVAN VU\u010cINI\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RADOJA DAKI\u0106A 5","registarski-broj":"10","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 NIKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item327":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KINOLOGA TREBJESA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG \u0160AKA PETROVI\u0106A 3","registarski-broj":"405","datum-registracije":"LABUDOVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item328":{"naziv":"STUDENTSKA ALTERNATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 30","registarski-broj":"213","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item329":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA ZA ZA\u0160TITU VODA I \u0160UMA - VRELO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MIOLJE POLJE BB","registarski-broj":"861","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item330":{"naziv":"DOMSKA ORGANIZACIJA STUDENATA - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR STUDENSKI DOM","registarski-broj":"722","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item331":{"naziv":"NARODNA TEHNIKA NIK\u0160I\u0106 - UDRU\u017dENJE ZA EDUKACIJU I PODSTICANJE NAU\u010cNOG I TEHNI\u010cKO-TEHNOLO\u0160KOG STVARALA\u0160TVA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA 10","registarski-broj":"380","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item332":{"naziv":"GRA\u0110ANSKA INICIJATIVA - GRIN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRANJSKE NJIVE 70","registarski-broj":"891","datum-registracije":"BULAI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item333":{"naziv":"FOTO KINO KLUB - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106 ","registarski-broj":"578","datum-registracije":"RAONI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item334":{"naziv":"STUDENTSKI KULTURNO - INFORMATIVNI CENTAR PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"333","datum-registracije":"JOKANOVI\u0106 DANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item335":{"naziv":"GEOGRAFSKO DRU\u0160TVO CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"862","datum-registracije":"DODEROVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item336":{"naziv":"ORGANIZACIJA ASISTENATA FILOSOFSKOG FAKULTETA U NIK\u0160I\u0106U","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"759","datum-registracije":"DODEROVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item337":{"naziv":"STUDENTSKI KLUB NAUKE I KULTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT ","registarski-broj":"737","datum-registracije":"RA\u0160KOVI\u0106 VOJIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item338":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"263","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item339":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO NIKAC OD ROVINA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0110URA ROGANOVI\u0106A 2","registarski-broj":"653","datum-registracije":"PEROVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item340":{"naziv":"PIVSKO OKO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GLIBAVA\u010cKA 16","registarski-broj":"833","datum-registracije":"\u0110IKANOVI\u0106 MILONJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item341":{"naziv":"FAKULTETSKA ORGANIZACUJA STUDENATA FAKULTETA ZA POMORSTVO KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR ","registarski-broj":"242","datum-registracije":"VU\u0160OVI\u0106 LAZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item342":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - GVOZDENICE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GVOZDENICE BB","registarski-broj":"605","datum-registracije":"MIJU\u0160KOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item343":{"naziv":"NVO KLUB - GRA\u0110ANSKA KU\u0106A","sjediste":"CETINJE, CETINJE, ","registarski-broj":"736","datum-registracije":"CIMBALJEVI\u0106 ZDRAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item344":{"naziv":"SAVEZ IZVI\u0110A\u010cA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A 3","registarski-broj":"660","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item345":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA POZORI\u0160TE DOKTOR MA\u010cAK","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IVANA MILUTINOVI\u0106A 6A","registarski-broj":"277","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 VESNA VESELINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item346":{"naziv":"UMJETNI\u010cKO UDRU\u017dENJE ALBATROS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JOKE BALETI\u0106 16","registarski-broj":"220","datum-registracije":"KO\u0106ALO BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item347":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ARS - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG \u0160AKA PETROVI\u0106A 1","registarski-broj":"472","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item348":{"naziv":"SAMOSTALNA \u010cETA IZVI\u0110A\u010cA - TREBJESA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JOVANA CVIJI\u0106A 6","registarski-broj":"676","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 ANGELINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item349":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA - KAPINO POLJE - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KAPINO POLJE BB","registarski-broj":"894","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 RADISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item350":{"naziv":"NIK\u0160I\u0106KO UDRU\u017dENJE ZA VRA\u0106ANJE I ZA\u0160TITU PRIVATNE SVOJINE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KARA\u0110OR\u0110EVA 2","registarski-broj":"424","datum-registracije":"MIJU\u0160KOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item351":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA I PROIZVO\u0110A\u010cA MLIJEKA MLIJEKOPRODUKT NIK\u0160I\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 5","registarski-broj":"817","datum-registracije":"DUMNI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item352":{"naziv":"KLUB STUDENATA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"317","datum-registracije":"KOMNENI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item353":{"naziv":"DOMSKA ORGANIZACIJA STUDENATA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 1","registarski-broj":"177","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 ANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item354":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA KINE IZ CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 9","registarski-broj":"373","datum-registracije":"SPASOJEVI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item355":{"naziv":"PUTUJU\u0106E POZORI\u0160TE - TO\u010cAK - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNE OMLADINE 45","registarski-broj":"503","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 SVETOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item356":{"naziv":"KLUB P\u010cELARA MATICA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA 15","registarski-broj":"956","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item357":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PO\u010cETAK - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NASELJE POD TREBJESOM BB","registarski-broj":"814","datum-registracije":"BERI\u0160A AZEM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item358":{"naziv":"SAMOSTALNA \u010cETA IZVI\u0110A\u010cA - RUDO POLJE - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKCA OD ROVINA BB","registarski-broj":"675","datum-registracije":"KONTI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item359":{"naziv":"DRU\u0160TVO IN\u017dENJERA I TEHNI\u010cARA HOLDING KOMPANIJE \u017dELJEZARE NIK\u0160I\u0106, AD NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ","registarski-broj":"761","datum-registracije":"\u017dUJOVI\u0106 RADISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item360":{"naziv":"PLANINARSKO DRU\u0160TVO - UNLIMITED","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A BB","registarski-broj":"954","datum-registracije":"DON\u010cEVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item361":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV \u0160E\u0106ERNE BOLESTI NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106 ","registarski-broj":"649","datum-registracije":"\u0110OGO ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item362":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - ANDRO MARTINOVI\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVICE CEROVI\u0106A 36","registarski-broj":"520","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item363":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA FILOSOFIJE NOHMA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A 3","registarski-broj":"439","datum-registracije":"MAROJEVI\u0106 RADISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item364":{"naziv":"KLUB FRIZERA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KLI\u010cEVO 104","registarski-broj":"920","datum-registracije":"KONTI\u0106 MILIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item365":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dENA - STRA\u0160EVINA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, OBRE\u0160KA 37","registarski-broj":"831","datum-registracije":"\u0106IROVI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item366":{"naziv":"EKO KLUB TRSA","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, TRSA BB","registarski-broj":"746","datum-registracije":"JOKANOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item367":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - OZRINI\u0106I - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, OZRINI\u0106I BB","registarski-broj":"668","datum-registracije":"DUBLJEVI\u0106 PETKANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item368":{"naziv":"KLUB STUDENATA MA\u0160INSTVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"178","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 VLATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item369":{"naziv":"ME\u0110UNARODNI FORUM CRNA GORA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PEKA PAVLOVI\u0106A P+7\/2","registarski-broj":"552","datum-registracije":"ASOVI\u0106 ALIT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item370":{"naziv":"BRATSTVO KILIBARDA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PEKA PAVLOVI\u0106A P+7\/2","registarski-broj":"821","datum-registracije":"KILIBARDA MITAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item371":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - AEROPLAN","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE 18","registarski-broj":"325","datum-registracije":"PETROVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item372":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - TIBOR SEKELJ - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE 29","registarski-broj":"517","datum-registracije":"BAJAGI\u0106 DUBRAVKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item373":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dENA I SARADNIKA - UZDOMIR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"588","datum-registracije":"POPOVI\u0106 DRAGICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item374":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RATNIH I MIRNODOPSKIH VOJNIH INVALIDA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 14","registarski-broj":"338","datum-registracije":"POPOVI\u0106 BOJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item375":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA 2","registarski-broj":"556","datum-registracije":"PEREZANOVI\u0106 DU\u0160ANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item376":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA VAZDUHOPLOVSTVA - AEROPLAN","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STOJANA KOVA\u010cEVI\u0106A 19","registarski-broj":"661","datum-registracije":"PETROVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item377":{"naziv":"DJE\u010cIJA IGRAONICA - BRANKO KOCKICA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STOJANA KOVA\u010cEVI\u0106A 33","registarski-broj":"922","datum-registracije":"JEFTI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item378":{"naziv":"KLUB STUDENATA FF 91","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"344","datum-registracije":"KADI\u0106 MILOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item379":{"naziv":"KLUB STUDENATA I PROFESORA FAKULTETA ZA POMORSTVO KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR ZGRADA FAKULTETA","registarski-broj":"348","datum-registracije":"MATIJA\u0160EVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item380":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET KOTORA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"243","datum-registracije":"MATIJA\u0160EVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item381":{"naziv":"KLUB MLADIH ZA AFIRMACIJU CIVILNOG DRU\u0160TVA - NS - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 19","registarski-broj":"950","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item382":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - VELIKO SRCE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE P+4\/50","registarski-broj":"847","datum-registracije":"BA\u0106OVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item383":{"naziv":"AKADEMSKI KULTURNI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"211","datum-registracije":"TODOROVI\u0106-DELIBA\u0160I\u0106 NA\u0110A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item384":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET NIK\u0160I\u0106A","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA 10","registarski-broj":"204","datum-registracije":"RUTOVI\u0106 RADMILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item385":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"688","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item386":{"naziv":"ORGANIZACIJA INVALIDA RADA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 14","registarski-broj":"300","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item387":{"naziv":"NVO DIZAJNERSKA OBLAST BOGETI\u0106I","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE T-15","registarski-broj":"754","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item388":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - IVAN VU\u0160OVI\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VIDROVAN BB","registarski-broj":"568","datum-registracije":"VUJADINOVI\u0106 LJUBO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item389":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SPORTSKIH NAVIJA\u010cA NIK\u0160I\u0106A","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DR. JOSIPA SLADE BB","registarski-broj":"757","datum-registracije":"OTA\u0160EVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item390":{"naziv":"DJE\u010cIJA RADIONICA I IGRAONICA MALI PRINC","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A 1B","registarski-broj":"784","datum-registracije":"VOJI\u010cI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item391":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - ZETA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0160KOLSKA BB","registarski-broj":"522","datum-registracije":"ODALOVI\u0106 MARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item392":{"naziv":"UMJETNI\u010cKO UDRU\u017dENJE ARGENTINA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dIROVNICA BB","registarski-broj":"225","datum-registracije":"PEROVI\u0106 DRAGOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item393":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA GUSINJE","sjediste":"PLAV, PLAV, GUSINJE ","registarski-broj":"803","datum-registracije":"DURAKOVI\u0106 ILJIJAZ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item394":{"naziv":"POMO\u0106 I RAZVOJ PLAVA I GUSINJA","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"740","datum-registracije":"BAKOVI\u0106 ADNAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item395":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA PLAVA","sjediste":"PLAV, PLAV, MALO SELO ","registarski-broj":"867","datum-registracije":"JASAVI\u0106 HAKIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item396":{"naziv":"CENTAR ZA DRU\u0160TVO, MIR I RAZGOVORE","sjediste":"PLAV, PLAV, RACINA BB","registarski-broj":"916","datum-registracije":"VUJO\u0160EVI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item397":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVALIDA RADA PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, PLAV ","registarski-broj":"541","datum-registracije":"PALAVRTI\u0106 TEHRAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item398":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, PLAV BB","registarski-broj":"613","datum-registracije":"SIMONOVI\u0106 MIRA\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item399":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET PLU\u017dINA","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PLU\u017dINE BB","registarski-broj":"323","datum-registracije":"LUBURI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item400":{"naziv":"PIVSKO AGRO UDRU\u017dENJE PLU\u017dINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, OBARAK 3","registarski-broj":"914","datum-registracije":"MAD\u017dAREVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item401":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA MLIJEKA - PLJEVLJA 2000 - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MILO\u0160A TO\u0160I\u0106A BB","registarski-broj":"811","datum-registracije":"BAJ\u010cETI\u0106 BUDIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item402":{"naziv":"ASOCIJACIJA ZA DEMOKRATIJU, EKOLOGIJU, KULTURU I SPORT","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, PLJEVLJA BB","registarski-broj":"507","datum-registracije":"GOLUBOVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item403":{"naziv":"FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA PRIRODNO MATEMATI\u010cKOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"240","datum-registracije":"POPOVI\u0106 DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item404":{"naziv":"NVO - DEMOKRATSKI CENTAR","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, GLASINA\u010cKA 14","registarski-broj":"826","datum-registracije":"KURTANOVI\u0106 KENAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item405":{"naziv":"ZABRANJENO GETO","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KARA\u0110OR\u0110EVA 8","registarski-broj":"964","datum-registracije":"RAONI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item406":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KRALJA PETRA 13","registarski-broj":"560","datum-registracije":"PETROVI\u0106 VIDOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item407":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVALIDA RADA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VELIMIRA JAKI\u0106A 6","registarski-broj":"585","datum-registracije":"POTPARI\u0106 STEVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item408":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160VO BISERKA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB","registarski-broj":"187","datum-registracije":"OSTOJI\u0106 VLATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item409":{"naziv":"OTVORENI S.O.S.CENTAR - SRCE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OMLADINSKA 15","registarski-broj":"816","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item410":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OMLADINSKA 17","registarski-broj":"614","datum-registracije":"GOLUBOVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item411":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - GUSLARSKO DRU\u0160TVO - PLJEVLJA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"459","datum-registracije":"\u010cEPI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item412":{"naziv":"AMATERSKO POZORI\u0160TE - HARIS KADI\u0106","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TRG 13 JUL BB","registarski-broj":"589","datum-registracije":"STAR\u010cEVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item413":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TRG 13 JUL A","registarski-broj":"302","datum-registracije":"MINI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item414":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VELIMIRA JAKI\u0106A 6","registarski-broj":"270","datum-registracije":"MIJATOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item415":{"naziv":"FAKULTETSKI ODBOR STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"183","datum-registracije":"ABDI\u0106 NERMIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item416":{"naziv":"CENTAR ZA ISTRA\u017dIVANJA U URBANIM I INFRASTRUKTURNIM SISTEMIMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 2","registarski-broj":"287","datum-registracije":"BE\u0106OVI\u0106 SONJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item417":{"naziv":"ROMSKO OGNJI\u0160TE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"699","datum-registracije":"TOSKI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item418":{"naziv":"CRNOGORSKA MJESE\u010cINA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"886","datum-registracije":"MIHAJLOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item419":{"naziv":"SAVEZ DRU\u0160TAVA CRNE GORE ZA BORBU PROTIV \u0160E\u0106ERNE BOLESTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 16","registarski-broj":"652","datum-registracije":"DRLJEVI\u0106 MOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item420":{"naziv":"DRU\u0160TVO MLADIH EKOLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"232","datum-registracije":"KOJI\u010cI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item421":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 I REHABILITACIJU SLABOVIDNIH LICA - REVIDA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 43","registarski-broj":"791","datum-registracije":"TON\u010cI\u0106 ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item422":{"naziv":"FONDACIJA NADE\u017dDA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 18 JULA 44","registarski-broj":"11","datum-registracije":"BEZRUKO-NIKOLAJEVI\u010c VALERIJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item423":{"naziv":"MEMORIJA KULTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA G7-4","registarski-broj":"719","datum-registracije":"TATAR BAL\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item424":{"naziv":"CRNOGORSKO - GR\u010cKO DRU\u0160TVO PRIJATELJSTVA - XAPA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA 56","registarski-broj":"581","datum-registracije":"\u0160ABAN GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item425":{"naziv":"CENTAR ZA VIZUELNU KOMUNIKACIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA 56","registarski-broj":"640","datum-registracije":"\u0160ABAN GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item426":{"naziv":"AKADEMSKI INFORMATIVNI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"663","datum-registracije":"CEROVI\u0106 MILIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item427":{"naziv":"DRU\u0160TVO IN\u017dENJERA I TEHNI\u010cARA - RADOJE DAKI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"802","datum-registracije":"MARA\u0160 G.ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item428":{"naziv":"KLUB KULTURNIH STVARALACA HAUSTOR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKA MILJANOVA 12","registarski-broj":"575","datum-registracije":"KONTI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item429":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - \u0110INA VRBICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINOV 9","registarski-broj":"705","datum-registracije":"MILUTINOVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item430":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - REMORKER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8.JULA BR. 4","registarski-broj":"925","datum-registracije":"KECOJEVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item431":{"naziv":"AEGEE NIK\u0160I\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKCA OD ROVINA P+7\/3","registarski-broj":"647","datum-registracije":"BOGOJEVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item432":{"naziv":"FONDACIJA PRIJATELJA PODGORI\u010cKE GIMNAZIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 26","registarski-broj":"13","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item433":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BARSKA 9","registarski-broj":"601","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 MR. MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item434":{"naziv":"CENTAR ZA DJEVOJKE - KSENIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 40","registarski-broj":"239","datum-registracije":"PEROVI\u0106-VOJINOVI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item435":{"naziv":"POKRET ZA NEZAVISNU CRNU GORU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"402","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item436":{"naziv":"HEMIJSKO DRU\u0160TVO CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"502","datum-registracije":"PJE\u0160\u010cI\u0106 MILJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item437":{"naziv":"BOKA KOTORSKA - DRU\u0160TVO ZA NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI BOKE KOTORSKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 6","registarski-broj":"758","datum-registracije":"JAUKOVI\u0106 PROF. DR. NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item438":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA U PODGORICI, DANILOVGRADU I KOLA\u0160INU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE BUDO TOMOVI\u0106 BB","registarski-broj":"539","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 NADE\u017dDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item439":{"naziv":"POSLOVNA ASOCIJACIJA \u017dENA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OMLADINSKIH BRIGADA 17","registarski-broj":"846","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 JULIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item440":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BIV\u0160IH RATNIH ZAROBLJENIKA IZ CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BLA\u017dA JOVANOVI\u0106A 7\/IV","registarski-broj":"351","datum-registracije":"\u0110URA\u0160EVI\u0106 MITAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item441":{"naziv":"KLUB STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"269","datum-registracije":"MIJOVI\u0106 MILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item442":{"naziv":"ASOCIJACIJA BROKERA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u017dRTAVA FA\u0160IZMA 39","registarski-broj":"767","datum-registracije":"PEROVI\u0106 MR VANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item443":{"naziv":"ECO VISION - NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA UNAPRE\u0110ENJE \u017dIVOTNE SREDINE I HUMANITARNU POMO\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 73","registarski-broj":"882","datum-registracije":"DEDI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item444":{"naziv":"ASOCIJACIJA MLADIH NOVINARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 19","registarski-broj":"199","datum-registracije":"DARMANOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item445":{"naziv":"SAVEZ FRIZERA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 30","registarski-broj":"944","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item446":{"naziv":"FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA ","registarski-broj":"770","datum-registracije":"DRIN\u010cI\u0106-BANJEVI\u0106 SUZANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item447":{"naziv":"\u017dENA NOVOG MILENIJUMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA BB","registarski-broj":"800","datum-registracije":"PE\u0160I\u0106 DUBRAVKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item448":{"naziv":"\u010cARLI \u010cAPLIN - DJE\u010cIJA IGRAONICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOLA PILETI\u0106A 23","registarski-broj":"600","datum-registracije":"LUKOVAC VIOLETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item449":{"naziv":"DRU\u0160TVO IN\u017dENJERA \u0160UMARSTVA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 10\/II","registarski-broj":"756","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item450":{"naziv":"KOLO SRPSKIH SESTARA - SVETI MARKO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 27","registarski-broj":"469","datum-registracije":"VOJVODI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item451":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA RADOJE DAKI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 9","registarski-broj":"733","datum-registracije":"BOJANI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item452":{"naziv":"EKOLO\u0160KI POKRET CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 11\/2","registarski-broj":"523","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 DR. BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item453":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u0160MINKERA I KOZMETI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 18","registarski-broj":"824","datum-registracije":"BUBANJA SLOBODANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item454":{"naziv":"CENTAR ZA NENASILNE KOMUNIKACIJE - MONTENET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 45A","registarski-broj":"191","datum-registracije":"LEKI\u0106 ZVEZDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item455":{"naziv":"INTERSKI MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA 21","registarski-broj":"248","datum-registracije":"STIJEPOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item456":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE POZORI\u0160NIH KRITI\u010cARA I TEATROLOGA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STANKA DRAGOJEVI\u0106A 18","registarski-broj":"310","datum-registracije":"STOJOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item457":{"naziv":"PRIJATELJI ITALIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 9","registarski-broj":"343","datum-registracije":"ILI\u0106 NIKOLA-ZEKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item458":{"naziv":"SVESLOVENSKO DRU\u0160TVO CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 5","registarski-broj":"512","datum-registracije":"RADUSINOVI\u0106 S. PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item459":{"naziv":"AGRO FORUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 60","registarski-broj":"279","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SPASO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item460":{"naziv":"NEZAVISNO UDRU\u017dENJE MLADIH NOVINARA JUGOISTO\u010cNE EVROPE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"513","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item461":{"naziv":"ISTRA\u017dIVA\u010cKI CENTAR STUDENATA MA\u0160INSKOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"515","datum-registracije":"\u0160IBALI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item462":{"naziv":"FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA ELEKTROTEHNI\u010cKOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"226","datum-registracije":"\u0106ORI\u0106 DAVOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item463":{"naziv":"FILIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA 1\/8*","registarski-broj":"725","datum-registracije":"NADA\u017dDIN SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item464":{"naziv":"AGROINVEST NVO - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BELVEDERSKA 5","registarski-broj":"23","datum-registracije":"AMOSSON KYHL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item465":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA I P\u010cELARA KOMANI - BANDI\u0106I - ZAGARA\u010c","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 5","registarski-broj":"714","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item466":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VETERINARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA BR. 9","registarski-broj":"945","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item467":{"naziv":"STUDENTSKA ORGANIZACIJA STUDENTSKOG DOMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"251","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item468":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BO\u0160KOVI\u0106I - LU\u010cINCI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 6","registarski-broj":"935","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MILI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item469":{"naziv":"BOLJI DANI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA SC.MORA\u010cA","registarski-broj":"751","datum-registracije":"MILJANI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item470":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"590","datum-registracije":"RADUSINOVI\u0106 JANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item471":{"naziv":"DRU\u0160TVO CRNOGORSKO - JEVREJSKOG PRIJATELJSTVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 146","registarski-broj":"681","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item472":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRERA\u0110IVA\u010cA MLIJEKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 5","registarski-broj":"871","datum-registracije":"AD\u017dI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item473":{"naziv":"FONDACIJA DRAGINJE \u0106OROVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A M2","registarski-broj":"20","datum-registracije":"KONATAR STOJANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item474":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA AFIRMACIJU MLADIH I NJIHOVIH ALTER EGA - STEREO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IX CRNOGORSKE 34","registarski-broj":"717","datum-registracije":"SAVI\u0106 BAL\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item475":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VOZA\u010cA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 35","registarski-broj":"318","datum-registracije":"POPOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item476":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I AMERIKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 13","registarski-broj":"932","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item477":{"naziv":"OMLADINSKO AKADEMSKA ALTERNATIVA ASOCIJACIJA - ODGOVOR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLAVONSKA 18","registarski-broj":"931","datum-registracije":"VOJVODI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item478":{"naziv":"DANISH REFUGEE COUNCIL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKCA OD ROVINA ZGR.UNHCR","registarski-broj":"34","datum-registracije":"AVDYLAJ SEZAM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item479":{"naziv":"MAJKA TEREZA MINISTRIES","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 13","registarski-broj":"933","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item480":{"naziv":"SAVEZ DRU\u0160TVA ZA POMO\u0106 MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE BUDO TOMOVI\u0106 BB","registarski-broj":"583","datum-registracije":"MUGO\u0160A OLGA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item481":{"naziv":"INFO FORUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 15","registarski-broj":"280","datum-registracije":"KRUNI\u0106 VIDOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item482":{"naziv":"CENTAR ZA GRA\u0110ANSKE INICIJATIVE - DEA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 31","registarski-broj":"262","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item483":{"naziv":"CRNOGORSKI FORUM ZA \u017dIVOTNU SREDINU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 5","registarski-broj":"768","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item484":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ OTVORENOG DRU\u0160TVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILADINA POPOVI\u0106A 117","registarski-broj":"305","datum-registracije":"DIMI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item485":{"naziv":"METAFIZI\u010cKO - ASTROLO\u0160KO DRU\u0160TVO SIRIUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110URA SALAJA 11\/37","registarski-broj":"806","datum-registracije":"ALBIJANI\u0106 DRAGICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item486":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA MONTENEGROHELP","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC PC","registarski-broj":"854","datum-registracije":"FILIPOVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item487":{"naziv":"ILLYRICUM","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI ","registarski-broj":"546","datum-registracije":"\u0110URA\u0160EVI\u0106 KATARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item488":{"naziv":"ASK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110URA SALAJA 9","registarski-broj":"838","datum-registracije":"SINDIK NEDJELJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item489":{"naziv":"EKOLO\u0160KO UDRU\u017dENJE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOCE DEL\u010cEVA 2","registarski-broj":"591","datum-registracije":"MITROVI\u0106 SVETOZAR-SVETO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item490":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SOCIJALNIH RADNIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 75","registarski-broj":"308","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 VUKOTA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item491":{"naziv":"CENTAR ZA TEHNI\u010cKU PODR\u0160KU NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 94","registarski-broj":"910","datum-registracije":"CRVENICA BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item492":{"naziv":"FONDACIJA FRIEDRICH EBERT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA BR.10*","registarski-broj":"7043","datum-registracije":"MICHAEL WEICHERT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item493":{"naziv":"DEMOKRATSKI OMLADINSKI FORUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, V PROLETERSKE I 15","registarski-broj":"579","datum-registracije":"POPOVI\u0106 FILIP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item494":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRONALAZA\u010cA I AUTORA TEHNI\u010cKIH UNAPRE\u0110ENJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BUL, 13B","registarski-broj":"206","datum-registracije":"DACI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item495":{"naziv":"VA\u0160 PRIJATELJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVA ANDRI\u0106A 40","registarski-broj":"797","datum-registracije":"MARTI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item496":{"naziv":"NOVE GRANICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA CANKARA 8","registarski-broj":"900","datum-registracije":"SNJE\u017dANA BISKUP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item497":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANEKENA I FOTOMODELA - ANGEL - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ILIJE MILA\u010cI\u0106A 29","registarski-broj":"643","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 MIHAELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item498":{"naziv":"FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA MUZI\u010cKE AKADEMIJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"349","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item499":{"naziv":"LIGA ZA PORODICU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA VUJO\u0160EVI\u0106A 56","registarski-broj":"928","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MELANIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item500":{"naziv":"DRU\u0160TVO AGRARNIH EKONOMISTA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE BB","registarski-broj":"634","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 BOGDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item501":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, GLAVICE BB","registarski-broj":"454","datum-registracije":"\u010cEKI\u0106 EVERIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item502":{"naziv":"UDRU\u017dENJE FRIZERA CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA CVIJI\u0106A 1","registarski-broj":"403","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item503":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA DEMOKRATSKI PRAVNI POREDAK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BR.","registarski-broj":"889","datum-registracije":"CEROVI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item504":{"naziv":"UDRU\u017dENJE UNIVERZITETSKIH PROFESORA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"545","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item505":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE GALERISTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KARA\u0110OR\u0110EVA 6","registarski-broj":"257","datum-registracije":"ALIVODI\u0106 LJILJO HALIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item506":{"naziv":"STUDIO - ART 212","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOMI\u0160I\u0106I BB","registarski-broj":"228","datum-registracije":"\u0110URI\u010cI\u0106 KSENIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item507":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU INTETRESA POTRO\u0160A\u010cA PODGORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 24","registarski-broj":"553","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item508":{"naziv":"UDRU\u017dENJE - INFO RA\u010cUNOVO\u0110A - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEZNANIH JUNAKA 143","registarski-broj":"872","datum-registracije":"\u0160ARAC SENKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item509":{"naziv":"CENTAR ZA JEZI\u010cKU EDUKACIJU - LINGUA STUDIO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOZARA\u010cKA 89","registarski-broj":"639","datum-registracije":"RADOVANOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item510":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BRATONO\u017dI\u0106I","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOZARA\u010cKA 96","registarski-broj":"670","datum-registracije":"RADO\u0160EVI\u0106 DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item511":{"naziv":"CENTAR ZA INTERNACIONALNE INTEGRACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PETRA MATOVI\u0106A 109","registarski-broj":"793","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item512":{"naziv":"ASOCIJACIJA ZA SARADNJU SA INOSTRANSTVOM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A ","registarski-broj":"876","datum-registracije":"KOVA\u010c VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item513":{"naziv":"BALKANSKI ARHIV RITUALNIH TEHNIKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 47","registarski-broj":"724","datum-registracije":"\u0160IBALI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item514":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IN\u017dENJERA I TEHNI\u010cARA PODGORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"908","datum-registracije":"KALU\u0110EROVI\u0106 DR. MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item515":{"naziv":"PRIJATELJI PLAVA I GUSINJA - IZVORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LAMELA 4\/1","registarski-broj":"197","datum-registracije":"HOD\u017dI\u0106 JUSUF LJULJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item516":{"naziv":"DRU\u0160TVO MIKROBIOLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"664","datum-registracije":"VRATNICA ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item517":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH PRAVNIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, M. POPOVI\u0106A 65","registarski-broj":"427","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item518":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ENERGETI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STANKA DRAGOJEVI\u0106A 2","registarski-broj":"593","datum-registracije":"BURI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item519":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA PODSTICAJ RAZVOJA TRMANJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRMANJE ","registarski-broj":"363","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 DR.VUKAJLO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item520":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 OSOBAMA S AUTIZMOM CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO L I, ST.24","registarski-broj":"393","datum-registracije":"SELHANOVI\u0106 DERVI\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item521":{"naziv":"OMLADINSKA ASOCIJACIJA ZA KULTURU INFIORMISANJA - NOVI CRNOGORCI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO N3 I\/8","registarski-broj":"584","datum-registracije":"POPOVI\u0106 TAMARA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item522":{"naziv":"DRU\u0160TVO MLADIH EKOLOGA - GORICA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKA MILJANOVA 35","registarski-broj":"377","datum-registracije":"VELIMIROVI\u0106 FILIP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item523":{"naziv":"SAVEZ STUDENATA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"339","datum-registracije":"KRSTAJI\u0106 BORO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item524":{"naziv":"SUNCOKRETI UDRU\u017dENJE ZA KULTURNI RAZVOJ DJETETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VU\u010cEDOLSKA BR.5","registarski-broj":"873","datum-registracije":"KOSTI\u0106 SUN\u010cICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item525":{"naziv":"SAVJET MLADIH RADNIKA CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA BB","registarski-broj":"316","datum-registracije":"\u0160AHMANOVI\u0106 MUSTAFA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item526":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA PUTEVE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 102","registarski-broj":"491","datum-registracije":"OSTOJI\u0106 MILENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item527":{"naziv":"KULTURNO INFORMATIVNO UDRU\u017dENJE CRNA GORA ITALIJA - AMICI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRA\u0106E ZLATI\u010cANINA 24","registarski-broj":"713","datum-registracije":"HAUSER MARTINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item528":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TRE - DO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA PERUNI\u010cI\u0106A BR. 2","registarski-broj":"856","datum-registracije":"CEROVI\u0106 SLAVKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item529":{"naziv":"ALTERNATIVNA ORGANIZACIJA - HEAD - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A A3\/S5 BR 48","registarski-broj":"943","datum-registracije":"RATKOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item530":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA REVITALIZACIJU BR\u010cELAC - BR\u010cELI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A BB","registarski-broj":"906","datum-registracije":"NIKALJEVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item531":{"naziv":"SEKCIJA LJEKARA MIKROBIOLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"673","datum-registracije":"VUKSANOVI\u0106 VINETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item532":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA - STARA VARO\u0160","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILADINA POPOVI\u0106A 123","registarski-broj":"608","datum-registracije":"BATROVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item533":{"naziv":"RITAM ZA CRNU GORU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILADINA POPOVI\u0106A 199","registarski-broj":"948","datum-registracije":"RAJOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item534":{"naziv":"\u017dENSKA RUKA POMO\u0106I","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TOLO\u0160I BB","registarski-broj":"955","datum-registracije":"GAZDI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item535":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA O\u010cUVANJE CRNOGORSKE DUHOVNE BA\u0160TINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KNOJ-A 3","registarski-broj":"290","datum-registracije":"SEKULOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item536":{"naziv":"DRU\u0160TVO MATEMATI\u010cARA I FIZI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"376","datum-registracije":"JA\u0106IMOVI\u0106 PROF. DR. MILOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item537":{"naziv":"HIDROEKOLOGIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOMI\u0160I\u0106I S2\/3","registarski-broj":"869","datum-registracije":"MRDAK DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item538":{"naziv":"ASOCIJACIJA DEBATNIH KLUBOVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"210","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item539":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IN\u017dINJERA KVALITETA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE 16 A","registarski-broj":"792","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 SLA\u0110ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item540":{"naziv":"KULT - CENTAR ZA KULTURNU AKCIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"195","datum-registracije":"KOSTI\u0106 LJUBICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item541":{"naziv":"NEVEN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE 48","registarski-broj":"428","datum-registracije":"BERI\u0160I\u0106 KATICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item542":{"naziv":"NEKO NAS GLEDA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE BUDO TOMOVI\u0106 128\/12","registarski-broj":"835","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 SONJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item543":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU MOMI\u0160I\u0106KOG GROBLJA U PODGORICI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKCA OD ROVINA 1","registarski-broj":"959","datum-registracije":"MARKU\u0160 ANDRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item544":{"naziv":"CENTAR ZA PREDUZETNI\u0160TVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 32","registarski-broj":"696","datum-registracije":"RADEVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item545":{"naziv":"CENTAR ZA BANKARSTVO, FINANSIJE I ME\u0110UNARODNU EKONOMIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 1","registarski-broj":"789","datum-registracije":"BORI\u010cI\u0106 SR\u0110A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item546":{"naziv":"INFORMATIVNI CENTAR MLADIH","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIK\u0160I\u0106KA 81","registarski-broj":"750","datum-registracije":"AN\u0110I\u0106 MILUN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item547":{"naziv":"STUDENTSKI ISTRA\u017dIVA\u010cKI CENTAR - EURO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"462","datum-registracije":"RADOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item548":{"naziv":"3 I","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OMLADINSKIH BRIGADA 17","registarski-broj":"765","datum-registracije":"BU\u0160KOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item549":{"naziv":"FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA FAKULTETA LIKOVNE UMJETNOSTI","sjediste":"CETINJE, CETINJE, VOJVODE BATRI\u0106A MARTINOVI\u0106A 2","registarski-broj":"175","datum-registracije":"BAMBUR ADMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item550":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO - SVETI SAVA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 73","registarski-broj":"918","datum-registracije":"MI\u0106OVI\u0106 MLA\u0110EN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item551":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DIPLOMIRANIH GEODETSKIH IN\u017dENJERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"656","datum-registracije":"RAJKOVI\u0106 DRAGOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item552":{"naziv":"FONDACIJA ZA OBNOVU CRKVE SV. ILIJE NA VELJOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 168","registarski-broj":"12","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item553":{"naziv":"DRU\u0160TVO U BORBI PROTIV AIDS - A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 24","registarski-broj":"369","datum-registracije":"KAVARI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item554":{"naziv":"MUZI\u010cKA IGRAONICA - PINOKIO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA BR.24","registarski-broj":"923","datum-registracije":"LOPI\u010cI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item555":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PIVLJANA - PIVA U PODGORICI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A BB","registarski-broj":"917","datum-registracije":"PAJOVI\u0106 DR. RADENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item556":{"naziv":"UDRU\u017dENJE - NO\u017dICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A 140","registarski-broj":"594","datum-registracije":"LAKU\u0160I\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item557":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA IZGRADNJU PUTEVA NA KOMOVIMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILADINA POPOVI\u0106A 141","registarski-broj":"665","datum-registracije":"LAKU\u0160I\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item558":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROGRAM SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA - CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 49","registarski-broj":"815","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item559":{"naziv":"KOLIBRI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PETRA MATOVI\u0106A 141","registarski-broj":"807","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 LIDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item560":{"naziv":"KLUB UMJETNIKA FRIZERA I KOZMETI\u010cARA - ZORAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PETRA PRLJE 22","registarski-broj":"912","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item561":{"naziv":"CENTAR ZA PREVENTIVNU AKTIVNOST PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PLJEVALJSKA 48","registarski-broj":"937","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item562":{"naziv":"DEMOKRATSKI FORUM ZA LJUDSKA PRAVA I ME\u0110UNACIONALNE ODNOSE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA SZ A-8 UL II\/I","registarski-broj":"341","datum-registracije":"KOPRIVICA VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item563":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ INDUSTRIJSKE DEMOKRATIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 29\/1","registarski-broj":"314","datum-registracije":"\u0110URI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item564":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ KULTURE GOVORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 21","registarski-broj":"301","datum-registracije":"\u0110URI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item565":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO KENEBEK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOJA DOMANOVI\u0106A 17","registarski-broj":"540","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item566":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA UNAPRE\u0110ENJE KULTURNOG I ZABAVNOG \u017dIVOTA MLADIH - SINHRO - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PROLETERSKA 25","registarski-broj":"438","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 BOBAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item567":{"naziv":"ME\u0110UNARODNA ORGANIZACIJA ZA RAZMJENU STUDENATA EKONOMIJE I MENAD\u017dMENTA AIESEC LOKALNI KOMITET - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"214","datum-registracije":"RADOVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item568":{"naziv":"KLUB PJE\u0160AKA - U PROLAZU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOMI\u0160I\u0106I S-3","registarski-broj":"686","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 DUBRAVKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item569":{"naziv":"FAKULTETSKA STUDENTSKA ORGANIZACIJA MA\u0160INSKOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"176","datum-registracije":"BE\u0160I\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item570":{"naziv":"EVROPSKO UDRU\u017dENJE STUDENATA PRAVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"774","datum-registracije":"KALEZI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item571":{"naziv":"ASOCIJACIJA MLADIH ZA KULTURU RITAM ZA GRAD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SKOJA 50","registarski-broj":"773","datum-registracije":"MARA\u0160 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item572":{"naziv":"INSTITUT ZA STRATE\u0160KE STUDIJE I PROGNOZE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 2","registarski-broj":"692","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 PROF. DR. VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item573":{"naziv":"DJE\u010cIJI KULTURNI STUDIO - MALA SIRENA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 54","registarski-broj":"638","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item574":{"naziv":"OMLADINSKA ASOCIJACIJA - TEST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 19\/53","registarski-broj":"567","datum-registracije":"VLAOVI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item575":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZAVI\u010cAJNIH PISACA STUPOVI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SITNI\u010cKA 6","registarski-broj":"401","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 DRAGULJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item576":{"naziv":"STUDENTSKA INICIJATIVA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 30","registarski-broj":"182","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item577":{"naziv":"DRU\u0160TVO LABARATORIJSKIH I SANITARNIH TEHNI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"708","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item578":{"naziv":"REFORMSKI FORUM CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A B 54","registarski-broj":"685","datum-registracije":"GLOMAZI\u0106 STEFAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item579":{"naziv":"ING.COM BLAGOTA RADOVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE 17","registarski-broj":"26","datum-registracije":"RADOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item580":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STARI AERODROM 2A-1","registarski-broj":"246","datum-registracije":"TOMOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item581":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO - STANKO DRAGOJEVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV PROLETERSKA BB","registarski-broj":"755","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item582":{"naziv":"RODNA GRUDA - CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A 2","registarski-broj":"864","datum-registracije":"KOPRIVICA BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item583":{"naziv":"IZVI\u0110A\u010cKA ORGANIZACIJA - GOR\u0160TAK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A 41","registarski-broj":"551","datum-registracije":"KUSTUDIJA ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item584":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA I PO\u0160TOVALACA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, POLIMSKA BB","registarski-broj":"727","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item585":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA KVALITET I STANDARDIZACIJU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"783","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 PROF.DR.ZDRAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item586":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA RATOVA 1990 \u017dELJEZNI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"448","datum-registracije":"JOKOVI\u0106 VOJIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item587":{"naziv":"PROJEKAT ZA MIRNO RJE\u0160AVANJE DRU\u0160TVENIH KONFLIKATA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 7","registarski-broj":"457","datum-registracije":"PEROVI\u0106 VESELINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item588":{"naziv":"CENTAR ZA TOLERANCIJU I DIJALOG","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 12","registarski-broj":"231","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item589":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POTOMAKA I PO\u0160TOVALACA RATNIKA I RATNIH DOBROVOLJACA 1912-1918","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 7","registarski-broj":"207","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item590":{"naziv":"OTVORENI SVIJET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TOLO\u0160I I BB","registarski-broj":"697","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 KATA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item591":{"naziv":"SOCEN - SOCIOLO\u0160KI CENTAR CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 82","registarski-broj":"200","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item592":{"naziv":"MUZI\u010cKA OMLADINA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 9","registarski-broj":"367","datum-registracije":"LATKOVI\u0106 ZORANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item593":{"naziv":"HUMANOST NA DELU - MONTENEGRO 1995","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE 7","registarski-broj":"866","datum-registracije":"\u0160UNDI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item594":{"naziv":"NJEGO\u0160","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG VEKTRE BB","registarski-broj":"9","datum-registracije":"KUJOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item595":{"naziv":"NEZAVISNA UNIJA STUDENATA ALBANACA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"745","datum-registracije":"PETRIT LJ.DJOKAJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item596":{"naziv":"KARNEVALI KORET","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI ","registarski-broj":"542","datum-registracije":"CAMAJ NREKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item597":{"naziv":"NVO SVIJET DJECI - DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU DJECE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ULCINJSKA 8","registarski-broj":"859","datum-registracije":"KRKELJI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item598":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RASELJENA LICA KOSOVA I METOHIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODANA \u0160KEROVI\u0106A 26","registarski-broj":"550","datum-registracije":"SEKULOVI\u0106 DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item599":{"naziv":"UDRU\u017dENJE JUGOSLAVIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 9","registarski-broj":"488","datum-registracije":"ASANOVI\u0106 DRAGI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item600":{"naziv":"SAVEZ ZA EKONOMSKU VALORIZACIJU LUKAVICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A ","registarski-broj":"782","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item601":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA PIVARE - TREBJESA - A.D. U NIK\u0160I\u0106U","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKCA OD ROVINA P+7\/2","registarski-broj":"707","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 MILOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item602":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV \u0160E\u0106ERNE BOLESTI PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 16","registarski-broj":"576","datum-registracije":"BRALETI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item603":{"naziv":"NEZAVISNI CRNOGORSKI OMLADINSKI KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 31\/1","registarski-broj":"381","datum-registracije":"MILI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item604":{"naziv":"FILATELISTI\u010cKO DRU\u0160TVO - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GEORGIA DIMITROVA 31","registarski-broj":"951","datum-registracije":"RADI\u010cEVI\u0106 MIHAILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item605":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU VODA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 16","registarski-broj":"592","datum-registracije":"PEROVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item606":{"naziv":"KLUB STUDENATA ELEKTROTEHNIKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"689","datum-registracije":"KU\u010c MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item607":{"naziv":"SAVEZ EKOLO\u0160KIH DRU\u0160TAVA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 34","registarski-broj":"198","datum-registracije":"VELIMIROVI\u0106 DR. VELIZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item608":{"naziv":"CRNOGORSKA AKCIJA POMO\u0106I","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 45","registarski-broj":"695","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 TIODORA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item609":{"naziv":"PROJEKAT REGIONALNOG POVEZIVANJA DR\u017dAVA JUGOISTO\u010cNE EVROPE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELIMIRA TERZI\u0106A 11","registarski-broj":"456","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item610":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA PLJEVALJA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"877","datum-registracije":"STAROVLAH MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item611":{"naziv":"DEMOKRATSKA INICIJATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 131","registarski-broj":"843","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item612":{"naziv":"CENTAR ZA STATISTI\u010cKA ISTRA\u017dIVANJA I PROGNOZE - MODUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"392","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item613":{"naziv":"FOTO KINO I VIDEO KLUB - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKA MILJANOVA 21","registarski-broj":"260","datum-registracije":"STAJKI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item614":{"naziv":"NVO - ENS - MULTIKULTURA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VLADA MARTINOVI\u0106A 2F","registarski-broj":"970","datum-registracije":"MILJI\u0106 MARIJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item615":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ INICIJATIVE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"742","datum-registracije":"DRAGI\u0160I\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item616":{"naziv":"DJE\u010cIJI SAVEZ CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A BB","registarski-broj":"629","datum-registracije":"VUKSANOVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item617":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, V PROLETERSKE 4","registarski-broj":"611","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item618":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE RADNIKA RA\u010cUNOVODSTVENE I FINANSIJSKE STRUKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STARI AERODROM OBJEKAT 2A-III 23","registarski-broj":"883","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item619":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NAU\u010cNIH I STRU\u010cNIH PREVODILACA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 104","registarski-broj":"587","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 NEVENKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item620":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TEHNI\u010cKIH SEKRETARA I SEKRETARICA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STANKA DRAGOJEVI\u0106A 2","registarski-broj":"606","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 OLGA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item621":{"naziv":"MONTENEGRO MOBIL ART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 18A","registarski-broj":"14","datum-registracije":"MILATOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item622":{"naziv":"KLJU\u010c ZNANJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA VUJO\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"942","datum-registracije":"LJUTICA SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item623":{"naziv":"FORUM ZA LJUDSKA PRAVA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGORI\u010c STAMB. ZGR. A-8,II \/I","registarski-broj":"798","datum-registracije":"KOPRIVICA ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item624":{"naziv":"SAVEZ GORANA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 7A","registarski-broj":"475","datum-registracije":"ANDJELI\u0106 MR. MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item625":{"naziv":"INICIJATIVA ZA RAZVOJ I SARADNJU DJECE I OMLADINE - PSYCHO INVEST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 148","registarski-broj":"372","datum-registracije":"MIHAILOVI\u0106 DE DEO MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item626":{"naziv":"MONTENEGRO INVENT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA ZGRADI\"\u010cELEBI\u0106\" ULAZ II STAN 9","registarski-broj":"874","datum-registracije":"MARKI\u0160I\u0106 RAMIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item627":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA KU\u010cKOG SIRA, SKORUPA I MJE\u0160AVINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, UBLI BB","registarski-broj":"929","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 MOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item628":{"naziv":"ZETSKO DRU\u0160TVO - ZOV - ZA LOV I RIBOLOV","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"574","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item629":{"naziv":"SABOR ZETE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"505","datum-registracije":"ALIGRUDI\u0106 MI\u0106A MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item630":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA PODGORICE","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI ","registarski-broj":"813","datum-registracije":"MIJOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item631":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VRA\u010cANI","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI ","registarski-broj":"728","datum-registracije":"\u0160O\u0106 VIDO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item632":{"naziv":"HUMANITARNO UDRU\u017dENJE VRAKA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI BB","registarski-broj":"805","datum-registracije":"MATANOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item633":{"naziv":"ASOCIJACIJA ZA DEMOKRATIJU I SLOBODU IZRA\u017dAVANJA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, MATAGU\u017dI BB","registarski-broj":"371","datum-registracije":"\u0160KATARI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item634":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA KOMPJUTERA - BERNINO - TUZI","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI ","registarski-broj":"762","datum-registracije":"BERI\u0160AJ NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item635":{"naziv":"HUMANITARNA ASOCIJACIJA - NIKOLLE IVANAJ","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"637","datum-registracije":"\u0110OKAJ DR. LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item636":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO - ALBA - TUZI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI ","registarski-broj":"744","datum-registracije":"DINO\u0160A FERHAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item637":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA 21","registarski-broj":"796","datum-registracije":"KURBARDOVI\u0106 RED\u017dEP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item638":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVALIDA RADA RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"482","datum-registracije":"KURPEJOVI\u0106 ADEM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item639":{"naziv":"CRNOGORSKI KOMITET PRAVNIKA ZA ZA\u0160TITU LJUDSKIH PRAVA","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA 19*","registarski-broj":"845","datum-registracije":"MURI\u0106 VELIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item640":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u0160UMARSKIH IN\u017dENJERA I TEHNI\u010cARA CRNE GORE - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MILO\u0160A TO\u0160I\u0106A BB","registarski-broj":"892","datum-registracije":"KALA\u010c EMIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item641":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA 2","registarski-broj":"623","datum-registracije":"HONSI\u0106 VEHBIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item642":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV \u0160E\u0106ERNE BOLESTI RO\u017dAJA","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA 20","registarski-broj":"385","datum-registracije":"MATOVI\u0106 ALIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item643":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA RATOVA OD 1990 GODINE RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA 44","registarski-broj":"527","datum-registracije":"KALA\u010c BE\u0106IR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item644":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, RO\u017dAJE ","registarski-broj":"271","datum-registracije":"TAHIROVI\u0106 MUHAREM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item645":{"naziv":"ASOCIJACIJA ZA EDUKACIJU I DEMOKRATSKI PROSPERITET","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, RIFATA BURD\u017dOVI\u0106A 29","registarski-broj":"915","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 NAZIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item646":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE HUMANITARNA ORGANIZACIJA - MAJKA JULIJANA","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I 38","registarski-broj":"958","datum-registracije":"MURI\u0106 MERSAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item647":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA \u0160AVNIK","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, PREVR\u0160 ","registarski-broj":"904","datum-registracije":"TOMI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item648":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET \u0160AVNIKA","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, ","registarski-broj":"329","datum-registracije":"\u010cOGURI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item649":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA \u0160AVNIK","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK ","registarski-broj":"621","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item650":{"naziv":"HRVATSKI INFO RAZVITAK","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 317","registarski-broj":"267","datum-registracije":"VU\u010cINOVI\u0106 ZLATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item651":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV \u0160E\u0106ERNE BOLESTI TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"651","datum-registracije":"ARAN\u0110US ANTON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item652":{"naziv":"HRVATSKO KULTURNO DRU\u0160TVO - NAPREDAK","sjediste":"TIVAT, TIVAT, DONJA LASTVA BB","registarski-broj":"354","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 SILVIJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item653":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"299","datum-registracije":"OGNJANOVI\u0106 SLAVI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item654":{"naziv":"DRU\u0160TVO RA\u010cUNOVO\u0110A I REVIZORA TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"293","datum-registracije":"MAROVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item655":{"naziv":"BOKELJSKA MORNARICA - PODRU\u017dNICA TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, TIVAT ","registarski-broj":"555","datum-registracije":"FRAN\u010cI\u0160KOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item656":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, RADOVI\u0106I BB","registarski-broj":"622","datum-registracije":"KOSTI\u0106 STEFAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item657":{"naziv":"PLESNI KLUB - BELISIMA - TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, SELJANOVO 38","registarski-broj":"458","datum-registracije":"LUKAVEC URO\u0160EVAC VERICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item658":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - NIKOLA \u0110URKOVI\u0106","sjediste":"TIVAT, TIVAT, ","registarski-broj":"732","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 LAZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item659":{"naziv":"MALI GRADSKI HOR - BOLERO","sjediste":"TIVAT, TIVAT, PARK BB","registarski-broj":"909","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106-GLUMAC ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item660":{"naziv":"LIGA ZA MIR TOLETRANCIJU I LJUDSKA PRAVA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A ZGR. KATASTRA","registarski-broj":"884","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 DR. ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item661":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - DON GJON BUZUKU","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, KOLOMZA BB","registarski-broj":"586","datum-registracije":"LUKI\u0106 ZEFA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item662":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - NIKOLA \u0110AKONOVI\u0106","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA 26","registarski-broj":"907","datum-registracije":"RADOVI\u0106 DRAGICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item663":{"naziv":"SAUDIJSKA ZAJEDNI\u010cKA POMO\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"7048","datum-registracije":"BI\u0160EVI\u0106 HUSEJN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item664":{"naziv":"LOVA\u010cKA ORGANIZACIJA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, VIDA MATANOVI\u0106A BB","registarski-broj":"764","datum-registracije":"SADIKOVI\u0106 BASRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item665":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MASLINARA - ULCINJ - ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"863","datum-registracije":"D\u017dAUDET CAKULI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item666":{"naziv":"ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, IVANA MILUTINOVI\u0106A 18\/3","registarski-broj":"391","datum-registracije":"VUJA\u0160EVI\u0106 PETKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item667":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV \u0160E\u0106ERNE BOLESTI ULCINJA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, ULCINJ ZGR DOMA ZDRAVLJA","registarski-broj":"386","datum-registracije":"VUJANOVI\u0106 VOJISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item668":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO ZANA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, ","registarski-broj":"654","datum-registracije":"ABAZOVI\u0106 MUNIB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item669":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA - DJE\u010cIJI OSMIJEH","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BUDA TOMOVI\u0106A BB","registarski-broj":"885","datum-registracije":"LUKI\u0106 NEDELJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item670":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, METERIZI BB","registarski-broj":"624","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 BORO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item671":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE \u017dENA - ARTIS","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, MAR\u0160ALA TITA B BB","registarski-broj":"963","datum-registracije":"HAD\u017dIBRAHIMI LJUTFIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item672":{"naziv":"ULCINJSKO UDRU\u017dENJE ZA VRA\u0106ANJE I ZA\u0160TITU PRIVATNE SVOJINE","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"431","datum-registracije":"DOLAKU SHABAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item673":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA PRISTANA - PRISTAN - ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, PRISTAN 3\/1","registarski-broj":"212","datum-registracije":"SADIKOVI\u0106 BASRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item674":{"naziv":"ASOCIJACIJA DULCIGNO PRESS","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, \u0106AZIMA RESULBEGOVI\u0106A BB","registarski-broj":"489","datum-registracije":"\u010cAPUNI ILIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item675":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA DUGA - ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, ","registarski-broj":"896","datum-registracije":"\u0106OSO STEVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item676":{"naziv":"CRNOGORSKI FILMSKI INSTITUT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE 23","registarski-broj":"230","datum-registracije":"AN\u0110ELI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item677":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU DURMITORA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, TRG DURMITORSKIH RATNIKA BB","registarski-broj":"582","datum-registracije":"BULI\u0106 VINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item678":{"naziv":"ORGANIZACIJA REZERVNIH VOJNIH STARJE\u0160INA \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, NJEGO\u0160EVA ","registarski-broj":"617","datum-registracije":"AN\u0110ELI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item679":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, \u017dABLJAK STARI GAJ BB","registarski-broj":"911","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item680":{"naziv":"ISTRA\u017dIVA\u010cKI CENTAR ZA DRU\u0160TVENE I PRIRODNE NAUKE - MONTE PLUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"307","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item681":{"naziv":"P\u010cELARSKO DRU\u0160TVO DURMITOR - \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, \u017dABLJAK ","registarski-broj":"687","datum-registracije":"GRBOVI\u0106 SVETOZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item682":{"naziv":"DRU\u0160TVO POSLOVNIH STUDENATA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"599","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item683":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET \u017dABLJAKA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 8","registarski-broj":"332","datum-registracije":"STIJEPOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item684":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ DURMITORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 45C *","registarski-broj":"957","datum-registracije":"STIJEPOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item685":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA \u017dIVOTINJA - JASTREB","sjediste":null,"registarski-broj":"1131","datum-registracije":"NEDI\u0106 MARIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item686":{"naziv":"KLUB EKO - TERA NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"1133","datum-registracije":"LALOVI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item687":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA FORMULE 1 - FERARI","sjediste":null,"registarski-broj":"1216","datum-registracije":"ANDRI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item688":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MJE\u0160TANA - PREKOVO\u0110E - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"1291","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item689":{"naziv":"KLUB - KASPER - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"1043","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item690":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA VAZDUHOPLOVSTVA CRNE GORE","sjediste":null,"registarski-broj":"996","datum-registracije":"MRVALJEVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item691":{"naziv":"KLUB - \u0110\u017dOKER - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"1163","datum-registracije":"MILJANI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item692":{"naziv":"FONDACIJA GLOBAL DEVELOPMENT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, P.C.KRU\u0160EVAC ","registarski-broj":"29","datum-registracije":"BARNES STEVEN-EDVARD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item693":{"naziv":"SPOMEN","sjediste":"PLAV, MURINO, MA\u0160NICA BB","registarski-broj":"34","datum-registracije":"ZOGOVI\u0106 RATOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item694":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - KLUB - PRISOJA - 2001","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, PRISOJE BB","registarski-broj":"1082","datum-registracije":"GUBERINI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item695":{"naziv":"FONDACIJA ANTIVARIS MUSIC - BAR","sjediste":"BAR, BAR, ANTA \u0110EDOVI\u0106A 11","registarski-broj":"31","datum-registracije":"BANOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item696":{"naziv":"KLUB FRIZERA LISAP","sjediste":"BAR, BAR, BAR 24 NOVEM BB","registarski-broj":"1123","datum-registracije":"GOJ\u010cEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item697":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI FORUM","sjediste":"BAR, BAR, BORSKA ULICA 18","registarski-broj":"1003","datum-registracije":"MITROVI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item698":{"naziv":"KREATIVNI KLUB - POD SUNCEM","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR 24.NOVEMBRA 8A","registarski-broj":"1299","datum-registracije":"STANI\u0160LJEVI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item699":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA\u0160TITE OD PO\u017dARA BAR","sjediste":"BAR, BAR, MAKEDONSKA 6","registarski-broj":"1275","datum-registracije":"JOVETI\u0106 BRACO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item700":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR REVOLUCIJE X 11","registarski-broj":"1340","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MR.MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item701":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA, VO\u0106ARA I STO\u010cARA - CRMNICA","sjediste":"BAR, BAR, VIRPAZAR ","registarski-broj":"1377","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 JOVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item702":{"naziv":"CENTAR ZA KULTURNU I OBRAZOVNU RAZMJENU - RUMIJA","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 33","registarski-broj":"1215","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 DJONA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item703":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - EDUKATIVNI CENTAR - SA\u010cUVAJMO ZDRAVLJE","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA STOJANOVI\u0106A 8\/16","registarski-broj":"1390","datum-registracije":"SKOKOVI\u0106 KATICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item704":{"naziv":"NEVLADINA FONDACIJA - ZVJEZDICE","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 18\/6","registarski-broj":"35","datum-registracije":"GOGI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item705":{"naziv":"FONDACIJA PRIJATELJA BARSKE GIMNAZIJE","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 4","registarski-broj":"38","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item706":{"naziv":"INTERNACIONALNA NEVLADINA ORGANIZACIJA - INTEGRACIJA ROMA","sjediste":"BAR, BAR, MAD\u017dARI BB","registarski-broj":"1105","datum-registracije":"SU\u0160ICA SAFET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item707":{"naziv":"TRIBUNAL KULTURNOG OPORTUNIZMA - TRAPEZOID","sjediste":"BAR, BAR, MAKEDONSKA 5\/14","registarski-broj":"1015","datum-registracije":"LUTOVAC MILUN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item708":{"naziv":"KREATIVNA IGRAONICA - TWEETY","sjediste":"BAR, BAR, PO\u017dAREVA\u010cKA ULICA 1","registarski-broj":"1303","datum-registracije":"POPOVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item709":{"naziv":"UMJETNI\u010cKI KLUB - SOLLETICO","sjediste":"BAR, BAR, RISTA LEKI\u0106A 12D","registarski-broj":"1228","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item710":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - DJE\u010cIJI SAVEZ BARA - BAR","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A B.B.","registarski-broj":"1370","datum-registracije":"GRBAV\u010cEVI\u0106 ZDENKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item711":{"naziv":"SAVEZ IZVI\u0110A\u010cA BARA - BAR","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR REVOLUCIJE BR. 2","registarski-broj":"1081","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 B. MIRA\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item712":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA - \u0160U\u0160ANJ - BAR","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ BB","registarski-broj":"1049","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 MIRA\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item713":{"naziv":"FONDACIJA - HOME","sjediste":"BAR, BAR, BAR PC-G 9","registarski-broj":"30","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 \u017dELJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item714":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - PUT STRUJE","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ BR.2","registarski-broj":"1369","datum-registracije":"BOGI\u0106EVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item715":{"naziv":"GALERIJA - VIR - VIRPAZAR","sjediste":"BAR, BAR, VIRPAZAR BB","registarski-broj":"1018","datum-registracije":"LEKI\u0106 ZARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item716":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - DJE\u010cJA IGRAONICA - POLETARAC - BAR","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I 43","registarski-broj":"1351","datum-registracije":"JOKANOVI\u0106 VUKICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item717":{"naziv":"DJE\u010cJI KREATIVNI CENTAR - OAZA","sjediste":"BAR, BAR, SUTOMORE CARA LAZARA 102,","registarski-broj":"1247","datum-registracije":"STOJOVI\u0106-JANKOVI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item718":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RASELJENIH LICA - KOSMET","sjediste":"BAR, SUTOMORE, MIRO\u0160ICA 1","registarski-broj":"1021","datum-registracije":"LABAN BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item719":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - EDUKATIVNI CENTAR W - BAR","sjediste":"BAR, BAR, OMLADINSKA 4 B.","registarski-broj":"1378","datum-registracije":"STAJ\u010cI\u0106 IVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item720":{"naziv":"HUMANITARNA ORGANIZACIJA - \u010cOVJEK U NEVOLJI","sjediste":"BERANE, BERANE, IGUMANA MOJSIJA ZE\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"1126","datum-registracije":"DVOR\u017dAK BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item721":{"naziv":"CENTAR ZA UNAPRE\u0110ENJE CIVILNOG DRU\u0160TVA","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 9\/4","registarski-broj":"1095","datum-registracije":"TRIFUNOVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item722":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, MILO\u0160A MALI\u0160I\u0106A 21","registarski-broj":"1205","datum-registracije":"JOKSIMOVI\u0106 DR. VUKOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item723":{"naziv":"DEMOKRATSKO UDRU\u017dENJE RASELJENIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE - MULTIETNI\u010cKO KOSOVO - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, JOVANA CVIJI\u0106A BR.10","registarski-broj":"1220","datum-registracije":"ZOGOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item724":{"naziv":"SLOBODNA MISAO","sjediste":"BERANE, BERANE, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 11","registarski-broj":"1334","datum-registracije":"RALEVI\u0106 RADOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item725":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA REGENERACIJA","sjediste":"BERANE, BERANE, MILJANA VUKOVA 2\/23","registarski-broj":"1092","datum-registracije":"BRAKO\u010cEVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item726":{"naziv":"CIVILNA AKCIJA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, MILJANA VUKOVA 23","registarski-broj":"1314","datum-registracije":"SOFTI\u0106 TUFIK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item727":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA SPORT I DRUGE AKTIVNOSTI MLADIH U CILJU PREVENCIJE ZAVISNOSTI SA P. O.","sjediste":"BERANE, BERANE, SEKULE POPOVI\u0106A 1","registarski-broj":"1107","datum-registracije":"RALEVI\u0106 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item728":{"naziv":"UDRU\u017dENJE OTVORENI KLUB - BOLIDA - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, SVETOG SAVE 29","registarski-broj":"1042","datum-registracije":"RADNI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item729":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU LJUDSKIH PRAVA","sjediste":"BERANE, BERANE, VOJA MASLOVARI\u0106A BR. 59","registarski-broj":"1118","datum-registracije":"KO\u017dAR FEHO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item730":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA SLU\u017dBENIH PASA GUARD","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, III JANUARA A\/3","registarski-broj":"1281","datum-registracije":"SIMOVI\u0106 DANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item731":{"naziv":"GAJRET - UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA ZA NJEGOVANJE DUHOVNE I KULTURNE BA\u0160TINE BO\u0160NJAKA CRNE GORE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, III SAND\u017dA\u010cKE BRIGADE 26","registarski-broj":"1250","datum-registracije":"\u010cIKI\u0106 IBRAHIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item732":{"naziv":"RLK - LORIK - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, III SAND\u017dA\u010cKE BRIGADE BB","registarski-broj":"1136","datum-registracije":"LOPU\u0160INA JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item733":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO - STARAC MILIJA - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE ","registarski-broj":"1193","datum-registracije":"BUGARIN RADOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item734":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - GRA\u0110ANSKE INICIJATIVE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, TOMA\u0160A \u017dI\u017dI\u0106A 7","registarski-broj":"1045","datum-registracije":"BAHOVI\u0106 MITHAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item735":{"naziv":"OMLADINSKO UDRU\u017dENJE - CENTAR URBANE KULTURE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RADNI\u010cKA BR.12","registarski-broj":"1282","datum-registracije":"KOLI\u0106 SEMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item736":{"naziv":"UDRU\u017dENJE - TAXI - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE XVI BR.25","registarski-broj":"1139","datum-registracije":"KORA\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item737":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - DOBRO DJELO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, TOMA\u0160A \u017dI\u017dI\u0106A 7","registarski-broj":"1146","datum-registracije":"DESTANOVI\u0106 D\u017dEMIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item738":{"naziv":"NVO - INICIJATIVA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, ZAIMOVI\u0106A LIVADE BB","registarski-broj":"1394","datum-registracije":"BOJAD\u017dI\u0106 TUFIK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item739":{"naziv":"BIJELI CVIJET","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u017dIVKA \u017dI\u017dI\u0106A 9","registarski-broj":"1268","datum-registracije":"\u010cAMPAR VLADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item740":{"naziv":"OMLADINSKI DOM - GUBAVA\u010c","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, GUBAVA\u010c BB","registarski-broj":"1358","datum-registracije":"DIZDAREVI\u0106 ELVIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item741":{"naziv":"NVO ZA\u0160TITA PROSTORA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, BABIN DO BB","registarski-broj":"1302","datum-registracije":"MIJANOVI\u0106 RADOJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item742":{"naziv":"CENTAR ZA JEZI\u010cKU KULTURU - WAVES","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DOSITEJEVA 4\/14","registarski-broj":"1223","datum-registracije":"LONZA LEA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item743":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA GRBLJA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RADANOVI\u0106I ","registarski-broj":"1376","datum-registracije":"RA\u017dNATOVI\u0106 RADOJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item744":{"naziv":"LJUBITELJI RIBOLOVA - ROYAL - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, \u017dRTAVA FA\u0160IZMA 8\/S-29","registarski-broj":"1238","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 DRAGINJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item745":{"naziv":"MOST","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, LALEVI\u0106I BB","registarski-broj":"1310","datum-registracije":"SOTIROVSKA RADMILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item746":{"naziv":"MRE\u017dA MLADIH CRNE GORE - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA BB","registarski-broj":"1094","datum-registracije":"RA\u0110ENOVI\u0106 LAZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item747":{"naziv":"FESTA\u0110UNI","sjediste":"BUDVA, BUDVA, NJEGO\u0160EVA 28","registarski-broj":"1088","datum-registracije":"MILO\u0160 MARE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item748":{"naziv":"FUDBALSKA CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOCE DEL\u010cEVA BR.20","registarski-broj":"1183","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item749":{"naziv":"EVROPSKI DOM BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, RE\u017dEVI\u0106I BB","registarski-broj":"1024","datum-registracije":"MAROVI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item750":{"naziv":"CENTAR","sjediste":"BERANE, BERANE, BERANE T.DJ.VOJVODI\u0106A BB","registarski-broj":"1025","datum-registracije":"STOJKOVI\u0106 BISERKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item751":{"naziv":"PLESNI STUDIO MONTENEGRO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PRVOMAJSKA 14","registarski-broj":"1328","datum-registracije":"SRDANOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item752":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVREDNIKA BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, SLOVENSKA OBALA 10","registarski-broj":"1362","datum-registracije":"NIKLANOVI\u0106 KRSTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item753":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - OPERACIJA FLORIJAN CRNA GORA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, ","registarski-broj":"1332","datum-registracije":"MO\u0160TROKOL FILIP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item754":{"naziv":"DJECA CETINJA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA BR.2","registarski-broj":"1029","datum-registracije":"RADUNOVI\u0106 MILIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item755":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TRENERA JAVNE UPRAVE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A 142","registarski-broj":"1099","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item756":{"naziv":"DRU\u0160TVO DIZAJNERA I GRAFI\u010cARA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 100","registarski-broj":"975","datum-registracije":"SEKULI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item757":{"naziv":"ZELENA OMLADINA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ROGAMI BB","registarski-broj":"1101","datum-registracije":"\u0110URBUZOVI\u0106 DAMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item758":{"naziv":"KNJI\u017dEVNA OP\u0160TINA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CRNA GREDA 7","registarski-broj":"1155","datum-registracije":"RADOVI\u0106 RADOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item759":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA \u010cEVA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, \u010cEVO SELO","registarski-broj":"982","datum-registracije":"VULA\u0160 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item760":{"naziv":"NE PU\u0160ITI - NO SMOKING","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DONJI KRAJ 20","registarski-broj":"1127","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 VESKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item761":{"naziv":"DONJI KRAJ - ZA\u0160TITA KULTURNO ISTORIJSKOG NASLJE\u0110A","sjediste":"CETINJE, CETINJE, IVAN BEGOVA 2","registarski-broj":"1008","datum-registracije":"PO\u010cEK IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item762":{"naziv":"OTVORENI KULTURNI FORUM","sjediste":"CETINJE, CETINJE, LUKE IVANI\u0160EVI\u0106A NASELJE 30","registarski-broj":"1034","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item763":{"naziv":"\u017dENSKI KLUB - PRINCEZA KSENIJA - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DONJE POLJE BB","registarski-broj":"1198","datum-registracije":"MUGO\u0160A GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item764":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU LOV\u0106ENA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, OBILI\u0106A POLJANA 21","registarski-broj":"1296","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 VOJISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item765":{"naziv":"P\u010cELARSKO DRU\u0160TVO CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, OMLADINSKA 13","registarski-broj":"1117","datum-registracije":"VUKMIROVI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item766":{"naziv":"DRU\u0160TVO VOZA\u010cA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, PAVLA ROVINSKOG BB","registarski-broj":"1170","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 V. MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item767":{"naziv":"INSITUT ZA FOTOGRAFIJU CRNE GORE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CETINJE ","registarski-broj":"1149","datum-registracije":"\u0110OR\u0110EVI\u0106-\u0110URI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item768":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ROMA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"1366","datum-registracije":"BERI\u0160A DR. NED\u017dMIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item769":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA TRE\u0160NJEVA I BATE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, TRE\u0160NJEVO ","registarski-broj":"1056","datum-registracije":"SIMOVI\u0106 BO\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item770":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - SAMOSTALNO UDRU\u017dENJE VOJNIH PENZIONERA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A BR. 5","registarski-broj":"1119","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item771":{"naziv":"UDRU\u017dENJE - SIGURAN OSLONAC","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, BIJELI PAVLE BR. 4","registarski-broj":"1142","datum-registracije":"MANDI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item772":{"naziv":"LOVA\u010cKA ORGANIZACIJA ZA UZGOJ, ZA\u0160TITU, LOV DIVLJA\u010cI I RIBA DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, ","registarski-broj":"1108","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item773":{"naziv":"KREATIVNI CENTAR - PRO MISSION","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, GLAVICA BB","registarski-broj":"1396","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item774":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO - NJEGO\u0160","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, PA\u017dI\u0106I BB","registarski-broj":"1156","datum-registracije":"KALEZI\u0106 MILENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item775":{"naziv":"UDRU\u017dENJE - KRUG","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRA\u0106E GRAKALI\u0106 71","registarski-broj":"1272","datum-registracije":"LEOVAC LIDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item776":{"naziv":"MONTENEGRO.COM","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRA\u0106E GRBI\u0106A 56","registarski-broj":"1093","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item777":{"naziv":"TURISTI\u010cKO DRU\u0160TVO - TOPLA - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, TOPLA BB","registarski-broj":"1199","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item778":{"naziv":"SAVEZ FILATELISTA CRNE GORE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NJEGO\u0160EVA 31","registarski-broj":"1113","datum-registracije":"KATURI\u0106 TOMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item779":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA O\u010cUVANJE MEDITERANSKE BA\u0160TINE EPISTOLA MEDITERRANEA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI A-5","registarski-broj":"1040","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 MIRA\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item780":{"naziv":"HERCEGNOVSKI MARATON NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA NJEGOVANJE KULTURNO ISTORIJSKE BA\u0160TINE HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NASELJE NOVO MESTO 43","registarski-broj":"990","datum-registracije":"MARI\u0106 MIOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item781":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA ZA POVRA\u0106AJ NEPOKRETNOSTI ODUZETE PO SVIM VIDOVIMA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NJEGO\u0160EVA 80","registarski-broj":"981","datum-registracije":"BUDE\u010c \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item782":{"naziv":"NVO HIPNOS","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, DUNJE \u0110OKI\u0106 9","registarski-broj":"1211","datum-registracije":"MUJI\u010cI\u0106 GOJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item783":{"naziv":"KLUB FUDBALSKIH VETERANA - OSMICA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MI\u0106A VAVI\u0106A IGALO, 3","registarski-broj":"1106","datum-registracije":"\u010cAVI\u0106 RADOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item784":{"naziv":"KNJI\u017dEVNA ZAJEDNICA - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NJEGO\u0160EVA 61","registarski-broj":"1237","datum-registracije":"RADOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item785":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH UGOSTITELJA I OSTALIH MALIH PRIVREDNIKA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, TRG HERCEG STJEPANA 3","registarski-broj":"1274","datum-registracije":"VASILJEVI\u0106 MARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item786":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ TURIZMA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SKOJEVSKA IGALO, 7","registarski-broj":"1293","datum-registracije":"VU\u010cETI\u0106 ALEKSA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item787":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO - KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, 29 DECEMBRA BR. 3","registarski-broj":"1046","datum-registracije":"DO\u0160I\u0106 DRAGI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item788":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRIRODE IVA","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, BUDA TOMOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1277","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MILOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item789":{"naziv":"CENTAR ZA AFIRMACIJU STRIPA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KAMP 8","registarski-broj":"1365","datum-registracije":"VU\u010cKOVI\u0106 SIMON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item790":{"naziv":"\u017dENSKI KLUB - NA VA\u0160OJ STRANI","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA SP-90","registarski-broj":"1337","datum-registracije":"KALU\u0110EROVI\u0106-MILO\u0160EVI\u0106 DU\u0160ANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item791":{"naziv":"KULTURNI CENTAR - DIJALOGOS - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BR.317","registarski-broj":"1218","datum-registracije":"MILI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item792":{"naziv":"IDK KOMPJUTERI","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 317","registarski-broj":"1401","datum-registracije":"VU\u010cINOVI\u0106 KAROLINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item793":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POMORSKIH KAPETANA TRGOVA\u010cKE MORNARICE CRNE GORE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NJEGO\u0160EVA BR. 1","registarski-broj":"1195","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 LADISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item794":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE GRADSKA MUZIKA KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD TRG SV. JOSIPA","registarski-broj":"1063","datum-registracije":"BEGOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item795":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO GRBALJ","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RADANOVI\u0106I BB","registarski-broj":"1367","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item796":{"naziv":"OMLADINSKI CENTAR POSTPESIMISTI CRNE GORE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 375","registarski-broj":"1360","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 LIDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item797":{"naziv":"UDRU\u017dENJE UGOSTITELJA STARI GRAD","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 390","registarski-broj":"1070","datum-registracije":"CICOVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item798":{"naziv":"KOLEKCIONARSKO DRU\u0160TVO - KOTOR - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, ZLATNE NJIVE BB","registarski-broj":"1041","datum-registracije":"PRORO\u010cI\u0106 V. BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item799":{"naziv":"LJUBITELJI RIBOLOVA - BOKA - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RADANOVI\u0106I BB","registarski-broj":"1157","datum-registracije":"KRSTI\u010cEVI\u0106 MOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item800":{"naziv":"CRNA GORA RIBOLOVA\u010cKI RAJ","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, DOBRILOVINA 84","registarski-broj":"1137","datum-registracije":"\u0110URI\u0160I\u0106 RADOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item801":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO - SERDAR JANKO VUKOTI\u0106","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, ","registarski-broj":"1363","datum-registracije":"\u0106ORI\u0106 MILISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item802":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA STARIH AUTOMOBILA - PRINC","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVICE CEROVI\u0106A 9","registarski-broj":"1135","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item803":{"naziv":"MALI PERJANIK","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ALEKSE BACKOVI\u0106A 114","registarski-broj":"1202","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 TANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item804":{"naziv":"UDRU\u017dENJE CRNOGORSKIH STUDENATA U SRBIJI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOLA PILETI\u0106A 19","registarski-broj":"1185","datum-registracije":"ERAKOVI\u0106 JEVTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item805":{"naziv":"P\u010cELARSKA ORGANIZACIJA - BOGETI\u0106I - BOGETI\u0106I - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BOGETI\u0106I BB","registarski-broj":"1017","datum-registracije":"\u0160KULETI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item806":{"naziv":"KLUB RIBARA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, LJUBA NENADOVI\u0106A 3","registarski-broj":"1373","datum-registracije":"VI\u0160NJI\u0106 VLATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item807":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA - CENTAR I NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BEOGRADSKA S3\/4","registarski-broj":"1225","datum-registracije":"KAM\u010cEV RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item808":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA - PODKUPI\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BOGETI\u0106I BB","registarski-broj":"1145","datum-registracije":"OGNJENOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item809":{"naziv":"KLUB ZA REKREATIVNE AKTIVNOSTI NA VODI - SIDRO - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KO\u010cANI BB","registarski-broj":"1164","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item810":{"naziv":"REGIONALNI RAZVOJNI CENTAR - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 6","registarski-broj":"1316","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item811":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA - TAXI & 083 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GOJKA GAR\u010cEVI\u0106A 1","registarski-broj":"1240","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item812":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - UDRU\u017dENJE KINOLOGA - JASTREBICA - GRAHOVO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, GRAHOVAC, GRAHOVAC BB","registarski-broj":"1150","datum-registracije":"MILOVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item813":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - UDRU\u017dENJE RIBOLOVACA - GRAHOVO - GRAHOVO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GRAHOVO BB","registarski-broj":"1151","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MITAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item814":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA ME\u0110UNARODNU RAZMJENU STUDENATA JOIAESTE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1398","datum-registracije":"DAKOVI\u0106 NOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item815":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA BORILA\u010cKIH SPORTOVA - PLANET - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110URA SALAJA BB","registarski-broj":"1222","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 ACA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item816":{"naziv":"KLUB ZA PLANIRANJE I O\u010cUVANJE PRIRODNIH LJEPOTA - STREET","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"1189","datum-registracije":"KOSI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item817":{"naziv":"RAKOLOVNI KLUB - ASTACUS - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KAPINO POLJE BB","registarski-broj":"1253","datum-registracije":"MRVALJEVI\u0106 DANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item818":{"naziv":"KLUB - ELIT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VARDARSKA 4","registarski-broj":"1263","datum-registracije":"MRVALJEVI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item819":{"naziv":"UDRU\u017dENJE - BRATSTVO GARDA\u0160EVI\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KARA\u0110OR\u0110EVA 24","registarski-broj":"1134","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 LIDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item820":{"naziv":"LJUBITELJI \u0160AHA - CENTAR - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MANASTIRSKA 14","registarski-broj":"999","datum-registracije":"BURI\u0106 BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item821":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA HOMINEM QUERUM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PEKA PAVLOVI\u0106A SA1\/37","registarski-broj":"1312","datum-registracije":"ERAKOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item822":{"naziv":"UDRU\u017dENJE CRNOGORSKO MEKSI\u010cKOG PRIJATELJSTVA - MONT MEX - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MANASTIR OSTROG 1","registarski-broj":"1290","datum-registracije":"BERKULJAN VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item823":{"naziv":"LJUBITELJI LOVA I RIBOLOVA - PATRON - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MRKO\u0160NICA 88","registarski-broj":"1027","datum-registracije":"RON\u010cEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item824":{"naziv":"KLUB UMJETNIKA CENTAR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RADOJA DAKI\u0106A BB","registarski-broj":"1224","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 LJUBO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item825":{"naziv":"KLUB NUMIZMATI\u010cARA DUPIJA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DRAGICE PRAVICE BB","registarski-broj":"1297","datum-registracije":"PETKOVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item826":{"naziv":"CRNOGORSKA ORGANIZACIJA - OTPOR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVICE CEROVI\u0106A 36A","registarski-broj":"1079","datum-registracije":"MAROJEVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item827":{"naziv":"NVO DRUGARSTVO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, OBRE\u0160KA 37","registarski-broj":"1140","datum-registracije":"\u0106IROVI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item828":{"naziv":"P\u010cELARSKA ORGANIZACIJA - TREBJESA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ","registarski-broj":"1273","datum-registracije":"RADOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item829":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ I O\u010cUVANJE EKOLO\u0160KE SVIJESTI - SPIRITUS MOVENS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA BR. 6","registarski-broj":"1141","datum-registracije":"\u010cIZMOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item830":{"naziv":"GIM 5","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PARTIZANSKI ODRED 4","registarski-broj":"1229","datum-registracije":"PEROVI\u0106 LJUBINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item831":{"naziv":"LJUBITELJI RIBOLOVA - MLADICA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PEKA PAVLOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1217","datum-registracije":"KILIBARDA PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item832":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA AFIRMACIJU KONFEKCIONARA NIK\u0160I\u0106A","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PEKA PAVLOVI\u0106A 4","registarski-broj":"1006","datum-registracije":"SAMARD\u017dI\u0106 DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item833":{"naziv":"M.A.N. - KLUB","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KARA\u0110OR\u0110EVA 6","registarski-broj":"1053","datum-registracije":"\u017dI\u017dI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item834":{"naziv":"REPORTERI BEZ GRANICA CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE 18B","registarski-broj":"1000","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item835":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA LOVA\u010cKIH PASA - GONI\u010cA - LISKO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PO\u010cEKOVI\u0106I BB","registarski-broj":"1221","datum-registracije":"LALI\u0106EVI\u0106 BORO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item836":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLANINARA I LJUBITELJA PLANINE - RING","sjediste":"PODGORICA, , PETROVA\u010cKI PUT BB","registarski-broj":"1089","datum-registracije":"\u0160TURANOVI\u0106 RADONJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item837":{"naziv":"UDRU\u017dENJE CVJE\u0106ARA CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SAVA STANOJEVI\u0106A 35","registarski-broj":"1234","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item838":{"naziv":"NVO - OAZA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SAVA STANOJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"1252","datum-registracije":"POPOVI\u0106 KLARA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item839":{"naziv":"LJUBITELJI REMIJA - REMI - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MANASTIRSKA 18","registarski-broj":"1014","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item840":{"naziv":"FOTO ART ONOGO\u0160T","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA BB","registarski-broj":"1010","datum-registracije":"JANJU\u0160EVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item841":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - PIVARAC","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA BB","registarski-broj":"1283","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item842":{"naziv":"KLUB POLJOPRIVREDNIKA - AGROKLUB - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA S-70","registarski-broj":"1031","datum-registracije":"KOSTI\u0106 STOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item843":{"naziv":"TAGO - ART NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 12","registarski-broj":"1242","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item844":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU \u017dIVOTINJA - AMORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JOVANA CVIJI\u0106A 2","registarski-broj":"1239","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item845":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - STARI RIBAR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE BB","registarski-broj":"1090","datum-registracije":"JELI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item846":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIJATELJA MLADIH - CVR\u010cAK - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ALEKSE BACKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1321","datum-registracije":"SKAKAVAC NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item847":{"naziv":"SRPSKO DRU\u0160TVO ZA HELENSKU FILOSOFIJU I KULTURU","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG \u0160AKA PETROVI\u0106A 1","registarski-broj":"1382","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 DOC.DR. BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item848":{"naziv":"KLUB FILATELISTA - ALBUM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA BB","registarski-broj":"1162","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item849":{"naziv":"KLUB - BOLJI \u017dIVOT - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MANASTIRSKA 2","registarski-broj":"988","datum-registracije":"DELI\u0106 DUBRAVKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item850":{"naziv":"TEATAR FF NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE P+4\/6","registarski-broj":"1329","datum-registracije":"JEVRI\u0106 RADISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item851":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA KLUB - ZDRAVA HRANA - 11","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VIDOV POTOK BB","registarski-broj":"1271","datum-registracije":"PANTOVI\u0106 STOJANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item852":{"naziv":"OMLADINSKI INTELEKTUALNI CENTAR CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VU\u010cEDOLSKA 5","registarski-broj":"1035","datum-registracije":"ZEJAK SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item853":{"naziv":"LJUBITELJI RIBOLOVA CENTAR - NIK\u0160IC","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MARKA MILJANOVA BB","registarski-broj":"1192","datum-registracije":"\u0110OROJEVI\u0106 PERO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item854":{"naziv":"KLUB - ZENIT - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RADOJA DAKI\u0106A BB","registarski-broj":"1161","datum-registracije":"\u0106OROVI\u0106 RADO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item855":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ NIK\u0160I\u0106KE \u017dUPE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dUPA BB","registarski-broj":"1257","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 MR VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item856":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO - SVETI LUKA - ZUPA - NIKSIC","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dUPA BB","registarski-broj":"1204","datum-registracije":"JOKI\u0106 M. VUKADIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item857":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - UDRU\u017dENJE ZA KREATIVNI RAZVOJ DRU\u0160TVA","sjediste":"PLAV, PLAV, GUSINJE \"29 NOVEMBRA\" 5","registarski-broj":"1085","datum-registracije":"JAROVI\u0106 FERKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item858":{"naziv":"PRU\u017dI MI RUKU","sjediste":"PLAV, PLAV, MARTINOVI\u0106I SELO","registarski-broj":"1399","datum-registracije":"PRELJVUKAJ HAVAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item859":{"naziv":"BO\u0160NJA\u010cKA NACIONALNA ZAJEDNICA U CRNOJ GORI","sjediste":"PLAV, PLAV, RIBARSKA BB","registarski-broj":"1032","datum-registracije":"KRCI\u0106 \u0160EFKET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item860":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO - \u0160KEMBI - PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, MARTINOVI\u0106I BB","registarski-broj":"1143","datum-registracije":"GO\u010cEVI\u0106 MUSA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item861":{"naziv":"P\u010cELARSKO UDRU\u017dENJE PLJEVLJA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, DU\u0160ANA OBRADOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1112","datum-registracije":"JESTROVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item862":{"naziv":"SOS TELEFON ZA \u017dENE I DJECU \u017dRTVE NASILJA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, IVANA MILUTINOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1368","datum-registracije":"GOLO\u010cEVAC JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item863":{"naziv":"DJE\u010cIJI SAVEZ PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB","registarski-broj":"1116","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 VU\u010cETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item864":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRU\u0160TVA SJEVERA CRNE GORE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, GLASINA\u010cKA 12","registarski-broj":"1057","datum-registracije":"ODOVI\u0106 VILDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item865":{"naziv":"DRU\u0160TVO IN\u017dENJERA I TEHNI\u010cARA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VELIMIRA JAKI\u0106A 6","registarski-broj":"1304","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item866":{"naziv":"FONDACIJA ISIDOR DUBLJEVI\u0106","sjediste":"TIVAT, TIVAT, GORNJI KALIMAN BB","registarski-broj":"28","datum-registracije":"SVRKOTA SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item867":{"naziv":"NVO - POKRET MLADIH CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKA IX BB","registarski-broj":"1388","datum-registracije":"RO\u0106EN RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item868":{"naziv":"DEMOKRATSKI POKRET STUDENATA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1064","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item869":{"naziv":"LIKOVNI CENTAR","sjediste":"CETINJE, CETINJE, VOJVODE BATRI\u0106A MARTINOVI\u0106A 1","registarski-broj":"986","datum-registracije":"BAMBUR ADMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item870":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLJEVLJAKA I PRIJATELJA PLJEVALJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 27","registarski-broj":"1371","datum-registracije":"SOKOVI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item871":{"naziv":"CENTAR ZA DRU\u017dENJE MALI\u0160ANA - MIKI MAUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DECEMBAR 19 BR.8","registarski-broj":"1245","datum-registracije":"AN\u0110ELI\u0106 MARIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item872":{"naziv":"KLUB KOM\u0160IJA ULICE 18 JUL - MOMI\u0160I\u0106I","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 18 JULA ","registarski-broj":"1336","datum-registracije":"DIJANI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item873":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANEKENA I FOTOMODELA - SARA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A BR.15","registarski-broj":"1298","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item874":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KOCKICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIRA \u0110OKA \u0160EVI\u0106A BR.13","registarski-broj":"1325","datum-registracije":"VUJO\u0160EVI\u0106 NINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item875":{"naziv":"CENTAR ZA USTAVNO PRAVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 1","registarski-broj":"1100","datum-registracije":"LUKI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item876":{"naziv":"NEZAVISNA PRODUKCIJSKA GRUPA OBALA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA BR.16","registarski-broj":"1259","datum-registracije":"MIJU\u0160KOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item877":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE UMJETNIKA CRNE GORE - ART KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 39","registarski-broj":"1305","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 \u010cEDOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item878":{"naziv":"QUORUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 5","registarski-broj":"1232","datum-registracije":"JAUKOVI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item879":{"naziv":"ASOCIJACIJA FREE MEDIA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA 19","registarski-broj":"1278","datum-registracije":"\u0110URANOVI\u0106 DRA\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item880":{"naziv":"MEDITERANSKI CENTAR - UNIVERSITATIS PITAGORAS","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 319","registarski-broj":"1169","datum-registracije":"JAUKOVI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item881":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ASTROLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 74","registarski-broj":"1309","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 GORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item882":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 RAZVOJU PREDUZETNI\u0160TVA I MALIH I SREDNJIH PREDUZE\u0106A U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE BR.5","registarski-broj":"1392","datum-registracije":"BJELETI\u0106 VIDAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item883":{"naziv":"INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BOHINJSKA BR. 1\/A","registarski-broj":"7058","datum-registracije":"PEISEN E. CONAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item884":{"naziv":"CENTAR ZA EDUKACIJU I RAZVOJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A 21","registarski-broj":"1206","datum-registracije":"PEROVI\u0106 VALENTINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item885":{"naziv":"OZON","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 9\/91","registarski-broj":"1210","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item886":{"naziv":"LOVNO GAZDINSTVO - KOMOVI - ZA UZGOJ I ZA\u0160TITU DIVLJA\u010cI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA VUJO\u0160EVI\u0106A 2","registarski-broj":"1344","datum-registracije":"RA\u0160OVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item887":{"naziv":"CENTAR ZA STRATE\u0160KU ANALIZU DRU\u0160TVENIH PROCESA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"1052","datum-registracije":"SUHIH DR. \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item888":{"naziv":"KORPUS ZA ZA\u0160TITU LJUDSKIH PRAVA SRBA - SRPSKI KORPUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRANKA \u0106OPI\u0106A 12","registarski-broj":"1400","datum-registracije":"TAPU\u0160KOVI\u0106 LJ. BLAGOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item889":{"naziv":"EKOLO\u0160KO UDRU\u017dENJE ZA IZU\u010cAVANJE I ZA\u0160TITU LJEKOVITOG BILJA - VITIS VINIFERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 175","registarski-broj":"1345","datum-registracije":"TOMOVI\u0106 RAJNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item890":{"naziv":"TRE\u0106I SEKTOR ZA TRE\u0106E DOBA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 30","registarski-broj":"1207","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 NEVENKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item891":{"naziv":"SAVJET ZA UNAPRE\u0110ENJE PARTICIPACIJE GRA\u0110ANA U LOKALNOJ UPRAVI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 59","registarski-broj":"1255","datum-registracije":"LEKI\u0106 SLAVEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item892":{"naziv":"KONET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 69","registarski-broj":"1091","datum-registracije":"TADI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item893":{"naziv":"INTERNET UDRU\u017dENJE GREEN MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PLU\u017dINSKA 32*","registarski-broj":"1251","datum-registracije":"BANOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item894":{"naziv":"OTVORENI CENTAR - VIGOUR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 137\/14","registarski-broj":"1039","datum-registracije":"DEDI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item895":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU MORA I PODMORJA POSEJDON","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 25","registarski-broj":"1182","datum-registracije":"\u0160KURI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item896":{"naziv":"FONDACIJA PRIJATELJA MA\u0160INSKO TEHNI\u010cKE \u0160KOLE - IVAN USKOKOVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 1","registarski-broj":"32","datum-registracije":"RACKOVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item897":{"naziv":"CRNOGORSKA EKOLO\u0160KA MRE\u017dA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 11\/2","registarski-broj":"1073","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 PROF. DR. BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item898":{"naziv":"KULTURNO PROSVJETNA ZAJEDNICA PODGORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A 47","registarski-broj":"989","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item899":{"naziv":"AUTONOMNI \u017dENSKI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, P.C.KRU\u0160EVAC ","registarski-broj":"1115","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item900":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRU\u0160TVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA BR.89*","registarski-broj":"1301","datum-registracije":"KUSTUDI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item901":{"naziv":"NVO - UTO\u010cI\u0160TE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0110URA SALAJA 3D","registarski-broj":"1352","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item902":{"naziv":"NVO - LIJEPA RIJE\u010c - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STOJANA KOVA\u010cEVI\u0106A 35","registarski-broj":"1391","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item903":{"naziv":"ARTIKULACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 53","registarski-broj":"1339","datum-registracije":"BAKI\u0106 DAMJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item904":{"naziv":"ORGANIZACIJA STUDENATA ALTERNATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1330","datum-registracije":"RONDOVI\u0106 VOJIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item905":{"naziv":"STUDENTSKI KLUB VI\u0160E RA\u010cUNARSKE \u0160KOLE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"993","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 \u017dIVORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item906":{"naziv":"SAVEZ MA\u0160INSKIH IN\u017dENJERA I TEHNI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1342","datum-registracije":"ZINDOVI\u0106 MR. MILOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item907":{"naziv":"EKONOMSKI NOVINARSKI KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OMLADINSKIH BRIGADA BR. 1","registarski-broj":"1265","datum-registracije":"STAMATOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item908":{"naziv":"ATLANTSKO VIJE\u0106E CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 2","registarski-broj":"1341","datum-registracije":"IVOVI\u0106 DR.MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item909":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ANTIKORUPCIJU","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 317","registarski-broj":"1288","datum-registracije":"IVOVI\u0106 NIKICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item910":{"naziv":"SAVEZ ALTERNATIVNIH UMJETNIKA I KULTURNO UMJETNI\u010cKIH DRU\u0160TAVA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A BB","registarski-broj":"994","datum-registracije":"ILI\u0106 NIKOLA ZEKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item911":{"naziv":"LOVA\u010cKO DRU\u0160TVO TIJESAK - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC POSLOVNI CENTAR","registarski-broj":"1289","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item912":{"naziv":"SAVEZ IN\u017dENJERA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110URA SALAJA 12","registarski-broj":"1033","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item913":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I NJEMA\u010cKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BR.13","registarski-broj":"1176","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item914":{"naziv":"PLEMSTVO CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BR.13","registarski-broj":"1181","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item915":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I RUSIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BR.13","registarski-broj":"1177","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item916":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I KINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BR.13","registarski-broj":"1178","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item917":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I ALBANIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 13","registarski-broj":"1179","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item918":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I ITALIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BR.13","registarski-broj":"1180","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item919":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I MA\u0110ARSKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BR.13","registarski-broj":"1175","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item920":{"naziv":"CENTAR ZA IZGRADNJU MODERNOG CIVILNOG DRU\u0160TVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DESANKE MAKSIMOVI\u0106 BB","registarski-broj":"1132","datum-registracije":"SJEKLO\u0106A BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item921":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I GR\u010cKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BR.13","registarski-broj":"1174","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item922":{"naziv":"EVROPSKA INICIJATIVA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 16","registarski-broj":"1262","datum-registracije":"PAJOVI\u0106 VALENTINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item923":{"naziv":"CENTAR ZA BIODIVERZITET CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE BB","registarski-broj":"1389","datum-registracije":"PE\u0160I\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item924":{"naziv":"AUDITORIJUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA BR.30","registarski-broj":"1258","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item925":{"naziv":"NA\u0160E DIJETE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OMERA ABDOVI\u0106A 13","registarski-broj":"1226","datum-registracije":"\u0110E\u010cEVI\u0106 AZRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item926":{"naziv":"EDUKATIVNO RA\u010cUNARSKI CENTAR LINK - BAR","sjediste":"BAR, BAR, OROVO BB","registarski-broj":"1191","datum-registracije":"ROV\u010cANIN HIMZO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item927":{"naziv":"MONOGRAFPRESS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1083","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item928":{"naziv":"MEDITERANSKI FESTIVAL FILMOVA O PODVODNOM SVIJETU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE 72","registarski-broj":"980","datum-registracije":"MIJAJLOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item929":{"naziv":"CENTAR ZA ZA\u0160TITU PRAVA ZAPOSLENIH","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.100","registarski-broj":"1385","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 LJUBICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item930":{"naziv":"CENTAR MLADIH - REGINA ELENA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A 8","registarski-broj":"1065","datum-registracije":"A\u0106IMI\u0106 BAL\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item931":{"naziv":"FORUM ZA ME\u0110UNARODNU SARADNJU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, C","registarski-broj":"1062","datum-registracije":"STEFANOVI\u0106 MILENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item932":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI CENTAR ZA DENACIFIKACIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OBALA RIBNICE 3","registarski-broj":"1026","datum-registracije":"VUJO\u0160EVI\u0106 MIHAILO MI\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item933":{"naziv":"PORODI\u010cNI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, V PROLETERSKE I BR.18","registarski-broj":"1256","datum-registracije":"LEPOVI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item934":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PIJA\u010cNIH PRODAVACA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1372","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 VUK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item935":{"naziv":"NVO PREMIJERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODANA \u0160KEROVI\u0106A 28","registarski-broj":"984","datum-registracije":"A\u0106IMI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item936":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA FILMSKE UMJETNOSTI REZ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA 2\/91","registarski-broj":"1327","datum-registracije":"\u0160OFRANAC MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item937":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA NOR - A 1941 - 1945.GODINE ZETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZETA ","registarski-broj":"1350","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item938":{"naziv":"SAVEZ BORACA NOR - A 1941 - 1945 GODINE OP\u0160TINE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA BB","registarski-broj":"1354","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item939":{"naziv":"MOTORCIKLISTI\u010cKI KLUB - MIRNI JAHA\u010cI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IX CRNOGORSKE 92","registarski-broj":"1069","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 DIMITRIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item940":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVALIDA RADA SA PROFESIONALNIM OBOLJENJEM I POVREDOM NA RADU KOMBINATA ALUMINIJUMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA BR. 44.","registarski-broj":"1076","datum-registracije":"RONDOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item941":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA DURMITORA - BIS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STJEPAN M. LJUBI\u0160A 5","registarski-broj":"1243","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 BAL\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item942":{"naziv":"POTOMAK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KARA\u0110OR\u0110EVA BR.2","registarski-broj":"1172","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 GOLUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item943":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 5","registarski-broj":"1020","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item944":{"naziv":"UDRU\u017dENJE - RADIONICA ZNANJA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A BR.37","registarski-broj":"1353","datum-registracije":"RADEVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item945":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RTG TEHNI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"1214","datum-registracije":"RADONJI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item946":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE STUDENTSKA INICIJATIVA KOMPAS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOZARA\u010cKA 127","registarski-broj":"1148","datum-registracije":"KANKARA\u0160 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item947":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO - \u017dELEZNI\u010cAR - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA ","registarski-broj":"1129","datum-registracije":"KRSMANOVI\u0106 MILADIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item948":{"naziv":"KNJI\u017dEVNO GUSLARSKO UDRU\u017dENJE - STARAC RA\u0160KO - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZLATICA LOVCENSKA BB","registarski-broj":"1201","datum-registracije":"VUJISI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item949":{"naziv":"GALERIJA - MOST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO 1","registarski-broj":"1087","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item950":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA ZA POVRA\u0106AJ CEKLINSKIH RIBOLOVA PO SVIM VIDOVIMA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, RIJEKA CRNOJEVI\u0106A - O. CETINJE","registarski-broj":"1007","datum-registracije":"KOSTI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item951":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PIVLJANA I PRIJATELJA PIVE U PODGORICI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKSA I ENGELSA 22\/2","registarski-broj":"987","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item952":{"naziv":"CISPEL CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 45","registarski-broj":"1188","datum-registracije":"HAUSER MARTINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item953":{"naziv":"BRID\u017d KLUB - PINK PANTER - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A 8","registarski-broj":"1160","datum-registracije":"\u0160OFRANAC MILENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item954":{"naziv":"PRIRODA I ZDRAVLJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIHAILA LALI\u0106A BB","registarski-broj":"1300","datum-registracije":"PEROVI\u0106 JULIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item955":{"naziv":"KOMITET ZA NAPREDAK FARMACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 179","registarski-broj":"1194","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 IVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item956":{"naziv":"OBJEKTIV - CENTAR ZA INOVACIJU PREZENTACIJE SOCIJALNO UGRO\u017dENIH LJUDI, DJECE I ZA\u0160TITU PRIRODE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKSA I ENGELSA 76","registarski-broj":"983","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item957":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU I PROU\u010cAVANJE HERPETOFAUNE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG NIKOLE KOVA\u010cEVI\u0106A BROJ 7","registarski-broj":"1248","datum-registracije":"\u0106IROVI\u0106 RU\u017dA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item958":{"naziv":"CIJEVNA - CEMI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZMAJ JOVINA 269","registarski-broj":"1244","datum-registracije":"NOC MARTINI GJERGJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item959":{"naziv":"LJUBITELJI LOVA I RIBOLOVA - RIBOLOVAC - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0110URA SALAJA 8","registarski-broj":"1012","datum-registracije":"LALOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item960":{"naziv":"FONDACIJA ZA RAZVOJ NAUKE I NASTAVE NA UNIVERZITETU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJ.PUT-VEKTRA BB","registarski-broj":"36","datum-registracije":"\u010cVOROVI\u0106 MITAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item961":{"naziv":"ASOCIJACIJA \u0160TAMPANIH NEZAVISNIH MEDIJA - MONT PRESS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA BR.19","registarski-broj":"1173","datum-registracije":"MRDAK JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item962":{"naziv":"NIKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKSA I ENGELSA 76","registarski-broj":"1397","datum-registracije":"RA\u017dNATOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item963":{"naziv":"CENTAR PROTIV RASIZMA I RASNE DISKRIMINACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE BR.38","registarski-broj":"1284","datum-registracije":"PERKOVI\u0106 OLIVERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item964":{"naziv":"GLOBAL - CENTAR ZA MIR I LJUDSKA PRAVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE BR.34","registarski-broj":"1375","datum-registracije":"MIHAJLOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item965":{"naziv":"E TREJD CENTAR DATRONIC","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA 44","registarski-broj":"1104","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item966":{"naziv":"PROGRAM ZA TOLERANCIJU I MULTIETNI\u010cKI SKLAD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE BR. 40","registarski-broj":"1096","datum-registracije":"KRGOVI\u0106 TRIPKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item967":{"naziv":"MONTESSORI DRU\u0160TVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PROLETER PETE SKE 11","registarski-broj":"1285","datum-registracije":"SLAVUJICA-GARDA\u0160EVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item968":{"naziv":"FONDACIJA PEJO STANOJEV - VOJVODA BRATONO\u017dI\u0106A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 9","registarski-broj":"39","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 MILENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item969":{"naziv":"MONTENEGROKONCERT - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 9","registarski-broj":"1004","datum-registracije":"BELEVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item970":{"naziv":"CENTAR ZA EKOLO\u0160KE KAMPANJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OBALA RIBNICE 4","registarski-broj":"1078","datum-registracije":"OJDANI\u0106 MILIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item971":{"naziv":"ETI\u010cKI KOMITET ZA ZA\u0160TITU SLOBODE JAVNE RIJE\u010cI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 122\/2","registarski-broj":"1236","datum-registracije":"LJE\u0160EVI\u0106 \u010cEDOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item972":{"naziv":"CRNOGORSKI DEMOKRATSKI POKRET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ORAHOVA\u010cKA 21","registarski-broj":"1036","datum-registracije":"BRKOVI\u0106 TOMISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item973":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU IZVORI\u0160TA TARE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ORJENSKA BR. 14","registarski-broj":"1165","datum-registracije":"LAKU\u0160I\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item974":{"naziv":"FRIZERSKI KLUB - PETROVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ORJENSKA 74","registarski-broj":"1280","datum-registracije":"PETROVI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item975":{"naziv":"STUDENTSKI CENTAR - LEX LEGIS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARTIZANSKI PUT 162","registarski-broj":"1066","datum-registracije":"BRNOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item976":{"naziv":"ZABJELO 101 %","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A 191","registarski-broj":"1153","datum-registracije":"BRACANOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item977":{"naziv":"MARKETIN\u0160KI I INFORMATI\u010cKI KREATIVNI SERVIS, AGENCIJA ZA POSLOVNU KULTURU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A 171","registarski-broj":"1320","datum-registracije":"PETROVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item978":{"naziv":"ZA\u0160TO SAMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A 191","registarski-broj":"1013","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 JULIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item979":{"naziv":"ME\u0110UNARODNI INSTITUT ZA RAZVOJ PRAVA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A BB","registarski-broj":"1380","datum-registracije":"KALEZI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item980":{"naziv":"MUZI\u010cKA ORGANIZACIJA, CENTAR ZA MUZIKU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RISTA STIJOVI\u0106A 2","registarski-broj":"1208","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item981":{"naziv":"INFO CENTAR PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ROGAMI BB","registarski-broj":"1122","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item982":{"naziv":"ALPE MONT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKSA I ENGELSA 96","registarski-broj":"1319","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item983":{"naziv":"STUDENTSKA INICIJATIVA PRAVNOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BR.13","registarski-broj":"1364","datum-registracije":"AD\u017dI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item984":{"naziv":"CENTAR ZA EDUKACIJU MLADIH PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 96","registarski-broj":"979","datum-registracije":"GAZIVODA MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item985":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA NOR - A 1941 - 1945 GODINE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA BB","registarski-broj":"1348","datum-registracije":"SELHANOVI\u0106 ALID","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item986":{"naziv":"NAU\u010cNO DRU\u0160TVO - NJEGO\u0160","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A 43","registarski-broj":"1313","datum-registracije":"\u010cA\u0110ENOVI\u0106 DR.JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item987":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA ZA\u0160TITU LJUDSKIH PRAVA I SOCIJALNU PRAVDU - SLOBODA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA MILUTINOVI\u0106A TRG 19\/II","registarski-broj":"1260","datum-registracije":"BA\u0160ANOVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item988":{"naziv":"ASOCIJACIJA ZA POMO\u0106, OBRAZOVANJE I ZA\u0160TITU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZABJELO 58","registarski-broj":"1022","datum-registracije":"NEDOVI\u0106 TAMARA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item989":{"naziv":"INTERAKT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 6\/23","registarski-broj":"1307","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 VANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item990":{"naziv":"POGON","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 70","registarski-broj":"1379","datum-registracije":"LATKOVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item991":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BALETSKIH UMJETNIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE BR 5","registarski-broj":"1080","datum-registracije":"VUJO\u0160EVI\u0106-MANDI\u0106 TAMARA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item992":{"naziv":"VOJVODA PEJO STANOJEV","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRIFUNA \u0110UKI\u0106A 11","registarski-broj":"37","datum-registracije":"RADO\u0160EVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item993":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA NOR - A 1941 - 1945 GODINE TUZI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TUZI-ZELJEZNI\u010cKA STANICA ","registarski-broj":"1349","datum-registracije":"KRKANOVI\u0106 \u0160EKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item994":{"naziv":"AUTO MOTO KLUB - KUN\u010cER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VLADIMIRA TERZI\u0106A BB","registarski-broj":"1279","datum-registracije":"KUN\u010cER FRANJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item995":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU NASLJE\u0110A KULTURE, INTELEKTUALNE SVOJINE I AUTORSKIH PRAVA - ALFA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A BR.24","registarski-broj":"1347","datum-registracije":"POPOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item996":{"naziv":"UMJETNI\u010cKO UDRU\u017dENJE SKALA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DECEMBAR 19 BR.19\/1","registarski-broj":"1111","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 DIANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item997":{"naziv":"ROTVAJLER KLUB - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE BB","registarski-broj":"1016","datum-registracije":"RABRENOVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item998":{"naziv":"VOLONTERSKI CENTAR CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 39","registarski-broj":"1266","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item999":{"naziv":"CENTAR ZA STRANE JEZIKE - MONTE LINGVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A BR.32","registarski-broj":"1318","datum-registracije":"\u0110URKOVI\u0106 JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1000":{"naziv":"CENTAR ZA MEDIJSKO ZDRAVLJE JUGOISTO\u010cNE EVROPE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, V PROLETERSKE 11A","registarski-broj":"1311","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 DRAGI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1001":{"naziv":"CHF INTERNATIONAL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 72","registarski-broj":"7063","datum-registracije":"BROWN CHRISTOPHER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item1002":{"naziv":"PROSTOR PLUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OMLADINSKA 7","registarski-broj":"998","datum-registracije":"LJE\u0160KOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1003":{"naziv":"ODBOR ZA ZA\u0160TITU UGRO\u017dENIH SRBA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VIJENCI DANILA KI\u0160A 3","registarski-broj":"1186","datum-registracije":"BO\u017dOVIC BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1004":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODR\u017dAVALACA SREDSTAVA ZA RAD CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1387","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 DR.MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1005":{"naziv":"MONTNET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA 35","registarski-broj":"1098","datum-registracije":"KOLJEN\u0160I\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1006":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA PROPAGIRANJE KULTURNOG STVARALA\u0160TVA, PREZENTACIJU KULTURNIH DJELATNOSTI I AFIRMACIJU MLADIH UMJETNIKA LIJEP POGLED - BELLA VISTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PUT JNA BB","registarski-broj":"1166","datum-registracije":"PAN\u010cEVSKI VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1007":{"naziv":"CRNOGORSKI SPORTSKI FORUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A KULA M-2","registarski-broj":"1158","datum-registracije":"VUJISI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1008":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA VASPITANJE I OBRAZOVANJE DJECE - KALIMERO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRANI\u0106I BB","registarski-broj":"1286","datum-registracije":"LUKOVI\u0106 TIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1009":{"naziv":"ISTRA\u017dIVA\u010cKO - EDUKATIVNI I INFORMATIVNI CENTAR ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRANI\u0106I BB","registarski-broj":"992","datum-registracije":"KALANJ \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1010":{"naziv":"NEVLADINA HUMANITARNA ORGANIZACIJA - ROMSKA RU\u017dA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA 4","registarski-broj":"1051","datum-registracije":"BAJRA IBRAHIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1011":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA DANILOVGRADA","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, DANILOVGRAD BB","registarski-broj":"1230","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 RADIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1012":{"naziv":"BIOTOP","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRA\u0106E ZLATI\u010cANINA 29","registarski-broj":"1072","datum-registracije":"SUBOTI\u0106 VIKTOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1013":{"naziv":"NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKICE MITROVI\u0106 16","registarski-broj":"53","datum-registracije":"KADOVI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item1014":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU I RAZVOJ - PRVA KNJIGA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA MILUTINOVI\u0106A TRG BR. 5","registarski-broj":"997","datum-registracije":"KANKARA\u0160 BOSILJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1015":{"naziv":"CRNOGORSKI OMLADINSKI POKRET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGORI\u010c NASELJE ,ZG. A-6,IV\/IV","registarski-broj":"1002","datum-registracije":"JAREDI\u0106 VUK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1016":{"naziv":"CENTAR ZA ZA\u0160TITU I UNAPRE\u0110ENJE \u0160UMA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGREBA\u010cKA 81","registarski-broj":"1338","datum-registracije":"AN\u0110ELI\u0106 DR MILOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1017":{"naziv":"BALKANSKA MRE\u017dA ZA LJUDSKA PRAVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE BROJ 40","registarski-broj":"1317","datum-registracije":"PRELEVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1018":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA ELEKTRONSKE MUZIKE - TERRA NOVA - MUZIKOM PROTIV BOLESTI OVISNOSTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZETA BB","registarski-broj":"1386","datum-registracije":"MIJOVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1019":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - EKOLO\u0160KO UDRU\u017dENJE SKADARSKO JEZERO","sjediste":"BAR, BAR, VIRPAZAR BB","registarski-broj":"1125","datum-registracije":"KLIKOVAC MOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1020":{"naziv":"NOVA VIZIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IX CRNOGORSKE BRIGADE . BR. 20","registarski-broj":"1130","datum-registracije":"DRE\u0160AJ PALJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1021":{"naziv":"NITA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"1044","datum-registracije":"GJOKA ISMETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1022":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ESTRADNIH UMJETNIKA - MALESIJA TON","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, SUKURU\u0106 BB","registarski-broj":"1187","datum-registracije":"VULJAJ SOKOLJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1023":{"naziv":"LOVA\u010cKO UDRU\u017dENJE - GALEB - TUZI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TUZI-ZELJEZNI\u010cKA STANICA BB","registarski-broj":"1114","datum-registracije":"RAKI\u0106 FUAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1024":{"naziv":"UMJETNI\u010cKA GRUPA - TEUTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TUZI-ZELJEZNI\u010cKA STANICA ","registarski-broj":"1055","datum-registracije":"CAMAJ LJINDON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1025":{"naziv":"SAVREMENI FORUM MLADIH CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BB","registarski-broj":"1102","datum-registracije":"CAMAJ AGRON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1026":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - POMO\u0106 LJUDIMA U NEVOLJI","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, 30 SEPTEMBRA BB","registarski-broj":"1138","datum-registracije":"\u0110UR\u0110EVI\u0106 ZEHRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1027":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IN\u017dENJERA I TEHNI\u010cARA SCIENCE - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA 14","registarski-broj":"971","datum-registracije":"DACI\u0106 SAFET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1028":{"naziv":"EDUCA - ORGANIZACIJA ZA OBRAZOVANJE I VASPITANJE ZA DEMOKRATIJU","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"1209","datum-registracije":"KUJEVI\u0106 SADIKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1029":{"naziv":"UDRU\u017dENJE - FRATELI - ZA SPORT I REKREACIJU NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JOVANA CVIJI\u0106A 2","registarski-broj":"1144","datum-registracije":"STRIKOVI\u0106 KOSTADIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1030":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO - OPSTANAK - \u0160AVNIK","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK BB","registarski-broj":"1381","datum-registracije":"KAPE\u0160I\u0106 ANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1031":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POVRA\u0106AJ I ZA\u0160TITU PRIVATNE SVOJINE U OP\u0160TINI TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, PALIH BORACA 2","registarski-broj":"1110","datum-registracije":"\u0110INOVI\u0106 PAULINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1032":{"naziv":"ZAKUPCI PIJACE KOMISIONE ROBE - TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, 21.NOVEMBRA BB","registarski-broj":"1326","datum-registracije":"GUZINA NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1033":{"naziv":"TAXI 5","sjediste":"TIVAT, TIVAT, BONI\u0106I BB","registarski-broj":"1084","datum-registracije":"MANDI\u0106 KRSTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1034":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ SAJBER KULTURE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA 126","registarski-broj":"1159","datum-registracije":"MAROVI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1035":{"naziv":"CENTAR ZA KREATIVNO ODRASTANJE - \u010cAROBNJAK","sjediste":"TIVAT, TIVAT, STAMBENI BLOK 90\/1","registarski-broj":"1103","datum-registracije":"MARKOVSKI IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1036":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 I PODR\u0160KU DJECI I MLADIMA - PENSA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ 11 BR.5","registarski-broj":"1287","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1037":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA ZA POVRATAK OSTRVA SVETI MARKO","sjediste":"TIVAT, TIVAT, RADANOVI\u0106I BB ","registarski-broj":"1037","datum-registracije":"\u0110URI\u0160I\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1038":{"naziv":"PARLAMENT MLADIH CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 3","registarski-broj":"1067","datum-registracije":"STANI\u010cI\u0106 MATO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1039":{"naziv":"ASOCIJACIJA ZA KULTURU - AURORA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BULEVAR BRATSTVA-JEDINSTVA 12","registarski-broj":"1023","datum-registracije":"LLAZORJA ILIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1040":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA SVE GENERACIJE - NOVI \u017dIVOT","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BRATSTVA JEDINSTVA BB","registarski-broj":"1128","datum-registracije":"VU\u010cKOVI\u0106-MARKI\u0106 VJERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1041":{"naziv":"DUGA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"1356","datum-registracije":"DURAKU MAJLINDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1042":{"naziv":"CENTAR ZA EKONOMSKA ISTRA\u017dIVANJA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BRATSTVA JEDINSTVA BB","registarski-broj":"1254","datum-registracije":"OSMANOVI\u0106 ELEZ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1043":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO - VOJVODA MOM\u010cILO - \u017dABLJAK","sjediste":"PODGORICA, , NJEGO\u0160EVA BR.13","registarski-broj":"1184","datum-registracije":"\u0160LJIVAN\u010cANIN \u010cEDOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1044":{"naziv":"LJUBITELJI PRIRODE I UMJETNOSTI DORMITORES \u017dABLJAK","sjediste":"PODGORICA, , VUKA KARAD\u017dI\u0106A 5","registarski-broj":"1267","datum-registracije":"NIKITOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1045":{"naziv":"CENTAR ZA GRA\u00d0ANSKI PROSPERITET","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, SARAJEVSKA BB","registarski-broj":"1058","datum-registracije":"KALAC MEVLJUDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1046":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA ALTERNATIVNE UMJETNOSTI - IBIZA","sjediste":null,"registarski-broj":"1720","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 TIHOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1047":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MODNIH ESTETI\u010cARA - TOTAL - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"1429","datum-registracije":"ROGANOVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1048":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA O\u010cUVANJE TRADICIJE I OBI\u010cAJA PLEMENA CUCE - VLADIMIR","sjediste":null,"registarski-broj":"1495","datum-registracije":"ROGANOVI\u0106 \u0110URO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1049":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA FUDBALA - GIN FIZZ","sjediste":null,"registarski-broj":"1496","datum-registracije":"ME\u0110EDOVI\u0106 MONIKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1050":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA MALOG FUDBALA - MALIBU","sjediste":null,"registarski-broj":"1503","datum-registracije":"DELIBA\u0160I\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1051":{"naziv":"INTERNET DRU\u0160TVO PROXIMUS - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"1649","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1052":{"naziv":"INTERNET KLUB NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"1835","datum-registracije":"\u017dUGI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1053":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA PLANINA I PRIRODE MONTENEGRO NORD","sjediste":null,"registarski-broj":"1650","datum-registracije":"GRBOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1054":{"naziv":"LJUBITELJI PRIRODE I UMJETNOSTI ZVONO IVANOVO","sjediste":null,"registarski-broj":"1706","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 BOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1055":{"naziv":"KLUB FRIZERA - BAR","sjediste":"BAR, BAR, BAR 24.NOVEM BR.8","registarski-broj":"1765","datum-registracije":"RA\u0160KETI\u0106 \u0106AZIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1056":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ESTRADNIH UMJETNIKA I IZVO\u0110A\u010cA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKA MILJANOVA 52","registarski-broj":"1640","datum-registracije":"PERAZI\u0106 RENATA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1057":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u0160PEDITERA","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A G-9","registarski-broj":"1819","datum-registracije":"TR\u0160I\u0106 MIRSAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1058":{"naziv":"TURISTI\u010cKI FORUM CRNE GORE","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 8\/6","registarski-broj":"1415","datum-registracije":"SIBINOVI\u0106 AN\u0110ELINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1059":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - EDUKATIVNI CENTAR COOL","sjediste":"BAR, BAR, RISTA LEKI\u0106A BB","registarski-broj":"1816","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 DAVOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1060":{"naziv":"LIKA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"45","datum-registracije":"LIKA JUSUF","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1061":{"naziv":"EKIPA ZELENIH - GREEN TEAM","sjediste":"BUDVA, BUDVA, JADRANSKI PUT BB","registarski-broj":"1721","datum-registracije":"MEDENICA DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1062":{"naziv":"INTERNET KAFE E - 15","sjediste":"BAR, BAR, MAKEDONSKA E-15","registarski-broj":"1575","datum-registracije":"KARANIKI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1063":{"naziv":"EDUKATIVNI CENTAR - AMON RA","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A H-6","registarski-broj":"1676","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 NEDELJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1064":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - EDUKATIVNI CENTAR LEONARD","sjediste":"BAR, BAR, MAKEDONSKA 17","registarski-broj":"1817","datum-registracije":"\u0106AVAR \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1065":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH IN\u017dENJERA I TEHNI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE BB","registarski-broj":"1619","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1066":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE KLUB MANJINSKIH AKCIONARA AD IZBOR BAR","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A 22","registarski-broj":"1843","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 VUKMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1067":{"naziv":"FOLKLORNO DRU\u0160TVO - BAR - BAR","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ ZELENI POJAS","registarski-broj":"1520","datum-registracije":"KOPRIVICA DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1068":{"naziv":"DESET PLUS ZA BAR","sjediste":"BAR, BAR, BUL.REVOLUCIJE 1","registarski-broj":"55","datum-registracije":"GVOZDENOVI\u0106 BRANIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1069":{"naziv":"HUMANITARNA ORGANIZACIJA - KLASIK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 2","registarski-broj":"47","datum-registracije":"RADON\u010cI\u0106 ISMET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1070":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STAROBARANA","sjediste":"BAR, BAR, STARI BAR ","registarski-broj":"1748","datum-registracije":"BAD\u017dOVI\u0106 JA\u0160AR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1071":{"naziv":"NVO SPORTSKO LOVA\u010cKO DRU\u0160TVO BAR - BAR","sjediste":"BAR, BAR, ZUPCI 64\/A","registarski-broj":"1493","datum-registracije":"VRETENI\u010cI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1072":{"naziv":"SPONA","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I BB","registarski-broj":"1725","datum-registracije":"GROMANI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1073":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE DJE\u010cJA IGRAONICA - PAHULJA","sjediste":"BAR, BAR, PO\u017dAREVA\u010cKA ULICA BB","registarski-broj":"1782","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1074":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - \u010cUVAJMO MASLINU","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 23","registarski-broj":"1801","datum-registracije":"MIRANOVI\u0106 KSENIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1075":{"naziv":"ANTIVARI - STARI BAR - STARI BAR","sjediste":"BAR, BAR, BRBOT ","registarski-broj":"1447","datum-registracije":"PERI\u010cI\u0106 SADETIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1076":{"naziv":"FORUM NEZAPOSLENIH \u017dENA BAR","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A B II\/25","registarski-broj":"1812","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 DANICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1077":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KOMBI TAKSISTA SUTOMORE","sjediste":"BAR, SUTOMORE, MIRO\u0160ICA 2","registarski-broj":"1470","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1078":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RASELJENIH GRA\u0110ANA - KOSOVO I METOHIJA - BAR","sjediste":"BAR, BAR, PARTIZANSKI PUT BB","registarski-broj":"1803","datum-registracije":"BURI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1079":{"naziv":"SUTOMORE","sjediste":"BAR, SUTOMORE, SUVI POTOK BB","registarski-broj":"1452","datum-registracije":"MALI\u0160I\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1080":{"naziv":"CENTAR ZA REINTEGRACIJU RASELJENIH LICA - DOM","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 30","registarski-broj":"1555","datum-registracije":"SAVI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1081":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA - BUDIMLJA - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, NJEGO\u0160EV TRG BB","registarski-broj":"1764","datum-registracije":"\u0110URA\u0160KOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1082":{"naziv":"KOMBI PREVOZ LIM","sjediste":"BERANE, BERANE, IGUMANA MOJSIJA ZE\u010cEVI\u0106A BR.46","registarski-broj":"1491","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1083":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA RAZVOJ PETNJICE - PETNJICA","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA ","registarski-broj":"1405","datum-registracije":"ADROVI\u0106 MEHMED","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1084":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA MALE HIDROELEKTRANE - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, POLIMSKA 18\/III","registarski-broj":"1589","datum-registracije":"DLABA\u010c DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1085":{"naziv":"BERANSKO UDRU\u017dENJE ZA VRA\u0106ANJE I ZA\u0160TITU PRIVATNE SVOJINE","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 24","registarski-broj":"1754","datum-registracije":"RED\u017dEPAGI\u0106 SENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1086":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ODGAJIVA\u010cA JU\u017dNOAMERI\u010cKIH \u010cIN\u010cILA","sjediste":"BERANE, BERANE, VOJA MASLOVARI\u0106A 2","registarski-broj":"1476","datum-registracije":"PANTOVI\u0106 VESKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1087":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PARAPLEGI\u010cARA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, POLIMSKA 9","registarski-broj":"1410","datum-registracije":"CELI\u0106 DRAGI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1088":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VO\u0106ARA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, SVETOG SAVE 29","registarski-broj":"1847","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1089":{"naziv":"BIHOR","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 3.JANUARA 2","registarski-broj":"1848","datum-registracije":"\u0160ABOVI\u0106 FUAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1090":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA I KONTROLORA ORGANSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, KNEZA MIROSLAVA BR.9","registarski-broj":"1794","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1091":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA - LIM","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LOZNA ","registarski-broj":"1423","datum-registracije":"MUCEVI\u0106 RIFAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1092":{"naziv":"LIFE - NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 DIJABETI\u010cARIMA I PORODICAMA U KOJIMA ONI \u017dIVE - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1422","datum-registracije":"LOKTIONOV ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1093":{"naziv":"AUTO MOTO DRU\u0160TVO \u0110OR\u0110IJE STANI\u0106 - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MOJKOVA\u010cKA BB","registarski-broj":"1646","datum-registracije":"SO\u0160I\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1094":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - SUNCE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, VOJA LJE\u0160NJAKA ","registarski-broj":"1445","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1095":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA PLANINA I PRIRODE - ENERGY OF MONTENEGRO MOUNTAINS","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, III SAND\u017dA\u010cKE BRIGADE BB","registarski-broj":"1778","datum-registracije":"PERO\u0160EVI\u0106 NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1096":{"naziv":"KREATIVNI CENTAR NA\u0160A DJECA - GRA\u0110ANI EVROPE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, ZMAJEVA 13","registarski-broj":"1790","datum-registracije":"ADAMOVI\u0106 SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1097":{"naziv":"CENTAR ZA GEO - DEMOGRAFSKA ISTRA\u017dIVANJA CRNE GORE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u017dIVKA \u017dI\u017dI\u0106A BR.24","registarski-broj":"1785","datum-registracije":"MEDOJEVI\u0106 JOVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1098":{"naziv":"G8 PLUS - MRE\u017dA NEVLADINIH ORGANIZACIJA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, OLUJA H BB","registarski-broj":"1679","datum-registracije":"DIZDAREVI\u0106 ELVIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1099":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA - VRANE\u0160","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, TOMA\u0160EVO ","registarski-broj":"1432","datum-registracije":"RONDOVI\u0106 SR\u0110A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1100":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU I RAZVOJ SELA IVANOVI\u0106I","sjediste":"BUDVA, BUDVA, IVANOVI\u0106I NASELJE","registarski-broj":"1483","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1101":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA O\u010cUVANJE PROSTORA CRNE GORE - URBANA ZAJEDNICA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, 22.NOVEMBAR 7","registarski-broj":"1457","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 JEVGENIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1102":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TURISTI\u010cKIH AGENCIJA BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, MEDITERANSKA 23","registarski-broj":"1467","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1103":{"naziv":"CENTAR ZA KREATIVNU KOMUNIKACIJU LOGOS","sjediste":"BUDVA, BUDVA, MEDITERANSKA BB","registarski-broj":"1663","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 KRSTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1104":{"naziv":"PRO MARE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, NJEGO\u0160EVA 18","registarski-broj":"1760","datum-registracije":"LALI\u0106 SVJETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1105":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA RA\u010cUNARA GLU - P","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA 1","registarski-broj":"1831","datum-registracije":"AGRAMOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1106":{"naziv":"A & V - CENTAR ZA PODSTICANJE RAZVOJA TURIZMA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, MEDITERANSKA BR.3","registarski-broj":"1732","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 ANDRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1107":{"naziv":"GALEBOVI","sjediste":"TIVAT, TIVAT, \u017dUPA S.C.","registarski-broj":"1453","datum-registracije":"RISTI\u0106 VERICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1108":{"naziv":"MONOLIT","sjediste":"BUDVA, PETROVAC NA MORU, BLOKARICA BLOK BB*","registarski-broj":"1505","datum-registracije":"KUJUND\u017dI\u0106 STJEPAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1109":{"naziv":"BELVEDERE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, VOJVODE BO\u017dA BR.30","registarski-broj":"1593","datum-registracije":"ALEKSI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1110":{"naziv":"SRPSKO KULTURNO I PROSVJETNO DRU\u0160TVO CRNE GORE - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 73","registarski-broj":"1446","datum-registracije":"MARKU\u0160 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1111":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA CETINJA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, HUMCI 68","registarski-broj":"1501","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 RADIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1112":{"naziv":"DRU\u0160TVO PO\u0160TOVALACA EXLIBRISA CRNE GORE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DONJI KRAJ BB","registarski-broj":"1723","datum-registracije":"\u0160PADIJER BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1113":{"naziv":"VIRTUALNI SVIJET","sjediste":"CETINJE, CETINJE, IVAN BEGOVA 12","registarski-broj":"1701","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1114":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA VRISAK","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NASELJE GIPOS BB","registarski-broj":"1820","datum-registracije":"JOVI\u0106EVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1115":{"naziv":"AGENCIJA ZA EDUKACIJU I RAZVOJ DEMOKRATIJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, ZMAJ JOVINA 1","registarski-broj":"1440","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1116":{"naziv":"PROJEKAT SJUTRA - RAZVOJ, KULTURA, VRIJEDNOSTI","sjediste":"CETINJE, CETINJE, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1514","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 KRISTIJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1117":{"naziv":"NOVA MONTENEGRINA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA BB","registarski-broj":"1771","datum-registracije":"VUJANOVI\u0106 NJEGOSAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1118":{"naziv":"CENTAR T","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 87","registarski-broj":"1588","datum-registracije":"\u0110URKOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1119":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KORISNIKA INOSTRANIH PENZIJA CRNE GORE","sjediste":"BERANE, BERANE, BERANE BB","registarski-broj":"1695","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 VLAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1120":{"naziv":"CENTAR ZA KULTURNU INICIJATIVU - ID","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, ORJA LUKA BB","registarski-broj":"1814","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1121":{"naziv":"ZA NA\u0160 DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, SAVA BURI\u0106A BB","registarski-broj":"1719","datum-registracije":"KALEZI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1122":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA VANNASTAVNE AKTIVNOSTI SA DJECOM I \u0160KOLSKOM OMLADINOM - STEP","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA DOM KULTURE","registarski-broj":"1534","datum-registracije":"\u0160ABANOVI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1123":{"naziv":"TURISTI\u010cKO DRU\u0160TVO - CENTAR - BAO\u0160I\u0106I","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BAO\u0160I\u0106I BB","registarski-broj":"1616","datum-registracije":"DABOVI\u0106 DANICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1124":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU \u017dIVOTINJA BOKE - OPSTANAK","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRA\u0106E GRAKALI\u0106 BR.24\/1","registarski-broj":"1739","datum-registracije":"RADOVI\u0106 VLADO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1125":{"naziv":"INFO - MONTE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, IGALO OSIJE\u010cKA 15.","registarski-broj":"1481","datum-registracije":"ILI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1126":{"naziv":"AUTO MOTO DRU\u0160TVO HERCEG NOVI - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, PARTIZANSKI PUT BR.1","registarski-broj":"1657","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1127":{"naziv":"SOS TELEFON ZA \u017dENE I DJECU \u017dRTVE NASILJA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SIMA MATAVULJA 4","registarski-broj":"1475","datum-registracije":"RADMAN ROSANDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1128":{"naziv":"NVO - BOJE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MI\u0106A VAVI\u0106A BR.4\/12","registarski-broj":"1557","datum-registracije":"MANDI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1129":{"naziv":"ORGANIZACIJA - KUMOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NJEGO\u0160EVA 79","registarski-broj":"1533","datum-registracije":"KRALJEVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1130":{"naziv":"UDRU\u017dENJE P\u010cELARA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ZELENIKA BB","registarski-broj":"1492","datum-registracije":"RADMAN \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1131":{"naziv":"SUTORTOPROSPERA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SUTORINA BB,IGALO","registarski-broj":"1571","datum-registracije":"LU\u010cI\u0106 MIRO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1132":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA YACHT CLUB HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SVETA BUBALA 1","registarski-broj":"1620","datum-registracije":"MRA\u010cEVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1133":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA O\u010cUVANJE BA\u0160TINE NAUTI\u010cKIH VELIKANA BOKE KOTORSKE - SPLENDIDO","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, \u0160ETALI\u0160TE PET DANICA BR.77","registarski-broj":"1417","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1134":{"naziv":"MONTE ALPE ADRIA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATI\u0106A B.B.","registarski-broj":"1528","datum-registracije":"VEBER JOSIP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1135":{"naziv":"STAJLING CENTAR MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE 31","registarski-broj":"1507","datum-registracije":"PRIJI\u0106 KOMSA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1136":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u0160TEDI\u0160A - JUGOSKANDIK - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SRBINA 26","registarski-broj":"1594","datum-registracije":"PETROVI\u0106 PRVOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1137":{"naziv":"TURISTI\u010cKI CENTAR - ZELENIKA - ZELINKA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ZELENIKA BB","registarski-broj":"1572","datum-registracije":"KO\u010cETANOVI\u0106 BOGDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1138":{"naziv":"RIBOLOVNO DRU\u0160TVO LIPLJEN","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, PIJACA BR.1","registarski-broj":"1824","datum-registracije":"MITROVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1139":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA UZGOJ, ZA\u0160TITU I LOV DIVLJA\u010cI RISAN","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RISAN BB","registarski-broj":"1841","datum-registracije":"ILI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1140":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA PRIRODE MONTAGNA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1439","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 \u010cEDOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1141":{"naziv":"PETAR PAN","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, IGALO OSIJE\u010cKA 10","registarski-broj":"1407","datum-registracije":"POROBI\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1142":{"naziv":"\u017dENSKI CENTAR","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, IV PROLETERSKE BRIGADE BR.1","registarski-broj":"1450","datum-registracije":"STOJKOVI\u0106 VERICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1143":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA PLANINE BJELASICE","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, BREZA BB","registarski-broj":"1774","datum-registracije":"AN\u0110ELI\u0106 SAVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1144":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA IZGRADNJU CRKVE SV.ARHANGELA MIHAILA NA CRKVINAMA U KOLA\u0160INU","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, CRKVINE ","registarski-broj":"1596","datum-registracije":"MEDENICA DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1145":{"naziv":"PLANINARSKO ISTRA\u017dIVA\u010cKO DRU\u0160TVO, DRU\u0160TVO ZA O\u010cUVANJE \u017dIVOTNE SREDINE","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, IV PROLETERSKE BRIGADE BB","registarski-broj":"1458","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 LJUBI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1146":{"naziv":"KOMPJUTERSKI KLUB - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BR.375","registarski-broj":"1553","datum-registracije":"DAKOVI\u0106 SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1147":{"naziv":"IZVI\u0110A\u010cKO DRU\u0160TVO - BUSOLA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, ZGRADA JUGOPETROLA 9A","registarski-broj":"1798","datum-registracije":"DELEVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1148":{"naziv":"HUMANITARNA NVO SREDI\u0160TE ZA NEPOBJEDIVU CRNU GORU KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA DOBOJ II","registarski-broj":"1519","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MILAN -MILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1149":{"naziv":"EVROPSKE DEMOKRATSKE INICIJATIVE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BR.5","registarski-broj":"1704","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1150":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO - NIKOLA \u0110URKOVI\u0106","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD ","registarski-broj":"1479","datum-registracije":"\u010cATOVI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1151":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA MORINJA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, MORINJ ","registarski-broj":"1680","datum-registracije":"VUKASOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1152":{"naziv":"BRITANSKA ZAJEDNICA CRNE GORE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI NOVO NASELJE BB","registarski-broj":"1655","datum-registracije":"FADDY STEVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1153":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA MALOG FUDBALA - CALCETTO - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI -RAKITE III\/3","registarski-broj":"1713","datum-registracije":"BOJANI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1154":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - MUZI\u010cKA RADIONICA - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 295","registarski-broj":"1506","datum-registracije":"PRORO\u010cI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1155":{"naziv":"NVO EKO ENERGIJA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI BR.238","registarski-broj":"1722","datum-registracije":"NINKOV \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1156":{"naziv":"NVO - MY WAY - CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I KULTURU","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI NOVO NASELJE C28,","registarski-broj":"1714","datum-registracije":"BUZDOVAN CHRISTINE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1157":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA LIKOVNU UMJETNOST, STRIP, KARIKATURU I ANIMIRANI FILM ANDRIJA MAUROVI\u0106 KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, MUO BR.78","registarski-broj":"1833","datum-registracije":"PETOVI\u0106 ZVONIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1158":{"naziv":"ALTERA MEDICA - CENTAR ZA AFIRMACIJU TRADICIONALNE MEDICINE I KOMPLEMENTARNIH NA\u010cINA O\u010cUVANJA ZDRAVLJA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA TRE\u0106I PUT BB*","registarski-broj":"1403","datum-registracije":"STOJKOVI\u0106-NIKOLI\u0106 ZORANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1159":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA PLANINE I MORA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, PR\u010cANJ B.B.","registarski-broj":"1484","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1160":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE PJEVA\u010cKO DRU\u0160TVO - GRBALJ","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RADANOVI\u0106I ","registarski-broj":"1715","datum-registracije":"IVETI\u0106 MILKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1161":{"naziv":"TRADICIONALNO UMJETNI\u010cKO ZANATSTVO CRNE GORE","sjediste":"KOTOR, RISAN, PJE\u0160\u010cINA 32","registarski-broj":"1556","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 OBRAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1162":{"naziv":"KOLO SRPSKIH SESTARA - RO\u017dDESTVO HRISTOVO","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, MALI\u0160E DAMJANOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1690","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 ZORA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1163":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dENA AURORA MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, NJEGO\u0160EVA 5","registarski-broj":"1827","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MIRUNA-VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1164":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA AD - NIBUS - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BORISLAVA PEKI\u0106A 5","registarski-broj":"1574","datum-registracije":"VULETI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1165":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - GRA\u0110ANSKI FORUM - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A 2","registarski-broj":"1538","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1166":{"naziv":"VISION","sjediste":"BAR, BAR, RISTA LEKI\u0106A D 11-42","registarski-broj":"1654","datum-registracije":"VULETI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1167":{"naziv":"LOGOS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ALEKSE BACKOVI\u0106A 6","registarski-broj":"1431","datum-registracije":"DRAGNI\u0106 RELJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1168":{"naziv":"KLUB AKCIONARA RUDNICI BOKSITA AD - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, 13 JULA 30","registarski-broj":"1694","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1169":{"naziv":"KLUB AKCIONARA MALOPRODAJA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 20","registarski-broj":"1697","datum-registracije":"BANI\u0106EVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1170":{"naziv":"NVO IRA\u017d","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA BB","registarski-broj":"1802","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1171":{"naziv":"DJE\u010cA\u010cI\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BREZOVIK BB","registarski-broj":"1474","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106 MITAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1172":{"naziv":"RODITELJ - U\u010cENIK - NASTAVNIK","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PARTIZANSKI PUT BB","registarski-broj":"1511","datum-registracije":"GEZOVI\u0106 MILANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1173":{"naziv":"LJUBITELJI PRIRODE I UMJETNOSTI - NATURAT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA BB","registarski-broj":"1510","datum-registracije":"JAUKOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1174":{"naziv":"LJUBITELJI PRIRODE I UMJETNOSTI - MONIKART - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"1472","datum-registracije":"BLAGOJEVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1175":{"naziv":"FAKULTETSKA ORGANIZACUJA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 12","registarski-broj":"1549","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1176":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA - MLJEKARA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 23","registarski-broj":"1849","datum-registracije":"VIDI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1177":{"naziv":"NVO - VIS - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KARA\u0110OR\u0110EVA 26","registarski-broj":"1733","datum-registracije":"KLJAJI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1178":{"naziv":"NOVINARSKO ISTRA\u017dIVA\u010cKA GRUPA - \u017dAOKA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0110URA ROGANOVI\u0106A 6","registarski-broj":"1672","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1179":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STEP UP PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 26","registarski-broj":"1776","datum-registracije":"GRUBA\u010c RU\u017dICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1180":{"naziv":"PIKADO KLUB - PINK","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KARA\u0110OR\u0110EVA 2","registarski-broj":"1497","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 BORO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1181":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKCA OD ROVINA BB","registarski-broj":"1846","datum-registracije":"BATRI\u0106EVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1182":{"naziv":"STUDENTSKA ORGANIZACIJA ODSJEKA ZA FIZI\u010cKU KULTURU NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1844","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 TOMISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1183":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - MAXAM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IVANA MILUTINOVI\u0106A 4","registarski-broj":"1696","datum-registracije":"PEROVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1184":{"naziv":"KLUB P\u010cELARA PODBO\u017dUR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PODBO\u017dUR BB","registarski-broj":"1780","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1185":{"naziv":"OMLADINSKI INFORMATI\u010cKI CENTAR - PLANET","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKOLE TESLE BB","registarski-broj":"1737","datum-registracije":"KECOJEVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1186":{"naziv":"CENTAR ZA PRAVA INTELEKTUALACA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KRUPA\u010cKA 1","registarski-broj":"1416","datum-registracije":"ANTOVI\u0106 NEVENKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1187":{"naziv":"DRU\u0160TVO CRNOGORSKO - \u0160VAJCARSKOG PRIJATELJSTVA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PARE\u017d BB","registarski-broj":"1490","datum-registracije":"BE\u010cANOVI\u0106 BUDIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1188":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ PIVE - PLAVA PLITKA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MARKA VUJOVI\u0106A 1","registarski-broj":"1717","datum-registracije":"BLAGOJEVI\u0106 SLA\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1189":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA EVERGRIN MUZIKE EVERGREEN","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKOLE TESLE BB","registarski-broj":"1509","datum-registracije":"LJE\u0160KOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1190":{"naziv":"KLUB BRIDGE 7","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MANASTIR OSTROG BB","registarski-broj":"1726","datum-registracije":"RADOVANOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1191":{"naziv":"KLUB GARD NET NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNE OMLADINE BB","registarski-broj":"1711","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1192":{"naziv":"DRU\u0160TVO DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI - KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE 4","registarski-broj":"1581","datum-registracije":"MURATOVI\u0106 BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1193":{"naziv":"DRU\u0160TVO PIJA\u010cNIH PRODAVACA - KLUB PIJA\u010cNIH PRODAVACA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE BB.4","registarski-broj":"1576","datum-registracije":"MURATOVI\u0106 BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1194":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA INTERNETA KOLOSEUM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA 19","registarski-broj":"1781","datum-registracije":"\u0110URKOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1195":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA - AD AGROPRODUKT NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ","registarski-broj":"1789","datum-registracije":"GOVEDARICA MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1196":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VLASNIKA MALIH PREDUZE\u0106A I PREDUZETNIKA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MILOVANA PEKOVI\u0106A 15","registarski-broj":"1551","datum-registracije":"MRVALJEVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1197":{"naziv":"NVO - PRVI KORACI","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVAKA RAMOVA 14A","registarski-broj":"1502","datum-registracije":"BACKOVI\u0106 RADMILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1198":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA AD MESOPROMET NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"1598","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SELIMIRKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1199":{"naziv":"DRU\u0160TVO POSLODAVACA CRNE GORE NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PUT PORED BISTRICE BB","registarski-broj":"1644","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1200":{"naziv":"CENTAR ZA PROU\u010cAVANJE ALTERNATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1540","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1201":{"naziv":"LJUBITELJI PRIRODE I UMJETNOSTI - ARTVIVA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KOSOVSKA BB","registarski-broj":"1500","datum-registracije":"\u010cOLEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1202":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA FILMSKE UMJETNOSTI","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 12","registarski-broj":"1829","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1203":{"naziv":"KLUB AKCIONARA AD TRGOTEKSTIL NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IVANA MILUTINOVI\u0106A 10","registarski-broj":"1708","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 RAJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1204":{"naziv":"GRADSKI DUVA\u010cKI ORKESTAR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DR. JOSIPA SLADE 17","registarski-broj":"1637","datum-registracije":"TOMANOVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1205":{"naziv":"KLUB AKCIONARA - NIK\u0160I\u0106ANKA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 20","registarski-broj":"1623","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1206":{"naziv":"GRA\u010cANICA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dUPA BB","registarski-broj":"1666","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 OLIVERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1207":{"naziv":"NVO - \u017dUPA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MIOLJE POLJE BB","registarski-broj":"1749","datum-registracije":"JOKI\u0106 RADOMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1208":{"naziv":"UDRU\u017dENJE FARMERA SVINJOPRODUKT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STRA\u0160EVINA BB","registarski-broj":"1742","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 SUZANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1209":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI AD RUDNICI BOKSITA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, 13.JUL 30","registarski-broj":"1469","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1210":{"naziv":"FOKUS UDRU\u017dENJE PROFESIONALACA I UMJETNIKA FOTOGRAFIJE, TV, VIDEA I DIGITALNE SLIKE - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 12","registarski-broj":"1822","datum-registracije":"VUJANOVI\u0106 VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1211":{"naziv":"MODNO PLESNI STUDIO MAKABO NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VARDARSKA 5","registarski-broj":"1759","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1212":{"naziv":"KLUB ODMOR NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VELIMLJE BB","registarski-broj":"1752","datum-registracije":"ERAKOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1213":{"naziv":"MEDIJA CENTAR INDEX","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1547","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1214":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA - RUDNICI BOKSITA - NIK\u0160I\u0106 AD","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ","registarski-broj":"1734","datum-registracije":"KRULANOVI\u0106 N. VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1215":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA AD FABRIKE ELEKTRODA - PIVA - PLU\u017dINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, GORANSKO BB","registarski-broj":"1767","datum-registracije":"TUR\u010cINOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1216":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA STARINA I UMJETNOSTI - BASTILLE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE 10","registarski-broj":"1729","datum-registracije":"PEROVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1217":{"naziv":"UDRU\u017dENJE - EGZISTENCIJA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dELJEZNI\u010cKA 2-6","registarski-broj":"1554","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1218":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BRASTVENIKA VITEZ - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 2","registarski-broj":"1651","datum-registracije":"JOKI\u0106 TODOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1219":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA UMJETNOSTI - VOJVODA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, 18. SEPTEMBAR 9","registarski-broj":"1611","datum-registracije":"GEZOVI\u0106 STANOJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1220":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - CENTAR ZA MLADE","sjediste":"PLAV, PLAV, ZANATSKA BR.2","registarski-broj":"1428","datum-registracije":"PURI\u0160I\u0106 D\u017dEVAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1221":{"naziv":"MEMORIJA","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"1449","datum-registracije":"SRDANOVI\u0106 SEVDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1222":{"naziv":"P\u010cELARSKO UDRU\u017dENJE PLAV - PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, RED\u017dEPAGI\u0106A BB","registarski-broj":"1413","datum-registracije":"SIMONOVI\u0106 DRAGO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1223":{"naziv":"ALBANSKE ALPE - ALPET SHQIPETARE - ALBANIAN ALPS","sjediste":"PLAV, PLAV, VUSANJE BB","registarski-broj":"1625","datum-registracije":"GJONBALAJ S.AHMET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1224":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ AGROBIZNISA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, IVANA MILUTINOVI\u0106A 14","registarski-broj":"1837","datum-registracije":"DESPOTOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1225":{"naziv":"FONDACIJA P\u010cELICA MAJA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VUKA KNE\u017dEVI\u0106A BB","registarski-broj":"46","datum-registracije":"BARAC VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1226":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA FONDACIJA - URBS AETERNA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, ","registarski-broj":"52","datum-registracije":"DELI\u0106 ANES","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1227":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA FONDACIJA ATALANTA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TRG 13 JUL BB","registarski-broj":"56","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 ZORANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1228":{"naziv":"SRPSKO PEVA\u010cKO DRU\u0160TVO - BRATSTVO","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 2.PROLETERSKE BRIGADE GM-1","registarski-broj":"1409","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1229":{"naziv":"NOVA DOMSKA ORGANIZACIJA STUDENATA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KO\u010cANI 1","registarski-broj":"1839","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1230":{"naziv":"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SA POSEBNIM POTREBAMA SLIJEPIH I SLABOVIDNIH LICA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, ","registarski-broj":"1516","datum-registracije":"SOFTI\u0106 SMAIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1231":{"naziv":"ZELENA LINIJA \u017dIVOTA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VUKA KNE\u017dEVI\u0106A BR.28","registarski-broj":"1838","datum-registracije":"\u0160ARAN\u010cI\u0106 DANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1232":{"naziv":"KLUB AKCIONARA KORPORACIJE JAKI\u0106 AD PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, PILANSKA BB","registarski-broj":"1845","datum-registracije":"PERUNI\u010cI\u0106 DRAGOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1233":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA STARANJE O DJECI","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MILA PERUNI\u010cI\u0106A BB","registarski-broj":"1633","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106-JELOVAC GORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1234":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - SELECTA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VARDARSKA 40","registarski-broj":"1412","datum-registracije":"\u0160ABANI\u0106 MUAMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1235":{"naziv":"GRA\u0110ANSKA INICIJATIVA ZA SPAS PLJEVLJA - LIGA ZA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB","registarski-broj":"1441","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 RELJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1236":{"naziv":"CENTAR ZA ME\u0110UNARODNE ODNOSE I NACIONALNE STRATE\u0160KE STUDIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BR.19","registarski-broj":"1766","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1237":{"naziv":"UDRU\u017dENJE U\u010cESNIKA DOBROVOLJNIH RADNIH AKCIJA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A BR.47","registarski-broj":"1425","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MLA\u0110EN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1238":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GEODETA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LOV\u0106ENSKA BR.2","registarski-broj":"1512","datum-registracije":"MATOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1239":{"naziv":"KRUG","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 9","registarski-broj":"1712","datum-registracije":"\u0110URANOVI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1240":{"naziv":"DRU\u0160TVO LJUBITELJA RESTAURACIJE NAMJE\u0160TAJA CRVENI ORAH - NOCCIO ROSSO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CVJETNA BB","registarski-broj":"1523","datum-registracije":"LAGATOR ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1241":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA SIREVA - KU\u0106A SIRA","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, SLADOJEVO KOPITO SELO","registarski-broj":"1545","datum-registracije":"STAMATOVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1242":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ CRNOGORSKOG SPORTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BR.17","registarski-broj":"1678","datum-registracije":"RA\u010cI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1243":{"naziv":"\u0160KOLIGRICA DRU\u0160TVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA BR.4*","registarski-broj":"1735","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1244":{"naziv":"CENTAR ZA REGIONALNI RAZVOJ I DEMOKRATIJU","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, UL.29 NOVEMBAR BR.26","registarski-broj":"1825","datum-registracije":"KONJEVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1245":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - BURGIJA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LJE\u0160NICA BB","registarski-broj":"1504","datum-registracije":"MEDOJEVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1246":{"naziv":"BALKANSKO PRIJATELJSTVO I SARADNJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ALEKSANDRA IVANOVI\u0106A 24","registarski-broj":"1809","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 RADI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1247":{"naziv":"CENTAR ZA BALKANSKE INTEGRACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE 42\/A","registarski-broj":"1718","datum-registracije":"GUBERINI\u0106 SLAVI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1248":{"naziv":"UDRU\u017dENJE O ZA\u0160TITI PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA HI RADOJE DAKI\u0106 PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1670","datum-registracije":"\u010cELEBI\u0106 VIDO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1249":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA VO\u0106A I POVR\u0106A CRNE GORE - RATAR PODGORICA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI BB","registarski-broj":"1461","datum-registracije":"ALIGRUDI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1250":{"naziv":"BEARING POINT - ECONOMIC REFORM PROJECT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 30","registarski-broj":"42","datum-registracije":"LALIBARTE RICHARD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1251":{"naziv":"OMLADINSKA TURISTI\u010cKA EDUKATIVNA ORGANIZACIJA - CRNA GORA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 34","registarski-broj":"1471","datum-registracije":"PAVLI\u0106EVI\u0106 LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1252":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO ZA MOTORE I VOZILA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1531","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1253":{"naziv":"ZABAVNA IGRAONICA - ARSO MILI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRANKA RADI\u010cEVI\u0106A 12","registarski-broj":"1585","datum-registracije":"MILI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1254":{"naziv":"FOTO KLUB - ALUMINIJUM - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA BR.81\/319","registarski-broj":"1614","datum-registracije":"PERUNI\u010cI\u0106 OBRAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1255":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DJETINJSTVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BREGALNI\u010cKA BR.5","registarski-broj":"1621","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 VESELINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1256":{"naziv":"KULTURNI CENTAR - ZETA - GOLUBOVCI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZETA BB","registarski-broj":"1466","datum-registracije":"KAVARI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1257":{"naziv":"CENTAR ZA EVROPSKU INTEGRACIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A BR.46","registarski-broj":"1784","datum-registracije":"ROSANDI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1258":{"naziv":"ALTERNATIVNI DEMOKRATSKI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA ","registarski-broj":"1813","datum-registracije":"JANKOVI\u0106-TOMA\u0160EVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1259":{"naziv":"REGINA JELENA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 A BB","registarski-broj":"1804","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 J.MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1260":{"naziv":"\u017dIVOT JE SAMO JEDAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 5","registarski-broj":"1513","datum-registracije":"STEFANOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1261":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA AD AUTOMONT - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV JUL A BB","registarski-broj":"1703","datum-registracije":"BERATOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1262":{"naziv":"FONDACIJA - PRIJATELJI - FAUNDATION - FRINDS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"41","datum-registracije":"RADUNOVI\u0106 MIODRAG-BOBO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1263":{"naziv":"MONTENEGROSPORT - FONDACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, P.C.KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"48","datum-registracije":"IVANI\u0160EVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1264":{"naziv":"CENTAR ZA ZA\u0160TITU PRAVA I INTERESA STUDENATA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1763","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1265":{"naziv":"EKOLOGIKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CVJETNA S-2A\/II","registarski-broj":"1747","datum-registracije":"GRBOVI\u0106 MENSUD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1266":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MARKENTI\u0160KIH STVARALACA IDEATEAM CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA BR.148","registarski-broj":"1788","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1267":{"naziv":"RADOSAV LJUMOVI\u0106 - PIPERI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DREZGA - PIPERI","registarski-broj":"1700","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1268":{"naziv":"GLOBALNO UDRU\u017dENJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DANILOVGRADSKA 36","registarski-broj":"1487","datum-registracije":"KLJAJI\u0106 VLATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1269":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I AUSTRIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1603","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1270":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I HRVATSKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1609","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1271":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I SLOVENIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1610","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1272":{"naziv":"CENTAR SARADNJE I PRIJATELJSTVA CRNE GORE I SVIJETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1688","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1273":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I KOSOVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1605","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1274":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I VELIKE BRITANIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1613","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1275":{"naziv":"FOTO KLUB - RADOJE DAKI\u0106 - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A -ZGRADA S-2","registarski-broj":"1615","datum-registracije":"MUGO\u0160A VUKSAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1276":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I FRANCUSKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1602","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1277":{"naziv":"SKAUTI CRNE GORE I SKAUTI SVIJETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1687","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1278":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I AUSTRALIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1601","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1279":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I TURSKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1684","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1280":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I SRBIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1604","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1281":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I KANADE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1600","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1282":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1607","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1283":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I MAKEDONIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1608","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1284":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I JU\u017dNE KOREJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1686","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1285":{"naziv":"MENAD\u017dERI CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1689","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1286":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I VOJVODINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1606","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1287":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I IZRAELA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1683","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1288":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I \u0160PANIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1682","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1289":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I MALTE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1681","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1290":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I JAPANA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B 8\/3","registarski-broj":"1685","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1291":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ INFORMATI\u010cKE KULTURE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILUTINA KA\u017dI\u0106A 38","registarski-broj":"1499","datum-registracije":"BAKOVI\u0106 ONAL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1292":{"naziv":"EVROPSKI CENTAR ZA PRAVA MANJINA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 30","registarski-broj":"1810","datum-registracije":"KOSTADINOVI\u0106 BOJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1293":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU MATERIJALA I \u017dIVOTNE SREDINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VLADA MARTINOVI\u0106A 55","registarski-broj":"1448","datum-registracije":"VUKSANOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1294":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA EDUKATIVNU DJELATNOST - SUN\u010cEV ZRAK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 13","registarski-broj":"1418","datum-registracije":"LUKETI\u0106 TATIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1295":{"naziv":"CENTAR ZA ZAPO\u0160LJAVANJE I REHABILITACIJU - FALCON","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBOVI\u0106 NASELJE BB","registarski-broj":"1569","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1296":{"naziv":"MBD - ASOCIJACIJA INVESTICIONIH MENAD\u017dERA, BROKERA I DILERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"1724","datum-registracije":"DRAKI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1297":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - GRUPA ZA PROMJENE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC PC BLOK BVIII\/7-4","registarski-broj":"1744","datum-registracije":"MEDOJEVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1298":{"naziv":"VALTAZAR BOGI\u0160I\u0106 PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 5","registarski-broj":"51","datum-registracije":"MIHAILOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1299":{"naziv":"BA\u0160TINA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA CVIJI\u0106A 2","registarski-broj":"1669","datum-registracije":"BURZANOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1300":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA EKOLO\u0160KO I INFRASTRUKTURNO UNAPRE\u0110ENJE ZAGARA\u010cA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GAVRILA DO\u017dI\u0106A BR.1","registarski-broj":"1535","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1301":{"naziv":"VELIKA REGULARNA MASONSKA LO\u017dA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOCE DEL\u010cEVA 22","registarski-broj":"1807","datum-registracije":"HOD\u017dI\u0106 ZUVDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1302":{"naziv":"DEMOS - MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MORA\u010cKA 5","registarski-broj":"1761","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1303":{"naziv":"RATKO KNE\u017dEVI\u0106 - UDRU\u017dENJE ZA DEMOKRATSKE PROMJENE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GORICA C BB","registarski-broj":"1559","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 OLJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1304":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA SPORTA I FIZI\u010cKE KULTURE - FM - SPORT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA BR.36","registarski-broj":"1618","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 MILORADA RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1305":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VIDEOTEKARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA BR.3","registarski-broj":"1642","datum-registracije":"TOMI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1306":{"naziv":"MONTENEGROART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 68","registarski-broj":"1430","datum-registracije":"RADETI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1307":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RIBARA SKADARSKO JEZERO","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, VRANJINA BB","registarski-broj":"1677","datum-registracije":"SJEKLO\u0106A VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1308":{"naziv":"BORKIS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ILIJE MILA\u010cI\u0106A 11","registarski-broj":"1406","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1309":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU GASTROPODA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG NIKOLE KOVA\u010cEVI\u0106A BR.7","registarski-broj":"1411","datum-registracije":"PE\u0160I\u0106 BILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1310":{"naziv":"EDUKACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA 24","registarski-broj":"1434","datum-registracije":"\u0106ULAFI\u0106 BILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1311":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVALIDA RADA SA PROFESIONALNIM OBOLJENJEM, POVREDAMA NA RADU KOJE SU NASTUPILE KOD CIVILNIH I VOJNIH LICA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA BR.105","registarski-broj":"1580","datum-registracije":"RONDOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1312":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVALIDA RADA KOMBINATA ALUMINIJUMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DAJBABE BB","registarski-broj":"1565","datum-registracije":"BAROVI\u0106 \u0110OKICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1313":{"naziv":"C.R.I.C. - CENTAR REGIONALNE INTERVENCIJE ZA CIVILE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOSOVSKIH JUNAKA 4\/135","registarski-broj":"1421","datum-registracije":"BEGOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1314":{"naziv":"KULTURNO - UMJETNI\u010cKO UDRU\u017dENJE - DEDE GJON LULI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TUZI-ZELJEZNI\u010cKA STANICA BB","registarski-broj":"1552","datum-registracije":"DUSHAJ GJON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1315":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - CIFEG","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LAMELA BR.8","registarski-broj":"1795","datum-registracije":"KUKULI\u010cI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1316":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA UMJETNOSTI ZNANJE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRDO MALO ,N3\/N4","registarski-broj":"1544","datum-registracije":"CEROVI\u0106 VUK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1317":{"naziv":"FONDACIJA ZA O\u010cUVANJE BIODIVERZITETA MORA - AMFORA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, 22.NOVEMBAR 7","registarski-broj":"44","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 BILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1318":{"naziv":"UDRU\u017dENJE O ZA\u0160TITI PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA TELEKOMA AD CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA BR. 29\/I","registarski-broj":"1667","datum-registracije":"FETAHOVI\u0106 JUSUF","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1319":{"naziv":"CENTAR ZA SIGNALE, SISTEME I TEORIJU INFORMACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1622","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 LJUBI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1320":{"naziv":"CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE BR.60","registarski-broj":"1707","datum-registracije":"BEGOVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1321":{"naziv":"POKRET ZELENIH CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILANA RAI\u010cKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1775","datum-registracije":"BUBANJA DRAGOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1322":{"naziv":"LOVA\u010cKI SAVEZ CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA -12\/2","registarski-broj":"1645","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 J.NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1323":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KOLEKCIONARA PODGORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIODRAGA BULATOVI\u0106A 35","registarski-broj":"1799","datum-registracije":"POPOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1324":{"naziv":"ZELENO POLJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC PC ,BLOK A-1-4","registarski-broj":"1661","datum-registracije":"LALI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1325":{"naziv":"DJE\u010cIJI KREATIVNI STUDIO - LANE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A BR.50","registarski-broj":"1518","datum-registracije":"DAKI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1326":{"naziv":"CENTAR ZA CIVILNE INICIJATIVE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOMI\u0160I\u0106I A3","registarski-broj":"1786","datum-registracije":"SAVKOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1327":{"naziv":"HERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOMI\u0160I\u0106I S-1 15-3","registarski-broj":"1753","datum-registracije":"OSTOJI\u0106 MIRANDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1328":{"naziv":"MONTENRGRO BIZNIS MARKET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.REVOLUCIJE-VEKTRA 74","registarski-broj":"1702","datum-registracije":"DRECUN PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1329":{"naziv":"EPC KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LAMELA L.4,MALO BRDO","registarski-broj":"1612","datum-registracije":"KAVARI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1330":{"naziv":"DRU\u0160TVO LIKOVNIH UMJETNIKA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKA MILJANOVA BB","registarski-broj":"1730","datum-registracije":"SEKULI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1331":{"naziv":"GALERIJA GRAD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE BR.31","registarski-broj":"1675","datum-registracije":"RADOSAVOVI\u0106 BOJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1332":{"naziv":"AKCIONARSKI KLUB TELEKOM CRNE GORE AD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA BR.7","registarski-broj":"1634","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1333":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA KRIVI\u010cNO PRAVO I KRIMINOLOGIJU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA BR 10.","registarski-broj":"1536","datum-registracije":"RAONI\u0106 VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1334":{"naziv":"ISTRA\u017dIVA\u010cKO RAZVOJNI CENTAR - MOJ VRT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OBALA RIBNICE BR.3","registarski-broj":"1563","datum-registracije":"SAMARD\u017dI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1335":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PREVODILACA","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 12\/2","registarski-broj":"1755","datum-registracije":"TO\u0160KOVI\u0106 SAMANTA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1336":{"naziv":"CENTAR ZA EKONOMSKE I SOCIJALNE STUDIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA BR.94","registarski-broj":"1836","datum-registracije":"VUKSANOVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1337":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE TURISTI\u010cKIH ANIMATORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PETRA MATOVI\u0106A 37","registarski-broj":"1550","datum-registracije":"BO\u017dANOVI\u0106 LIDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1338":{"naziv":"DEMOKRATSKA AKCIJA MLADIH","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PETRA MATOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1462","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1339":{"naziv":"CENTAR ZA POLITIKOLO\u0160KE STUDIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOJKA RADONJI\u0106A 30","registarski-broj":"1628","datum-registracije":"\u010cABARKAPA SENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1340":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJNSKIH AKCIONARA U TELEKOMU AD CRNE GORE - ZAPOSLENIH PO\u0160TE CRNE GORE I GRA\u0110ANA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ORAHOVA\u010cKA BB","registarski-broj":"1653","datum-registracije":"\u010cABARKAPA MIHAILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1341":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TELOHRANITELJA I RADNIKA OBEZBJE\u0110ENJA KOBRA SECURITY PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PRI\u0160TINSKA 7","registarski-broj":"1793","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1342":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA AD MLJEKARA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARISKE KOMUNE BR.1","registarski-broj":"1671","datum-registracije":"PENAVA RUDOLF","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1343":{"naziv":"DJE\u010cJI KULTURNI CENTAR - BEAUTY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A BR.220","registarski-broj":"1691","datum-registracije":"RE\u0160ETAR GABRIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1344":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD KOMBINATA ALUMINIJUMA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 29","registarski-broj":"1632","datum-registracije":"MILJANI\u0106 RADULE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1345":{"naziv":"KLUB ODGAJIVA\u010cA I LJUBITELJA NJEMA\u010cKOG OV\u010cARA TRAGA\u010c U PODGORICI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BR.125","registarski-broj":"1757","datum-registracije":"BARHANOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1346":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RASELJENIH KOSOVA I METOHIJE - OGNJI\u0160TE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZELENIKA BB","registarski-broj":"1542","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1347":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ESTETI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 9A","registarski-broj":"1821","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 OLGA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1348":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA CRNE GORE ZA MATERIJALNU POMO\u0106 ZA ODBRANU SLOBODANA MILO\u0160EVI\u0106A PRED HA\u0160KIM TRIBUNALOM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SERGEJA JESENJINA BR.1","registarski-broj":"1832","datum-registracije":"TATAR DRAGICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1349":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dENA - VENA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SIMA MATAVULJA 10","registarski-broj":"1525","datum-registracije":"\u0160EKARI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1350":{"naziv":"NVO SFERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SKOPSKA 108","registarski-broj":"1818","datum-registracije":"BLAGOJEVI\u0106 MILADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1351":{"naziv":"VITE\u0160KO UDRU\u017dENJE - RITER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOLA PILETI\u0106A BR.23","registarski-broj":"1828","datum-registracije":"USAN\u010cEVI\u0106 PERICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1352":{"naziv":"KLUB GRA\u0110EVINSKIH IN\u017dINJERA I TEHNI\u010cARA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARTIZANSKI PUT BB","registarski-broj":"1743","datum-registracije":"JEVRI\u0106 DANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1353":{"naziv":"DUHOVNO - KULTURNO - EDUKATIVNI CENTAR \u0110UR\u0110EVDAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STARI AERODROM ","registarski-broj":"1548","datum-registracije":"PETRU\u0160I\u0106 BUDIMKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1354":{"naziv":"EKOLO\u0160KO UDRU\u017dENJE 2M - SAVIGO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STARI AERODROM 2A-1","registarski-broj":"1727","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1355":{"naziv":"ISKRA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STARI AERODROM 7\/III","registarski-broj":"1494","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1356":{"naziv":"CRNOGORSKO AMERI\u010cKI CENTAR ZA UNAPRE\u0110ENJE I RAZVOJ ODNOSA CRNOGORSKOG I AMERI\u010cKOG NARODA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A 61","registarski-broj":"1424","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1357":{"naziv":"DRU\u0160TVO MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"1521","datum-registracije":"TADI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1358":{"naziv":"UDRU\u017dENJE REVIZORA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA BB","registarski-broj":"1419","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1359":{"naziv":"DRAGAN RADULOVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A 40","registarski-broj":"49","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 OGNJEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1360":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IGRA\u010cA CRNE GORE - CYBERATHLETE MONTENEGRIN COMMUNITY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA BR.62","registarski-broj":"1842","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1361":{"naziv":"KUD KOHA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TUZI-ZELJEZNI\u010cKA STANICA BB","registarski-broj":"1652","datum-registracije":"BEQAJ SULJEJMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1362":{"naziv":"POKRET ZA RIJEKU TARU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA BR.3","registarski-broj":"1840","datum-registracije":"MEDOJEVI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1363":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - NORTH","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MUNIBA KU\u010cEVI\u0106A 57","registarski-broj":"1526","datum-registracije":"GUBERINI\u0106 ALMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1364":{"naziv":"ZELENA LINIJA","sjediste":"BAR, BAR, RISTA LEKI\u0106A D 12","registarski-broj":"1465","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 RU\u017dICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1365":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZE\u0106A - SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A BR.6","registarski-broj":"1699","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 RANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1366":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - CIVILNA DIPLOMATSKA INICIJATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GORICA C BB","registarski-broj":"1826","datum-registracije":"MITROVI\u0106 DRAGUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1367":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA VODOSNADBIJEVANJE I IZGRADNJU PUTEVA - VRANI\u0106I - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRANI\u0106I BB","registarski-broj":"1627","datum-registracije":"RAI\u010cKOVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1368":{"naziv":"ROMSKE \u017dENE ZAJEDNO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HUSINJSKIH RUDARA 54","registarski-broj":"1834","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 SULTANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1369":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH DOKTORA STOMATOLOGIJE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA BR.9","registarski-broj":"1626","datum-registracije":"RA\u0160OVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1370":{"naziv":"PROJEKAT PRA\u0106ENJA SU\u0110ENJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE 10","registarski-broj":"1638","datum-registracije":"LAVAGNOLI SILVIA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1371":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA IZGRADNJU CRKVE SV.VASILIJA OSTRO\u0160KOG JABUKA KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, JABUKA ","registarski-broj":"1599","datum-registracije":"VUJISI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1372":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA CRNE GORE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"1738","datum-registracije":"POPOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1373":{"naziv":"NA\u0160A MLADOST","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI BB","registarski-broj":"1570","datum-registracije":"RAK\u010cEVI\u0106 SONJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1374":{"naziv":"TRAUMA CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, POLIMSKA 20,MASLINE","registarski-broj":"1668","datum-registracije":"RADOVI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1375":{"naziv":"PLAVSKO UDRU\u017dENJE ZA VRA\u0106ANJE I ZA\u0160TITU PRIVATNE SVOJINE - JEZERSKA OBALA","sjediste":"PLAV, PLAV, JEZERSKA BB","registarski-broj":"1498","datum-registracije":"PURI\u0160I\u0106 HASAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1376":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO BESA - TRIJEPSH - ZATRIJEBA\u010c - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, ZATRIJEBA\u010c, ZATRIJEBA\u010c BB","registarski-broj":"1624","datum-registracije":"GEGAJ NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1377":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA MALESIJA","sjediste":"PODGORICA, TUZI LJEVORE\u010cKE, TUZI-ZELJEZNI\u010cKA STANICA 317","registarski-broj":"1402","datum-registracije":"\u00c7UNMULAJ SMAIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1378":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RO\u017dAJE - BETTON RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA BB","registarski-broj":"1815","datum-registracije":"KURPEJOVI\u0106 OSMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1379":{"naziv":"NVO - PIRAMIDA","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, OSLOBO\u0110ENJA BB","registarski-broj":"1444","datum-registracije":"ZIKOLAJ IMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1380":{"naziv":"ZAUSTAVI I POKRENI","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, IBARSKA 3","registarski-broj":"1586","datum-registracije":"KALA\u010c D\u017dEMAL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1381":{"naziv":"GLJIVARSKO DRU\u0160TVO CRNE GORE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, IBARSKA 3","registarski-broj":"1587","datum-registracije":"KLICA ELVIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1382":{"naziv":"P\u010cELARSKO UDRU\u017dENJE RO\u017dAJE - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.PE\u0106ANINA BR.30","registarski-broj":"1515","datum-registracije":"KARDOVI\u0106 FERZAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1383":{"naziv":"FONDACIJA ZA STIPENDIRANJE \u0110AKA I STUDENATA - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA 19","registarski-broj":"53","datum-registracije":"KAJEVI\u0106 CENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1384":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH PREDUZE\u0106A - RO\u017dAJE 2001 - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, ","registarski-broj":"1460","datum-registracije":"NURKOVI\u0106 OSMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1385":{"naziv":"STUDENTSKI DEMOKRATSKI FORUM","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"1769","datum-registracije":"NOKI\u0106 AMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1386":{"naziv":"TURISTI\u010cKO DRU\u0160TVO PR\u017dNA - KRTOLI TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, RADOVI\u0106I BB","registarski-broj":"1751","datum-registracije":"TOMOVI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1387":{"naziv":"AUTO MOTO DRU\u0160TVO - PIONIR - TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KUKULJINA BB","registarski-broj":"1740","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1388":{"naziv":"CIVILNI CENTAR","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ GORNJI BB","registarski-broj":"1664","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1389":{"naziv":"KLAPA JADRAN - TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, ","registarski-broj":"1456","datum-registracije":"LASI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1390":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA UNAPRE\u0110ENJE KVALITETA \u017dIVOTA LEPETANA I OKRU\u017dENJA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, LEPETANE BB","registarski-broj":"1532","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1391":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ I DEMOKRATSKU INICIJATIVU TEODO TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, SELJANOVO 2","registarski-broj":"1665","datum-registracije":"BEGOVI\u0106 EMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1392":{"naziv":"RADIO AMATERSKI KLUB - NIKOLA TESLA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, TIVAT NJI KALIMAN BB","registarski-broj":"1454","datum-registracije":"TOMA\u0160EVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1393":{"naziv":"KOLO SRPSKIH SESTARA - KONTESA EKATARINA PREVLA\u010cKA - TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, \u0110A\u010cKA BB","registarski-broj":"1758","datum-registracije":"SAMARD\u017dI\u0106-\u0110OKOVI\u0106 DANICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1394":{"naziv":"PROJEKTOR - CENTAR ZA SAVREMENA ISTRA\u017dIVANJA I ZA\u0160TITU GRADITELJSKOG I KULTURNOG NASLJE\u0110A","sjediste":"TIVAT, TIVAT, SELJANOVO BB","registarski-broj":"1438","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 KATARINA.","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1395":{"naziv":"BOKELJSKI CENTAR ZA TOLERANCIJU","sjediste":"TIVAT, TIVAT, ","registarski-broj":"1455","datum-registracije":"STANI\u010cI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1396":{"naziv":"TURISTI\u010cKO UGOSTITELJSKO UDRU\u017dENJE ULCINIUM","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, ","registarski-broj":"1488","datum-registracije":"SKRELJA PRELJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1397":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RUKA - RUCI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, TOTO\u0160I \u0110.\u0110AKONOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1537","datum-registracije":"LEKI\u0106 DU\u0160ANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1398":{"naziv":"AUTO MOTO DRU\u0160TVO ULCINJ - ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BIJELA GORA BB","registarski-broj":"1659","datum-registracije":"NIKOTI\u0106 MIJODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1399":{"naziv":"DRU\u0160TVO INTELEKTUALACA DOM SIMON FILIPAJ ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU BB","registarski-broj":"1811","datum-registracije":"KO\u010cOVI\u0106 ANTON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1400":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE IZBJEGLIH LICA IZ BIH I HRVATSKE U KOLEKTIVNOM KAMPU - SAFARI - ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, KALIMAN BB","registarski-broj":"1508","datum-registracije":"BOBI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1401":{"naziv":"ZIJADA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, IGMANSKE ZGRADE 2","registarski-broj":"57","datum-registracije":"VELI\u0106 NAZIF","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1402":{"naziv":"UNION","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA ","registarski-broj":"1796","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 ROZINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1403":{"naziv":"ULCINJSKO UDRU\u017dENJE PRIVATNIH AUTOPREVOZNIKA - VOLAN","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, ","registarski-broj":"1539","datum-registracije":"KROMA ZEJNEL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1404":{"naziv":"KLUB MANJINSKIH AKCIONARA SOLANE ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, ZOGANJE SELO BB","registarski-broj":"1800","datum-registracije":"MITROVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1405":{"naziv":"SOA NEBESKA - TARA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, BO\u017dIDARA \u017dUGI\u0106A BB","registarski-broj":"1792","datum-registracije":"STIJEPOVI\u0106 VLADO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1406":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA DURMITORA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, TRG DURMITORSKIH RATNIKA 1","registarski-broj":"1750","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1407":{"naziv":"DRU\u0160TVO LJUBITELJA DURMITORA I RIJEKE TARE - FAETON \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 9A","registarski-broj":"1673","datum-registracije":"KRSTAJI\u0106 BATRI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1408":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ GRA\u0110ANSKOG DRU\u0160TVA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, JAKOVA OSTOJI\u0106A 3","registarski-broj":"1584","datum-registracije":"\u017dUGI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1409":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA MASTER NET NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"1868","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1410":{"naziv":"UDRU\u017dENJE JAZZ & BLUES PRIJATELJA","sjediste":null,"registarski-broj":"2068","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 RADOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1411":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SIRIJUS","sjediste":null,"registarski-broj":"2255","datum-registracije":"BARAC NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1412":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLASTENI\u010cKIH PROIZVO\u0110A\u010cA - LARVA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"1902","datum-registracije":"DURUTOVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1413":{"naziv":"AGRO - EKOLO\u0160KA KOOPERATIVA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"2161","datum-registracije":"DURUTOVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1414":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA POZORI\u0160TA - TEATAR - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"2264","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1415":{"naziv":"KLUB UMJETNIKA BAVARIA","sjediste":null,"registarski-broj":"2202","datum-registracije":"SREDANOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1416":{"naziv":"KLUB GUSLARSKIH ASOVA SEMAFOR","sjediste":null,"registarski-broj":"2017","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1417":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA ZA IZGRADNJU I RENESANSU STARE VARO\u0160I - KLUB STARA VARO\u0160 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"2321","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1418":{"naziv":"FONDACIJA POPA VUKALA BRACANOVI\u0106A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA 33","registarski-broj":"71","datum-registracije":"BRACANOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1419":{"naziv":"AKCIONARSKI KLUB KORALI AD BAR","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 59","registarski-broj":"2251","datum-registracije":"SIMOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1420":{"naziv":"TVITI - TWEETY","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A H-6","registarski-broj":"2337","datum-registracije":"\u0106OSOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1421":{"naziv":"KLUB MANJINSKIH AKCIONARA IZBOR - BAR","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1878","datum-registracije":"PERAZI\u0106 SEBAJETIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1422":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TELOHRANITELJA I RADNIKA OBEZBJE\u0110ENJA - SECURITY GUARD BA\u0160OVI\u0106 PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA BR.9","registarski-broj":"1966","datum-registracije":"BA\u0160OVI\u0106 MIRSAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1423":{"naziv":"INTERNACIONALNA HRI\u0160\u0106ANSKA FONDACIJA DESNICE SV.JOVANA KRSTITELJA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, MEDOVINA BB","registarski-broj":"75","datum-registracije":"NOVSKOLJCEV-NIKOLAEVI\u010c VALERIJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1424":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TURISTI\u010cKIH AGENCIJA BARA","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A G9","registarski-broj":"2042","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106-DRAGA\u0160 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1425":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KLUB ARHITEKATA BARA I ULCINJA","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A G-9","registarski-broj":"2140","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1426":{"naziv":"KLUB UMJETNIKA I LJUBITELJA UMJETNOSTI PIKASO BAR","sjediste":"BAR, BAR, MAKEDONSKO ","registarski-broj":"1977","datum-registracije":"BOKAN MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1427":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - UMJETNI\u010cKI KLUB - GALLERY MIART","sjediste":"BAR, BAR, POSLOVNI CENTAR G-9,III SPRAT","registarski-broj":"2289","datum-registracije":"GUBERINI\u0106 MILEVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1428":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - DJE\u010cJA IGRAONICA BAJKA","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 4","registarski-broj":"2128","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1429":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE KLUB UMJETNIKA I LJUBITELJA UMJETNOSTI LEKI","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A E 6","registarski-broj":"1958","datum-registracije":"LEKAVSKI OLGA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1430":{"naziv":"URBANA BORBA","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA STOJANOVI\u0106A 8\/26","registarski-broj":"1904","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1431":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KANADSKO CRNOGORSKOG PRIJATELJSTVA","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR REVOLUCIJE A 3","registarski-broj":"2051","datum-registracije":"NI\u0160AVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1432":{"naziv":"ZLATNI ZMAJ","sjediste":"BAR, BAR, TUR\u010cINI BB","registarski-broj":"1954","datum-registracije":"HAD\u017dIOMEROVI\u0106 RAMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1433":{"naziv":"REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA BAR","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A H6","registarski-broj":"60","datum-registracije":"DABOVI\u0106 ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1434":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RIBARA PRISTAN BAR","sjediste":"BAR, BAR, TOMBA BB","registarski-broj":"1851","datum-registracije":"DEDI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1435":{"naziv":"DJE\u010cIJA RADOST","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I ","registarski-broj":"2253","datum-registracije":"DROBNJAK DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1436":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA SELA BOLJEVI\u0106I ZA UNAPRE\u0110ENJE SEOSKE INFRASTRUKTURE I EKOLOGIJU","sjediste":"BAR, BAR, VIRPAZAR SELO BOLJEVI\u0106I","registarski-broj":"2131","datum-registracije":"PLAMENAC BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1437":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - VELIKI PIJESAK","sjediste":"BAR, BAR, DOBRA VODA ","registarski-broj":"2328","datum-registracije":"USEZI\u0106 MEHMED","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1438":{"naziv":"POVRATAK RASELJENIH LICA ZA ZA\u0160TITU LJUDSKIH PRAVA","sjediste":"BAR, SUTOMORE, HAJ NEHAJ-LEKI\u0106EVA ZGRADA KOVA\u010cI BB","registarski-broj":"2038","datum-registracije":"VELI\u010cKOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1439":{"naziv":"NVO DRIM","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A H-6","registarski-broj":"2348","datum-registracije":"MILO\u0160EV ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1440":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - UMJETNI\u010cKI KLUB - VITRA\u017d","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A E 6","registarski-broj":"2318","datum-registracije":"TOMA\u0160EVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1441":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - UMJETNI\u010cKI KLUB ARCOBALENO","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ KU\u0106A LEKOVI\u0106A,","registarski-broj":"2133","datum-registracije":"LEKOVI\u0106 OGNJEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1442":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AUTOPREVOZNIKA BARA - BAR","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I ","registarski-broj":"1930","datum-registracije":"BOKAN ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1443":{"naziv":"PROEKO","sjediste":"BAR, BAR, ZUPCI BB","registarski-broj":"1957","datum-registracije":"BABI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1444":{"naziv":"\u017dIVOTNA SREDINA","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 12\/A","registarski-broj":"2039","datum-registracije":"BABOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1445":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ LOKALNE DEMOKRATIJE","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 12A","registarski-broj":"2022","datum-registracije":"TOMOVI\u0106 RADOJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1446":{"naziv":"\u017dENSKA ORGANIZACIJA FENIKS","sjediste":"BERANE, BERANE, 20.NOVENBAR 38\/6","registarski-broj":"2196","datum-registracije":"MEDJEDOVI\u0106 HANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1447":{"naziv":"DRU\u0160TVO ARHITEKATA ANDRIJEVICE, BERANA, PLAVA I RO\u017dAJA","sjediste":"BERANE, BERANE, IV CRNOGORSKE PROLETERSKE BRIGADE BR.7","registarski-broj":"2158","datum-registracije":"VE\u0160OVI\u0106 DOBRIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1448":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA I FARMERA AGRO NATURA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, BALABANDA 52","registarski-broj":"1876","datum-registracije":"KIKOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1449":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO POLIMLJE - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, BUDIMLJA BB","registarski-broj":"1938","datum-registracije":"POPOVI\u0106 AN\u0110ELKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1450":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ SPORTSKIH I SAVJETODAVNIH AKTIVNOSTI ORSSA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, DU\u0160ANA VUJO\u0160EVI\u0106A 12","registarski-broj":"1887","datum-registracije":"HADROVI\u0106 OSMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1451":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PENZIONERA TRE\u0106E DOBA - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, MILJANA VUKOVA BR.2","registarski-broj":"2134","datum-registracije":"\u0160O\u0160KI\u0106 SLAVOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1452":{"naziv":"NACIONALNO VIJE\u0106E EGIP\u0106ANA BERANA","sjediste":"BERANE, BERANE, TALUM BB","registarski-broj":"2107","datum-registracije":"BAJRAM \u0160ALJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1453":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA LOKALNU DEMOKRATIJU I INICIJATIVU","sjediste":"BERANE, BERANE, IV CRNOGORSKE PROLETERSKE BRIGADE BR.18\/5","registarski-broj":"1886","datum-registracije":"LEKI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1454":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRERA\u0110IVA\u010cA DRVETA CRNE GORE","sjediste":"BERANE, BERANE, POLIMSKA P+4","registarski-broj":"2089","datum-registracije":"JOKI\u0106 MOMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1455":{"naziv":"LOVA\u010cKO PLANINARSKO DRU\u0160TVO \u0160EKULAR","sjediste":"BERANE, BERANE, \u0160EKULAR BB","registarski-broj":"1964","datum-registracije":"RA\u010cI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1456":{"naziv":"FONDACIJA ZA DJECU - DJE\u010cIJI OSMJEH","sjediste":"BERANE, BERANE, MILO\u0160A MALI\u0160I\u0106A BB","registarski-broj":"67","datum-registracije":"BARJAKTAREVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1457":{"naziv":"KOLO SRPSKIH SESTARA SVETA PETKA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, JADRANSKA BB","registarski-broj":"2019","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 BOSILJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1458":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IGRAONICA DJE\u010cIJI OSMJEH","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE BB","registarski-broj":"2146","datum-registracije":"VI\u0160NJI\u0106 IZET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1459":{"naziv":"IZRAZ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DESANKE MAKSIMOVI\u0106 BB","registarski-broj":"2163","datum-registracije":"SO\u0160I\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1460":{"naziv":"REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZACIJA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, ","registarski-broj":"61","datum-registracije":"ME\u0110EDOVI\u0106 NERMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1461":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VO\u0106ARA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2081","datum-registracije":"GUBERINI\u0106 MILISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1462":{"naziv":"PRIJATELJI LIMA I BISTRICE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE U\u0160\u0106E BB","registarski-broj":"2114","datum-registracije":"KADI\u0106 FAHRUDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1463":{"naziv":"FOTO KINO VIDEO KLUB BIJELO POLJE - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MUNIBA KU\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"2083","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 GOJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1464":{"naziv":"NVO AGRONOMIJA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE BB","registarski-broj":"2189","datum-registracije":"MINI\u0106 DESIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1465":{"naziv":"EKO - SIR","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAVNA RIJEKA ","registarski-broj":"2079","datum-registracije":"GAZDI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1466":{"naziv":"USKOK - KLUB DJECE DIJABETI\u010cARA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RIFATA BURD\u017dOVI\u0106A TR\u0160A 29","registarski-broj":"2111","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1467":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA LIMA BUK","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, VOJA LJE\u0160NJAKA BR.74","registarski-broj":"2307","datum-registracije":"\u0110ALOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1468":{"naziv":"OAKLAND MARKETING CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO LAMELA S4","registarski-broj":"2259","datum-registracije":"\u0160EHOVI\u0106 EDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1469":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912 - 1918 NJIHOVIH POTOMAKA I PO\u0160TOVALACA - MJESNO UDRU\u017dENJE BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, VOJA LJE\u0160NJAKA 52","registarski-broj":"2098","datum-registracije":"BOGAVAC TOMISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1470":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KLUB ARHITEKATA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, SLOBODE 7","registarski-broj":"1980","datum-registracije":"ALIHOD\u017dI\u0106 RIFAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1471":{"naziv":"OMLADINSKI SAVJET SREDNJEG POLIMLJA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BRZAVA BB","registarski-broj":"1935","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 NOVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1472":{"naziv":"EKO - GROZD - RAKITA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKITA BB","registarski-broj":"2233","datum-registracije":"SO\u0160I\u0106 VUKMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1473":{"naziv":"LJETNJA \u0160KOLA POZORI\u0160TE PROF.MI\u0160A JANKETI\u0106","sjediste":"BIJELO POLJE, TOMA\u0160EVO, TOMA\u0160A \u017dI\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"2193","datum-registracije":"JANKETI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1474":{"naziv":"LOVA\u010cKO UDRU\u017dENJE KOVREN TOMA\u0160EVO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, TOMA\u0160EVO BB","registarski-broj":"1871","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 VOJISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1475":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAXI BUDVA - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, SLOVENSKA OBALA BB","registarski-broj":"2333","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1476":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - PARMA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, BUDVA SP.CENTAR","registarski-broj":"2342","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1477":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA AKCIONARA HTP BUDVANSKA RIVIJERA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, SVETOSTEFANSKA 1","registarski-broj":"2180","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1478":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAXI MOGREN 8+1 - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, MAINSKI PUT BB","registarski-broj":"1936","datum-registracije":"VELJKOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1479":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BAMBI - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, LAZI BB","registarski-broj":"2082","datum-registracije":"OSTOJI\u0106 LJUBICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1480":{"naziv":"UDRU\u017dENJE HOTELIJERA - BE\u010cI\u0106KA PLA\u017dA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, BE\u010cI\u0106I HOTRL\"MONENEGRO\"","registarski-broj":"2238","datum-registracije":"RADOMAN RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1481":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE MUZI\u010cARA BOKE I PRIMORJA - ADRIATIC WAVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA 2","registarski-broj":"2077","datum-registracije":"\u0106ULAFI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1482":{"naziv":"NEVLADINA FONDACIJA NIKOLA POPOVI\u0106 - PODGO0RICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SAVE LUBARDE 44","registarski-broj":"63","datum-registracije":"KRAPOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1483":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKI CENTAR STEFAN MITROV LJUBI\u0160A - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STJEPANA M LJUBI\u0160E 13","registarski-broj":"2326","datum-registracije":"LJUBI\u0160A DARINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1484":{"naziv":"JEZI\u010cKI CENTAR POLIGLOTA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, CARA DU\u0160ANA BR.7","registarski-broj":"2007","datum-registracije":"MU\u0160URA GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1485":{"naziv":"KLUB MANJINSKIH AKCIONARA - MONTENEGRO - EKSPRES - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA BR.2","registarski-broj":"2169","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1486":{"naziv":"LOKALNO OMLADINSKO VIJE\u0106E BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, JADRANSKI PUT BB","registarski-broj":"1879","datum-registracije":"BANOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1487":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RODITELJA DJECE OMETENE U RAZVOJU - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, LOV\u0106ENSKA 57","registarski-broj":"1863","datum-registracije":"KOSOVAC VOJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1488":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MISLI RU\u017dI\u010cASTO","sjediste":"CETINJE, CETINJE, 4 JULA BB","registarski-broj":"2156","datum-registracije":"VUKMIROVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1489":{"naziv":"NVO AKADEMSKI KLUB - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CETINJE BB","registarski-broj":"2155","datum-registracije":"OTA\u0160EVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1490":{"naziv":"\u017dENSKA GRUPA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"1856","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 VUKOSAVA VUKICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1491":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VELEDROGERIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"2095","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1492":{"naziv":"KULTURNI KLUB MLADIH PRIJESTONICE CALIOPA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, SPORTSKI CENTAR BB","registarski-broj":"2026","datum-registracije":"ROGANOVI\u0106 LIDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1493":{"naziv":"LOKALNO OMLADINSKO VIJE\u0106E - LOKALNI OMLADINSKI SAVJET CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"1900","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1494":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA AKCIONARA OBOD GENEX, AD CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DONJI KRAJ 22","registarski-broj":"2115","datum-registracije":"\u0160PADIJER STANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1495":{"naziv":"LIGA MLADIH PRIJESTONICE PUTOKAZ","sjediste":"CETINJE, CETINJE, SPORTSKI CENTAR BB","registarski-broj":"2024","datum-registracije":"BANOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1496":{"naziv":"ETNO ART","sjediste":"CETINJE, CETINJE, \u0110URO PETROVI\u0106 NASELJE BR.4","registarski-broj":"1987","datum-registracije":"TOMANOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1497":{"naziv":"CENTAR MLADIH CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, HUMCI BB","registarski-broj":"2236","datum-registracije":"RADOVI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1498":{"naziv":"ATLANSKI SAVJET CRNE GORE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, VELJI VINOGRADI BB","registarski-broj":"2012","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1499":{"naziv":"GRUPA ZA PRA\u0106ENJE MEDIJSKIH REFORMI U CRNOJ GORI","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"2106","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1500":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRAVNIKA I EKONOMISTA IZ OBLASTI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA - AKCIONAR","sjediste":"CETINJE, CETINJE, KRU\u017dNI PUT BB","registarski-broj":"2092","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1501":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 PRI PSIHO - FIZI\u010cKOM RAZVOJU DJECE I OMLADINE CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, LOV\u0106ENSKA 57","registarski-broj":"1907","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 VJERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1502":{"naziv":"NOVA VARO\u0160 I BAJICE 4 - 2","sjediste":"CETINJE, CETINJE, LOV\u0106ENSKA BR.69","registarski-broj":"2152","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 VESKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1503":{"naziv":"EOS","sjediste":"CETINJE, CETINJE, SPORTSKI CENTAR BB","registarski-broj":"2213","datum-registracije":"STANOJEVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1504":{"naziv":"KLUB SPORTISTA PRIJESTONICE OLIMP","sjediste":"CETINJE, CETINJE, SPORTSKI CENTAR BB","registarski-broj":"2212","datum-registracije":"PROROKOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1505":{"naziv":"ELEMENTA MONTENEGRINA - MEDIJSKI, ISTRA\u017dIVA\u010cKI - DOKUMENTACIONI I IZDAVA\u010cKI CENTAR","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"2123","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1506":{"naziv":"MEDIJSKI CENTAR GLAS PRIJESTONICE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"2118","datum-registracije":"CIME\u0160A BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1507":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA NJEGU\u0160KIH SPECIJALITETA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGU\u0160I KOM KULTURE","registarski-broj":"2275","datum-registracije":"\u010cAVOR DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1508":{"naziv":"AUTOPREVOZNICI","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DONJE POLJE BB","registarski-broj":"2069","datum-registracije":"LIPOVINA \u0110URO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1509":{"naziv":"\u017dENSKI MEDIJSKI CENTAR CRNE GORE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"1857","datum-registracije":"\u0110URA\u0160KOVI\u0106 MARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1510":{"naziv":"OMLADINSKA INFORMATIVNA AGENCIJA CRNE GORE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"2220","datum-registracije":"BATRI\u0106EVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1511":{"naziv":"ZELENI PRAVAC","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"1973","datum-registracije":"KALU\u0110EROVI\u0106 STANA-SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1512":{"naziv":"DJE\u010cIJI KREATIVNI CENTAR TOPOLINO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"2171","datum-registracije":"BURI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1513":{"naziv":"DRU\u0160TVO ARHITEKATA DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, BLA\u017dA MRAKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2099","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1514":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IGRA\u010cA SPORTSKIH KLADIONICA FER - PLEJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKSA I ENGELSA 48","registarski-broj":"2050","datum-registracije":"\u0160ILJAK DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1515":{"naziv":"IMPULS - IN MEDIAS RES","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, SEKULI\u0106E BB","registarski-broj":"1917","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1516":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA DOBRO POLJE DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, DOBRO POLJE BB","registarski-broj":"1931","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1517":{"naziv":"NVO SIMBA DRU\u0160TVO ZA EDUKATIVNU DJELATNOST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELIMIRA TERZI\u0106A 3","registarski-broj":"2190","datum-registracije":"BOGETI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1518":{"naziv":"\u010cE\u0160KO BALKANSKO BIZNIS UDRU\u017dENJE","sjediste":"HERCEG NOVI, BIJELA, BIJELA MAGISTRALNI PIT 19","registarski-broj":"2177","datum-registracije":"NEMCOVA VERONIKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1519":{"naziv":"FILATELISTI\u010cKO I NUMIZMATI\u010cKO DRU\u0160TVO BOKA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, KAMENARI BR.1","registarski-broj":"2055","datum-registracije":"KATURI\u0106 TOMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1520":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RIBARA JEDRILI\u010cARA BRODARA RONILACA I LJUBITELJA MORA - BOKE\u0160KA JEDRA - \u0110ENOVI\u0106I","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, \u0110ENOVI\u0106I BB","registarski-broj":"2135","datum-registracije":"ROSTOVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1521":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA AD MJE\u0160OVITO HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, X HERCEGOVA\u010cKE BRIGADE 1","registarski-broj":"2096","datum-registracije":"RADOSAVOVI\u0106 BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1522":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA O\u010cUVANJE MORA I PODMORJA ARAGOSTA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, \u0160ETALI\u0160TE PET DANICA 42","registarski-broj":"1852","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 OGNJEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1523":{"naziv":"UDRU\u017dENJE FILMSKIH STVARALACA CRNE GORE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 78","registarski-broj":"1859","datum-registracije":"BALETI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1524":{"naziv":"ANSAMBAL BOKELJI - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRA\u0106E GRAKALI\u0106 BR.17","registarski-broj":"2032","datum-registracije":"TADI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1525":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE LJUBITELJA KOMPJUTERA - TRIM - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRA\u0106E GRAKALI\u0106 28","registarski-broj":"2359","datum-registracije":"MATKOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1526":{"naziv":"UDRU\u017dENJE HORIZONTI HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA BB","registarski-broj":"2153","datum-registracije":"VUJADINOVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1527":{"naziv":"ROMKINJE - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, DRENOVIK BB","registarski-broj":"2290","datum-registracije":"AJVAZI SUZANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1528":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA HORTIKULTURU I PEJZA\u017dNU ARHITEKTURU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARTIZANSKI PUT 37","registarski-broj":"1916","datum-registracije":"VIDI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1529":{"naziv":"DRU\u0160TVO FIZIOTERAPEUTA IGALO","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SAVA ILI\u0106A BR.5","registarski-broj":"2206","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1530":{"naziv":"SPASIMO MORE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ORJENSKI BATALJON 127","registarski-broj":"2112","datum-registracije":"ZAVI\u0160I\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1531":{"naziv":"FONDACIJA NIKA D\u017dANJEVI\u0106A IZ IGALA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRANKA \u0106OPI\u0106A 4","registarski-broj":"62","datum-registracije":"DRAGI\u0106EVI\u0106 MOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1532":{"naziv":"PLAVI CRNE GORE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 36","registarski-broj":"2309","datum-registracije":"BANI\u0106EVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1533":{"naziv":"ASOCIJACIJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA HERCEG NOVOG FERAL","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SKOJEVSKA 7","registarski-broj":"2185","datum-registracije":"VU\u010cETI\u0106 ALEKSA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1534":{"naziv":"CRNOGORSKI CENTAR ZA ZA\u0160TITU OD MUZI\u010cKE TORTURE I NASILJA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, TRG NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A 26","registarski-broj":"2192","datum-registracije":"SU\u0160I\u0106 DR.PROF.STEFAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1535":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KLUB ARHITEKATA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NJEGO\u0160EVA ","registarski-broj":"1915","datum-registracije":"RA\u0160OVI\u0106 JOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1536":{"naziv":"PASKALE","sjediste":"HERCEG NOVI, MELJINE, NARODNOG FRONTA 115","registarski-broj":"2144","datum-registracije":"STOJOVI\u0106 GORDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1537":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU - MORA\u010cA","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MANASTIR MORA\u010cA ","registarski-broj":"2023","datum-registracije":"DANILOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1538":{"naziv":"NVO EKKO - FISH","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MILUTINA LAKI\u0106EVI\u0106A 10","registarski-broj":"2356","datum-registracije":"MEDOJEVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1539":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA UNAPRE\u0110ENJE VO\u0106ARSTVA VO\u0106AR KOOP","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, PALIH PARTIZANKI BR.5\/1","registarski-broj":"2176","datum-registracije":"RADOVI\u0106 \u0110URA\u0110","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1540":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POTRO\u0160A\u010cA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"2243","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 VLADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1541":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE LJUBITELJA KOMPJUTERSKIH IGRICA SONY - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA SP-90","registarski-broj":"2041","datum-registracije":"JANJALIJA DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1542":{"naziv":"CENTAR ZA ODR\u017dIVI RAZVOJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 41","registarski-broj":"2285","datum-registracije":"TURKOVI\u0106 ZVONKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1543":{"naziv":"ATELJE STARIH ZANATA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 495","registarski-broj":"1965","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1544":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE LJUBITELJA INFORMATIKE I & D - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA -SV.STASIJE L7\/VI","registarski-broj":"2034","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1545":{"naziv":"LIKOVNA KOLONIJA STOLIV","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR STOLIV BB","registarski-broj":"1855","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 MATO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1546":{"naziv":"PRAVDA - DEVIZNE \u0160TEDI\u0160E KOTORA I TIVTA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, BENOVO BB","registarski-broj":"2355","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 MOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1547":{"naziv":"CENTAR ZA PRAVNE PROJEKTE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA MILUTINOVI\u0106A TRG 5","registarski-broj":"2314","datum-registracije":"STANKOVI\u0106-MUGO\u0160A ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1548":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SARAG MULTIMEDIA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA II,L VII\/7","registarski-broj":"2033","datum-registracije":"VULEKOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1549":{"naziv":"NVO CRNA GORA DANMARK","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA SP 90","registarski-broj":"2227","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1550":{"naziv":"EVROPSKI FORUM ZA KULTURU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A 69","registarski-broj":"1996","datum-registracije":"BJELANOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1551":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA RUSKI ELITNI KLUB","sjediste":"KOTOR, KOTOR, LJUTA BR.291","registarski-broj":"2282","datum-registracije":"ZANEGINA TATIANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1552":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA ZA ZA\u0160TITU I POVRA\u0106AJ IMOVINE AD JUGOOCEANIJA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NJEGO\u0160EVA 1","registarski-broj":"2306","datum-registracije":"PETOVI\u0106 LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1553":{"naziv":"CENTAR ZA PREZENTACIJU I AFIRMACIJU KULTURNOG NASLIJE\u0110A VID KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 439","registarski-broj":"1937","datum-registracije":"KRIJE\u0160TORAC TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1554":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE VRT KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BR.415","registarski-broj":"1967","datum-registracije":"DRAGOVI\u0106 ARSENIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1555":{"naziv":"AGENCIJA ZA JA\u010cANJE NEVLADINOG SEKTORA ANS","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BR.396","registarski-broj":"1882","datum-registracije":"KONJEVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1556":{"naziv":"MRE\u017dA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, SVETI STASIJE L7\/4","registarski-broj":"1995","datum-registracije":"DANILOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1557":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE LJUBITELJA INTERNETA KOTORCAFE - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI B.B.","registarski-broj":"2137","datum-registracije":"PETROVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1558":{"naziv":"NAUTILUS","sjediste":"TIVAT, TIVAT, U\u010cURI DO BB","registarski-broj":"2090","datum-registracije":"KA\u0160\u0106ELAN SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1559":{"naziv":"ITE - INFORMATI\u010cKO TEHNI\u010cKO OBRAZOVANJE - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, ZLATNE NJIVE BB","registarski-broj":"1901","datum-registracije":"KORDI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1560":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD JUGOPETROL - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, TRG MATA PETROVI\u0106A BB","registarski-broj":"1997","datum-registracije":"DENDER ANTUN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1561":{"naziv":"CENTAR ZA MARINSKI I PRIOBALNI IN\u017dENJERING I KONSALTING - ADRIATIK","sjediste":"KOTOR, KOTOR, PLAGENTI D1","registarski-broj":"2139","datum-registracije":"PETKOVI\u0106 SIMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1562":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RODITELJA OMLADINSKOG POGONA FUDBALSKOG KLUBA BRSKOVO - MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, DU\u0160ANA TOMOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2340","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1563":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA BJELASICE I KOMOVA","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, SERDARA JANKA VUKOTI\u0106A 16","registarski-broj":"2053","datum-registracije":"RADOVI\u0106 VOJISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1564":{"naziv":"SUZA EVROPE - MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, DU\u0160ANA TOMOVI\u0106A 18","registarski-broj":"2341","datum-registracije":"\u0160UTOVI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1565":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SOCIJALNO UGRO\u017dENIH PORODICA","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, RAVNI N.N. BB","registarski-broj":"2075","datum-registracije":"DELI\u0106 URO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1566":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA TARA - TAXI MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, SERDARA JANKA VUKOTI\u0106A TRG SERDARA BR.3","registarski-broj":"1982","datum-registracije":"ROSI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1567":{"naziv":"META - NET KAFE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, 13 JULA BB","registarski-broj":"1943","datum-registracije":"GOLUBOVI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1568":{"naziv":"KLUB MANEKENA SALON LJEPOTE - DIJANA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RUDO POLJE S5","registarski-broj":"1992","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1569":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA TJELESNO VASPITANJE KINESIS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ALEKSE BACKOVI\u0106A 105","registarski-broj":"2248","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1570":{"naziv":"KLUB \u0160AVNI\u010cANA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ALEKSE BACKOVI\u0106A 115","registarski-broj":"2173","datum-registracije":"STRIKOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1571":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA VANNASTAVNE AKTIVNOSTI STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA - ODSJEK ZA FIZI\u010cKU KULTURU FISKO U NIK\u0160I\u0106U","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A 3","registarski-broj":"1853","datum-registracije":"PEROVI\u0106 SIMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1572":{"naziv":"NVO SAVE - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A 19","registarski-broj":"1928","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1573":{"naziv":"KLUB EKOLOGA TREBJESA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GOJKA GAR\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"2274","datum-registracije":"PALIBRK AN\u0110ELKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1574":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA MUZI\u010cKO SCENSKU DJELATNOST - NOTA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA PEROVI\u0106A BB","registarski-broj":"2284","datum-registracije":"TRIPKOVI\u0106 LAZO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1575":{"naziv":"EKOLO\u0160KO - PLANINARSKO DRU\u0160TVO RUNOLIST - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DR.NIKA MILJANI\u0106A 10","registarski-broj":"2338","datum-registracije":"VUJI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1576":{"naziv":"SRE\u0106NO - KLUB AKCIONARA RUDNIKA BOKSITA AD - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, 13 JULA 30","registarski-broj":"1867","datum-registracije":"MU\u010cALICA BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1577":{"naziv":"SKI KLUB DURMITOR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106 9 PAZARI\u0160TE BB","registarski-broj":"2086","datum-registracije":"MILA\u0160INOVI\u0106 RADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1578":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA RASTOKA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, HERCEGOVA\u010cKI PUT 36","registarski-broj":"2239","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1579":{"naziv":"MONTE - EKO - KR\u0160","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE BB","registarski-broj":"2366","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1580":{"naziv":"KLUB NIK\u010cEVI\u0106A NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA BB","registarski-broj":"2064","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1581":{"naziv":"CRNOGORSKI ME\u0110UNARODNI INSTITUT ZA \u0160TAMPU","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE 2\/6","registarski-broj":"2147","datum-registracije":"PEROVI\u0106 RADMILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1582":{"naziv":"NVO BRATOGO\u0160T","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VELIMLJE BB","registarski-broj":"1963","datum-registracije":"DRAGANI\u0106 SLAVKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1583":{"naziv":"HUMANITARNI FOND TRE\u0106E DIJETE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JAKOVA OSTOJI\u0106A 8\/4","registarski-broj":"2018","datum-registracije":"\u0160IP\u010cI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1584":{"naziv":"LOGISTIKA CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MARKA VUJOVI\u0106A 1","registarski-broj":"2256","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1585":{"naziv":"KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI - ZLATNA KAP","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PEKA PAVLOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2252","datum-registracije":"ROGANOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1586":{"naziv":"SAVEZ NVO NK GRA\u0110ANSKI DOM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 20","registarski-broj":"2299","datum-registracije":"\u017dUGI\u0106 MILOSAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1587":{"naziv":"NVO AN\u0110EO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KAPINO POLJE 18","registarski-broj":"2367","datum-registracije":"\u0110API\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1588":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA CVIJE\u0106A KAMELIJA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MAKSIMA BA\u0106OVI\u0106A 15","registarski-broj":"2036","datum-registracije":"PEROVI\u0106 MILEVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1589":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA SLIKARSTVA ART FORUM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG SLOBODE 1","registarski-broj":"2061","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1590":{"naziv":"DRUM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DR.NIKA MILJANI\u0106A 19","registarski-broj":"2157","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1591":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA NASELJA POD TREBJESOM - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NASELJE POD TREBJESOM BB","registarski-broj":"2198","datum-registracije":"BERI\u0160A AZEM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1592":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA RA\u010cUNARA HAKER","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE 39","registarski-broj":"1919","datum-registracije":"CRVENICA NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1593":{"naziv":"ARENA NK","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVAKA RAMOVA BB","registarski-broj":"2000","datum-registracije":"CEROVI\u0106 KOMNEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1594":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA LOVA, RIBOLAVA I PRIRODE LOVA\u010cKI GAJ","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JASENOVO POLJE BB","registarski-broj":"2182","datum-registracije":"MALOVI\u0106 VESKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1595":{"naziv":"GRADSKO DRU\u0160TVO SITI KLUB - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVICE CEROVI\u0106A 26","registarski-broj":"2145","datum-registracije":"MILJANOVI\u0106 RADOJA RADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1596":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA AD MLIN MUHAREM ASOVI\u0106 NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PARTIZANSKI ODRED BB","registarski-broj":"1961","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 KRSTA NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1597":{"naziv":"GIS - KULT - GIS - CULT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"2297","datum-registracije":"TREBJE\u0160ANIN SIMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1598":{"naziv":"DRU\u0160TVO LJUBITELJA RIBOLOVA MLADICA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PEKA PAVLOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1968","datum-registracije":"KILIBARDA PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1599":{"naziv":"EVROPSKI INTEGRACIONI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA G 7\/9","registarski-broj":"2054","datum-registracije":"VU\u010cUROVI\u0106 JOVAN-JOLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1600":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MESARA I PRERA\u0110IVA\u010cA MESA CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STRA\u0160EVINA BB","registarski-broj":"1925","datum-registracije":"GORANOVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1601":{"naziv":"MONTENEGRO JUNAJTED - MONTENEGRO UNITED","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, IVANJE, SAVA BURI\u0106A BB","registarski-broj":"1983","datum-registracije":"GEZOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1602":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA KROMPIRA CRNE GORE","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, PALIH PARTIZANKI BB","registarski-broj":"2371","datum-registracije":"KOSTI\u0106 STOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1603":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dIVINARA AGRO - KOKA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVICE CEROVI\u0106A BB","registarski-broj":"2335","datum-registracije":"JOKI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1604":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA EXTREME NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KARA\u0110OR\u0110EVA 16","registarski-broj":"1875","datum-registracije":"BOJANI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1605":{"naziv":"FAKULTETSKI ODBOR STUDENATA FAKULTETA LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, VOJVODE BATRI\u0106A MARTINOVI\u0106A BR.1","registarski-broj":"2363","datum-registracije":"D\u017dOGANOVI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1606":{"naziv":"KLUB AKCIONARA PIVA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"2104","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1607":{"naziv":"RAFTING KLUB K - 2","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DR. JOSIPA SLADE 5","registarski-broj":"1998","datum-registracije":"KRSMANOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1608":{"naziv":"NVO CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH PRAVA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG SLOBODE BB","registarski-broj":"1877","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1609":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SPORTIKO NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VASILIJA PEJOVI\u0106A 4","registarski-broj":"2230","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1610":{"naziv":"\u0160KOLSKI OMLADINSKI PARLAMENT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A 20","registarski-broj":"2136","datum-registracije":"DUBLJEVI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1611":{"naziv":"NOVI DON - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG SLOBODE 27","registarski-broj":"2080","datum-registracije":"BA\u0106OVI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1612":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO JEVREM U\u0160\u0106UMLI\u0106 NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE S\/5","registarski-broj":"1990","datum-registracije":"GORANOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1613":{"naziv":"POMOZI MI - HELP ME","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE S-2-2","registarski-broj":"1927","datum-registracije":"TOMI\u0106 ANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1614":{"naziv":"KLUB DRVOPRERA\u0110IVA\u010cA HRAST","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VIDROVAN BB","registarski-broj":"1991","datum-registracije":"RADOVI\u0106 BORO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1615":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BRATSTVO MARTINOVI\u0106 - OGRANAK DRAGOVI\u0106 BAJICE - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJICE ","registarski-broj":"2125","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1616":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INFORMATI\u010cARA GAME ZONE NET NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE 58","registarski-broj":"2351","datum-registracije":"VU\u010cETI\u0106 BRANISLAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1617":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA SLOGA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVAKA RAMOVA 13","registarski-broj":"2200","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 MAKSIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1618":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA PRIRODE PARK WALKER NIK\u0160I\u0106","sjediste":", , ","registarski-broj":"2037","datum-registracije":"VELJOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1619":{"naziv":"PLANINARSKO DRU\u0160VO KARANFIL GUSINJE","sjediste":"PLAV, PLAV, GUSINJE BOSANSKA BB","registarski-broj":"2014","datum-registracije":"MULI\u0106 RIFAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1620":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA MURINA","sjediste":"PLAV, PLAV, MURINO BB","registarski-broj":"2288","datum-registracije":"\u0106ULAFI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1621":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, RACINA BB.","registarski-broj":"2151","datum-registracije":"VUKANI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1622":{"naziv":"TARA","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, CRKVI\u010cKO POLJE ","registarski-broj":"2300","datum-registracije":"POPOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1623":{"naziv":"ORGANIZACIJA BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA PLU\u017dINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PLU\u017dINE BB","registarski-broj":"2160","datum-registracije":"PJE\u0160\u010cI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1624":{"naziv":"NVO FORUM \u017dENA PIVE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PLU\u017dINE BB","registarski-broj":"1920","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 SLAVOJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1625":{"naziv":"KLUB AKCIONARA UGOSTITELJSTVO 70 AD PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BB","registarski-broj":"2191","datum-registracije":"TE\u0160OVI\u0106 IVANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1626":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IZBJEGLICA I PROGNANIH LICA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, DU\u0160ANA OBRADOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2056","datum-registracije":"PRUSAC MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1627":{"naziv":"LJUBI\u0160NJA - DRAGULJ PRIRODE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, BLA\u017dA JOVANOVI\u0106A BR.6","registarski-broj":"2021","datum-registracije":"TANJEVI\u0106 BUDIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1628":{"naziv":"VOKALNO INSTRUMENTALNI SASTAV PLJEVALJSKI TAMBURA\u0160I","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TRG 13 JUL ","registarski-broj":"2265","datum-registracije":"HRASTOVINA ADNAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1629":{"naziv":"ORGANIZACIJA STUDENATA ISTORIJE I GEOGRAFIJE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1989","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1630":{"naziv":"NVO ORGANIZACIJA KULTURA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KRALJA PETRA I BB","registarski-broj":"1962","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 RADOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1631":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI RUDNIK UGLJA AD - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VELIMIRA JAKI\u0106A BR.6","registarski-broj":"2358","datum-registracije":"SPAJI\u0106 DRAGI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1632":{"naziv":"VIVA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OMLADINSKA 74","registarski-broj":"2286","datum-registracije":"\u0110AKOVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1633":{"naziv":"MLADI ZELENI PLJEVALJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"2121","datum-registracije":"DROBNJAK MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1634":{"naziv":"MRE\u017dA ZA PRIGOVOR SAVJESTI U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 23\/9","registarski-broj":"2231","datum-registracije":"MITROVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1635":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ AGROTURIZMA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, RABITLJE BB","registarski-broj":"2296","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1636":{"naziv":"POKRET ZA BORBU PROTIV NEOFA\u0160IZMA PLJEVALJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 27","registarski-broj":"2094","datum-registracije":"SOKOVI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1637":{"naziv":"OSMIJEH DRU\u0160TVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 10 CRNOGORSKE BR.3","registarski-broj":"2270","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1638":{"naziv":"UDRU\u017dENJE FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"1974","datum-registracije":"GUBERINI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1639":{"naziv":"CENTAR ZA ZA\u0160TITU INTELEKTUALNE SVOJINE I VJE\u0160TA\u010cENJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BR.17","registarski-broj":"1906","datum-registracije":"MARKI\u0160I\u0106 OMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1640":{"naziv":"CRNOGORSKI OMBUDSMAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BB","registarski-broj":"2294","datum-registracije":"JAUKOVI\u0106 MR.JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1641":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MEDUN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MEDUN ","registarski-broj":"1984","datum-registracije":"LAKOVI\u0106 URO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1642":{"naziv":"CENTAR ZA MEDIJACIJU - MEDIJATORI BEZ GRANICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA BR.60","registarski-broj":"2199","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1643":{"naziv":"DIGITAL - ART PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA 50","registarski-broj":"2317","datum-registracije":"SAVKOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1644":{"naziv":"KREATIVNI GRAFI\u010cKI BIRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA 62\/4","registarski-broj":"2277","datum-registracije":"JABU\u010cANIN BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1645":{"naziv":"CENTAR EKOLO\u0160KIH ORGANIZACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA G-7","registarski-broj":"2110","datum-registracije":"STIJEPOVI\u0106 RISTAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1646":{"naziv":"AKADEMSKA ALTERNATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA D7\/9","registarski-broj":"2349","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1647":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ MALIH PREDUZE\u0106A - SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA G7\/X","registarski-broj":"2100","datum-registracije":"BALTI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1648":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SERDAR ZA BORILA\u010cKE SPORTOVE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8. MARTA 36","registarski-broj":"2109","datum-registracije":"RADEVI\u0106 MIOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1649":{"naziv":"CENTAR ZA EKOLO\u0160KU I SOCIJALNU HARMONIJU - VITA NOVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8. MARTA BB","registarski-broj":"2048","datum-registracije":"RADANOVI\u0106 VESELINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1650":{"naziv":"INFORMATI\u010cKI CENTAR PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, RACINA BB*","registarski-broj":"1979","datum-registracije":"CANOVI\u0106 ELVIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1651":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SAMOSTALNIH LIKOVNIH UMJETNIKA PODGORICE - MONTENEGRINO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ALEKSE \u0160ANTI\u0106A BR.8","registarski-broj":"2002","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1652":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA SERVISIMPORT SI AD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 4.JULA 62","registarski-broj":"1896","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 GOJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1653":{"naziv":"CENTAR ZA PROMJENE I GRA\u0110ANSKI AKTIVIZAM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAJA PIVLJANINA 4","registarski-broj":"2250","datum-registracije":"MARKU\u0160 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1654":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SLOBODNIH PRAVNIKA CRNE GORE - INDEPENDENT LAWYERS OF MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE BR.10\/I","registarski-broj":"2312","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1655":{"naziv":"CRNOGORSKA AKADEMIJA METAFIZI\u010cKIH NAUKA I UMJETNOSTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 74","registarski-broj":"2142","datum-registracije":"POPOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1656":{"naziv":"KULTURNI POKRET - CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 116","registarski-broj":"1908","datum-registracije":"KUBUROVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1657":{"naziv":"FARMERI ZA UZGOJ PU\u017dEVA - ECO HELIX","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA BB","registarski-broj":"2311","datum-registracije":"POPOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1658":{"naziv":"GEA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG NIKOLE KOVA\u010cEVI\u0106A 3","registarski-broj":"2057","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1659":{"naziv":"MULTILINGVA - MULTILINGUA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HAJDUK VELJKOVA 10","registarski-broj":"2240","datum-registracije":"\u0160KOFLEK ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1660":{"naziv":"MASNA PLO\u010cA - FAT VINYL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 50","registarski-broj":"2305","datum-registracije":"DOBRI\u010cANIN NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1661":{"naziv":"PODGORI\u010cKI PROSTOR ZA ZA\u0160TITU I PODR\u0160KU STARIM, HENDIKEPIRANIM I MARGINALIZOVANIM GRUPAMA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARTIZANSKI PUT 97","registarski-broj":"2040","datum-registracije":"MUGO\u0160A LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1662":{"naziv":"KLUB PENZIONERA AS 92","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"1971","datum-registracije":"AGOVI\u0106 SUKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1663":{"naziv":"BUDU\u0106NOST KOJU \u017dELIMO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A BR.20","registarski-broj":"2322","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1664":{"naziv":"CRNOGORSKI SUZUKI MUZI\u010cKI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 61","registarski-broj":"2148","datum-registracije":"MILAKOVI\u0106 BILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1665":{"naziv":"FOTO KINO VIDEO SAVEZ CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 81\/319","registarski-broj":"2323","datum-registracije":"LABUDOVI\u0106 DRAGI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1666":{"naziv":"INTERNACIONALNI ANSAMBL - INTERNATIONAL TROUPE ETNO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE BUDO TOMOVI\u0106 F\/7","registarski-broj":"2278","datum-registracije":"DRAGOJEVI\u0106 ISIDORA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1667":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA AFIRMACIJU KULTURE, UMJETNI\u010cKOG STVARALA\u0160TVA I ZA\u0160TITU ISTORIJSKOG NASLE\u0110A GRA\u0110ANA TALIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUDVANSKA BR.23","registarski-broj":"2303","datum-registracije":"LUKOVAC BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1668":{"naziv":"MEDITERANSKI TRENING CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BR.52","registarski-broj":"2097","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1669":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA SI PROMET AD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG BR.99","registarski-broj":"1892","datum-registracije":"KUSTUDI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1670":{"naziv":"CENTAR ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE BOLESTI ZAVISNOSTI AIDS - A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 13","registarski-broj":"2214","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1671":{"naziv":"NVO - MEDIJSKI FORUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 9","registarski-broj":"2302","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1672":{"naziv":"CENTAR ZA ODR\u017dIVO \u0160UMARSTVO I \u017dIVOTNU SREDINU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE BB","registarski-broj":"2369","datum-registracije":"DUBAK DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1673":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA GUSALA PARK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 99","registarski-broj":"1891","datum-registracije":"\u0160E\u0106KOVI\u0106 SENKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1674":{"naziv":"INSTITUT ZA EKONOMSKA ISTRA\u017dIVANJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BR.37","registarski-broj":"2065","datum-registracije":"LAZOVI\u0106 VUJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1675":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE ZA OBEZBJE\u0110ENJE LICA I IMOVINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA BR.7","registarski-broj":"2353","datum-registracije":"MARJANOVI\u0106 MARJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1676":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA PODGORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PREDGRAD BB","registarski-broj":"2360","datum-registracije":"BANJEVI\u0106 MIHAILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1677":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU KULTURNIH, ETNI\u010cKIH I DRUGIH PRAVA NJEMACA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BR.3","registarski-broj":"2224","datum-registracije":"\u0160ENK SRE\u0106KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1678":{"naziv":"UDRU\u017dENJE O ZA\u0160TITI PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA RADOJE DAKI\u0106 LIVNICA AD PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1854","datum-registracije":"DRAGA\u0160 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1679":{"naziv":"GLOBALNA FONDACIJA ZA O\u010cUVANJE ZDRAVLJA MONTENEGRO - GLOBAL HEALTHCARE FOUNDATION MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, P.C.KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"76","datum-registracije":"EIJSDEN JOHANESMARIE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1680":{"naziv":"MOTOR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"2205","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1681":{"naziv":"DRU\u0160TVO IN\u017dENJERA I TEHNI\u010cARA DRVNE INDUSTRIJE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 7","registarski-broj":"2016","datum-registracije":"VU\u010cELJI\u0106 MOJSIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1682":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I \u0160VAJCARSKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC A-1 II\/1","registarski-broj":"1948","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1683":{"naziv":"ZELENI SVIJET EKOLO\u0160KE DR\u017dAVE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC P.C. A-1 II\/1","registarski-broj":"1946","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1684":{"naziv":"UDRU\u017dENJE CRNOGORSKIH PROIZVO\u0110A\u010cA SVINJSKOG MESA - SVINJOGOJSTVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE BB","registarski-broj":"2085","datum-registracije":"KA\u017dI\u0106 BUDIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1685":{"naziv":"ZELENI \u017dIVOT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, P.C.KRU\u0160EVAC A-1 II\/1","registarski-broj":"1945","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1686":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ OMLADINSKE POLITIKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 30\/4","registarski-broj":"1866","datum-registracije":"\u0160UPELJAK ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1687":{"naziv":"TRGOVA\u010cKA KOMORA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC P.C. A-1 II\/1","registarski-broj":"1951","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1688":{"naziv":"PRIJATELJI CRNE GORE I NORVE\u0160KE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC A-1 II\/1","registarski-broj":"1947","datum-registracije":"MILI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1689":{"naziv":"UPOZNAJ EVROPU JEZIKOM EKOLOGIJE - DISCOVER EUROPE LINGUA ECOLOGICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIRA \u0110.\u0160EVI\u0106A BR.15","registarski-broj":"2327","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1690":{"naziv":"INSTITUT ZA INTERNET I KOMUNIKACIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 59","registarski-broj":"1910","datum-registracije":"\u0106ETKOVI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1691":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110EVINSKIH IN\u017dINJERA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC PC ,CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1858","datum-registracije":"TIJANI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1692":{"naziv":"KLUB ODGAJIVA\u010cA SPORTSKIH GOLUBOVA TIPLERA PODGORICA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA BR.7","registarski-broj":"1975","datum-registracije":"KRKELJI\u0106 TOMISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1693":{"naziv":"FONDACIJA FORUMA \u017dENA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A 16\/II","registarski-broj":"59","datum-registracije":"\u0110URI\u010cKOVI\u0106 KA\u0106A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1694":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ TURIZMA - TEAM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA G7\/7","registarski-broj":"2029","datum-registracije":"KALEZI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1695":{"naziv":"THE URBAN INSTITUTE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GORICA ULCINJSKA 8, C*","registarski-broj":"7084","datum-registracije":"SINCLAIR MICHAEL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item1696":{"naziv":"U\u010cENI\u010cKA ZADRUGA U\u010cENIKA SREDNJE \u0160KOLE UNUTRA\u0160NJIH POSLOVA","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, BO\u017dOVA GLAVICA BB","registarski-broj":"2072","datum-registracije":"PEKOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1697":{"naziv":"IGRAONICA TVITI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIODRAGA BULATOVI\u0106A ","registarski-broj":"2201","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 SONJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1698":{"naziv":"KOALICIJA INTEGRACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HUSINJSKIH RUDARA 53","registarski-broj":"2266","datum-registracije":"STANOJEVI\u0106 VLADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1699":{"naziv":"EDUKATIVNI CENTAR MLADOST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HUSINJSKIH RUDARA BR.26","registarski-broj":"2101","datum-registracije":"VE\u0160OVI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1700":{"naziv":"CENTAR KULTURNIH DJELATNOSTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TITOV VELES 33","registarski-broj":"1934","datum-registracije":"PERI\u0106 IRENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1701":{"naziv":"FONDACIJA TESNIM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA \u0106ETKOVI\u0106A 14","registarski-broj":"58","datum-registracije":"BALOTA ADIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1702":{"naziv":"NEVLADINA FONDACIJA - FONDACIJA POSTDIPLOMSKIH STUDIJA PREDUZETNI\u010cKA EKONOMIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"72","datum-registracije":"LAJOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1703":{"naziv":"KLUB AKCIONARA AD DRVOIMPEX - SPOLJOPRED - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 5","registarski-broj":"2319","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1704":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVESTICIONIH FONDOVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 78","registarski-broj":"1921","datum-registracije":"\u0160OTRA BOI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1705":{"naziv":"CENTAR ZA ZA\u0160TITU PRAVA ETA\u017dNIH VLASNIKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110URA SALAJA BR.5","registarski-broj":"1960","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 LJUBICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1706":{"naziv":"AKCIJA ZA STARE I MLADE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 79","registarski-broj":"1942","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1707":{"naziv":"KULTURNO REKREATIVNA URBANA GRUPACIJA(K.R.U.G.)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA VUJO\u0160EVI\u0106A 2","registarski-broj":"2244","datum-registracije":"NOVAKOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1708":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE UZGAJIVA\u010cA I PRERA\u0110IVA\u010cA RIBE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IX CRNOGORSKE BRIGADE 18","registarski-broj":"1895","datum-registracije":"RA\u017dNATOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1709":{"naziv":"SVETA PETKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A BB","registarski-broj":"1898","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1710":{"naziv":"NVO INVESTIRAJ U CRNU GORU - INVEST IN MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOLA PILETI\u0106A BR. 21","registarski-broj":"2105","datum-registracije":"KORA\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1711":{"naziv":"CENTAR ZA EKONOMSKI PROSPERITET I SLOBODU - CEPS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 7","registarski-broj":"1861","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 ANTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1712":{"naziv":"CENTAR ZA MLADE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KAKARICKA GORA BB","registarski-broj":"2352","datum-registracije":"PALIBRK NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1713":{"naziv":"GALERIJA AL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KARA\u0110OR\u0110EVA BR.6","registarski-broj":"2165","datum-registracije":"ALIVODI\u0106 HALIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1714":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ROMSKI PUT - RROMANO DROMM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KONIK KAMP 1","registarski-broj":"2132","datum-registracije":"KRASNI\u0106I MILJAIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1715":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RASELJENIH EGIP\u0106ANA SA KOSOVA I METOHIJE - EGIPAT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0160PANSKIH BORACA BR.13","registarski-broj":"2310","datum-registracije":"SKENDER \u0160ALJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1716":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STARIH DEVIZNIH \u0160TEDI\u0160A MONTENEGRO BANKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOSMAJSKA 53","registarski-broj":"2087","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1717":{"naziv":"LAMB - EKO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 118","registarski-broj":"2052","datum-registracije":"RADO\u0160EVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1718":{"naziv":"ISKRICA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJEVA\u010cKA 2","registarski-broj":"2260","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 SANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1719":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA LJE\u0160KOPOLJE I LJE\u0160ANSKA NAHIJA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJE\u0160KOPOLJE LEKI\u0106I BB","registarski-broj":"2332","datum-registracije":"LAKOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1720":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA PRIMJENU UVO\u0110ENJE I POPULARIZACIJU NOVIH TEHNOLOGIJA U EKOLOGIJI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LI\u010cKA 24","registarski-broj":"2281","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1721":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA LIJEVE RIJEKE, BRSKUTA I PELEVOG BRIJEGA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LIJEVA RIJEKA BB","registarski-broj":"2073","datum-registracije":"DUJOVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1722":{"naziv":"IGRAONICA DJE\u010cIJA KU\u0106A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJEVORE\u010cKA BR.4","registarski-broj":"2088","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1723":{"naziv":"SINTAGMA - I WILL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A BR.140","registarski-broj":"2261","datum-registracije":"LAKU\u0160I\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1724":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BRATSTVA MARKOVI\u0106A - MARKOVLJANA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO L-1 30\/II","registarski-broj":"2168","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1725":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RUKOMETNIH TRENERA \u0160AMPION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"2232","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 DOBRISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1726":{"naziv":"MAKROMENAD\u017dMENT CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"1994","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1727":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA KRIMINALISTIKU I KRIVI\u010cNO PRAVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO L2\/34","registarski-broj":"1933","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1728":{"naziv":"EVROPSKI CENTAR ZA KULTURU I EKOLOGIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 10","registarski-broj":"1889","datum-registracije":"VLA\u0160KI MAKICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1729":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IZVOZNIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA 46","registarski-broj":"2211","datum-registracije":"JAUKOVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1730":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU KULTURNOG NASLE\u0110A SKADARSKOG JEZERA ZOGRAF","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A BR.2","registarski-broj":"2070","datum-registracije":"JOVI\u0106EVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1731":{"naziv":"ARTI","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PRIMORSKI BATALJON 2A","registarski-broj":"2084","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1732":{"naziv":"INSTITUT ZA EVROPSKE STUDIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIRKA VE\u0160OVI\u0106A BR.29","registarski-broj":"1870","datum-registracije":"PERAZI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1733":{"naziv":"PRIJATELJI PRIRODE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOZARA\u010cKA BR.47","registarski-broj":"2276","datum-registracije":"PO\u010cEK DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1734":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI OMLADINSKI KUTAK - NOVI VIDICI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BR.74","registarski-broj":"2047","datum-registracije":"MUGO\u0160A DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1735":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE EDUKATIVNO - KREATIVNI CENTAR ZVONCE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE BR.16","registarski-broj":"2226","datum-registracije":"MUJOVI\u0106-\u010cABARKAPA RADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1736":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ORGOS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOLA PILETI\u0106A 23","registarski-broj":"1999","datum-registracije":"\u010cEJOVI\u0106 DALIBORKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1737":{"naziv":"AKADEMIJA ZA BANKARSTVO I RAZVOJNE STUDIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE BR.33","registarski-broj":"2006","datum-registracije":"PEJAKOVI\u0106 BRATISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1738":{"naziv":"NVO CENTAR ZA RAZVOJ JAZZ KULTURE - MONTY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC B-VIII","registarski-broj":"2126","datum-registracije":"BERI\u0160I\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1739":{"naziv":"IGRAONICA - DAMBO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA BR.8","registarski-broj":"2368","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1740":{"naziv":"NVO KULTURNI CENTAR DJE\u010cIJI SAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, II CRNOGORSKOG BATALJONA 3","registarski-broj":"2257","datum-registracije":"VUKMANOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1741":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ARHITEKATA ARHITEKTONSKI FORUM PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKCA OD ROVINA 1","registarski-broj":"2304","datum-registracije":"DRAGOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1742":{"naziv":"KORIJENI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE KOPERNIKA 20","registarski-broj":"1874","datum-registracije":"TATAR MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1743":{"naziv":"CENTAR ZA BANKARSTVO, FINANSIJE I ME\u0110UNARODNU EKONOMIJU - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BREGALNI\u010cKA BR.5","registarski-broj":"1924","datum-registracije":"MARIETA ANTONIOLI BORI\u010cI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1744":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA \u0160ARGAREPATAKSI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA RAMOVA BR.3","registarski-broj":"2347","datum-registracije":"KOLI\u0106 IZET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1745":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KIDNAPOVANIH I NESTALIH LICA KOSOVA I METOHIJE PUTEM ISTINE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVICE CEROVI\u0106A 22","registarski-broj":"2242","datum-registracije":"MEHMETAJ RAME","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1746":{"naziv":"P.S.O.N.A.H.A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 11","registarski-broj":"2063","datum-registracije":"LEKOVI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1747":{"naziv":"EKOLO\u0160KI SVIJET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC P.C. A-1 II\/1","registarski-broj":"1950","datum-registracije":"MI\u0106OVI\u0106 KATARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1748":{"naziv":"BAROOM BAROOM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 13","registarski-broj":"2271","datum-registracije":"MILA\u010cI\u0106 IRENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1749":{"naziv":"KOLIBRI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OMERA ABDOVI\u0106A 2","registarski-broj":"2197","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1750":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU FLORE I FAUNE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, P.C.KRU\u0160EVAC A-1 II\/1","registarski-broj":"1944","datum-registracije":"LJUMOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1751":{"naziv":"AUTO MOTO KLUB TOP SPEED","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIRA \u0110OKA \u0160EVI\u0110A M1","registarski-broj":"2150","datum-registracije":"GOROVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1752":{"naziv":"KINESKO DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STARI AERODROM II FAZA BOHINSKA BB","registarski-broj":"1905","datum-registracije":"WEIFENG YAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1753":{"naziv":"REVITA R. C.","sjediste":"CETINJE, CETINJE, RIJEKA CRNOJEVI\u0106A PJACA BB","registarski-broj":"2195","datum-registracije":"JOVI\u0106EVI\u0106 DR.PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1754":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u0160TEDI\u0160A DAFIMENT BANKE CRNE GORE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV PROLETERSKE 216","registarski-broj":"2143","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 GOJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1755":{"naziv":"ZAJEDNICA ROMSKIH I ISLAMSKIH DERVI\u0160A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PRVOG MAJA 92","registarski-broj":"2172","datum-registracije":"DUDAJ BRAHIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1756":{"naziv":"CENTAR ZA CIVILNE I BEZBJEDONOSNE ODNOSE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PUT JNA BB","registarski-broj":"2364","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1757":{"naziv":"BALKANSKO UDRU\u017dENJE MLADIH","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A 191","registarski-broj":"1888","datum-registracije":"MARI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1758":{"naziv":"LIGA ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A BR.254","registarski-broj":"2350","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1759":{"naziv":"NACIONALNI DEMOKRATSKI INSTITUT ZA RAZVOJ PRAVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A BB","registarski-broj":"2249","datum-registracije":"KALEZI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1760":{"naziv":"HRI\u0160\u0106ANSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA AGAPE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PETRA MATOVI\u0106A BR.152","registarski-broj":"1884","datum-registracije":"BAO\u0160I\u0106 VUKA\u0160IN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1761":{"naziv":"DRU\u0160TVO DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI KAP","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DAJBABE - BB","registarski-broj":"2130","datum-registracije":"MI\u0106KOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1762":{"naziv":"INSTITUT ZA MALE HIDROELEKTRANE - HYDMONT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE 45\/4","registarski-broj":"2093","datum-registracije":"MRKI\u0106 MILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1763":{"naziv":"CENTAR ZA VLADAVINU PRAVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE BR.60","registarski-broj":"2344","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1764":{"naziv":"DRU\u0160TVO BANJANA - VLADIKA SAVA KOSANOVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE 74","registarski-broj":"1981","datum-registracije":"DRAGANI\u0106 TRIPKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1765":{"naziv":"AKCIONARSKI KLUB ELASTIK - PLASTIKA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SKOJ-A BR.57","registarski-broj":"2117","datum-registracije":"\u0110ELEVI\u0106 MILANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1766":{"naziv":"DUHOVNO SAVJETODAVNI CENTAR SV.VASILIJE OSTRO\u0160KI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA BR.10","registarski-broj":"2074","datum-registracije":"VI\u0160NJI\u0106 A\u0106IM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1767":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO IMELA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"2237","datum-registracije":"RADUJKOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1768":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA GR\u010cKE KULTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA BROJ 57","registarski-broj":"2315","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1769":{"naziv":"EDUKACIO - EDUCATIO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A L-16\/5","registarski-broj":"2030","datum-registracije":"GOVEDERACA LJEPOSAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1770":{"naziv":"VIVA NATURA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STJEPAN M. LJUBI\u0160A 18","registarski-broj":"2331","datum-registracije":"TERZI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1771":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA KOMPJUTERA - CYBER - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MANASTIRSKA 2","registarski-broj":"1923","datum-registracije":"\u0106ETKOVI\u0106 VLADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1772":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA O\u010cUVANJE \u017dIVOTNE SREDINE - TETHYS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A BR.12","registarski-broj":"2194","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1773":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO ZA KVALITETNIJI \u017dIVOT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A BR.22\/III","registarski-broj":"2062","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 EMILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1774":{"naziv":"INTERNET BIZNIS CENTAR CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1913","datum-registracije":"RA\u0160KOVI\u0106 VOJIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1775":{"naziv":"FONDACIJA ZA PODR\u0160KU I RAZVOJ PRIVATNIH \u0160TANPANIH MEDIJA - MONTENEGRO PRESS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GAVRA VUKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"66","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1776":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU I OSTVARIVANJE AKCIONARSKIH PRAVA AKCIONARA PREDUZE\u0106A SI - PROMET AD U PODGORICI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 19\/21","registarski-broj":"1959","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1777":{"naziv":"REZ - CENTAR ZA KREATIVNU MEDIJSKU PRODUKCIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE BR.13","registarski-broj":"2009","datum-registracije":"PAUNOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1778":{"naziv":"GRUPA ZA ODR\u017dIVI RAZVOJ I EVROINTEGRACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE 7\/IX","registarski-broj":"1897","datum-registracije":"MRDAK ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1779":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA NJEGU\u0160A","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGU\u0160I MZ","registarski-broj":"2269","datum-registracije":"KUJOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1780":{"naziv":"SABORNO SLOVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 102","registarski-broj":"2045","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1781":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PREVOZNIKA U GRADSKOM I TAXI SAOBRA\u0106AJU - ORANGE 19 PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 15","registarski-broj":"2254","datum-registracije":"MILATOVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1782":{"naziv":"PODGORI\u010cKI \u017dENSKI PROSTOR - NEW WOMEN PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG KRALJA NIKOLE BR.14","registarski-broj":"2188","datum-registracije":"MILI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1783":{"naziv":"\u017dIVOT I PROSTOR - VITA & SPATIO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BOKE\u0160KA BR.18","registarski-broj":"1940","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SVETISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1784":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STE\u010cAJNIH UPRAVNIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELIMIRA TERZI\u0106A 1","registarski-broj":"2298","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1785":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRONALAZA\u010cA I NOVATORA CRNE GORE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VII OMLADINSKE BRIGADE 33","registarski-broj":"2046","datum-registracije":"RADUNOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1786":{"naziv":"UDRU\u017dENJE CELIJAKIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"2184","datum-registracije":"\u0110URI\u0160I\u0106 VESELINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1787":{"naziv":"REGIONALNI CENTAR ZA MLADE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA 34","registarski-broj":"2245","datum-registracije":"SAVI\u0106EVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1788":{"naziv":"ZELENI KRST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC P.C. A-1 II\/1","registarski-broj":"1949","datum-registracije":"RADI\u010cEVI\u0106 \u010cEDOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1789":{"naziv":"HUMANITARNA ORGANIZACIJA POVRATAK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC P.C.","registarski-broj":"2175","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 BOJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1790":{"naziv":"SVITAC - UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU MENTALNOG ZDRAVLJA I PRAVA MLADIH","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRANJSKE NJIVE BB","registarski-broj":"1993","datum-registracije":"\u017dUGI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1791":{"naziv":"RAZVO\u0110E","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRBICA BB","registarski-broj":"2124","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 KATIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1792":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA PRU\u017dANJE HUMANITARNE POMO\u0106I SIROMA\u0160NIM STANOVNICIMA CRNE GORE MAMA TEREZA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA BB","registarski-broj":"1869","datum-registracije":"PELIZER DJEVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1793":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dENA ROMA I KOVA\u010cA - \u017dENSKO SRCE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KAKARICKA GORA BB","registarski-broj":"2235","datum-registracije":"GA\u0160I ZURAFETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1794":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA DRU\u0160TVO PRIJATELJA UMJETNOSTI ARIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, FUNDINA SELO RA\u0160OVI\u0106I","registarski-broj":"2223","datum-registracije":"RA\u0160OVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1795":{"naziv":"MUZIKA DJECI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZABJELO BB","registarski-broj":"2129","datum-registracije":"KONSTANTINOVI\u0106 SANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1796":{"naziv":"UDRU\u017dENJE HUMORISTA I SATIRI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARISKE KOMUNE BB","registarski-broj":"2279","datum-registracije":"RAJKOVI\u0106 VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1797":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU SRPSKOG JEZIKA I \u0106IRILICE U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BB","registarski-broj":"1970","datum-registracije":"\u017dIVALJEVI\u0106 TODOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1798":{"naziv":"ZE\u0106ANI U SVIJETU","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, MOJANOVI\u0106I BB","registarski-broj":"2179","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1799":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dIVINARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VU\u010cEDOLSKA BR.5","registarski-broj":"1918","datum-registracije":"\u0160U\u0160KAV\u010cEVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1800":{"naziv":"KULTURNO DOBROTVORNO UDRU\u017dENJE PERPARIMI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"1860","datum-registracije":"BE\u0106OVI\u0106 HAJRUDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1801":{"naziv":"KULTURNO - UMJETNI\u010cKO UDRU\u017dENJE DRITA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, POTHUMx BB","registarski-broj":"2035","datum-registracije":"DEDVUKAJ MARA\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1802":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO GRUDA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRGAJA BB","registarski-broj":"2025","datum-registracije":"\u0110OLJAJ ROK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1803":{"naziv":"NOVA \u0160KOLA MAHMUT LEKI\u0106 U TUZIMA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"69","datum-registracije":"LJULJDJURAJ FRANO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1804":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU ZDRAVLJA C.VITA RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, RO\u017dAJE TC BISER","registarski-broj":"2357","datum-registracije":"DEMI\u0106 RAMZIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1805":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RO\u017dAJE - PERNIK 2002 RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA 12","registarski-broj":"1929","datum-registracije":"TAHIROVI\u0106 HUSNIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1806":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA LOKALNU DEMOKRATIJU I MULTIETNI\u010cKU TOLERANCIJU","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA BR.85","registarski-broj":"1926","datum-registracije":"RATKOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1807":{"naziv":"RADIO TELEVIZIJSKA MRE\u017dA - SJEVER CRNE GORE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, IX CRNOGORSKE TRG BRIGADE BB","registarski-broj":"2122","datum-registracije":"NURKOVI\u0106 \u0160EFKIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1808":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SKUPLJA\u010cA LJEKOBILJA - \u0160AVNIK","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK BB","registarski-broj":"1914","datum-registracije":"\u0106ERANI\u0106 MILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1809":{"naziv":"SAVEZ BORACA NOR - A \u0160AVNIK","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK BB","registarski-broj":"2164","datum-registracije":"\u010cOGURI\u0106 MIROLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1810":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA KULTURNO ZABAVNE SVE\u010cANOSTI HARLEKIN DONJA LASTVA - TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, DONJA LASTVA BB","registarski-broj":"2011","datum-registracije":"RAMLJAK MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1811":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VLASNIKA STANOVA NASELJA MASLINJAK KRA\u0160I\u0106I","sjediste":"TIVAT, KRA\u0160I\u0106I, KRA\u0160I\u0106I BB","registarski-broj":"2183","datum-registracije":"RUPNIK VLADISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1812":{"naziv":"BEREKINI","sjediste":"TIVAT, TIVAT, PAKOVO BB ","registarski-broj":"2174","datum-registracije":"LAZAREVI\u0106 RU\u017dICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1813":{"naziv":"HRVATSKO NACIONALNO VIJE\u0106E MLADIH CRNE GORE","sjediste":"TIVAT, TIVAT, GRADIO\u0160NICA BR.7","registarski-broj":"1952","datum-registracije":"PERU\u0160INA ZVONKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1814":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE ZA ODNOSE S JAVNO\u0160\u0106U","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 4","registarski-broj":"2273","datum-registracije":"ALBIJANI\u0106 ELEONORA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1815":{"naziv":"MODNO PLESNI STUDIO ENIGMA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, L2 10","registarski-broj":"2113","datum-registracije":"SANADER SANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1816":{"naziv":"MI - CENTAR ZA GRA\u0110ANSKI AKTIVIZAM, SARADNJU I ZAJEDNI\u0160TVO","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"1955","datum-registracije":"KOSTI\u0106 DARKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1817":{"naziv":"LOKALNO OMLADINSKO VIJE\u0106E - LOKALNI OMLADINSKI SAVJET - TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, ULICA PEANI BB","registarski-broj":"1862","datum-registracije":"VRCELJ MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1818":{"naziv":"ODRAZ - ODR\u017dIVI RAZVOJ ZAJEDNICE TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, ULICA PEANI BB","registarski-broj":"1953","datum-registracije":"STANI\u010cI\u0106 MATO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1819":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BR.317","registarski-broj":"2008","datum-registracije":"TOM\u010cI\u0106 ANTONINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1820":{"naziv":"TIVATSKO \u010cITATELJSKO DRU\u0160TVO","sjediste":"TIVAT, TIVAT, ULICA PEANI ","registarski-broj":"2241","datum-registracije":"RASTE JELKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1821":{"naziv":"BOKELJSKA UDRUGA PRIGOVORA SAVJESTI","sjediste":"TIVAT, TIVAT, ULICA PEANI BB","registarski-broj":"2219","datum-registracije":"SLADOJA MARINELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1822":{"naziv":"DRU\u0160TVO FIZIOTERAPEUTA CRNE GORE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SAVA ILI\u0106A IGALO, BR.3","registarski-broj":"2313","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106-DIN\u010cE ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1823":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - \u0160TOJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, DONJI \u0160TOJ BB","registarski-broj":"2015","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 ANTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1824":{"naziv":"MASTER","sjediste":"ULCINJ, KODRA, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"2325","datum-registracije":"LIRJETE AVDIU","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1825":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TURISTI\u010cKIH AGENCIJA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BULEVAR MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"1873","datum-registracije":"\u010cOBOVI\u0106 MEDINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1826":{"naziv":"DELFIN","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA ","registarski-broj":"1976","datum-registracije":"DERVI\u0160I \u0160PRESA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1827":{"naziv":"CENTAR ZA ZA\u0160TITU I REKONSTRUKCIJU KULTURNOISTORIJSKIH SPOMENIKA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, KODRE BB","registarski-broj":"2330","datum-registracije":"DABOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1828":{"naziv":"CENTAR ZA REGIONALNI RAZVOJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, MAJKE TEREZE 24","registarski-broj":"1880","datum-registracije":"\u0160ABAN NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1829":{"naziv":"NVO BOGINJA ULCINJA - DEA DOLCIANO","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, MEHMET GJYLI BB","registarski-broj":"2262","datum-registracije":"JAKUPI DR.ISAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1830":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - MOW - (MISIJA ISTOK - ZAPAD)","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, MIRKA SRZENTI\u0106A BB","registarski-broj":"2234","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 RADOMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1831":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU I UZGOJ PREPELICA QUAIL","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, MERAJA 22","registarski-broj":"2091","datum-registracije":"JA\u0160OVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1832":{"naziv":"SVJETLOST NA HORIZONTU","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, TOTO\u0160I BB","registarski-broj":"2365","datum-registracije":"UKOVI\u0106 MUHAMED","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1833":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STANODAVACA ULCINJA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, VLADIMIR BB","registarski-broj":"2067","datum-registracije":"MURATI JAKUP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1834":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STVARALACA ALBANACA U CRNOJ GORI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"1922","datum-registracije":"KARAMANAGA GANI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1835":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KORISNIKA MORSKOG DOBRA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"2362","datum-registracije":"RESULBEGOVI\u0106 GANI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1836":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI INFORMATIVNO - EDUKATIVNI CENTAR ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, ZOGANJE BB","registarski-broj":"2361","datum-registracije":"JUNKOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1837":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA SKI CENTAR DURMITOR \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, NARODNIH HEROJA 28","registarski-broj":"2167","datum-registracije":"STANI\u0106 SIMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1838":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SPORTISTA SA HENDIKEPOM CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"1978","datum-registracije":"BARANIN RADMILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1839":{"naziv":"CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOLA PILETI\u0106A 23","registarski-broj":"2186","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1840":{"naziv":"FORUM ZA ZA\u0160TITU STANDARDA GRA\u0110ANA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"2028","datum-registracije":"STIJEPOVI\u0106 STEVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1841":{"naziv":"RAZVOJNO KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR - MOST","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, VU\u010cEDOLSKA BB","registarski-broj":"2181","datum-registracije":"STEVOVI\u0106 LJUBI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1842":{"naziv":"DRU\u0160TVO SPLAVARA TARE TRIFTAR \u017dABLJAK - \u017dABLJAK","sjediste":"PODGORICA, , VUKA KARAD\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"1941","datum-registracije":"LEKOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1843":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA SKIJANJA BUKOVICA","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, GORNJA BUKOVICA BB","registarski-broj":"2044","datum-registracije":"TOMI\u0106 ZORA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1844":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ADRIATIC ZVIJEZDA (ADRIATIC STAR) BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE,BIJELO POLJE,UL.\u017dIVKA \u017dI\u017dI\u0106A BR.28","registarski-broj":"2066","datum-registracije":"AZRA HRAPOVI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1845":{"naziv":"GRA\u00d0ANSKI FORUM ZA RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVICA 37","registarski-broj":"2208","datum-registracije":"GRUJIC SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1846":{"naziv":"USPJE\u0160NO RODITELJSTVO PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJE\u0160KOPOLJSKA BB","registarski-broj":"2187","datum-registracije":"\u0160I\u0160EVIC BOSILJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1847":{"naziv":"EKOLO\u0160KI CENTAR - KRAJOLIK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELIMIRA TERZICA 9","registarski-broj":"2216","datum-registracije":"CETKOVIC RADONJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1848":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA FILMA OSCAR","sjediste":null,"registarski-broj":"2588","datum-registracije":"LALI\u0106EVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1849":{"naziv":"NVO VEGGA","sjediste":null,"registarski-broj":"2443","datum-registracije":"MILJKOVAC LJUBI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1850":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AUTOPREVOZNIKA VOLAN","sjediste":null,"registarski-broj":"2385","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 RADENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1851":{"naziv":"\u010cERNOGORIJA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, SVETA VRA\u010cA BB","registarski-broj":"86","datum-registracije":"RAKI\u0106 LJUBISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1852":{"naziv":"GRADSKI DUVA\u010cKI ORKESTAR BAR","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I BB","registarski-broj":"2829","datum-registracije":"STANISAVLJEVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1853":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - UDRU\u017dENJE RODITELJA MLA\u0110IH KATEGORIJA FK MORNAR BAR 90\/91 BAR","sjediste":"BAR, BAR, MAR\u0160ALA TITA 37\/4","registarski-broj":"2444","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1854":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RASELJENIH GRA\u0110ANA, ROMA \u0106IDAMEN BAR","sjediste":"BAR, BAR, LIMLJANI ","registarski-broj":"2809","datum-registracije":"\u0160A\u0106IRI ELEZ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1855":{"naziv":"PATRIOTSKI BLOK","sjediste":"BAR, BAR, BRANKA \u010cALOVI\u0106A BR.5","registarski-broj":"2430","datum-registracije":"TRKULJA MILE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1856":{"naziv":"PALMA - TAXI BAR","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR REVOLUCIJE BR.15","registarski-broj":"2519","datum-registracije":"GOLUBI\u0106 IVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1857":{"naziv":"NVO CENTAR ZA MEDIJSKA I PROPAGANDNA ISTRA\u017dIVANJA","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 7\/14","registarski-broj":"2471","datum-registracije":"PEKI\u0106 SLA\u0110ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1858":{"naziv":"DONJI NIKO\u010cEVI\u0106I","sjediste":"BAR, BAR, DOBRA VODA BB","registarski-broj":"2682","datum-registracije":"LAKOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1859":{"naziv":"BARSKO UDRU\u017dENJE ZA VRA\u0106ANJE I ZA\u0160TITU PRIVATNE SVOJINE","sjediste":"BAR, BAR, ILINO 197","registarski-broj":"2617","datum-registracije":"MATKOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1860":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - EDUKATIVNI CENTAR SPAS","sjediste":"BAR, BAR, ILINO BB","registarski-broj":"2792","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 NE\u0110ELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1861":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ALMANAH BAR","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA JOVANOVI\u0106A \u2013 ZMAJA 27","registarski-broj":"2739","datum-registracije":"ADROVI\u0106 MILE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1862":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KLUB KORISNIKA POSLOVNOG OBJEKTA G - 9 U BARU","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A G-9","registarski-broj":"2517","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 ARH.NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1863":{"naziv":"NVO SKENER RESURS CRNE GORE - BAR","sjediste":"BAR, BAR, OBALA \"YUGOPHOTO\"- BB","registarski-broj":"2476","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106 RU\u017dICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1864":{"naziv":"OTVORENA \u0160KOLA BAR","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 55","registarski-broj":"2489","datum-registracije":"GA\u017dEVI\u0106 VLATKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1865":{"naziv":"NVO ZAVI\u010cAJ","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A H-12\/16","registarski-broj":"2449","datum-registracije":"PAVLICA-DRAGI\u0160I\u0106 PERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1866":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD LUKA BAR BAR","sjediste":"BAR, BAR, OBALA 13.JULA BB","registarski-broj":"2648","datum-registracije":"NIKEZI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1867":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU INTERESA PRIVATNIH PREDUZETNIKA","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A X-13","registarski-broj":"2484","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1868":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA \u010cUVARI PLA\u017dE - EKO KLUB","sjediste":"BAR, BAR, UVALA MASLINE,SREMSKA BB","registarski-broj":"2693","datum-registracije":"RA\u0160KETI\u0106 \u0106AZIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1869":{"naziv":"KLUB C C","sjediste":"BAR, BAR, 24 NOVEMBRA ZGRADA H 23","registarski-broj":"2664","datum-registracije":"MILAKOVI\u0106 NEVEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1870":{"naziv":"KLUB ALTERNATIVNIH SPORTOVA AHIL","sjediste":"BAR, BAR, OMLADINSKA 4A","registarski-broj":"2601","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1871":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD CENTROJADRAN BAR","sjediste":"BAR, BAR, JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE 4","registarski-broj":"2704","datum-registracije":"MAROVI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1872":{"naziv":"SUNCE","sjediste":"BAR, BAR, POPA DUKLJANINA 11-IV\/8","registarski-broj":"2808","datum-registracije":"BARDI\u0106 STANISLAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1873":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RODITELJA OMLADINSKOG POGONA FUDBALSKOG KLUBA MORNAR BAR","sjediste":"BAR, BAR, NOVO NASELJE \u0160U\u0160ANJ 35","registarski-broj":"2412","datum-registracije":"BOKAN IVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1874":{"naziv":"KLUB ZA O\u010cUVANJE I AFIRMACIJU CRNOGORSKIH NACIONALNIH VRIJEDNOSTI I TRADICIJE BARON","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR REVOLUCIJE H-21","registarski-broj":"2695","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 SRE\u0106KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1875":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA SELA DUPILO I POPRATNICE ZA UNAPRE\u0110ENJE SEOSKE INFRASTRUKTURE I EKOLOGIJU","sjediste":"BAR, BAR, VIRPAZAR ","registarski-broj":"2377","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1876":{"naziv":"NVO EDUKATIVNI CENTAR","sjediste":"BAR, BAR, RENA BR.3","registarski-broj":"2465","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1877":{"naziv":"ARGUS","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I BB","registarski-broj":"2773","datum-registracije":"OPAN\u010cINA RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1878":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH SA KOSMETA VIDOVDAN","sjediste":"BAR, SUTOMORE, PARTIZANSKI PUT BB","registarski-broj":"2717","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 RADIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1879":{"naziv":"MRE\u017dA NEVLADINIH ORGANIZACIJA BERANA","sjediste":"BERANE, BERANE, MILO\u0160A MALI\u0160I\u0106A BR.31","registarski-broj":"2649","datum-registracije":"\u0106ORAC DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1880":{"naziv":"OMLADINSKI CENTAR BOR","sjediste":"BERANE, BERANE, BOR BB","registarski-broj":"2779","datum-registracije":"ADROVI\u0106 IRFAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1881":{"naziv":"AUSTRIJSKO CRNOGORSKO PARTNERSTVO ZA BJELASICU I KOMOVE","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, TRG BORCA BROJ 2","registarski-broj":"2698","datum-registracije":"CIMBALJEVI\u0106 GOJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1882":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FRIZERA I KOZMETI\u010cARA HAIR - STYLISHNESS","sjediste":"BERANE, BERANE, NJEGO\u0160EV TRG BB","registarski-broj":"2455","datum-registracije":"OBADOVI\u0106 SANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1883":{"naziv":"NARODNI POKRET CRNE GORE - LIGA SJEVER","sjediste":"BERANE, BERANE, DU\u0160ANA VUJO\u0160EVI\u0106A BROJ 4","registarski-broj":"2543","datum-registracije":"\u0160ABOTI\u0106 SMAJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1884":{"naziv":"SMU\u010cARSKO DRU\u0160TVO","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA ","registarski-broj":"2745","datum-registracije":"KO\u010cAN JASMIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1885":{"naziv":"SPELEOLO\u0160KO DRU\u0160TVO","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"2755","datum-registracije":"KORA\u0106 ARSLAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1886":{"naziv":"TURISTI\u010cKO DRU\u0160TVO","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"2708","datum-registracije":"KORA\u0106 RE\u0160ID","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1887":{"naziv":"DETEKTIVSKA POLICIJA SEDMA SILA ZA CRNU GORU","sjediste":"BERANE, BERANE, POLIMSKA BROJ 85","registarski-broj":"2475","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 MIHAILO MILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1888":{"naziv":"NVO AZRA","sjediste":"BERANE, BERANE, TALUM BB","registarski-broj":"2587","datum-registracije":"RIZANOVI\u0106 ACO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1889":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA VRBICA","sjediste":"BERANE, BERANE, GORNJA VRBICA PETNJICA","registarski-broj":"2533","datum-registracije":"\u0160KRIJELJ ERMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1890":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VO\u0106ARA VRBICA","sjediste":"BERANE, GORNJA VRBICA, VRBICA BB","registarski-broj":"2534","datum-registracije":"\u0106EMAN ERNADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1891":{"naziv":"DOM MLADIH KADRIJA ADROVI\u0106","sjediste":"BERANE, BERANE, BOR BB","registarski-broj":"2746","datum-registracije":"ADROVI\u0106 HIDAJET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1892":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STRELACA - STRELAC - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, DONJE LUGE ","registarski-broj":"2551","datum-registracije":"JOKSIMOVI\u0106 VUKOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1893":{"naziv":"OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA BR.9","registarski-broj":"2397","datum-registracije":"BOGAVAC PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1894":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SPORTSKI KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA - ZLATNA ALKA","sjediste":"BERANE, BERANE, PE\u0160CA BB","registarski-broj":"2765","datum-registracije":"JOKSIMOVI\u0106 DRAGUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1895":{"naziv":"DRU\u0160TVO GORANA","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"2747","datum-registracije":"ADROVI\u0106 ZIFO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1896":{"naziv":"TERRA VITA TERAMO","sjediste":"BERANE, BERANE, MILO\u0160A MALI\u0160I\u0106A 31","registarski-broj":"2384","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 \u010cEDO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1897":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI POKRET \u0106UKOVAC","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, UL.VIII 23","registarski-broj":"2817","datum-registracije":"BO\u0160NJAK EMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1898":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SPORTSKI KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA - LIM","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, KULINA BB","registarski-broj":"2764","datum-registracije":"BAJRAMSPAHI\u0106 ANIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1899":{"naziv":"SEKCIJA MEDICINE RADA I RADIOLO\u0160KE ZA\u0160TITE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, B.BRACANOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2399","datum-registracije":"DELEVI\u0106 LIDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1900":{"naziv":"ANGEL NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 DJECI DIJABETI\u010cARIMA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, JADRANSKA 50","registarski-broj":"2781","datum-registracije":"CVETKOVI\u0106 ANA-MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1901":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI INFORMATIVNO - EDUKATIVNI CENTAR BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, VLADIMIRA KNE\u017dEVI\u0106A VOLO\u0110E BB","registarski-broj":"2539","datum-registracije":"MRDAK VANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1902":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLANINARA BJELASICA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, SLOBODE BR.14","registarski-broj":"2647","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 MILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1903":{"naziv":"NVO BJELASICA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, KRU\u0160EVO BB34527\/1","registarski-broj":"2567","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 MILISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1904":{"naziv":"FONDACIJA KASUMOVI\u0106 NASIB - NASKO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, JADRANSKA 16","registarski-broj":"83","datum-registracije":"LJUCA MUZAFER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1905":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dIVINARA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2403","datum-registracije":"MEDOJEVI\u0106 MURAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1906":{"naziv":"NVO NOVI TEKSTILAC - ART","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2563","datum-registracije":"ZAMAHAJEV LJUBINKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1907":{"naziv":"ALEX I PRIJATELJI","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LAHOLO BB","registarski-broj":"2548","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1908":{"naziv":"KLUB EKSTREMNIH SPORTOVA SKY WALKER","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RIFATA BURD\u017dOVI\u0106A TR\u0160A BB LAMELA D","registarski-broj":"2433","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1909":{"naziv":"KLUB MLADIH ANDRIJA JELI\u0106","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2456","datum-registracije":"DROBNJAK MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1910":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MALINARA VILAMET","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2629","datum-registracije":"TOMOVI\u0106 LAZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1911":{"naziv":"KLUB UMJETNIKA SJEVER","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2432","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1912":{"naziv":"LOVA\u010cKA ORGANIZACIJA - BISTRICA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, TESLINA BB","registarski-broj":"2525","datum-registracije":"KONATAR VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1913":{"naziv":"ODBOR ZA IZGRADNJU MOSTA U GUBAVCU","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RASADNIK BB,LAMELA 5","registarski-broj":"2460","datum-registracije":"BOJAD\u017dI\u0106 REFIK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1914":{"naziv":"\u0160KOLA VI\u0160E","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, VOJA LJE\u0160NJAKA BR.27","registarski-broj":"2591","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1915":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KNEZ MIROSLAV","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, KNEZA MIROSLAVA BB","registarski-broj":"2707","datum-registracije":"VELI\u010cKOVI\u0106 SVETOZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1916":{"naziv":"NVO ROMALEN BIJELO POLE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, XI BR.4","registarski-broj":"2521","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 VUKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1917":{"naziv":"SRETNA PORODICA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u017dIVKA \u017dI\u017dI\u0106A BR.3","registarski-broj":"2389","datum-registracije":"MULI\u0106 RAFET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1918":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SPORTSKI KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA BISTRICA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u0106UKOVAC OSMA 23-","registarski-broj":"2761","datum-registracije":"PILICA SABAHUDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1919":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AVDO ME\u0110EDOVI\u0106","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, OBROV ","registarski-broj":"2660","datum-registracije":"ME\u0110EDOVI\u0106 JASMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1920":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI POKRET POTKRAJCI","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, POTKRAJCI BB","registarski-broj":"2818","datum-registracije":"SALKOVI\u0106 HAJRUDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1921":{"naziv":"LJUDI U NEVOLJI - PEOPLE IN NEED FOUNDATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"90","datum-registracije":"GALI\u0106 STEVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1922":{"naziv":"CENTAR ZA DOKUMENTACIJU I ISTRA\u017dIVANJE LJUDSKIH PRAVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CVJETNA 41","registarski-broj":"2683","datum-registracije":"GALI\u0106 STEVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1923":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZEMLJOPOSJEDNIKA BULJARICE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PETROVAC BULJARICA","registarski-broj":"2458","datum-registracije":"RATKOVI\u0106 DR.RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1924":{"naziv":"ORGANIZACIJA BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA 1941 - 1945 BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STARI GRAD BB","registarski-broj":"2777","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 IVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1925":{"naziv":"CIVILNA INICIJATIVA MLADIH","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 320","registarski-broj":"2768","datum-registracije":"RADOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1926":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA AD JADRANSKI SAJAM - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DOSITEJEVA 4\/IV","registarski-broj":"2599","datum-registracije":"VUGDELI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1927":{"naziv":"UDRU\u017dENJE HOTELIJERA I RESTORATERA CRNE GORE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, IV PROLETERSKE 24","registarski-broj":"2804","datum-registracije":"IVAN\u010cEVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1928":{"naziv":"INTERNACIONALNI FESTIVAL STARE MUZIKE I UMJETNOSTI PERAST","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, \u017dAGER ","registarski-broj":"2466","datum-registracije":"MIHAJLOVI\u0106 EGON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1929":{"naziv":"INSTITUT ZA RAZVOJ MUZI\u010cKE I KULTURNE BA\u0160TINE","sjediste":"TIVAT, TIVAT, \u017dUPA BB","registarski-broj":"2523","datum-registracije":"MIHAJLOVI\u0106 EGON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1930":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA ZA ODMOR I REKREACIJU PERAZI\u0106A DO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PERAZI\u0106A DO BB","registarski-broj":"2685","datum-registracije":"RADOJEVI\u0106 MILOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1931":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE OTKRI\u0106EMO ISTINU","sjediste":"BUDVA, BUDVA, SLOVENSKA OBALA 10","registarski-broj":"2669","datum-registracije":"NIKLANOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1932":{"naziv":"CENTAR ZA PRAVNU POMO\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE 64","registarski-broj":"2783","datum-registracije":"IVKOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1933":{"naziv":"CDM - COASTAL DEVELOPMENT MONTENEGRO PROJECT","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA 2","registarski-broj":"92","datum-registracije":"BLAKE ROBERT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1934":{"naziv":"FONDACIJA BUDVE ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA 3","registarski-broj":"88","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item1935":{"naziv":"UDRU\u017dENJE HOTELIJERA BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA BROJ 2","registarski-broj":"2828","datum-registracije":"LALI\u0106EVI\u0106 DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1936":{"naziv":"REFORMSKI KRUG","sjediste":"BUDVA, BUDVA, ZMAJEVA BR.5","registarski-broj":"2507","datum-registracije":"KOVA\u010c RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1937":{"naziv":"CASA ITALIA - JEDAN MOST ZA BALKAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC P.C.","registarski-broj":"2825","datum-registracije":"RONDOVI\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1938":{"naziv":"TURISTI\u010cKA AMBASADA","sjediste":"BUDVA, PETROVAC NA MORU, NIKA AN\u0110USA 35","registarski-broj":"2470","datum-registracije":"GOLI\u0160 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1939":{"naziv":"KLUB ZA REKREATIVNE AKTIVNOSTI - MONTENEGRO GOLF BULJARICA","sjediste":"BUDVA, PETROVAC NA MORU, PETROVAC ","registarski-broj":"2438","datum-registracije":"MILUTINOVI\u0106 SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1940":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU I UNAPRE\u0110ENJE KVALITETA \u017dIVOTA ROMSKE POPULACIJE BUDU\u0106NOST CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, HUMCI BB","registarski-broj":"2710","datum-registracije":"DJORDJI\u0106 DOBRINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1941":{"naziv":"NIKLODEON","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DONJE POLJE BB","registarski-broj":"2479","datum-registracije":"MIRANOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1942":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VINOGRADARA DRU\u0160I\u0106I - DRU\u0160I\u0106I - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DRU\u0160I\u0106I BB","registarski-broj":"2786","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1943":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA NJEGU\u0160I","sjediste":"CETINJE, CETINJE, ERAKOVI\u0106I NJEGU\u0160I, BB","registarski-broj":"2506","datum-registracije":"POPOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1944":{"naziv":"CETINJANI SVOME GRADU - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA BR.2","registarski-broj":"2586","datum-registracije":"KAPISODA ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1945":{"naziv":"NVO 7 - 77 - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, GRUDA BB","registarski-broj":"2522","datum-registracije":"JOVETI\u0106 ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1946":{"naziv":"CETINJSKE UMJETNICE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, GRUDA BR.7","registarski-broj":"2410","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 VINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1947":{"naziv":"KANCELARIJA ZA ZA\u0160TITU U\u010cENI\u010cKIH PRAVA I BRIGU O U\u010cENI\u010cKOM STANDARDU","sjediste":"CETINJE, CETINJE, V PROLETERSKE I 9","registarski-broj":"2750","datum-registracije":"\u0110URA\u0160KOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1948":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI INFORMATIVNO - EDUKATIVNI CENTAR CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA BR.2","registarski-broj":"2405","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1949":{"naziv":"HUMANITARNA ORGANIZACIJA SVETI VLADIMIR DUKLJANSKI","sjediste":"CETINJE, CETINJE, GRUDA BB","registarski-broj":"2558","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1950":{"naziv":"GRUPA ZA LJUDSKA PRAVA - HUMAN RIGHTS GROUP","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 38","registarski-broj":"2502","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1951":{"naziv":"CETINJSKI MUZI\u010cKI FORUM","sjediste":"CETINJE, CETINJE, MEDOVINA BB","registarski-broj":"2603","datum-registracije":"RADUNOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1952":{"naziv":"FOND ZA HUMANITARNO PRAVO - HUMANITARIAN LAW CENTER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CVJETNA A 41-43","registarski-broj":"2714","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 ALEKSANDAR SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1953":{"naziv":"FOND ZA HUMANITARNO PRAVO - ISTRA\u017dIVANJE I DOKUMENTACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CVJETNA A 41","registarski-broj":"2770","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 ALEKSANDAR SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1954":{"naziv":"WORKSHOP - RADIONICA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, VOJVODE BATRI\u0106A MARTINOVI\u0106A 17","registarski-broj":"2807","datum-registracije":"DARI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1955":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG DRU\u0160TVA U CRNOJ GORI","sjediste":"CETINJE, CETINJE, PREDGRA\u0110E BB","registarski-broj":"2495","datum-registracije":"RA\u017dNATOVI\u0106 B. SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1956":{"naziv":"OMLADINSKI INFO CENTAR","sjediste":"CETINJE, CETINJE, X CRNOGORSKE BRIGADE S-57","registarski-broj":"2630","datum-registracije":"PERI\u0160I\u0106 VUKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1957":{"naziv":"ART CLUB HERMES BUSTA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA BR.15","registarski-broj":"2486","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1958":{"naziv":"RE\u017dIJSKI ODBOR GORNJE DUBOVE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE","sjediste":"CETINJE, LJUBOTINJ, LJUBOTINJ ","registarski-broj":"2724","datum-registracije":"\u0160O\u0106 RADIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1959":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VINOGRADARA - GORNJI CEKLIN","sjediste":"CETINJE, GORNJI CEKLIN, CEKLIN BB","registarski-broj":"2531","datum-registracije":"VUKMIROVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1960":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA SELA TRNJINE - MALE CUCE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CETINJE BB","registarski-broj":"2378","datum-registracije":"ROGANOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1961":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA VRA\u0106ANJE I ZA\u0160TITU PRIVATNE SVOJINE - DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, \u0106URILAC BB","registarski-broj":"2643","datum-registracije":"DRAGOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1962":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 OSOBAMA U STANJU PSIHOLO\u0160KE POTREBE NEXUS","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, NJEGO\u0160EVA BR.37","registarski-broj":"2391","datum-registracije":"STEPANOVI\u0106-ILI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1963":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA - MONTEFOOD - DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, SLAP NA ZETI BB","registarski-broj":"2564","datum-registracije":"RADONJI\u0106 \u010cEDOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1964":{"naziv":"CRNOGORSKO ASTRONOMSKO DRU\u0160TVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 14","registarski-broj":"2516","datum-registracije":"DAJKOVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1965":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA TI TITEX - A AD POGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8. MARTA BR.55","registarski-broj":"2467","datum-registracije":"\u0110URANOVI\u0106 VIDAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1966":{"naziv":"ZA SELO MAJSTORI NA LOV\u0106ENU - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, TROJICA BB","registarski-broj":"2618","datum-registracije":"KUSTUDI\u0106 SAVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1967":{"naziv":"AGENCIJA ZA PRU\u017dANJE POMO\u0106I STARIM OSOBAMA, LICIMA SA INVALIDITETOM I DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA \u0160KOLJKA A1\/2, BIJELA","registarski-broj":"2832","datum-registracije":"BILJI\u0106-\u010cOLI\u0106 ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1968":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA HTP - BOKA - AD HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BANJALU\u010cKA BB","registarski-broj":"2645","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 DRAGOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1969":{"naziv":"UDRU\u017dENJE JEDRILI\u010cARA, BRODARA, RONILACA I LJUBITELJA MORA STARA BROKVA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, \u0160ETALI\u0160TE PET DANICA 41","registarski-broj":"2555","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 OGNJEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1970":{"naziv":"NVO - ADUT - ALTERNATIVNO DJE\u010cJE UDRU\u017dENJE TALENATA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA BB","registarski-broj":"2771","datum-registracije":"MILANOVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1971":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ISTRA\u017dIVA\u010cA I LJUBITELJA MINERALA, STIJENA I FOSILA - AQUA GEMO ART - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ZELENIKA BB","registarski-broj":"2592","datum-registracije":"PAVKOVI\u0106 DANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1972":{"naziv":"KLUB MANJINSKIH AKCIONARA HTP BOKA AD HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, KRALJA TVRTKA BR.3","registarski-broj":"2674","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1973":{"naziv":"CENTAR ZA ZDRAVLJE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NASELJE NOVO MESTO S1\/A-11","registarski-broj":"2469","datum-registracije":"BR\u0110ANIN STANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1974":{"naziv":"NEO - UDRU\u017dENJE ZA BORBU PROTIV MALIGNIH BOLESTI HERCEG - NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MARKA CARA 3","registarski-broj":"2790","datum-registracije":"MARINKOVI\u0106-MILINKOVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1975":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI INFORMATIVNO - EDUKATIVNI CENTAR HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MARKA CARA BR.8","registarski-broj":"2446","datum-registracije":"MARI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1976":{"naziv":"MOVENS","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ORJENSKI BATALJON 6\/21","registarski-broj":"2578","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SOFIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1977":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SLIJEPIH I SLABOVIDIH LICA POGLED","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SAVA BAJKOVI\u0106A 14","registarski-broj":"2510","datum-registracije":"VIDAKOVI\u0106 URO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1978":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA ZA\u0160TITU I BRIGU O \u017dIVOTINJAMA REA SILVIA - AZIL","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, SU\u0160\u0106EPAN BB","registarski-broj":"2612","datum-registracije":"\u0110OR\u0110EVI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1979":{"naziv":"SKALINI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SUTORINA BR.88, IGALO","registarski-broj":"2735","datum-registracije":"POPOVI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1980":{"naziv":"OSOBE SA HENDIKEPOM","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, VOJVODE LUKE VUKALOVI\u0106A BR.71","registarski-broj":"2748","datum-registracije":"BRZAK NINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1981":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ DEMOKRATIJE","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, SKOJEVSKA 7","registarski-broj":"2608","datum-registracije":"TOP\u010cI\u0106 DU\u0160KA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1982":{"naziv":"POKRET ZA ZA\u0160TITU I RAVNOPRAVNOST MU\u0160KARACA ADAM - IGALO","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SARAJEVSKA IGALO, 11","registarski-broj":"2579","datum-registracije":"\u010cERNAUS \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1983":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA CENTAR IGALO AD IGALO","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SAVA ILI\u0106A 7","registarski-broj":"2805","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1984":{"naziv":"ASOCIJACIJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SKOJEVSKA IGALO, 7","registarski-broj":"2639","datum-registracije":"VU\u010cETI\u0106 ALEKSA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1985":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ PRIVREDNIH I VANPRIVREDNIH DJELATNOSTI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SKOJEVSKA IGALO, 7","registarski-broj":"2826","datum-registracije":"VU\u010cETI\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1986":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912 - 1918 NJIHOVIH POTOMAKA I PO\u0160TOVALACA","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, TRG BORCA BB","registarski-broj":"2392","datum-registracije":"PEKOVI\u0106 PANTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1987":{"naziv":"NEZAVISNA TV MRE\u017dA KANAL 7","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JANKA VUKOTI\u0106A 12","registarski-broj":"2442","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1988":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO GRANT","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MIRKA VE\u0160OVI\u0106A BR.8","registarski-broj":"2816","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1989":{"naziv":"UDRU\u017dENJE P\u010cELARA MANASTIR MORA\u010cA","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MANASTIR MORA\u010cA ","registarski-broj":"2679","datum-registracije":"RADOVI\u0106 VU\u010cICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1990":{"naziv":"SVETI VID","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR HOTEL\"FJORD\"","registarski-broj":"2497","datum-registracije":"MITI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1991":{"naziv":"INTERNACIONALNI TEHNOLO\u0160KI EDUKATIVNI CENTAR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, SVETI STASIJE BB","registarski-broj":"2736","datum-registracije":"MILINI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1992":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE LJUBITELJA INFORMATIKE GAME PLANET - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A BB*","registarski-broj":"2453","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 STEVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1993":{"naziv":"UMJETNI\u010cKI KLUB - ALL STARS","sjediste":"KOTOR, KOTOR, ZLATNE NJIVE ","registarski-broj":"2666","datum-registracije":"BOROZAN MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1994":{"naziv":"PLANINARSKO DRU\u0160TVO PESTINGRAD","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BB","registarski-broj":"2627","datum-registracije":"\u0160ANTI\u0106 MARJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1995":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE \u010cAKULONIJA KOTOR - DOBROTA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA ","registarski-broj":"2394","datum-registracije":"KRALJEVI\u0106 LIDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1996":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA AD NAPREDAK KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, TRG OD ORU\u017dJA ","registarski-broj":"2505","datum-registracije":"KONTI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1997":{"naziv":"ANTIKA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD ","registarski-broj":"2604","datum-registracije":"NIKETI\u0106 MELISA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1998":{"naziv":"MRE\u017dA - UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ INFORMATI\u010cKE KULTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A S-4","registarski-broj":"2690","datum-registracije":"TURKOVI\u0106 ZVONKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item1999":{"naziv":"BOKE\u0160KI ZVUCI","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"2459","datum-registracije":"FABIJAN SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2000":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA KULTURNU OBNOVU","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 261 A","registarski-broj":"2655","datum-registracije":"\u0106UPI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2001":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA HORIZONT","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 372","registarski-broj":"2624","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 \u0110OR\u0110IIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2002":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLJEVLJAKA U KOTORU","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BR.411","registarski-broj":"2450","datum-registracije":"BOROVI\u0106 LJUBENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2003":{"naziv":"NVO \u010cAROLIJA TI\u0160INE - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, PUT PRVOBORCA 184","registarski-broj":"2751","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 ELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2004":{"naziv":"FERAL","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA ","registarski-broj":"2703","datum-registracije":"JANOVI\u0106 FILIP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2005":{"naziv":"CENTAR ZA DEMOKRATSKI RAZVOJ","sjediste":"KOTOR, KOTOR, PR\u010cANJ BR.136","registarski-broj":"2656","datum-registracije":"PEROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2006":{"naziv":"BUDU\u0106NOST - NALJE\u017dI\u0106I - GRBALJ","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RADANOVI\u0106I NALJE\u017dI\u0106I BB","registarski-broj":"2632","datum-registracije":"MAGUD IVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2007":{"naziv":"GRANICA - LIMES","sjediste":"KOTOR, KOTOR, BUJEVINA RISAN, BB","registarski-broj":"2778","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 \u0110URO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2008":{"naziv":"NVO PLANINAR","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, AMBARINE BB","registarski-broj":"2493","datum-registracije":"SO\u0160I\u0106 VELIMIR-MI\u0106O","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2009":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE MONIGRENI-CENTAR ZA EDUKACIJU NJEGOVANJE I RAZVOJ PRIRODE,KULTURNO-NAU\u010cNE,JEZI\u010cKE,UMJETNI\u010cKE I ISTORISKE BA\u0160TINE CRNOGORSKOG DRU\u0160TVA","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, SERDARA JANKA VUKOTI\u0106A TRG SERDARA BB","registarski-broj":"2602","datum-registracije":"FURTULA NEDJELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2010":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRIVATNE SVOJINE - 2004","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, DU\u0160ANA TOMOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2422","datum-registracije":"PALEVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2011":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POSLODAVACA MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, LJUBOMIRA BAKO\u010cA TRG BB","registarski-broj":"2464","datum-registracije":"ZEJAK VUKMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2012":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LOKALNIH JAVNIH RADIO - DIFUZNIH SERVISA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOG PETRA CETINJSKOG B BR.9","registarski-broj":"2620","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 \u010cEDO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2013":{"naziv":"KLUB BANJANI","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE 5","registarski-broj":"2520","datum-registracije":"MILOVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2014":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE VIDEO KLUB NOVO DOBA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ALEKSE BACKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2415","datum-registracije":"PEROVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2015":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LIKOVNIH UMJETNIKA NIK\u0160I\u0106A - ULUN","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 19","registarski-broj":"2732","datum-registracije":"VEMI\u0106 MIOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2016":{"naziv":"VETERANI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, \u0110ERANI 2","registarski-broj":"2827","datum-registracije":"KALEZI\u0106 SAFET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2017":{"naziv":"DRU\u0160TVO INSTRUKTORA ALPINIZMA GORSKE SLU\u017dBE SPA\u0160AVANJA I VODI\u010cA GORJE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A 12","registarski-broj":"2448","datum-registracije":"MIJANOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2018":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA SPORTA TRIM CENTAR - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VOJA DERETI\u0106A BB","registarski-broj":"2413","datum-registracije":"BE\u010cANOVI\u0106 DRAGOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2019":{"naziv":"KLUB DOBROVOLJNIH DAVAOCA KRVI \u017dUPA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dUPA BB","registarski-broj":"2798","datum-registracije":"FILIPOVI\u0106 ZDRAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2020":{"naziv":"VEGA SOUND","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DRAGICE PRAVICE 4","registarski-broj":"2799","datum-registracije":"\u0110URASOVI\u0106 VEDRAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2021":{"naziv":"MOJA CRNA GORA.KOM. - MY - MOTENEGRO.COM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DRAGICE PRAVICE 8","registarski-broj":"2494","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 DRAGUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2022":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MALIH PREDUZETNIKA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DUKLO BB","registarski-broj":"2529","datum-registracije":"MAMI\u0106 MARJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2023":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA PRIRODE PET PLUS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA JOLA PILETI\u0106A L11","registarski-broj":"2614","datum-registracije":"\u0110URI\u010cI\u0106 IRENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2024":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE DJE\u010cIJI CENTAR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE S4\/1","registarski-broj":"2576","datum-registracije":"MALTEZ ANGELINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2025":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PODSTANARA KVARTIR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 12","registarski-broj":"2711","datum-registracije":"MILJANI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2026":{"naziv":"LOVA\u010cKO DRU\u0160VO VIN\u010cESTERKA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KRUPA\u010cKA BB","registarski-broj":"2797","datum-registracije":"MITROVI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2027":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA FILMA ART - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"2663","datum-registracije":"VU\u0106I\u0106 NE\u0110ELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2028":{"naziv":"NVO KNJI\u017dEVNA ZAJEDNICA - MIRKO BANJEVI\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2532","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 RADISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2029":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA LOVA I RIBOLOVA \u0160KORPION","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE 2","registarski-broj":"2468","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2030":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA ODBOJKE - KNJEGINJA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNE OMLADINE BB","registarski-broj":"2537","datum-registracije":"JELU\u0160I\u0106 VLADO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2031":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA STARIH AUTOMOBILA VOLKSWAGEN BUBA KLUB BUBA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A 45","registarski-broj":"2784","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2032":{"naziv":"BONA FIDES: CENTAR ZA VJERSKA PRAVA I ME\u0110URELIGIJSKI DIJALOG","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 6","registarski-broj":"2730","datum-registracije":"MAROJEVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2033":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA CENTAR ZA INFORMATI\u010cKU DJELATNOST","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 10","registarski-broj":"2752","datum-registracije":"SPASOJEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2034":{"naziv":"NVO \u010cAROBNI ZAMAK - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JANKA VUKOTI\u0106A 1","registarski-broj":"2423","datum-registracije":"\u0106IROVI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2035":{"naziv":"P\u010cELARSKA ORGANIZACIJA NEKTAR NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RADOJA DAKI\u0106A 1\/1","registarski-broj":"2461","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 BLAGOTA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2036":{"naziv":"ODBOR ZA ODBRANU SRPSKOG JEZIKA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PARTIZANSKI PUT 44","registarski-broj":"2731","datum-registracije":"\u010cOLAKOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2037":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ROMSKA AKCIJA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PODGORI\u010cKI PUT 4","registarski-broj":"2535","datum-registracije":"NAZA FATIMA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2038":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AVIJATI\u010cARA AERO - 3","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VARDARSKA 8","registarski-broj":"2716","datum-registracije":"MIJANOVI\u0106 VLADKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2039":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA TURISTI\u010cKIH PUTOVANJA - FAN TRAVEL CLUB","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA 10\/S","registarski-broj":"2788","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2040":{"naziv":"KLUB EKOLOGA KOMUNALAC","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PEKA PAVLOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2436","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2041":{"naziv":"MALINA - MONT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"2598","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2042":{"naziv":"UNIVERZITETSKI PEDAGO\u0160KI SERVIS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2504","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 LJUBINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2043":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU \u0160UMA I VODA NA PODRU\u010cJU \u017dUPE - PRINC PLUS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVICE CEROVI\u0106A 9","registarski-broj":"2527","datum-registracije":"\u0160UNDI\u0106 LJUBI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2044":{"naziv":"REFORMSKO DEMOKRATSKI POKRET","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MAKSIMA BA\u0106OVI\u0106A 24","registarski-broj":"2633","datum-registracije":"KO\u010cAN ERNAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2045":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA FILMA CHAPLIN","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 12","registarski-broj":"2793","datum-registracije":"ANDRIJA\u0160EVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2046":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA RUBE\u017dA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE BB","registarski-broj":"2538","datum-registracije":"VASILJEVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2047":{"naziv":"BILJARDA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KARA\u0110OR\u0110EVA BB","registarski-broj":"2609","datum-registracije":"ERAKOVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2048":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA FILMA MAG - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE S\/32","registarski-broj":"2429","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2049":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA HTP ONOGO\u0160T AD NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 24","registarski-broj":"2571","datum-registracije":"PANTOVI\u0106 \u0160\u0106EPAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2050":{"naziv":"IKOS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA 8","registarski-broj":"2508","datum-registracije":"JARAMAZ VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2051":{"naziv":"\u0160ARPLANINAC KLUB CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG \u0160AKA PETROVI\u0106A 3","registarski-broj":"2408","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2052":{"naziv":"PLANINARSKO SMU\u010cARSKO DRU\u0160TVO KOFILJA\u010cA","sjediste":"PLAV, PLAV, GLAVICE BB","registarski-broj":"2749","datum-registracije":"RED\u017dI\u0106 HARUN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2053":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA NAUKU, KULTURU I UMJETNOST BO\u0160NJAKA VAKAT","sjediste":"PLAV, PLAV, PLAV BB","registarski-broj":"2650","datum-registracije":"RED\u017dEMATOVI\u0106 EMIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2054":{"naziv":"CENTAR ZA PREDUZETNI\u010cKE INICIJATIVE","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"2437","datum-registracije":"\u0106ANOVI\u0106 KEMAL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2055":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VO\u0106ARA PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"2440","datum-registracije":"MUMINOVI\u0106 D\u017dEVDET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2056":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA PI\u0160\u010cA I VOJINOVI\u0106A","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PI\u0160\u010cE ","registarski-broj":"2753","datum-registracije":"\u010cAVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2057":{"naziv":"BILO","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PLU\u017dINE BB","registarski-broj":"2613","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 RADENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2058":{"naziv":"GRA\u0110ANSKA ALTERNATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BB","registarski-broj":"2573","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2059":{"naziv":"AKADEMSKI KULTURNI CENTAR DEMETRA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 4.SAND\u017dA\u010cKE BRIGADE 36","registarski-broj":"2512","datum-registracije":"PREKI\u0106 ADNAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2060":{"naziv":"NEZAVISNA ORGANIZACIJA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA - SLOVO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KARA\u0110OR\u0110EVA 6","registarski-broj":"2741","datum-registracije":"STRUNJA\u0160 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2061":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH VEST","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, BORA\u010cKA 33","registarski-broj":"2706","datum-registracije":"PURI\u0106 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2062":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI INFORMATIVNO - EDUKATIVNI CENTAR PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OMLADINSKA 2","registarski-broj":"2478","datum-registracije":"TALOVI\u0106 SABINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2063":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SPORTSKI KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA RUDAR","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KOZARA\u010cKA 10","registarski-broj":"2762","datum-registracije":"\u0106IRILIJA MERSUDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2064":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO BREZNIK - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TRG 13 JUL BB","registarski-broj":"2626","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 PETKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2065":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH - LINK","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KOVA\u010c SAVE EVI\u0106A BB","registarski-broj":"2524","datum-registracije":"BALJ VIDOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2066":{"naziv":"UDR\u017dENJE ZA POVRA\u0106AJ NEPRAVEDNO ODUZETE IMOVINE PRAVDA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB","registarski-broj":"2702","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106 OLIVER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2067":{"naziv":"NVO ORGANIZACIJA HAJDE, BUDI ZDRAV PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OSLOBO\u0110ENJA 124","registarski-broj":"2593","datum-registracije":"SOFTI\u0106 EDIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2068":{"naziv":"IN TAXI PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MILA PERUNI\u010cI\u0106A BB","registarski-broj":"2776","datum-registracije":"JELOVAC MILOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2069":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ECO - COS","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KRALJA PETRA BB","registarski-broj":"2713","datum-registracije":"DESPOTOVI\u0106 SLA\u0110ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2070":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA BOBAN PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TR\u0160OVA BR.8","registarski-broj":"2646","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 ANDRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2071":{"naziv":"SAVEZ STUDENATA POLITI\u010cKIH NAUKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BB","registarski-broj":"2718","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2072":{"naziv":"GRA\u0110ANSKO DRU\u0160TVO PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TR\u0160OVA BR.9","registarski-broj":"2595","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 TODOROV DR.SCI.MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2073":{"naziv":"TURISTI\u010cKO INFORMATIVNI CENTAR CG INFO","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 1","registarski-broj":"2427","datum-registracije":"BAMBUR-SEJDI\u0106 EMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2074":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA RUKOMETNI VETERANI - PLJEVLJA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VOJA \u0110ENISIJEVI\u0106A 8","registarski-broj":"2672","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 PUNI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2075":{"naziv":"LJE\u0160KOPOLJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"2810","datum-registracije":"MIRANOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2076":{"naziv":"DJE\u010cIJA IGRAONICA \u010cAROBNI VRT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"2676","datum-registracije":"RAKOVI\u0106 IRENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2077":{"naziv":"KARTA\u0160KI KLUB JOKER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A 8","registarski-broj":"2697","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2078":{"naziv":"UJEDINJENI TAKSI - TAXI UNITED","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 18 JULA 42","registarski-broj":"2426","datum-registracije":"\u010cORTAN ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2079":{"naziv":"DJE\u010cIJI CENTAR KOMPAS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA BR.17","registarski-broj":"2420","datum-registracije":"MILI\u010cKOVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2080":{"naziv":"BALKAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA 21","registarski-broj":"2473","datum-registracije":"HAROVI\u0106 ENISA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2081":{"naziv":"CENTAR ZA POMO\u0106 SLIJEPIM I SLABOVIDIM LICIMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA 2-A-III","registarski-broj":"2380","datum-registracije":"VOLKOV MIHAILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2082":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA - ZORA - SUP - ZA\u0160TITA - AD PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.70","registarski-broj":"2638","datum-registracije":"STAMATOVI\u0106 RATOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2083":{"naziv":"IAMM - INTERNACIONALNA AKADEMIJA ZA MEDIJSKI MENAD\u017dMENT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOVANA VUKANOVI\u0106A 52","registarski-broj":"2789","datum-registracije":"VUKANOVI\u0106 VALENTINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2084":{"naziv":"MONTOUR MONTENEGRO PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u010cARNOJEVI\u0106A ARSENIJA BR.3","registarski-broj":"2483","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2085":{"naziv":"UDRU\u017dENJE UMJETNIKA ARS FLUID","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BALKANSKA 11","registarski-broj":"2379","datum-registracije":"BUBANJA PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2086":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA SUN\u010cANE SKALE IZ PODGORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A BR.6","registarski-broj":"2561","datum-registracije":"BU\u010cEVAC MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2087":{"naziv":"ME\u0110UNARODNI NAU\u010cNO - ISTRA\u017dIVA\u010cKI CENTAR ZA EKOLOGIJU I VODOPRIVREDU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV PROLETERSKA 19","registarski-broj":"2485","datum-registracije":"NOVAKOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2088":{"naziv":"AGENCIA ZA PROGRAM SMJE\u0160TAJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 29","registarski-broj":"2651","datum-registracije":"VUKMANOVI\u0106 KSENIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2089":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PEKARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARISKE KOMUNE BB","registarski-broj":"2526","datum-registracije":"BLE\u010cI\u0106 MIRO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2090":{"naziv":"KOMORA ARHITEKATA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKA MILJANOVA BR.4","registarski-broj":"2547","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 PERO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2091":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA EKOS BANKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 6\/II","registarski-broj":"2699","datum-registracije":"\u010cA\u0110ENOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2092":{"naziv":"PRVO DJECA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRANKA DELETI\u0106A BR.17","registarski-broj":"2641","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MILIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2093":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KONOBARA I \u0160ANKERA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATONO\u017dI\u0106KA 23","registarski-broj":"2820","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2094":{"naziv":"MONTENEGRO HOTELS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 19","registarski-broj":"2606","datum-registracije":"DARMANOVI\u0106 KATARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2095":{"naziv":"CENTAR ZA KREATIVNO OBRAZOVANJE LIBER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA BR.50","registarski-broj":"2803","datum-registracije":"PETRI\u010cEVI\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2096":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ODGAJIVA\u010cI PASA CRNE GORE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZMAJ JOVINA 133","registarski-broj":"2728","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2097":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA REVITALIZACIJU I ZA\u0160TITU DURMITORSKOG KRAJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BR.26","registarski-broj":"2628","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2098":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA KULTURNU I DUHOVNU OBNOVU I RAVNOMJERNI RAZVOJ PODRU\u010cJA CRNE GORE - VIZANTIJSKO PLAVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BULEVAR BR.6","registarski-broj":"2395","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2099":{"naziv":"FONDACIJA ZA DEMOKRATSKE ALTERNATIVE U DRU\u0160TVU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 29","registarski-broj":"82","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2100":{"naziv":"URBAN ART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 83","registarski-broj":"2424","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2101":{"naziv":"AGRONOM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOG PETRA CETINJSKOG 16A","registarski-broj":"2658","datum-registracije":"IRI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2102":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SLU\u017dBENIKA ZA JAVNE NABAVKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STANKA DRAGOJEVI\u0106A BR.2","registarski-broj":"2382","datum-registracije":"ERCEG ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2103":{"naziv":"E.N.M.STERN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MO\u0160E PIJADE 38","registarski-broj":"2386","datum-registracije":"LAKI\u0106 SANELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2104":{"naziv":"INSTITUT ZA TURIZAM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC PC","registarski-broj":"2657","datum-registracije":"VLAVI\u0106 JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2105":{"naziv":"ZOOM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 12\/9","registarski-broj":"2514","datum-registracije":"\u017dUGI\u0106 BRANIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2106":{"naziv":"CENTAR ZA REFORME","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR LENJINA 13","registarski-broj":"2675","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2107":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZELENA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 26","registarski-broj":"2417","datum-registracije":"KARAMAN MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2108":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO ZA REPRODUKTIVNU MEDICINU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"2744","datum-registracije":"\u010cEJOVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2109":{"naziv":"POKRET ZA ODBRANU SRPSTVA U CRNOJ GORI I O\u010cUVANJE SAVEZNE DR\u017dAVE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUVIJE 84","registarski-broj":"2796","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 GAVRILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2110":{"naziv":"DRU\u0160TVO CRNOGORSKO - UKRAJINSKOG PRIJATELJSTVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, I PROLETERSKE 43","registarski-broj":"2560","datum-registracije":"PEROVI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2111":{"naziv":"CONSENZUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"2487","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 SLA\u0110ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2112":{"naziv":"\u0160EKSPIROVA SESTRA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"2821","datum-registracije":"BOGOJEVI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2113":{"naziv":"ARTLINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"2568","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2114":{"naziv":"MONTENEGRO ETNO ART PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA BR.180","registarski-broj":"2490","datum-registracije":"MIRANOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2115":{"naziv":"RE\u017dIJSKI ODBOR DONJIH KOKOTA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJI KOKOTI ","registarski-broj":"2610","datum-registracije":"MIRANOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2116":{"naziv":"FONDACIJA PODGORICE ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 13","registarski-broj":"77","datum-registracije":"MUGO\u0160A MIOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2117":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO ZA LOGISTIKU","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA 36","registarski-broj":"2373","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2118":{"naziv":"INSTITUT ZA POREZE I FINANSIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BR.2","registarski-broj":"2401","datum-registracije":"JEKNI\u0106-PAOVI\u0106 GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2119":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE OLIMPIA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOCE DEL\u010cEVA 20","registarski-broj":"2615","datum-registracije":"PERI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2120":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA T.P. CENTAR RA\u017dNATOVI\u0106 AD PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG REPUBLIKE BB","registarski-broj":"2498","datum-registracije":"MILI\u0106 LJEPOSAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2121":{"naziv":"RADIONICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HAJDUK VELJKOVA 21","registarski-broj":"2814","datum-registracije":"ZEJNILOVI\u0106 ADELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2122":{"naziv":"RU\u017dI\u010cASTI TAXI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVA ANDRI\u0106A BB","registarski-broj":"2701","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2123":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE DJE\u010cIJA IGRAONICA MALI PRINC","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVA ANDRI\u0106A BB","registarski-broj":"2665","datum-registracije":"NOVAKOVI\u0106 BORKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2124":{"naziv":"KOTIS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA MILUTINOVI\u0106A 3","registarski-broj":"2725","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 VLADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2125":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE VOLIM BUDU\u0106NOST PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGREBA\u010cKA 94","registarski-broj":"2830","datum-registracije":"NILEVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2126":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KOISEK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JANKA VUKOTI\u0106A BR.7","registarski-broj":"2418","datum-registracije":"BUBANJA GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2127":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD UTIP CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEMANJINA OBALA BR.11","registarski-broj":"2565","datum-registracije":"LUBARDA BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2128":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE BRATSTVO NIKI\u0106A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOZARA\u010cKA BR.13","registarski-broj":"2729","datum-registracije":"NIKI\u0106 VOJISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2129":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE LUTOVU LUTOVCI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOMSKA BR.10","registarski-broj":"2686","datum-registracije":"RADOJEVI\u0106 RADOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2130":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RASELJENIH SA KOSOVA I METOHIJE - NIT NA NEBU - NIT NA ZEMLJI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KONIK KAMP 2,","registarski-broj":"2636","datum-registracije":"D\u017dEVDET BERI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2131":{"naziv":"CENTAR ZA PRIRODNJA\u010cKE STUDIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOZARA\u010cKA 55","registarski-broj":"2688","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2132":{"naziv":"SAVEZ UDRU\u017dENJA TAKSISTA CRNE GORE - CRNA GORA TAXI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJE\u0160KOPOLJSKA BB","registarski-broj":"2760","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2133":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KNJI\u017dEVNIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A 140","registarski-broj":"2407","datum-registracije":"LAKU\u0160I\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2134":{"naziv":"CENTAR ZA O\u010cUVANJE GRADITELJSKOG NASLIJE\u0110A SKADARSKOG JEZERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA 34","registarski-broj":"2549","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2135":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KONTROLORA LETENJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI BB","registarski-broj":"2733","datum-registracije":"PEKOVI\u0106 DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2136":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - UMJETNI\u010cKI KLUB SAHAT KULA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE KOVA\u010cEVI\u0106A B.B.","registarski-broj":"2431","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2137":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA ZETATRANS AD PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA BR.10","registarski-broj":"2611","datum-registracije":"RADONJI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2138":{"naziv":"CENTAR ZA ESTETIKU I HARMONIJU IDENTITETA PERSONALITY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A 4C","registarski-broj":"2712","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 SLOBODANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2139":{"naziv":"IDEJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 18-A","registarski-broj":"2581","datum-registracije":"PEROVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2140":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SPORTSKIH KLADIONICA BETTING PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 50","registarski-broj":"2454","datum-registracije":"RADO\u0160EVI\u0106 VLATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2141":{"naziv":"ALO TAXI - 9700","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILANA KU\u010cA BR.11","registarski-broj":"2700","datum-registracije":"RAKOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2142":{"naziv":"OLDTAJMER KLUB PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA BR.3","registarski-broj":"2600","datum-registracije":"PETROVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2143":{"naziv":"INFONET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIRA ADLA ZMAJEVI\u0106A 7\/2","registarski-broj":"2719","datum-registracije":"RADOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2144":{"naziv":"MONTENEGRO LOGOS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A BR.140","registarski-broj":"2406","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 \u010cEDOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2145":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO GRA\u0110EVINSKIH IN\u017dENJERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIRKA VE\u0160OVI\u0106A BR.45","registarski-broj":"2623","datum-registracije":"LALI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2146":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POSLASTI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STARI GRAD ","registarski-broj":"2769","datum-registracije":"PECOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2147":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VOJVODA RADUN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PROGONOVI\u0106I SELO","registarski-broj":"2402","datum-registracije":"RADUNOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2148":{"naziv":"VRLO LIJEPO - VERY NICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOSKOVSKA III\/27","registarski-broj":"2590","datum-registracije":"MUJOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2149":{"naziv":"UDRU\u017dENJE INVALIDA RADA RADOJA DAKI\u0106A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE MARKA RADOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2457","datum-registracije":"PEJATOVI\u0106 DRAGICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2150":{"naziv":"R & R MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKA MILJANI\u0106A 7","registarski-broj":"2584","datum-registracije":"RADUSINOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2151":{"naziv":"UDRU\u017dENJE D\u017dUDO VETERANA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKCA OD ROVINA 1","registarski-broj":"2434","datum-registracije":"MARKU\u0160 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2152":{"naziv":"NVO ZA MLADE (PRO YOUTH)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A 51","registarski-broj":"2597","datum-registracije":"VUKOSLAVOVI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2153":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SPORTSKI KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA LJUBOVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A 55","registarski-broj":"2763","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2154":{"naziv":"POMOZIMO DJECI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE BR.2","registarski-broj":"2416","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2155":{"naziv":"DESKTOP","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE 24 A","registarski-broj":"2550","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2156":{"naziv":"ASOCIJACIJA MLADIH LINK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIK\u0160I\u0106KA 21","registarski-broj":"2387","datum-registracije":"\u010cELEBI\u0106 BOBAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2157":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 MARGINALNIM GRUPAMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIK\u0160I\u0106KI PUT 206","registarski-broj":"2404","datum-registracije":"RAMOVI\u0106 RAMIZ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2158":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SKY NET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"2678","datum-registracije":"KADI\u0106 ZLATICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2159":{"naziv":"CENTART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA \u0106ETKOVI\u0106A 14","registarski-broj":"2791","datum-registracije":"NIKO\u010cEVI\u0106 D\u017dEVDET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2160":{"naziv":"SEKCIJA OP\u0160TE MEDICINE LJEKARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, V PROLETERSKE I BB","registarski-broj":"2530","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 RADMILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2161":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA TARE VAL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOJEVI\u0106A BB MASLINE","registarski-broj":"2677","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2162":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA ZA\u0160TITU I PRIVATIZACIJU IMOVINE BIV\u0160E SDK, SPP, ZOP - A, PLATNOG PROMETA I CBCG - PLATNI PROMET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.76","registarski-broj":"2680","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2163":{"naziv":"CINEMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ORAHOVA\u010cKA 21","registarski-broj":"2488","datum-registracije":"BRKOVI\u0106 KR\u0160ENKOVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2164":{"naziv":"NARODNA - ALTERNATIVNA MEDICINA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ORJENSKA 23","registarski-broj":"2419","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 JOVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2165":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA \u010cISTIJU VODU I O\u010cUVANJE PRIRODE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRANKA \u0106OPI\u0106A BB","registarski-broj":"2654","datum-registracije":"\u0160ESTOVI\u0106 MILENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2166":{"naziv":"NEBO OTVORENO ZA SVE - SKY OPENED FOR EVERYONE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PETRA MATOVI\u0106A 150","registarski-broj":"84","datum-registracije":"MINI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2167":{"naziv":"SPORTBALL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A 165","registarski-broj":"2447","datum-registracije":"CIGANKOVA-RAZI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2168":{"naziv":"ZA DOBRO IGRE - FOR THE GOOD OF THE GAME","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA BR 14","registarski-broj":"2398","datum-registracije":"RADOVANOVI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2169":{"naziv":"SLOBODNA DUGA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SKOPSKA 33","registarski-broj":"2574","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2170":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO - VOJVODA DREKALE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SPASOJA RASPOPOVI\u0106A BR.32","registarski-broj":"2474","datum-registracije":"VUKSANOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2171":{"naziv":"DRU\u0160TVO LJUBITELJA RASNIH PASA - PLAVA LAGUNA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV JUL A ST 2","registarski-broj":"2653","datum-registracije":"TOMA\u0160EVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2172":{"naziv":"NVO FAKTOR, ZA POLITI\u010cKA PRAVA \u017dENA, PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ST.AERODROM OBJ.B S-2-B BR.1","registarski-broj":"2689","datum-registracije":"RABRENOVI\u0106-TAJI\u0106 ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2173":{"naziv":"SRBI U 21 VIJEKU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STARI AERODROM 2A\/5","registarski-broj":"2582","datum-registracije":"VI\u0160NJI\u0106 A\u0106IM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2174":{"naziv":"JE\u017dURKO JE\u017dI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"2637","datum-registracije":"PEROVI\u0106 RADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2175":{"naziv":"REAKCIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ALEKSE \u0160ANTI\u0106A 11","registarski-broj":"2787","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2176":{"naziv":"CENTAR ZA DOKUMENTACIJU I ISTRA\u017dIVANJE LJUDSKIH PRAVA U VRIJEME ORU\u017dANIH SUKOBA U BIV\u0160OJ JUGOSLAVIJI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 50","registarski-broj":"2684","datum-registracije":"PEJI\u010cI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2177":{"naziv":"\u017dENSKI CENTAR KONIK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA BB","registarski-broj":"2734","datum-registracije":"ASANOVI\u0106 NADIRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2178":{"naziv":"ZDRAVLJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG SLOBODE 5","registarski-broj":"2705","datum-registracije":"NENEZI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2179":{"naziv":"PROJEKAT RAZVOJA PRIVATNOG SEKTORA I KONKURENTNOSTI U CRNOJ GORI - MONTENEGRO PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS PROJECT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ULCINJSKA 1","registarski-broj":"89","datum-registracije":"FREED HARIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2180":{"naziv":"NVO GALILEO - CENTAR ZA RAZVOJ IZVO\u0110A\u010cKIH UMJETNOSTI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 41","registarski-broj":"2813","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2181":{"naziv":"KU\u0106A STRIPA - STRIP HOUSE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA 23","registarski-broj":"2388","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2182":{"naziv":"SRE\u0106AN DAN - HAPPY DAY","sjediste":"BUDVA, BUDVA, VELJI VINOGRADI ","registarski-broj":"2720","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2183":{"naziv":"ORAHOVU S LJUBAVLJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ORAHOVO SELO","registarski-broj":"2472","datum-registracije":"MILI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2184":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PISACA NORMAL PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA X\/II","registarski-broj":"2441","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 RADOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2185":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 DJECI I ODRASLIMA U STANJU PSIHOLO\u0160KE POTREBE FAMILY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BR.13","registarski-broj":"2756","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MILANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2186":{"naziv":"FIDH - BALKAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKA VI 12","registarski-broj":"2743","datum-registracije":"AHMETOVI\u0106 FIKRET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2187":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA O\u010cUVANJE TRADICIJE I UNAPRE\u0110IVANJE KVALITETA \u017dIVOTA STARA KU\u0106A MOKANJE - DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, MOKANJE BB","registarski-broj":"2425","datum-registracije":"\u0110URANOVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2188":{"naziv":"FORUM PEDAGOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A BR.26","registarski-broj":"2400","datum-registracije":"NOVOVI\u0106 RADOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2189":{"naziv":"EKOLO\u0160KO UDRU\u017dENJE ZELENA OBALA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA BB","registarski-broj":"2644","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2190":{"naziv":"ENTOMOLO\u0160KO DRU\u0160TVO CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG NIKOLE KOVA\u010cEVI\u0106A 7.P.F.2.","registarski-broj":"2428","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2191":{"naziv":"MCE - BALCAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE BROJ 41","registarski-broj":"2780","datum-registracije":"GA\u010cEVI\u0106 SENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2192":{"naziv":"EVROPSKI POKRET ROMA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA 2","registarski-broj":"2652","datum-registracije":"AD\u017dOVI\u0106 RUSTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2193":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SAMOHRANIH MAJKI CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA BB","registarski-broj":"2802","datum-registracije":"BABI\u0106 NADIRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2194":{"naziv":"IZVOR - UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 I PODR\u0160KU IZBJEGLIM I RASELJENIM LICIMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA 8\/8","registarski-broj":"2726","datum-registracije":"SAVI\u0106 SENKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2195":{"naziv":"ROMSKI INSTITUT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA BB","registarski-broj":"2740","datum-registracije":"STANOJEVI\u0106 VLADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2196":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE FARMACEUTSKIH TEHNI\u010cARA CRNE GORE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZETA BB","registarski-broj":"2822","datum-registracije":"\u0110INOVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2197":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RASELJENIH EGIP\u0106ANA SA KOSOVA I METOHIJE - ZAJEDNO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA, KAMP KONIK II","registarski-broj":"2500","datum-registracije":"HADZI KABASI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2198":{"naziv":"KAPIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKICE MITROVI\u0106 19","registarski-broj":"2742","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2199":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POSLEDIPLOMACA I SARADNIKA EKONOMSKOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"2528","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2200":{"naziv":"NA\u0160A RADOST PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZELENIKA BB","registarski-broj":"2496","datum-registracije":"CEKLI\u0106 ZLATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2201":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZETSKOG ODREDA BR.53.","registarski-broj":"2758","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2202":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE TROJET DINO\u0160A PODGORICA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, DINO\u0160A, DINO\u0160A BB","registarski-broj":"2570","datum-registracije":"NIKAJ D\u017dEMALJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2203":{"naziv":"INTEGRISANJE SA IDENTITETOM","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, DINO\u0160A BB","registarski-broj":"2673","datum-registracije":"DINO\u0160A RUSTEM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2204":{"naziv":"UNITAS","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"2383","datum-registracije":"DJELOSEVIC NIK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2205":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BESA E TRIESHIT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGREBA\u010cKA BB","registarski-broj":"2642","datum-registracije":"NIKPRELJEVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2206":{"naziv":"GALERIJA ETNOGRAFSKI MUZEJ MALESIJE - MUZEU ETNOGRAFIK I MALESISE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJEKAJ -TUZI","registarski-broj":"2559","datum-registracije":"IVEZAJ SHTJEF\u00cbN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2207":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA VRANJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZETA BB","registarski-broj":"2553","datum-registracije":"PEPI\u0106 AZRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2208":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ALPINISTI\u010cKO HUMANITARNO UDRU\u017dENJE DERMAN DOL RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, JAHA KURTAGI\u0106A 5","registarski-broj":"2782","datum-registracije":"KURTAGI\u0106 FEVZIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2209":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SPORTSKI KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA HAJLA","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MUSTAFE PE\u0106ANINA BB","registarski-broj":"2766","datum-registracije":"FETAHOVI\u0106 HARIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2210":{"naziv":"CENTAR AVENIR RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, RO\u017dAJE ZC\"BISER\"","registarski-broj":"2572","datum-registracije":"DACI\u0106 AJKUNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2211":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KREATIVNI CENTAR RO\u017dAJA - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"2518","datum-registracije":"SUTOVI\u0106 ERDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2212":{"naziv":"PLANINARSKO DRU\u0160TVO NEVIDIO - \u0160AVNIK","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK BB","registarski-broj":"2831","datum-registracije":"JAKI\u0106 MI\u0160O","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2213":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA MALOG FUDBALA - LIBERO","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK BB","registarski-broj":"2536","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 \u017dIVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2214":{"naziv":"CENTAR ZA INFORMATI\u010cKU EDUKACIJU - SMART","sjediste":"TIVAT, TIVAT, RULJINA BB-DONJA LASTVA","registarski-broj":"2492","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 \u0110URO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2215":{"naziv":"PLESNO - UMJETNI\u010cKI CENTAR PAUN","sjediste":"TIVAT, TIVAT, DONJA LASTVA BB","registarski-broj":"2625","datum-registracije":"STJEP\u010cEVI\u0106 LINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2216":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MARIKULTURISTA CRNE GORE - MAREFARM","sjediste":"TIVAT, TIVAT, BRDA BB","registarski-broj":"2482","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2217":{"naziv":"TAXI - UDRU\u017dENJE START TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, II DALMATINSKE P-9","registarski-broj":"2812","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2218":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE PRIVREDNIKA TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"2515","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2219":{"naziv":"NVO RUSMONT CLUB - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA BR.2","registarski-broj":"2681","datum-registracije":"AVRAMOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2220":{"naziv":"AGENCIJA ZA UNAPRE\u0110ENJE MARKETINGA U TURIZMU CRNE GORE","sjediste":"TIVAT, TIVAT, SELJANOVO C1\/3","registarski-broj":"2544","datum-registracije":"POPOVI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2221":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH BUBRE\u017dNIH BOLESNIKA TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2481","datum-registracije":"PEAN VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2222":{"naziv":"DRU\u0160TVO GRAHOVLJANA I NJIHOVIH PRIJATELJA STARA HERCEGOVINA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SITNI\u010cKA 43.","registarski-broj":"2759","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2223":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA - YUG","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, VLADIMIR KOSI\u0106I BB,","registarski-broj":"2772","datum-registracije":"MEHANOVI\u0106 CANO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2224":{"naziv":"KLUB RADIO AMATERA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, NIKOLE \u0110AKONOVI\u0106A 186","registarski-broj":"2542","datum-registracije":"PO\u0110ANIN GRUICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2225":{"naziv":"BIJELOGORAC","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BIJELA GORA BB","registarski-broj":"2390","datum-registracije":"\u010cOBI\u0106 SENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2226":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ AGRARA AGRI EKO","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BIJELA GORA BB","registarski-broj":"2445","datum-registracije":"PERAJ ABEDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2227":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA GP PRIMORJE AD ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BIJELA GORA BB","registarski-broj":"2462","datum-registracije":"ZEJNELI ARSLAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2228":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SOUVENIR","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, MIRKA SRZENTI\u0106A BB","registarski-broj":"2554","datum-registracije":"JA\u0160OVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2229":{"naziv":"DRU\u0160TVO LJEKARA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA 9 BB","registarski-broj":"2513","datum-registracije":"HOLAJ SADIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2230":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE ROMA, EGIP\u0106ANA I A\u0160KALIJA - ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, PINJE\u0160 39","registarski-broj":"2619","datum-registracije":"BAJRAM BEGANAJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2231":{"naziv":"CENTAR ZA MANJINE DIJALOG - QENDRA PER PAKICA DIALOG, CENTER FOR MINORITY DIALOGUE","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, KOSI\u0106I BB","registarski-broj":"2575","datum-registracije":"SHABANI SUZANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2232":{"naziv":"OMLADINSKI CENTAR ULCINJ - QENDRA RINORE ULQIN","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, \u0160TOJ BB","registarski-broj":"2823","datum-registracije":"\u0160KRELJI SIMON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2233":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA O\u010cUVANJE RTA \u0110ERANE I PORT MILENE AGIRANA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, VELIKA PLA\u017dA BB","registarski-broj":"2552","datum-registracije":"SHKRELI MARIAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2234":{"naziv":"SUNCE - DIELL - SUN","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, KRUTE VLADIMIRSKE BB, VLADIMIR","registarski-broj":"2540","datum-registracije":"\u010cOBOVI\u0106 FEHIMA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2235":{"naziv":"KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI DURMITOR - \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, BO\u017dIDARA \u017dUGI\u0106A BB","registarski-broj":"2661","datum-registracije":"PJE\u0160IVAC OBRAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2236":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, TRG DURMITORSKIH RATNIKA BB","registarski-broj":"2801","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 RADO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2237":{"naziv":"PRAVI PUT INFORMATIVNO - EDUKATIVNI CENTAR","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, RIFATA BURD\u017dOVICA BB","registarski-broj":"2541","datum-registracije":"LUBODER HAJRIZ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2238":{"naziv":"FONDACIJA ORDEN DANILO I - THE FOUNDATION OF THE ORDER OF DANILO I OF MONTENEGRO","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CETINJE ","registarski-broj":"94","datum-registracije":"PETROVI\u0106 NIKOLA-NJEGO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2239":{"naziv":"NVF \u0160PADIJER CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DONJI KRAJ BB","registarski-broj":"108","datum-registracije":"\u0160PADIJER LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2240":{"naziv":"NVU DRU\u0160TVO BERA\u010cA BILJA DOLINOM LIMA","sjediste":"PLAV, PLAV, BREZOJEVICA ","registarski-broj":"3281","datum-registracije":"KASTRATOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2241":{"naziv":"CENTAR NOVA ISTORIJA","sjediste":"BAR, BAR, 24 NOVEMBRA BR.8","registarski-broj":"3163","datum-registracije":"ANDRIJA\u0160EVI\u0106 \u017dIVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2242":{"naziv":"NVO OTRANTKULT","sjediste":"BAR, BAR, 24 NOVEMBRA 8A","registarski-broj":"3053","datum-registracije":"RADOSAVOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2243":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - ZAMISLI RAVNOPRAVNOST","sjediste":"BAR, BAR, 24 NOVEMBRA H-22","registarski-broj":"3261","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2244":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA PRA\u0106ENJE I RAZVOJ MODNIH TRENDOVA - GIOIA, BAR","sjediste":"BAR, BAR, TOPOLICA BB","registarski-broj":"3086","datum-registracije":"MI\u0106I\u0106 MIRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2245":{"naziv":"NVO EX - YU FEST - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV PROLETERSKE BR.1","registarski-broj":"3161","datum-registracije":"POPOVI\u0106 RADOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2246":{"naziv":"KLUB FILM","sjediste":"BAR, BAR, RISTA LEKI\u0106A D-11","registarski-broj":"2910","datum-registracije":"TRUS VESKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2247":{"naziv":"NVO VOGUE","sjediste":"BAR, BAR, BORSKA ULICA 6 3\/9","registarski-broj":"3125","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106-JOVOVI\u0106 VASILJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2248":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA - MRKOJEVI\u0106I","sjediste":"BAR, BAR, PE\u010cURICE BB","registarski-broj":"2899","datum-registracije":"\u0160ABAZOVI\u0106 OMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2249":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE UDRU\u017dENJE PRIVREDNIKA BARA","sjediste":"BAR, BAR, POSLOVNI CENTAR G 9","registarski-broj":"3233","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2250":{"naziv":"RUDNICE","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA STOJANOVI\u0106A BR.12\/8","registarski-broj":"2936","datum-registracije":"GLOMAZI\u0106 \u0110URO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2251":{"naziv":"IGRAONICA TIK TAK","sjediste":"BAR, BAR, BORSKA ULICA BR.5","registarski-broj":"2954","datum-registracije":"PEKOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2252":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - UDRU\u017dENJE PREVOZNIKA TURISTI\u010cKIM BRODOVIMA JADRAN","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 8","registarski-broj":"2917","datum-registracije":"AD\u017dI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2253":{"naziv":"BARART","sjediste":"BAR, BAR, MAR\u0160ALA TITA BR.32","registarski-broj":"2967","datum-registracije":"CIKI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2254":{"naziv":"NEVLADIDINO UDRU\u017dENJE - DJE\u010cJA IGRAONICA \u010cAROBNA KU\u0106A","sjediste":"BAR, BAR, 24 NOVEMBRA 8","registarski-broj":"2885","datum-registracije":"SPI\u010cANOVI\u0106 GVOZDENIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2255":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - F I L M - BAR","sjediste":"BAR, BAR, MAR\u0160ALA TITA 16","registarski-broj":"3037","datum-registracije":"POPOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2256":{"naziv":"ZODIJAK","sjediste":"BAR, BAR, OBALA 13 JUL","registarski-broj":"2960","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2257":{"naziv":"STICHTING SNV NEDERLANDSE ONTWIKKELINGSORGANISATIE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"90","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item2258":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROFESIONALNIH RIBARA - JU\u017dNI JADRAN","sjediste":"BAR, BAR, PO\u017dAREVA\u010cKA ULICA BR.13","registarski-broj":"3177","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 BO\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2259":{"naziv":"ZAJEDNICA FAKULTETA MEDITERAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STANKA DRAGOJEVI\u0106A BR.4","registarski-broj":"3192","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106-DRAGA\u0160 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2260":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE BAR","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A H-6","registarski-broj":"3079","datum-registracije":"AD\u017dOVI\u0106 RAMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2261":{"naziv":"ORGANIZACIJA BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA 1941 - 1945 BAR","sjediste":"BAR, BAR, BUL.REVOLUCIJE KULA A","registarski-broj":"3102","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2262":{"naziv":"SAVEZ UDRU\u017dENJA NVO - MRE\u017dA JUGA","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A 17\/A","registarski-broj":"3124","datum-registracije":"BAD\u017dOVI\u0106 JA\u0160AR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2263":{"naziv":"NVO MALA VOLUJICA","sjediste":"BAR, BAR, VOLUJICA NASELJE MALA","registarski-broj":"2871","datum-registracije":"SKENDEROVI\u0106 JUSUF","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2264":{"naziv":"SPORTISIMO","sjediste":"BAR, BAR, \u010cELUGA 15A","registarski-broj":"2965","datum-registracije":"DOBRKOVI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2265":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD PRIMORKA BAR","sjediste":"BAR, BAR, BARTULA BB","registarski-broj":"3330","datum-registracije":"SEKULI\u0106 MILENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2266":{"naziv":"CENTAR TAXI BAR","sjediste":"BAR, BAR, SUSTA\u0160 ","registarski-broj":"3025","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2267":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE STUDENATA SOVJETSKIH I RUSKIH FAKULTETA IZ CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KARA\u0110OR\u0110EVA 20","registarski-broj":"2974","datum-registracije":"PAJKOVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2268":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PORODICA KIDNAPOVANIH I UBIJENIH LICA NA PROSLTORU KOSOVA I METOHIJE","sjediste":"BAR, SUTOMORE, SUVI POTOK BB","registarski-broj":"3141","datum-registracije":"FILIPOVI\u0106 LJUBI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2269":{"naziv":"IN TAXI BAR","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A 13","registarski-broj":"2970","datum-registracije":"BEGZI\u0106 SAJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2270":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU \u017dIVOTINJA - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 40","registarski-broj":"3087","datum-registracije":"NOVOVI\u0106 MILUNKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2271":{"naziv":"ZA \u017dIVOT BA","sjediste":"BERANE, BERANE, BERANSELO BB","registarski-broj":"2908","datum-registracije":"KASTRAT EDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2272":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO TRE\u0160NJEVIK - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, BRANKA DELETI\u0106A BR.14","registarski-broj":"3020","datum-registracije":"RAJOVI\u0106 LJUBI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2273":{"naziv":"NVO LOV\u0106EN","sjediste":"BERANE, BERANE, BU\u010cE BB","registarski-broj":"3117","datum-registracije":"JOKSIMOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2274":{"naziv":"BERG","sjediste":"BERANE, BERANE, BUDIMLJA BB","registarski-broj":"3252","datum-registracije":"GUBERINI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2275":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, POLIMSKA BB","registarski-broj":"3240","datum-registracije":"CIMBALJEVI\u0106 K. MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2276":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ EKOLO\u0160KOG TURIZMA GORSKE O\u010cI BJELASICE, BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, DOLAC BB","registarski-broj":"3132","datum-registracije":"\u0160EKULARAC RADOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2277":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PREDUZETNIKA STARI GRAD","sjediste":"BERANE, BERANE, NJEGO\u0160EV TRG BB","registarski-broj":"3253","datum-registracije":"\u010cAMPAR RELJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2278":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE CENTAR ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZE\u0106A UZOR, BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, POLIMSKA BROJ 85","registarski-broj":"2932","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2279":{"naziv":"BRATSTVO PEKOVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BERSKA BB","registarski-broj":"2973","datum-registracije":"PEKOVI\u0106 ZVONKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2280":{"naziv":"KLUB ODGAJIVA\u010cA SPORTSKIH GOLUBOVA PISMONO\u0160A LIM - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, NOVO NASELJE BB","registarski-broj":"3277","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2281":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA AD HTP BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, VOJVODE GAVRA VUKOVI\u0106A 16","registarski-broj":"3029","datum-registracije":"\u0106ORAC MIOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2282":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE MIDAS, BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 12A","registarski-broj":"3115","datum-registracije":"RADIVOJEVI\u0106 VUKA\u0160IN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2283":{"naziv":"EKO AGRO\u017dIV","sjediste":"BERANE, BERANE, LU\u017dAC ","registarski-broj":"3328","datum-registracije":"PAUNOVI\u0106 MANOJLO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2284":{"naziv":"SAVJET STUDENATA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, SLOBODE BR.6","registarski-broj":"3259","datum-registracije":"KOLI\u0106 SAKIB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2285":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA BIJELA RADA TAXI BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LIVADICE NASELJE BB","registarski-broj":"2997","datum-registracije":"\u0106ATOVI\u0106 FIKRET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2286":{"naziv":"MINERVA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MOJKOVA\u010cKA BB","registarski-broj":"3171","datum-registracije":"HOT FAKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2287":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD \u0160PIRO DACI\u0106 BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MALO POLJE 13 BR.31\/A","registarski-broj":"3134","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 VLAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2288":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA LIMES","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3098","datum-registracije":"BOGAVAC BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2289":{"naziv":"PROZOR","sjediste":"BAR, BAR, RISTA LEKI\u0106A BB","registarski-broj":"3275","datum-registracije":"SMAILOVI\u0106 EDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2290":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA BUSOLA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A B.B.","registarski-broj":"3110","datum-registracije":"KLJAJEVI\u0106 VUKOMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2291":{"naziv":"NVO URANAK","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE BB","registarski-broj":"3015","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2292":{"naziv":"TEAM X TREME","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE BB","registarski-broj":"3014","datum-registracije":"DIZDAREVI\u0106 SAFET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2293":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA PLANINARSKO - SMU\u010cARSKO DRU\u0160TVO LISA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3148","datum-registracije":"\u0160UKOVI\u0106 RADIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2294":{"naziv":"LOVA\u010cKO UDRU\u017dENJE VRANJIK","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, CEROVO 23","registarski-broj":"3144","datum-registracije":"PILICA SUAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2295":{"naziv":"PROCESOR","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, VOJA LJE\u0160NJAKA 20","registarski-broj":"3329","datum-registracije":"BLAGOJEVI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2296":{"naziv":"L E N K A","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, TESLINA NEDAKUSE, BB","registarski-broj":"2931","datum-registracije":"NASUFOVI\u0106 RAMIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2297":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA ZELENA JABUKA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, PAVINO POLJE ","registarski-broj":"3108","datum-registracije":"KLJAJEVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2298":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA VRANE\u0160ANIN","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BLI\u0160KOVO ","registarski-broj":"3109","datum-registracije":"SEKULI\u0106 NOVELJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2299":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA MUSHROOM","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE ","registarski-broj":"3207","datum-registracije":"NEDOVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2300":{"naziv":"NVO ODBOR ZA RAZVOJ MZ RASOVA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RASOVO MJESNI CENTAR","registarski-broj":"2922","datum-registracije":"BEGOVI\u0106 FAHRUDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2301":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO BUDVANSKA MLADOST","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DOSITEJEVA 4\/45","registarski-broj":"3208","datum-registracije":"GLEND\u017dA STEVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2302":{"naziv":"VUKOMAN I JELISAVKA D\u017dAKOVI\u0106","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 104","registarski-broj":"105","datum-registracije":"LOVRE-BO\u017dOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2303":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STARI GRAD NJEGO\u0160EVA,","registarski-broj":"3073","datum-registracije":"MIHAJLOVI\u0106 EGON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2304":{"naziv":"CRNOGORSKO - NJEMA\u010cKO DRU\u0160TVO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA BB","registarski-broj":"2969","datum-registracije":"\u0106ULAFI\u0106 VUKA\u0160IN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2305":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA NARODNO ZDRAVLJE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TOLO\u0160I RAZBOJI B.B.","registarski-broj":"2833","datum-registracije":"STRAHINJA RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2306":{"naziv":"SPORTSKI EDUKATIVNI CENTAR CRNE GORE - SPORT EDUCATION CENTER OF MONTENEGRO","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"3204","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2307":{"naziv":"VISARION","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJICE BB","registarski-broj":"3038","datum-registracije":"BORILOVI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2308":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LIKOVNIH STVARALACA CRNE GORE AMFORA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BUL CRNOGOR.JUNAKA 78","registarski-broj":"2881","datum-registracije":"GRUJI\u010cI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2309":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA TRADICIONALNE HRANE \u010cEVO","sjediste":"CETINJE, CETINJE, \u010cEVO ","registarski-broj":"2937","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 VUKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2310":{"naziv":"NVO NOVINARSKO OTVORENO DRU\u0160TVO","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DONJI KRAJ 82","registarski-broj":"3317","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 DU\u0160ANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2311":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RETARDIRANE OMLADINE ZA BOLJI \u017dIVOT CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DUBOVIK BB","registarski-broj":"2935","datum-registracije":"BIGOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2312":{"naziv":"ATP BOJANA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DONJE POLJE BB","registarski-broj":"2966","datum-registracije":"BATRI\u0106EVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2313":{"naziv":"PASCAL","sjediste":"CETINJE, CETINJE, IVAN BEGOVA 11","registarski-broj":"3178","datum-registracije":"KOSOVAC SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2314":{"naziv":"CETINJSKI GRA\u0110ANSKI FORUM","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAL\u0160I\u0106A PAZAR I i II BR.10","registarski-broj":"3007","datum-registracije":"BU\u0160KOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2315":{"naziv":"SLOBODA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, OBILI\u0106A POLJANA BB","registarski-broj":"2955","datum-registracije":"ALEKSI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2316":{"naziv":"STUDENTSKI BIZNIS FORUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRIFUNA \u0110UKI\u0106A BR.102","registarski-broj":"3243","datum-registracije":"KA\u0160\u0106ELAN DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2317":{"naziv":"FONDACIJA RADOMAN RACO STANI\u0160I\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEZNANIH JUNAKA 43","registarski-broj":"106","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2318":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VINOGRADARA METERIZI","sjediste":"CETINJE, CETINJE, METERIZI ","registarski-broj":"3064","datum-registracije":"VUKMIROVI\u0106 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2319":{"naziv":"MEDIAPRINT MILLENNIUM","sjediste":"CETINJE, CETINJE, GRAHOVSKA BB","registarski-broj":"3046","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2320":{"naziv":"GRUPA PERPER","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"3153","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2321":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KAMENO MORE ZA POMO\u0106 RETARDIRANIM, INVALIDNIM, STARIM, IZNEMOGLIM I SAMOHRANIM LICIMA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, \u010cEVO BB","registarski-broj":"2880","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2322":{"naziv":"KOPIRAJT","sjediste":"CETINJE, CETINJE, OBILI\u0106A POLJANA BB","registarski-broj":"2909","datum-registracije":"TATAR BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2323":{"naziv":"CETINJSKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 52","registarski-broj":"3075","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2324":{"naziv":"STUDENTSKI KLUB EKONOMSKOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"3187","datum-registracije":"PERI\u0160I\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2325":{"naziv":"EVROPSKA STUDENTSKA INICIJATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO I1\/17","registarski-broj":"3237","datum-registracije":"PERI\u0160I\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2326":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA INFORMATIVNO - IZDAVA\u010cKI CENTAR NARODNA MISAO (IIC NARODNA MISAO)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A B.B.","registarski-broj":"3270","datum-registracije":"RADOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2327":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, TRG 9 DECEMBAR BB","registarski-broj":"3074","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2328":{"naziv":"OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, NJEGO\u0160EVA 38","registarski-broj":"2988","datum-registracije":"MRVALJEVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2329":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dIVINARSKIH PROIZVO\u0110A\u010cA DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, STRAHINJI\u0106I B.B.","registarski-broj":"3127","datum-registracije":"\u017dI\u017dI\u0106 BUDO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2330":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA CRNAGORACOOP AD - DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, VLAJKA \u0110URANOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2951","datum-registracije":"NOVAKOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2331":{"naziv":"ODJELJENJE ZA ZA\u0160TITU ZAPOSLENIH","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA BB","registarski-broj":"2963","datum-registracije":"RISTELI\u0106 STEVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2332":{"naziv":"AJKULE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA BB","registarski-broj":"3238","datum-registracije":"ILI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2333":{"naziv":"CENTAR ZA GRA\u0110ANSKU INICIJATIVU CIVITAS HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BAO\u0160I\u0106I BB","registarski-broj":"2844","datum-registracije":"ILI\u0106 LJUBICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2334":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SARAJEVSKA 13A, IGALO","registarski-broj":"3076","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2335":{"naziv":"NVO DRU\u0160TVO LJUBITELJA KARA\u010cE HERCEG - NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, LUKE MATKOVI\u0106A 21","registarski-broj":"3195","datum-registracije":"MIKI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2336":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLJEVLJAKA U HERCEG NOVOM","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MAR\u0160ALA TITA 2","registarski-broj":"3176","datum-registracije":"JELOVAC DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2337":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RUSKO - SRPSKOG PRIJATELJSTVA I POSLOVANJA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATI\u0106A 18","registarski-broj":"2964","datum-registracije":"KUSTUDI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2338":{"naziv":"NVO ANSAMBL BREZA - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NJEGO\u0160EVA 20\/1","registarski-broj":"3193","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2339":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE PERSONAL ASISTENT - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SAVA ILI\u0106A 5, IGALO*","registarski-broj":"2985","datum-registracije":"LU\u010cI\u0106 \u0110ULIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2340":{"naziv":"UDRU\u017dENJE CRNOGORSKO - AMERI\u010cKOG PRIJATELJSTVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA B.B.","registarski-broj":"3121","datum-registracije":"STOJOVI\u0106 GORDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2341":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RASELJENIH SA KOSOVA I METOHIJE - GAZIMESTAN","sjediste":"HERCEG NOVI, MELJINE, NARODNOG FRONTA BR.31,","registarski-broj":"2907","datum-registracije":"PLAVANSKI DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2342":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA DRU\u0160TVENIH IGARA I EPSKE FANTASTIKE CITADELA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ZELENIKA BB","registarski-broj":"3140","datum-registracije":"GULAN MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2343":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA DD SKI CENTAR BJELASICA KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, BREZA BB","registarski-broj":"3327","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2344":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA - TAXI KOLA\u0160IN 081","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, BABLJAK BB","registarski-broj":"2886","datum-registracije":"JEKNI\u0106 SVETISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2345":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU OZIRSKA DOLINA - KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MIRKA VE\u0160OVI\u0106A BR.13","registarski-broj":"2875","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2346":{"naziv":"POKRET ZA GRA\u0110ANSKU KONTAMINACIJU - VIRUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILO\u0160A OBILI\u0106A BB","registarski-broj":"2903","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 VOJISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2347":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU, UZGOJ, BERBU I PRERADU LJEKOVITOG BILJA LJEKO - BILJE KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, PALIH PARTIZANKI BROJ 5\/1","registarski-broj":"3105","datum-registracije":"PULETI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2348":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PARAPLEGI\u010cARA KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, DRAGOVI\u0106A POLJE BB","registarski-broj":"2949","datum-registracije":"PEKOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2349":{"naziv":"DRU\u0160TVO LJUBITELJA JEDRENJA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA DAO\u0160INE BB","registarski-broj":"2962","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2350":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE TOP STAR - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, SVETI STASIJE 24 NOVEM H 22","registarski-broj":"3262","datum-registracije":"RADONJI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2351":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - KLAPA BOCA DI CATTARO KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD ","registarski-broj":"2927","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2352":{"naziv":"MEDITERANSKI INSTITUT ZA RAZVOJ TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A B.B.","registarski-broj":"3097","datum-registracije":"VUJI\u010cI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2353":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA TE\u010cNI NAFTNI GAS CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A 6\/57","registarski-broj":"3318","datum-registracije":"RAJKOVI\u0106 VUK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2354":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLITIKOLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 36\/1","registarski-broj":"3196","datum-registracije":"ULJAREVI\u0106 DALIBORKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2355":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE TURISTI\u010cKIH VODI\u010cA TRUST KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI -NOVO NASELJE A-5","registarski-broj":"3287","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2356":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA DRU\u0160TVENIH IGARA AVALON","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NOVO NASELJE C-4","registarski-broj":"3288","datum-registracije":"ZAMBATA MARIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2357":{"naziv":"FONDACIJA NOVO POKOLJENJE","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, GORNJA BUKOVICA ","registarski-broj":"104","datum-registracije":"KUJUND\u017dI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2358":{"naziv":"NVO ZA ZA\u0160TITU DJECE I MLADIH CRNE GORE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RAKITE 1-1","registarski-broj":"3226","datum-registracije":"BRACANOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2359":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ FILANTROPIJE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RAKITE 1-1","registarski-broj":"3229","datum-registracije":"MUK STEVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2360":{"naziv":"\u0160KOLA ZA DRU\u0160TVENE PROMJENE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 22","registarski-broj":"3221","datum-registracije":"MUK STEVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2361":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ KOTORA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RAKITE 1-1","registarski-broj":"3249","datum-registracije":"SPREMO ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2362":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, SVETI STASIJE 5\/6","registarski-broj":"3152","datum-registracije":"BANI\u0106EVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2363":{"naziv":"OMLADINSKI POKRET KOTORA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 297","registarski-broj":"2895","datum-registracije":"VUKI\u010cEVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2364":{"naziv":"KOMONT","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BR.448","registarski-broj":"3162","datum-registracije":"VI\u010cEVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2365":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA PROMOVISANJE OPTIMIZMA I SOLIDARNOSTI ME\u0110U LJUDIMA LIFT UP","sjediste":"KOTOR, KOTOR, ZLATNE NJIVE A","registarski-broj":"3278","datum-registracije":"PEROVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2366":{"naziv":"GORSKI PRIJESTO","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, DONJA POLJA BB","registarski-broj":"2947","datum-registracije":"FURTULA NE\u0110ELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2367":{"naziv":"PLESNI STUDIO REALITY","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE BB","registarski-broj":"3031","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2368":{"naziv":"BOLJA BUDU\u0106NOST","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA 10","registarski-broj":"3251","datum-registracije":"MARI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2369":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA AUTOMOBILA SJAJ NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3255","datum-registracije":"BOJANI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2370":{"naziv":"PLESNI I MODNI STUDIO ALEMANA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3118","datum-registracije":"VEMI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2371":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA KLASI\u010cNU HOMEOPATIJU CRNE GORE - SIMILLIMUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 38","registarski-broj":"3214","datum-registracije":"RADANOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2372":{"naziv":"NVO OTVORENI KLUB","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, HERCEGOVA\u010cKI PUT 25","registarski-broj":"3175","datum-registracije":"\u0106IPRANI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2373":{"naziv":"CRNOGORSKA PLESNA AKADEMIJA - MONTENEGRIN DANCE ACADEMY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 52","registarski-broj":"3018","datum-registracije":"CIMBALJEVI\u0106 ZDRAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2374":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLESNIH TRENERA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA KIC B.TOMOV.","registarski-broj":"3017","datum-registracije":"CIMBALJEVI\u0106 ZDRAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2375":{"naziv":"SMS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE 4E","registarski-broj":"2923","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2376":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA OBNOVU KATUNA V.GOLIJA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE 4\/C","registarski-broj":"2902","datum-registracije":"SIMANI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2377":{"naziv":"DRU\u0160TVO CRNOGORSKO - KINESKOG PRIJATELJSTVA MONTENEGRO - CHINA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE BB","registarski-broj":"3135","datum-registracije":"XU SONG QUN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2378":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO VIDROVAN","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VIDROVAN BB","registarski-broj":"2916","datum-registracije":"VUJI\u010cI\u0106 VASKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2379":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA SPORTA VUMANK NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VOJA DERETI\u0106A BB","registarski-broj":"2862","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 ANDRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2380":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106 ","registarski-broj":"3072","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2381":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE PODOSTRO\u0160KA VRELA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MARKA MILJANOVA 1-B","registarski-broj":"3183","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2382":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANEKENA DANY - MODELS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, P.C.KRU\u0160EVAC ","registarski-broj":"3198","datum-registracije":"ULJAREVI\u0106 DANICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2383":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA LOVA I PRIRODE - V I L U S I","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VILUSI BB","registarski-broj":"3159","datum-registracije":"BULAJI\u0106 SOFIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2384":{"naziv":"GENEALO\u0160KO DRU\u0160TVO CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA CRNOJEVI\u0106A 54","registarski-broj":"3189","datum-registracije":"GLOMAZI\u0106 STEVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2385":{"naziv":"SAVEZ ORGANIZACIJA OSI NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 19","registarski-broj":"3107","datum-registracije":"\u017dUGI\u0106 MILU\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2386":{"naziv":"SPELEOLO\u0160KO DRU\u0160TVO VRA\u017dIJI FIROVI BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u017dIVKA \u017dI\u017dI\u0106A BR.28","registarski-broj":"3326","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2387":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NUMIZMATI\u010cARA - D U K A T","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE 18B","registarski-broj":"2904","datum-registracije":"RADOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2388":{"naziv":"FONDACIJA ZA STIPENDIRANJE ROMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 57\/1","registarski-broj":"93","datum-registracije":"BEGANAJ VESELJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2389":{"naziv":"NVO CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I ZABAVU DJECE PLAYGROUND","sjediste":"BUDVA, BUDVA, ROZINO BB","registarski-broj":"3263","datum-registracije":"ILI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2390":{"naziv":"ZNANJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA BR.20","registarski-broj":"3234","datum-registracije":"PETRI\u010cEVI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2391":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NASTAVNIKA GRA\u0110ANSKOG VASPITANJA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNE OMLADINE 16","registarski-broj":"3013","datum-registracije":"\u017dI\u017dI\u0106 SLOBODANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2392":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA SEOSKI I PLANINSKI TURIZAM EKO - GUARDIANS OF MONTENEGRO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA 7","registarski-broj":"2849","datum-registracije":"PRODANOVI\u0106 MILENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2393":{"naziv":"AMBICIJA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, IVANJE, MILOVANA PEKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2882","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2394":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA I OMLADINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILUTINA KA\u017dI\u0106A DR. BR.2","registarski-broj":"2883","datum-registracije":"\u010cIZMOVI\u0106 VLADISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2395":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA FILMA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"2878","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2396":{"naziv":"GRADSKI ORKESTAR NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DR. JOSIPA SLADE 17","registarski-broj":"2858","datum-registracije":"LJUJI\u0106 VELIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2397":{"naziv":"HRAST","sjediste":"PODGORICA, CRNCI, CRNCI ","registarski-broj":"3032","datum-registracije":"BAKOVI\u0106 BO\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2398":{"naziv":"FONDACIJA PRIJATELJA GIMNAZIJE STOJAN CEROVI\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PARTIZANSKI PUT BB","registarski-broj":"98","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 MIJAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2399":{"naziv":"ORGANIZACIJA BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA 1941 - 1945 NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2868","datum-registracije":"ME\u0110EDOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2400":{"naziv":"KULTURNO ORGANIZACIONO DRU\u0160TVO RUSA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VU\u010cEDOLSKA 5A","registarski-broj":"3061","datum-registracije":"ZEJAK VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2401":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA AD MERMER DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, GLAVICA BB","registarski-broj":"3104","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2402":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA KROMPIRA KRNOVO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA BB","registarski-broj":"3142","datum-registracije":"KOSTI\u0106 ALEKSA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2403":{"naziv":"LOVA\u010cKO DRU\u0160TVO JELENAK","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"2933","datum-registracije":"JASAVI\u0106 ZUVDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2404":{"naziv":"MILVAS MONTEBAJ","sjediste":"PLAV, PLAV, PLAV \u010cESM.DIZDER.9","registarski-broj":"3211","datum-registracije":"LOVRI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2405":{"naziv":"LOVA\u010cKA ORGANIZACIJA BOGI\u0106EVI\u0106A PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, RACINA BB","registarski-broj":"3113","datum-registracije":"\u0160ABOVI\u0106 ZUVDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2406":{"naziv":"OPSTANAK PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, RACINA BR.12","registarski-broj":"2906","datum-registracije":"\u0160AHMANOVI\u0106 BEDRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2407":{"naziv":"PLANINARSKO DRU\u0160TVO PROKLETIJE PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"3137","datum-registracije":"MRKULI\u0106 SIRHAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2408":{"naziv":"GRADIMO BOLJI PLAV - PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"107","datum-registracije":"JASAVI\u0106 ADEM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2409":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, JNA BR.17","registarski-broj":"2993","datum-registracije":"KOMATINA VUKMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2410":{"naziv":"ORGANIZACIJA BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA 1941. - 1945. GODINE PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, PLAV BB","registarski-broj":"2986","datum-registracije":"RADENOVI\u0106 B. MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2411":{"naziv":"LOVA\u010cKA ORGANIZACIJA TORKUZ - PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, UL","registarski-broj":"3114","datum-registracije":"VU\u010cETOVI\u0106 MITHAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2412":{"naziv":"SRPSKO KULTURNO DRU\u0160TVO PLAVSKA \u017dUPA","sjediste":"PLAV, PLAV, BREZOJEVICA ","registarski-broj":"3156","datum-registracije":"VUKANI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2413":{"naziv":"JEZERO","sjediste":"PLAV, PLAV, SKI\u0106 BB","registarski-broj":"3149","datum-registracije":"\u0110E\u0160EVI\u0106 MIRALEM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2414":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJNE INICIJATIVE PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"3203","datum-registracije":"PURI\u0160I\u0106 KEMAL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2415":{"naziv":"PLAGUS M","sjediste":"PLAV, PLAV, \u0160ABOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3185","datum-registracije":"\u0110E\u0160EVI\u0106 ISO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2416":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ODGAJIVA\u010cA OVACA DURMITOR","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, \u017dABLJAK BB","registarski-broj":"3279","datum-registracije":"STIJEPOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2417":{"naziv":"ORGANIZACIJA BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA 1941 - 1945. PLU\u017dINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PLU\u017dINE BB","registarski-broj":"2989","datum-registracije":"TIJANI\u0106 OBREN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2418":{"naziv":"PLANINARSKO - SMU\u010cARSKO DRU\u0160TVO VIHOR TRSA","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, TRSA ","registarski-broj":"3024","datum-registracije":"JOKANOVI\u0106 STANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2419":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ODGAJIVA\u010cA STOKE - OBRONCI LJUBI\u0160NJE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, \u010cESTIN ","registarski-broj":"3006","datum-registracije":"JELOVAC MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2420":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SPLAVARA TARA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, \u0110UR\u0110EVI\u0106A TARA BB","registarski-broj":"2981","datum-registracije":"KLJAJEVI\u0106 \u0110OLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2421":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RATNIH DOBROVOLJACA 1912 - 1918.G. NJIHOVIH POTOMAKA I PO\u0160TOVALACA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 37.DIVIZIJE 50","registarski-broj":"2889","datum-registracije":"OSTOJI\u0106 M. MR.\u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2422":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLJEVLJA DRVO","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 4.SAND\u017dA\u010cKE BRIGADE 39","registarski-broj":"3265","datum-registracije":"NALOVI\u0106 SEMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2423":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, AVALSKA 9","registarski-broj":"2836","datum-registracije":"\u0160EPI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2424":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LITICE TARE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, \u0110UR\u0110EVI\u0106A TARA ","registarski-broj":"3099","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 MILEVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2425":{"naziv":"KLUB AKCIONARA RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VELIMIRA JAKI\u0106A 6","registarski-broj":"2841","datum-registracije":"DROBNJAK VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2426":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA PLESNI KLUB KRALJEVSKI PAR PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VOJA \u0110ENISIJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"2866","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2427":{"naziv":"SEOSKI PRAG PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, GORNJI MO\u0106EVAC 4 I\/6","registarski-broj":"3091","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2428":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA TRE\u0160NJICA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KOSANICA ","registarski-broj":"3260","datum-registracije":"KLJAJEVI\u0106 SAVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2429":{"naziv":"LAKI PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB","registarski-broj":"2915","datum-registracije":"MILINKOVI\u0106 MOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2430":{"naziv":"FONDACIJA DISNEY - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"96","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2431":{"naziv":"UDRU\u017dENJE METALACA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"3082","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 MILKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2432":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA SRDANOV GROB","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, SRDANOV GROB ","registarski-broj":"3206","datum-registracije":"MILI\u0106 DRAGO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2433":{"naziv":"NVO \u017dIVOT NA SELU ( NGO VILLAGE LIFE)","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, STEVANA SAMARD\u017dI\u0106A 14","registarski-broj":"2940","datum-registracije":"POTPARA MIHAILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2434":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRADITELJA MONTA\u017dNIH KU\u0106A - BRVNARA WOOD HOUSE PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, STEVANA SAMARD\u017dI\u0106A 70","registarski-broj":"3096","datum-registracije":"PETROVI\u0106 ROZA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2435":{"naziv":"KONSALTING CENTAR - MONTECREDO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"3139","datum-registracije":"SEKULI\u0106 SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2436":{"naziv":"SAVJET DRVNE INDUSTRIJE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, FRANCA ROZMANA BR.10\/A*","registarski-broj":"3129","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2437":{"naziv":"CENTAR ZA CIVILNO - VOJNE I BEZBJEDONOSNE STUDIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA 23\/55","registarski-broj":"2854","datum-registracije":"TAHIROVI\u0106 MEHMEDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2438":{"naziv":"KLUB AKCIONARA AD KOMBINAT ALUMINIJUMA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DAJBABE BB","registarski-broj":"3218","datum-registracije":"TO\u0160KOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2439":{"naziv":"DEMOKRATSKA STUDENTSKA INICIJATIVA - DEMOCRATIC STUDENT INITIATIVE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ALEKSE \u0160ANTI\u0106A BR.11*","registarski-broj":"2845","datum-registracije":"\u010cA\u0110ENOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2440":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE CENTAR ZA RAZVOJ BRSKUTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ALEKSE \u0160ANTI\u0106A BR.16","registarski-broj":"3062","datum-registracije":"\u010cA\u0110ENOVI\u0106 ANDRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2441":{"naziv":"MUZI\u010cKA ASOCIJACIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 36\/1","registarski-broj":"3197","datum-registracije":"SERHATLI\u0106 \u0160UKRIJA-\u017dUTI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2442":{"naziv":"DRU\u0160TVO DJE\u010cJA MA\u0160TA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VII CRNOGORSKE 19","registarski-broj":"2938","datum-registracije":"RADI\u010cEVI\u0106 LELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2443":{"naziv":"\u017dENSKO INFORMATIVNO SREDI\u0160TE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KARA\u0110OR\u0110EVA BROJ 13","registarski-broj":"3191","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 \u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2444":{"naziv":"AKADEMIJA ASTROLOGIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 74","registarski-broj":"3258","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 GORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2445":{"naziv":"CENTAR ZA SREDNJO\u0160KOLCE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 137","registarski-broj":"3205","datum-registracije":"\u0106ETKOVI\u0106 VU\u010cI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2446":{"naziv":"EVOROPSKO UDRU\u017dENJE ZA RAZGOVORE ME\u0110U KULTURAMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BORA TOMIN\u010cI\u0106 DONJA BB","registarski-broj":"3067","datum-registracije":"BRETECHE JEAN-JACQUES","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2447":{"naziv":"CENTAR ZA NAPREDNE EVROPSKE STUDIJE - CENTER FOR ADVANCED EUROPEAN STUDIES","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV JUL 21","registarski-broj":"2934","datum-registracije":"OLUI\u0106 ZVEZDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2448":{"naziv":"STUDENTSKI FORUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 86","registarski-broj":"2887","datum-registracije":"TERZI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2449":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE NO NAME - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VLADA \u0106ETKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3190","datum-registracije":"PERI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2450":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - PODNEBNI ATELJE LIKOVNOG REALIZMA HELENIZAM","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PODLI\u010cAK BB","registarski-broj":"3092","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2451":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA NJEGOVANJE RENESANSNOG I BAROKNOG ZVUKA ANSAMBL ROYAL CONSORT MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOG PETRA CETINJSKOG 2","registarski-broj":"3068","datum-registracije":"VULETI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2452":{"naziv":"NVO \u0160KOLA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, B.JEDINSTVA BLOK 7 III\/17","registarski-broj":"2925","datum-registracije":"MILJANOVI\u0106 DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2453":{"naziv":"CREMACO, KREATIVNA MARKETING KOMUNIKACIJA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA BLOK 7\/7","registarski-broj":"3311","datum-registracije":"PEROVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2454":{"naziv":"U GO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 64","registarski-broj":"3232","datum-registracije":"STAROVLAH JUGOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2455":{"naziv":"ALIJANSA ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 99","registarski-broj":"3225","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 BULAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2456":{"naziv":"FONDACIJA DRAGAN LALATOVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 49","registarski-broj":"100","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2457":{"naziv":"NVO BRLJOK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG BR.25","registarski-broj":"3169","datum-registracije":"PU\u0160ONJI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2458":{"naziv":"OUTDOOR CLUB PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BR.2","registarski-broj":"3316","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2459":{"naziv":"MONTENEGRO TURISTI\u010cKI CENTAR (MONTENEGRO TOURIST CENTRE)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC P.C.","registarski-broj":"3123","datum-registracije":"VAVI\u0106 JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2460":{"naziv":"UDRU\u017dENJE CRNOGORSKIH KONSTITUCIONALISTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BR.14.","registarski-broj":"3060","datum-registracije":"STIJEPOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2461":{"naziv":"CRNOGORSKO - MAKEDONSKO DRU\u0160TVO PRIJATELJSTVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOG PETRA CETINJSKOG 62","registarski-broj":"3286","datum-registracije":"PEROVI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2462":{"naziv":"SA CRNOM GOROM (WITH MONTENEGRO)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUTA LEKI\u0106A 20","registarski-broj":"2888","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2463":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA \u017dIVOT ZAJEDNO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 76","registarski-broj":"3059","datum-registracije":"MILOJEVI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2464":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA PLAVI - TAXI KCCG - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DANILOVGRADSKA BR.41","registarski-broj":"2894","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2465":{"naziv":"AGRIC","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DOLJANSKA BB","registarski-broj":"3021","datum-registracije":"RA\u0160OVI\u0106 RADOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2466":{"naziv":"VJERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"97","datum-registracije":"RA\u017dNATOVI\u0106 TOMISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2467":{"naziv":"FUDBALSKI VETERANI PODGORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOJKA RADONJI\u0106A BR.11","registarski-broj":"2946","datum-registracije":"MUGO\u0160A DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2468":{"naziv":"MRE\u017dA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 22","registarski-broj":"3078","datum-registracije":"MUDRE\u0160A ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2469":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 36","registarski-broj":"3119","datum-registracije":"KATNI\u0106 MARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2470":{"naziv":"CENTAR ZA GRA\u0110ANSKU JAVNU POLITIKU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 21","registarski-broj":"3295","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2471":{"naziv":"CENTAR ZA ISTRA\u017dIVANJE CIVILNOG DRU\u0160TVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 21","registarski-broj":"3227","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2472":{"naziv":"FORUM ZA SOCIJALNU POLITIKU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 21","registarski-broj":"3306","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2473":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA AFIRMACIJU ZAJEDNICE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 21","registarski-broj":"3298","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2474":{"naziv":"ODBOR GRA\u0110ANSKE JAVNOSTI CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 21","registarski-broj":"3300","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2475":{"naziv":"LOKALNI ODBOR ZA AFIRMACIJU ZAJEDNICE - CETINJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 21","registarski-broj":"3304","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2476":{"naziv":"FORUM ZA SOCIJALNU POLITIKU - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 21","registarski-broj":"3307","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2477":{"naziv":"ALTERNATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 33\/30","registarski-broj":"3241","datum-registracije":"KOPRIVICA MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2478":{"naziv":"VESELICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A BR.49","registarski-broj":"2918","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2479":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VINOGRADARA ZAGARA\u010c","sjediste":"DANILOVGRAD, DONJI ZAGARA\u010c, DONJI ZAGARA\u010c BB","registarski-broj":"3313","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2480":{"naziv":"BA INVESTMENT ADVISORY SERVICES)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOG PETRA CETINJSKOG BB","registarski-broj":"7091","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item2481":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PROLETERSKA I BR.68","registarski-broj":"2896","datum-registracije":"MILI\u010cKOVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2482":{"naziv":"NVO CENTAR POVRATNIKA AZILANATA CPA .CG","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ISIDORE SEKULI\u0106 BR.80","registarski-broj":"2995","datum-registracije":"MAHMUTOVI\u0106 IZET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2483":{"naziv":"INVERTED","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 4.JULA BR.53","registarski-broj":"3319","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2484":{"naziv":"ASOCIJACIJA MANJINSKIH AKCIONARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA MILUTINOVI\u0106A BR.19","registarski-broj":"2851","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2485":{"naziv":"NVO BEDEM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOZARA\u010cKA BB","registarski-broj":"3054","datum-registracije":"AD\u017dI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2486":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA VASPITANJE I OBRAZOVANJE DJECE MEDE MEDENJACI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA VUJO\u0160EVI\u0106A BR.35","registarski-broj":"2987","datum-registracije":"PETANOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2487":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZMAJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IX CRNOGORSKE BR.50","registarski-broj":"2840","datum-registracije":"TOMOVI\u0106 JOVANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2488":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 DJECI I ODRASLIMA U STANJU PSIHOLO\u0160KE POTREBE DOBRA VILA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JANKA VUKOTI\u0106A BR.29","registarski-broj":"2842","datum-registracije":"PI\u0106URI\u0106 DRAGICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2489":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA VRANE\u0160","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA BR.44","registarski-broj":"2901","datum-registracije":"RONDOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2490":{"naziv":"EKO VO\u0106E","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 329","registarski-broj":"3005","datum-registracije":"\u017dI\u017dI\u0106 TOMISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2491":{"naziv":"MONTE MEDIA CENTAR","sjediste":"CETINJE, CETINJE, X CRNOGORSKE BRIGADE BR.10","registarski-broj":"3280","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2492":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VINOGRADARA LJE\u0160KOPOLJE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, FARMACI ","registarski-broj":"3291","datum-registracije":"NOVAKOVI\u0106 GOJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2493":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TO KLINI\u010cKE HEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"2928","datum-registracije":"POPOVI\u0106 DANICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2494":{"naziv":"AGENCIJA ZA SMJE\u0160TAJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO OS\/4","registarski-broj":"2863","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2495":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE KNE\u017dEVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MANASTIRSKA BR.12","registarski-broj":"3083","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2496":{"naziv":"CENTAR ZA USAVR\u0160AVANJE RADNE SNAGE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"2959","datum-registracije":"D\u017dANKI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2497":{"naziv":"AEGEE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"3166","datum-registracije":"RADOVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2498":{"naziv":"ODBOR GRA\u0110ANSKE JAVNOSTI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3301","datum-registracije":"RADONJI\u0106 ANDRIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2499":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA SOCIJALNU BRIGU - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3310","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106-\u0110UROVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2500":{"naziv":"LOKALNI ODBOR ZA AFIRMACIJU ZAJEDNICE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3303","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 AN\u0110ELKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2501":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA SOCIJALNU BRIGU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3305","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 AN\u0110ELKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2502":{"naziv":"ODBOR GRA\u0110ANSKE JAVNOSTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3302","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 AN\u0110ELKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2503":{"naziv":"CENTAR ZA GRA\u0110ANSKU JAVNU POLITIKU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3294","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 AN\u0110ELKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2504":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA SOCIJALNU BRIGU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3297","datum-registracije":"RADONJI\u0106 ANDRIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2505":{"naziv":"FORUM ZA SOCIJALNU POLITIKU - CETINJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3309","datum-registracije":"RADONJI\u0106 ANDRIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2506":{"naziv":"FORUM ZA SOCIJALNU POLITIKU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3308","datum-registracije":"RADONJI\u0106 ANDRIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2507":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA AFIRMACIJU ZAJEDNICE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3296","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 AN\u0110ELKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2508":{"naziv":"CENTAR ZA DRU\u0160TVENI RAZVOJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"2911","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106-\u0110UROVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2509":{"naziv":"CENTAR ZA GRA\u0110ANSKU JAVNU POLITIKU - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 169","registarski-broj":"3293","datum-registracije":"RADONJI\u0106 ANDRIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2510":{"naziv":"NVO MEDITERANSKO - PLANINARSKA CRNA GORA ORG.","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA 23","registarski-broj":"3066","datum-registracije":"POPOVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2511":{"naziv":"NVO WEB MEDIA, CENTAR ZA RAZVOJ INTERNET MEDIJA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIRKA BANJEVI\u0106A 10","registarski-broj":"3254","datum-registracije":"POPADI\u0106 DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2512":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA DUHOVNU, ENERGETSKU I PRIRODNU MEDICINU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA BB","registarski-broj":"3182","datum-registracije":"SHCHEGLOVA SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2513":{"naziv":"NVO PREKOBRDSKIH SELA: PETROVA RAVAN, SELA I ULICA - MJESNI ODBOR ZA OBNOVU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOSKOVSKA 25\/7","registarski-broj":"2856","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MILI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2514":{"naziv":"INSTITUT ZA MONITORING I EVALUACIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 22","registarski-broj":"3223","datum-registracije":"KALU\u0110EROVI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2515":{"naziv":"GRUPA ZA DRU\u0160TVENE PROMJENE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 22","registarski-broj":"3222","datum-registracije":"KALU\u0110EROVI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2516":{"naziv":"CENTAR ZA KULTURU I EDUKACIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE BUDO TOMOVI\u0106 21","registarski-broj":"2874","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2517":{"naziv":"ART SUVENIR PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE BUDO TOMOVI\u0106 BR.55A","registarski-broj":"3063","datum-registracije":"RADUSINOVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2518":{"naziv":"POKRET ZA PODR\u0160KU PRIDRU\u017dIVANJU CRNE GORE EVROPSKOJ ZAJEDNICI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE BUDO TOMOVI\u0106 BR.O","registarski-broj":"3008","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MR.NINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2519":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA MENAD\u017dMENTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEZNANIH JUNAKA 99","registarski-broj":"3224","datum-registracije":"PETRI\u010cEVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2520":{"naziv":"PODGORI\u010cKI TAKSI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE 94","registarski-broj":"2957","datum-registracije":"RUBE\u017dI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2521":{"naziv":"CENTAR ZA STRANE JEZIKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIK\u0160I\u0106KA BB","registarski-broj":"3157","datum-registracije":"BJELICA MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2522":{"naziv":"JELENA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA BR.46","registarski-broj":"2941","datum-registracije":"ARMACKI DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2523":{"naziv":"SOLA FIDE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 18","registarski-broj":"3250","datum-registracije":"MILUTINOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2524":{"naziv":"LIFE - NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 DIJABETI\u010cARIMA I PORODICAMA U KOJIMA ONI \u017dIVE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA BR.14.","registarski-broj":"3150","datum-registracije":"MUKOVI\u0106 FAIDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2525":{"naziv":"POKRET ZA EVROPSKU DR\u017dAVNU ZAJEDNICU SRBIJA I CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA VUJO\u0160EVI\u0106A BR.42","registarski-broj":"3282","datum-registracije":"\u017dI\u017dI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2526":{"naziv":"ZETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.116","registarski-broj":"2839","datum-registracije":"ULI\u0106EVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2527":{"naziv":"CENTER ZA NEPROFITNO PARTNERSTVO SA JAVNIM SEKTOROM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 122","registarski-broj":"3044","datum-registracije":"MITROVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2528":{"naziv":"GRUPA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA - GDP -","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.76","registarski-broj":"3136","datum-registracije":"RAJ\u010cI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2529":{"naziv":"NVO ZELENA KU\u0106A - GREEN HOUSE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"3122","datum-registracije":"SEKULI\u0106 SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2530":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH GLOBAL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 3","registarski-broj":"3268","datum-registracije":"AN\u0110ELI\u0106 MITAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2531":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA UDRU\u017dENJE SUDSKIH ADMINISTRATORA CRNE GORE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA BR.10","registarski-broj":"3186","datum-registracije":"\u017dARI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2532":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA DUKLJA - ZORA AD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARTIZANSKI PUT 108","registarski-broj":"2897","datum-registracije":"VRATNICA BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2533":{"naziv":"DRU\u0160TVO LJUBITELJA FUDBALA DJETI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARTIZANSKI PUT B.B.","registarski-broj":"3041","datum-registracije":"BUJO\u0160EVI\u0106 RADI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2534":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA EDUKATIVNO RA\u010cUNARSKI CENTAR LINK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 192\/B","registarski-broj":"2884","datum-registracije":"ROV\u010cANIN HIMZO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2535":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA PIPERI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PIPERI ","registarski-broj":"2846","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2536":{"naziv":"CENTAR ZA AFIRMACIJU KINESKE TRADICIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PIPERSKA 370\/1-3S","registarski-broj":"3274","datum-registracije":"\u010cABARKAPA SENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2537":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA ROYAL TAXI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PRINCA MIHAILA PETROVI\u0106A 2","registarski-broj":"3058","datum-registracije":"VUJANOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2538":{"naziv":"NVO ZETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VOJISLAVLJEVI\u0106A PUT BR.31\/A","registarski-broj":"3194","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2539":{"naziv":"ELIT TAXI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADNI\u010cKA BR.11","registarski-broj":"3188","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2540":{"naziv":"MUZI\u010cKO ZABAVI\u0160TE VESELI CVR\u010cAK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A BR.6","registarski-broj":"3131","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 VEDRANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2541":{"naziv":"AGENCIJA ZA ORGANIZOVANJE KULTURNIH DJELATNOSTI COSMOPOLITAN PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PIPERSKA BB","registarski-broj":"3264","datum-registracije":"LUBARDA SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2542":{"naziv":"FORZA INTER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOVANA ZOGOVI\u0106A 24","registarski-broj":"3147","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2543":{"naziv":"ROBIN HOOD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RISTA STIJOVI\u0106A BR.3","registarski-broj":"3056","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2544":{"naziv":"DJE\u010cIJI KULTURNI CENTAR TISANI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR BRATSTVA I JEDINSTVA 181","registarski-broj":"3133","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 SANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2545":{"naziv":"NORTHNET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SERDARA JOLA PILETI\u0106A 23","registarski-broj":"3055","datum-registracije":"KE\u010cI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2546":{"naziv":"SPELEOLO\u0160KO DRU\u0160TVO PODGORICA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SITNI\u010cKA 37","registarski-broj":"3324","datum-registracije":"MRDAK DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2547":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DJE\u010cJA IGRAONICA MA\u0160A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLAVONSKA BR.33","registarski-broj":"2891","datum-registracije":"GRUJI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2548":{"naziv":"\u0160RI \u010cINMOJ MARATON TIM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEZNANIH JUNAKA 22","registarski-broj":"3173","datum-registracije":"HAVERI\u0106 SEAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2549":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE LJE\u0160ANSKA NAHIJA","sjediste":"PODGORICA, STANISELI\u0106I, STANISELJI\u0106I BB","registarski-broj":"2834","datum-registracije":"BOGOJEVI\u0106 VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2550":{"naziv":"DEVETKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA CVIJI\u0106A PROLAZ BB","registarski-broj":"3026","datum-registracije":"PAJOVI\u0106 BOBAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2551":{"naziv":"CRNOGORSKI REFORMSKI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOG PETRA CETINJSKOG 13","registarski-broj":"3049","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2552":{"naziv":"MEDICINAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"2942","datum-registracije":"MUZUROVI\u0106 EMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2553":{"naziv":"ANTIKA NOVA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3010","datum-registracije":"ANDESILI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2554":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZRNO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 A 6\/32","registarski-broj":"3027","datum-registracije":"\u0106ETKOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2555":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA INTERNET KLUB MILENIJUM - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PIPERSKA BB","registarski-broj":"3128","datum-registracije":"VUKA\u0160INOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2556":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA LALEVI\u0106I","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, LALEVI\u0106I ","registarski-broj":"2929","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2557":{"naziv":"AGENCIJA ZA INTELEKTUALNU I VIZUELNU KOMUNIKACIJU PROZOR PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG REPUBLIKE 21","registarski-broj":"3283","datum-registracije":"NOVAKOVI\u0106 \u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2558":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIK\u0160I\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 18A","registarski-broj":"2945","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2559":{"naziv":"CENTAR ZA LOKALNE CIVILNE INICIJATIVE - LIBERTAS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 27","registarski-broj":"3209","datum-registracije":"VELA\u0160EVI\u0106 ROBERT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2560":{"naziv":"PRODUKCIJA MONTEFON - FEST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A BR.53","registarski-broj":"3028","datum-registracije":"BAJRAMOVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2561":{"naziv":"GRAFITI ONLAJN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 42","registarski-broj":"2890","datum-registracije":"MIHAILOVI\u0106 DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2562":{"naziv":"CEFE CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 10","registarski-broj":"3019","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2563":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KLUB ITALIJA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLAVONSKA BR.28","registarski-broj":"2984","datum-registracije":"SOMBORAC ANKICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2564":{"naziv":"KREATIVNI CENTAR - SVI SMO MI DJECA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BR.21","registarski-broj":"3145","datum-registracije":"\u0110OKOVI\u0106 BOJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2565":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZDRAVLJE I SRCE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VINOGRADSKA 13","registarski-broj":"3267","datum-registracije":"RADUNOVI\u0106 DRAGINJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2566":{"naziv":"INSTITUT ZA EVROPSKE INTEGRACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VOJISLAVA GRUJI\u0106A BR.2","registarski-broj":"3080","datum-registracije":"VUKSANOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2567":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RODITELJA ZA RAZVOJ OMLADINSKOG FUDBALA U F.K. CRVENA STIJENA - TOLO\u0160I","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TOLO\u0160I ","registarski-broj":"3160","datum-registracije":"VELIMIROVI\u0106 MIOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2568":{"naziv":"DJECA SU NA\u0160A BUDU\u0106NOST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KONIK II","registarski-broj":"2920","datum-registracije":"RAMADAN ALIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2569":{"naziv":"NVO RROMI CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA BB","registarski-broj":"2999","datum-registracije":"\u0160ALJA ABEDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2570":{"naziv":"NORDIC FOUNDATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, X CRNOGORSKE BRIGADE 96","registarski-broj":"102","datum-registracije":"JOHANSEN OVE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2571":{"naziv":"NVO SOCIETAS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZABJELO LAMELA 19","registarski-broj":"2924","datum-registracije":"BA\u0160ANOVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2572":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE NASTAVLJA\u010cA VITE\u0160KE TRADICIJE VITEZOVI TEMPLARI CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGORI\u010c ZGRADA A-6 ULAZ IV\/IV","registarski-broj":"2861","datum-registracije":"JAREDI\u0106 VUK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2573":{"naziv":"STARA ULICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KE\u0160E \u0110UROVI\u0106A 19","registarski-broj":"2857","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 VANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2574":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA PROSPERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGORI\u010c 369","registarski-broj":"2913","datum-registracije":"\u0106OSO ANU\u0160KA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2575":{"naziv":"NACIONALNA INICIJATIVA ZA RAZVOJ FSC STANDARDA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGREBA\u010cKA 75","registarski-broj":"3292","datum-registracije":"DRAGOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2576":{"naziv":"MU\u0106KE - FAN KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZELENIKA BB","registarski-broj":"2912","datum-registracije":"KOMATINA BO\u017dINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2577":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE ZA ZDRAVLJE I FITNES","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZETSKOG ODREDA 36","registarski-broj":"3047","datum-registracije":"MILOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2578":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA MLIJEKA BALABANI I VRANJ","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, BALABANI BB","registarski-broj":"3094","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2579":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO GOLUBOVCI PODGORICA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI BB","registarski-broj":"2921","datum-registracije":"AN\u0110U\u0160I\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2580":{"naziv":"KLUB RADNIKA - POVJERILACA AD AUTOMONT - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV JUL A BB","registarski-broj":"2867","datum-registracije":"AN\u0110U\u0160I\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2581":{"naziv":"UDRU\u017dENJE UJEDINJENIH NACIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, MAHALA BB","registarski-broj":"3168","datum-registracije":"RADI\u010cKOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2582":{"naziv":"MIR ZA DJECU SVIJETA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, MAHALA BB","registarski-broj":"3167","datum-registracije":"RADI\u010cKOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2583":{"naziv":"CENTAR ZA RELIGIJSKU TOLERANCIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA ","registarski-broj":"3120","datum-registracije":"MIJATOVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2584":{"naziv":"KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI ZETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MAHAILA LALI\u0106A BB","registarski-broj":"3000","datum-registracije":"PAUNOVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2585":{"naziv":"RAZVIGOR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, POBRE\u017dJE BB","registarski-broj":"2961","datum-registracije":"KAVARI\u0106 DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2586":{"naziv":"DECENTRA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI BB","registarski-broj":"3003","datum-registracije":"VORGI\u0106 MARINKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2587":{"naziv":"KULTURNO UDRU\u017dENJE AMANET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TUZI-ZELJEZNI\u010cKA STANICA BB","registarski-broj":"2892","datum-registracije":"KAJO\u0160EVI\u0106 OMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2588":{"naziv":"GRA\u0110ANSKA INICIJATIVA TUZI","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"3217","datum-registracije":"SINI\u0160TAJ VASELJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2589":{"naziv":"ILLYRICUMI TUZ","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"2865","datum-registracije":"BERISHAJ NIKOLLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2590":{"naziv":"FOTOTEKA MALESIJE - FOTOTEKA E MALESISE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJEKAJ TUZI, NASELJE BB","registarski-broj":"3230","datum-registracije":"IVEZAJ SHTJEF\u00cbN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2591":{"naziv":"VATAN CRNA GORA","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, HIVZIJE \u0106ATOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3048","datum-registracije":"RAMOVI\u0106 MUHAMED","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2592":{"naziv":"E - COMP RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, IBAR\u010cANSKA BB","registarski-broj":"2998","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 ERMIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2593":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO EKOTURS RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA BB","registarski-broj":"2926","datum-registracije":"MUKOVI\u0106 SULEJMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2594":{"naziv":"EURONET","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, BI\u0160EVO ","registarski-broj":"3202","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 ENVER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2595":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA AFIRMACIJA \u017dENSKIH PRAVA U CRNOJ GORI RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"2864","datum-registracije":"HOD\u017dI\u0106 VELIDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2596":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ECO SELO RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, 13 JULA BB","registarski-broj":"3057","datum-registracije":"HONSI\u0106 ALMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2597":{"naziv":"P\u010cELARSKA ORGANIZACIJA MEDLJIKA RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, JAHA KURTAGI\u0106A BB","registarski-broj":"3180","datum-registracije":"NURKOVI\u0106 HUSEIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2598":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - KLUB ODGAJIVA\u010cA SPORTSKIH GOLUBOVA PISMONO\u0160A HAJLA","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.PE\u0106ANINA BB","registarski-broj":"2914","datum-registracije":"KO\u0160UTA RAFET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2599":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA HUMANOST I TOLERANCIJA","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MUSTAFE PE\u0106ANINA BB","registarski-broj":"3036","datum-registracije":"SEJDI-RA\u0160ITI ZEHRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2600":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - EKOLO\u0160KO UDRU\u017dENJE ZELENI IBAR RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, OSLOBO\u0110ENJA BB","registarski-broj":"3266","datum-registracije":"HUSI\u0106 E\u0160EF","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2601":{"naziv":"TAXI UDRU\u017dENJE IBAR RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, 29 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"2872","datum-registracije":"KO\u0160UTA (ALJO\u0160A) ABDULAH","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2602":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE \u0160AVNIK","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK BB","registarski-broj":"3071","datum-registracije":"MITROVI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2603":{"naziv":"KONJI\u010cKI KLUB JABU\u010cILO","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, GORNJA BUKOVICA BB","registarski-broj":"3138","datum-registracije":"\u0106OROVI\u0106 TOMA\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2604":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA NARODNOOSLOBODIL\u010cKOG RATA \u0160AVNIK","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK BB","registarski-broj":"3219","datum-registracije":"PERI\u0160I\u0106 RADENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2605":{"naziv":"FOND ZA OBNOVU DROBNJAKA","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK BB","registarski-broj":"99","datum-registracije":"\u0106ERANI\u0106 MILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2606":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KVADRIPLEGI\u010cARA I PARAPLEGI\u010cARA TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ B.B.","registarski-broj":"3212","datum-registracije":"ZEC STOJANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2607":{"naziv":"AGENCIJA ZA SOCIOLO\u0160KA ISTRA\u017dIVANJA I PROGNOZE","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ I\/1, ZGRADA RA\u010cICE","registarski-broj":"2948","datum-registracije":"OGNJANOVI\u0106 DARKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2608":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, DO M GRACIJA PETKOVI\u0106","registarski-broj":"3151","datum-registracije":"CIMBALJEVI\u0106 TIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2609":{"naziv":"\u0110A\u010cKA KANCELARIJA TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, DONJA LASTVA BB","registarski-broj":"2950","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2610":{"naziv":"EUTERPA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"3050","datum-registracije":"SEKULI\u0106 ANGELINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2611":{"naziv":"HOR JADRAN TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"2952","datum-registracije":"KRSTOVI\u0106 \u0160IME","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2612":{"naziv":"HRVATSKO UDRU\u017dENJE ZA EKOLO\u0160KU, KULTURNU, GRA\u0110ANSKU I SOCIJALNU ZA\u0160TITU KRA\u0160I\u0106A - KRA\u0160I\u0106I","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KRA\u0160I\u0106I BB","registarski-broj":"3093","datum-registracije":"JURLINA PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2613":{"naziv":"KLUB PRIJATELJA SREDNJE POMORSKE \u0160KOLE - POMORAC KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"3088","datum-registracije":"BOTICA VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2614":{"naziv":"ORGANIZACIJA BORACA N.O.R. 1941 - 1945 TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3051","datum-registracije":"RADUNOVI\u0106 DRAGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2615":{"naziv":"ZAVI\u010cAJNO UDRU\u017dENJE BOGDA\u0160I\u0106I","sjediste":"TIVAT, TIVAT, GRADIO\u0160NICA BB","registarski-broj":"2943","datum-registracije":"MAROVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2616":{"naziv":"PODRU\u017dNICA MATICA BOKE TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"2953","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 DR ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2617":{"naziv":"FORUM DEMOKRATIJE","sjediste":"TIVAT, TIVAT, \u017dUPA BB","registarski-broj":"2944","datum-registracije":"PETKOVI\u0106 ANDRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2618":{"naziv":"HUMANITARNA ORGANIZACIJA LE PETTIT PRINCE","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"3269","datum-registracije":"TOFANO-VULI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2619":{"naziv":"JU\u017dNI VINOGRADI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, DARZA BB","registarski-broj":"3276","datum-registracije":"\u0106ETKOVI\u0106 RADISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2620":{"naziv":"CENTAR ZA UNAPRE\u0110ENJE STANOVANJA I ADEKVATNOG SMJE\u0160TAJA - SAS CENTAR","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"3035","datum-registracije":"\u010cOGURI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2621":{"naziv":"\u017dENE STVARAOCI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, MIRKA SRZENTI\u0106A B.B.","registarski-broj":"3004","datum-registracije":"\u0160KRELJA MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2622":{"naziv":"AGRUMI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, \u0160TOJ BB","registarski-broj":"3154","datum-registracije":"ELEZOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2623":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BULEVAR MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"2992","datum-registracije":"JAN\u010cI\u0106 BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2624":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"3077","datum-registracije":"ADROVI\u0106 RIFAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2625":{"naziv":"ORGANIZACIJA BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA 1941 - 1945 GODINE ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BULEVAR MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"3023","datum-registracije":"PERI\u0106 BOGDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2626":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA PITOMINE - BOSA\u010cA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, ","registarski-broj":"3216","datum-registracije":"NOVOSEL DANE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2627":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE JAVORJE","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, JAVORJE BB","registarski-broj":"3320","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2628":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA I ANTIFA\u0160ISTA \u017dABLJAKA","sjediste":"PODGORICA, , NJEGO\u0160EVA BR.4","registarski-broj":"3314","datum-registracije":"GRBOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2629":{"naziv":"EKOLO\u0160KA ZMINICA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, TMAJEVCI BB","registarski-broj":"3289","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2630":{"naziv":"GRADNJA - BILDING 1","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, TMAJEVCI BB","registarski-broj":"3101","datum-registracije":"AN\u0110ELI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2631":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TURISTI\u010cKO - UGOSTITELJSKIH RADNIKA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"2956","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MARA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2632":{"naziv":"KLUB AKCIONARA DIP AD \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, NARODNIH HEROJA BB","registarski-broj":"2972","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 RADOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2633":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, TRG DURMITORSKIH RATNIKA BB","registarski-broj":"3239","datum-registracije":"GLU\u0160\u010cEVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2634":{"naziv":"NVU VERBAL NIK\u0160I\u0106","sjediste":null,"registarski-broj":"3409","datum-registracije":"BALI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2635":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA NIK\u0160I\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106 ZGR.FILOZ.FAKULT.","registarski-broj":"3518","datum-registracije":"MARSENI\u0106 MILJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2636":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MINI RIBNJACI ANDRIJEVICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, MARSENI\u0106A RIJEKA BB","registarski-broj":"3718","datum-registracije":"MARSENI\u0106 RADUN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2637":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE HALO TAXI BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, IGUMANA MOJSIJA ZE\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"3483","datum-registracije":"VULEVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2638":{"naziv":"NVO PLAVI DELFIN","sjediste":"BAR, BAR, ANTA \u0110EDOVI\u0106A 5A","registarski-broj":"3493","datum-registracije":"OKUKA \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2639":{"naziv":"NVO RELAKS","sjediste":"BAR, BAR, BORSKA ULICA 16, 1\/9","registarski-broj":"3378","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2640":{"naziv":"MONTENEGRO - TAXI BAR","sjediste":"BAR, BAR, BORSKA ULICA 18\/13","registarski-broj":"3647","datum-registracije":"NIKO\u010cEVI\u0106 SAVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2641":{"naziv":"MISS MONTENEGRO","sjediste":"BAR, BAR, BORSKA ULICA 6\/3\/9","registarski-broj":"3454","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106-JOVOVI\u0106 VASILJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2642":{"naziv":"NVO MONTE ECO CLIEN BAR","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A 15","registarski-broj":"3581","datum-registracije":"GLAVANOVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2643":{"naziv":"NVO PERSPEKTIVA","sjediste":"BAR, BAR, ILINO LAMELA B-5\/16","registarski-broj":"3364","datum-registracije":"ADROVI\u0106 SAIT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2644":{"naziv":"STELLA MONTENEGRO","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 16\/12","registarski-broj":"3365","datum-registracije":"ADAMOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2645":{"naziv":"PROMO","sjediste":"BAR, BAR, POPA DUKLJANINA 2","registarski-broj":"3691","datum-registracije":"MLATI\u0160UMA ALDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2646":{"naziv":"NVO CATERING BAR","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 40","registarski-broj":"3536","datum-registracije":"DABANOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2647":{"naziv":"EKO BAR","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 49","registarski-broj":"3408","datum-registracije":"MEHINAGI\u0106 MIRSAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2648":{"naziv":"NVO OPUS","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A E6","registarski-broj":"3373","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2649":{"naziv":"STARI GRAD - STARI BAR - BAR","sjediste":"BAR, BAR, STARI BAR ","registarski-broj":"3705","datum-registracije":"RADOVANOVI\u0106 VELIMIR BATO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2650":{"naziv":"PRISTAN - TAXI BAR","sjediste":"BAR, BAR, JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE BROJ 10","registarski-broj":"3648","datum-registracije":"STEVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2651":{"naziv":"NVO - I T I J A - BAR","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR REVOLUCIJE 16\/66","registarski-broj":"3568","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2652":{"naziv":"RODA","sjediste":"BAR, BAR, OBALA 13 JUL VI\/ 6","registarski-broj":"3735","datum-registracije":"FETAHOVI\u0106 FEHMIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2653":{"naziv":"SANA FEMINA","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A H7","registarski-broj":"3442","datum-registracije":"\u017dULOVI\u0106 RADMILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2654":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA PRIRODNU, ENERGETSKU MEDICINU, SPORTSKU REKREACIJU I KOREKTIVNU GIMNASTIKU - FORTUNA BAR","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A 15","registarski-broj":"3526","datum-registracije":"MURATOVI\u0106 ISMET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2655":{"naziv":"NVO PRIRODNO P\u010cELARSTVO","sjediste":"BAR, BAR, RISTA LEKI\u0106A D-12,3\/31","registarski-broj":"3337","datum-registracije":"BRNJADA BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2656":{"naziv":"TAXI - BAR BAR","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ 201","registarski-broj":"3642","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2657":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ROMA BARA","sjediste":"BAR, BAR, BAR N.ROLOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3537","datum-registracije":"NERDA VELI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2658":{"naziv":"TRE ARTE","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A 14","registarski-broj":"3392","datum-registracije":"PEKI\u0106 MIJODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2659":{"naziv":"NVO BAMBI BAR","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I BB","registarski-broj":"3777","datum-registracije":"KUJOVI\u0106 INDIRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2660":{"naziv":"NVO LIPA","sjediste":"BAR, BAR, BORSKA ULICA 12","registarski-broj":"3552","datum-registracije":"BLA\u017dEVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2661":{"naziv":"NVO P\u010cELA \u010cOVJEKU","sjediste":"BAR, BAR, LIMLJANI BB","registarski-broj":"3379","datum-registracije":"VULI\u0106EVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2662":{"naziv":"STARI GRAD - TAXI BAR","sjediste":"BAR, BAR, STARI BAR ","registarski-broj":"3651","datum-registracije":"ASOVI\u0106 DAUT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2663":{"naziv":"EDUKATIVNI CENTAR SPORTISIMO","sjediste":"BAR, BAR, TOMBA B.B.","registarski-broj":"3387","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2664":{"naziv":"ETNO \u010cUVARI","sjediste":"BAR, SUTOMORE, ZGRADE PRVOBORCA BB","registarski-broj":"3694","datum-registracije":"LEKI\u0106 BRATISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2665":{"naziv":"NVO ATRIUM","sjediste":"BAR, SUTOMORE, NJEGO\u0160EVA 10","registarski-broj":"3396","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2666":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD HORIZON LOGISTICS BAR","sjediste":"BAR, BAR, JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE BR.6","registarski-broj":"3347","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2667":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VASPITA\u010cA CRNE GORE","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ 19A","registarski-broj":"3765","datum-registracije":"MIJOVI\u0106 GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2668":{"naziv":"AS - TAXI BAR","sjediste":"BAR, BAR, TOMBA BB","registarski-broj":"3652","datum-registracije":"KARANIKI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2669":{"naziv":"LOVA\u010cKA ORGANIZACIJA MEDVJED","sjediste":"BERANE, BERANE, DONJE LUGE BB","registarski-broj":"3368","datum-registracije":"RALEVI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2670":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ BERANA - CERAB","sjediste":"BERANE, BERANE, MILJANA VUKOVA 1\/53","registarski-broj":"3524","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2671":{"naziv":"DIMNJA\u010cAR","sjediste":"BERANE, BERANE, TALUM BB","registarski-broj":"3752","datum-registracije":"SELIMOVI\u0106 STEVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2672":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA \u017dITARICA EKOZRNO - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, VIII CRNOGORSKE BRIGADE LAMELA 2","registarski-broj":"3570","datum-registracije":"ADROVI\u0106 MUSLIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2673":{"naziv":"ODBOR ZA IZGRADNJU D\u017dAMIJE U GUBAVCU","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, GUBAVA\u010c BB","registarski-broj":"3434","datum-registracije":"DIZDAREVI\u0106 ELVIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2674":{"naziv":"ECOBISTRICA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BISTRICA ","registarski-broj":"3512","datum-registracije":"ZORONJI\u0106 ENES","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2675":{"naziv":"PARAGLAJDING KLUB DYNAMIC","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, III JANUARA A\/3","registarski-broj":"3400","datum-registracije":"SIMOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2676":{"naziv":"VOKALNA GRUPA - KAMERTON - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MUNIBA KU\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"3559","datum-registracije":"HUMANOVI\u0106 TAIB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2677":{"naziv":"NVO AGROSISTEM","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, UNEVINE BB","registarski-broj":"3333","datum-registracije":"RED\u017dI\u0106 BILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2678":{"naziv":"MULTIMEDIALMONTENEGRO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LJE\u0160NI\u010cKA B.B.","registarski-broj":"3514","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2679":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA AGROBIZNIS","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, SUTIVAN B.B.","registarski-broj":"3335","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2680":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA MATERID\u017dA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LAHOLO SELO","registarski-broj":"3543","datum-registracije":"\u0160UKURICA HAMID","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2681":{"naziv":"OMLADINSKI KULTURNI CENTAR - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u017dIVKA \u017dI\u017dI\u0106A BR.18","registarski-broj":"3547","datum-registracije":"PE\u0160I\u0106 NOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2682":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE - CAREER CENTER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"3692","datum-registracije":"RADOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2683":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA VRGANJ","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, PAVINO POLJE ","registarski-broj":"3383","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 FILIP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2684":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA - KOVREN","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, PAVINO POLJE KOVREN,","registarski-broj":"3641","datum-registracije":"KLJAJEVI\u0106 MILUN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2685":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVREDNIKA I GRA\u0110ANA STAROG GRADA BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STARI GRAD ","registarski-broj":"3689","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2686":{"naziv":"DIVERA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DUBOVICA S-29","registarski-broj":"3399","datum-registracije":"GRBOVI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2687":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU \u017dIVOTINJA - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, I PROLETERSKE S\/44-23","registarski-broj":"3494","datum-registracije":"PEROVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2688":{"naziv":"NVO SEKCIJA POZNAVALACA VINA - SOMMELIJER - A SVETI STEFAN","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PR\u017dNO ","registarski-broj":"3786","datum-registracije":"TRIFUNOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2689":{"naziv":"SPORTSKO UDRU\u017dENJE MLADIH - MONTENEGRO","sjediste":"KOTOR, KOTOR, 29 NOVEMBRA BR.266","registarski-broj":"3436","datum-registracije":"VUKADINOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2690":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE SVETI NIKOLA - KOTOR, GRBALJ - BRATE\u0160I\u0106I","sjediste":"BUDVA, BUDVA, OMLADINSKIH BRIGADA BR.2","registarski-broj":"3696","datum-registracije":"\u0106ETKOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2691":{"naziv":"MA\u017dI\u0106I","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PRIMORSKI BATALJON 21","registarski-broj":"3565","datum-registracije":"KRAPOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2692":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ORALNIH IMPLANTOLOGA CG - EDI","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PR\u017dNO ","registarski-broj":"3672","datum-registracije":"VASILJEVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2693":{"naziv":"TAXI SVETI STEFAN - SVETI STEFAN","sjediste":"BUDVA, BUDVA, VRIJESNO BB","registarski-broj":"3549","datum-registracije":"KA\u017dANEGRA DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2694":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KNJI\u017dEVNI KLUB STEFAN MITROV LJUBI\u0160A BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, I PROLETERSKE BB","registarski-broj":"3736","datum-registracije":"GA\u0106INOVI\u0106 MI\u0160O","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2695":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE DONJA DUBOVA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, IV PROLETERSKE 9","registarski-broj":"3731","datum-registracije":"MILA\u0160EVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2696":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLJEVLJAKA LJUBI\u0160NJA BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA BR.3","registarski-broj":"3472","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 BLAGOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2697":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ INICIJATIVE , KONGRESNOG, SAJAMSKOG I DRUGIH VRSTA TURIZMA MICE MONTENEGRO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, BULJARICA NASELJE BB","registarski-broj":"3754","datum-registracije":"ARMENKO ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2698":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA I ANTIFA\u0160ISTA OP\u0160TINE BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PETROVAC OBALA 67","registarski-broj":"3600","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 NIKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2699":{"naziv":"KLUB SOMELIJERA CRNE GORE","sjediste":"BUDVA, SVETI STEFAN, SLOBODE 19","registarski-broj":"3744","datum-registracije":"RA\u0110ENOVI\u0106 MI\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2700":{"naziv":"\u010cELOBRDO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, \u010cELEBRDO BB","registarski-broj":"3571","datum-registracije":"MIKOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2701":{"naziv":"VETERANI FK LOV\u0106EN","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 2","registarski-broj":"3657","datum-registracije":"KALU\u0110EROVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2702":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA ODGOJ I ZA\u0160TITU SITNIH \u017dIVOTINJA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA BR.22","registarski-broj":"3371","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2703":{"naziv":"DRU\u0160TVO LJUBITELJA PRIRODE - GREEN HOUSE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BUL CRNOGOR.JUNAKA 79","registarski-broj":"3534","datum-registracije":"PAJOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2704":{"naziv":"ANTIMATTER FOUNDATION","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BUL CRNOGOR.JUNAKA 81","registarski-broj":"110","datum-registracije":"HAJDUKOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2705":{"naziv":"FONDACIJA ZA EKOLO\u0160KU DR\u017dAVU - FOUNDATION FOR AN ECOLOGOCAL STATE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BUL CRNOGOR.JUNAKA 172","registarski-broj":"117","datum-registracije":"HAJDUKOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2706":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA ISLANDA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, GRUDA 30","registarski-broj":"3633","datum-registracije":"KAPISODA \u010cEDOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2707":{"naziv":"SAVEZ GUSLARA DU\u0160ANOVO CARSTVO","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"3598","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 RADOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2708":{"naziv":"HRI\u0160\u0106ANSKI KULTURNI CENTAR","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 73","registarski-broj":"3511","datum-registracije":"GA\u010cEVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2709":{"naziv":"KATUNSKA NAHIJA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, PEKA PAVLOVI\u0106A 1","registarski-broj":"3479","datum-registracije":"VU\u0160UROVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2710":{"naziv":"POMO\u0106 STARIM OSOBAMA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, PREDGRA\u0110E BR.18","registarski-broj":"3484","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 JOVANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2711":{"naziv":"IST FONDACIJA - IST FOUNDATION","sjediste":"CETINJE, CETINJE, VOJVODE BO\u017dA 6","registarski-broj":"112","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106 MIJAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2712":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA RJE\u0160AVANJE \u017dIVOTNIH PROBLEMA STANOVNIKA - DRU\u0160TVO PO\u0160TOVALACA DOBRSKE \u017dUPE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, DOBRSKA \u017dUPA BB","registarski-broj":"3683","datum-registracije":"MO\u0160TROKOL NE\u0110ELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2713":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"3385","datum-registracije":"BOROZAN NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2714":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ISTRA\u017dIVANJE I EDUKACIJU VIDEO, INTERNET I KOMPJUTERSKE TEHNOLOGIJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 76","registarski-broj":"3577","datum-registracije":"ABRAMOVI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2715":{"naziv":"CRNOGORSKO HERALDI\u010cKO DRU\u0160TVO","sjediste":"CETINJE, CETINJE, X CRNOGORSKE BRIGADE BR. S-65\/3-4","registarski-broj":"3497","datum-registracije":"SAMARD\u017dI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2716":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VO\u0106ARA I VINOGRADARA BJELOPAVLI\u0106A","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, FRUTAK BB","registarski-broj":"3382","datum-registracije":"LUKI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2717":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE PONIKVICA","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, KOSI\u0106 BB","registarski-broj":"3686","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2718":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KLUBOVA MALOG FUDBALA SREDNJE FUDBALSKE REGIJE","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, NJEGO\u0160EVA 36","registarski-broj":"3377","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2719":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - PITCH N DESTROY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA BROJ 26","registarski-broj":"3592","datum-registracije":"RA\u0160\u010cANIN JANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2720":{"naziv":"AGENCIJA SVETIONIK","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, SPU\u017d \u017dELJEZNI\u010cKA STANICA BB","registarski-broj":"3470","datum-registracije":"KU\u010c PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2721":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u017dENA MIMOZA BAO\u0160I\u0106I, HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BAO\u0160I\u0106I ","registarski-broj":"3693","datum-registracije":"DABOVI\u0106 DANICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2722":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIJA - ACTIONS IN REM ZA ZA\u0160TITU STVARNOG PRAVA, PRAVA SVOJINE","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, BRA\u0106E GRBI\u0106A 182","registarski-broj":"3393","datum-registracije":"SAMARD\u017dI\u0106 SEKULE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2723":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA FORMIRANJE I IZGRADNJU DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA KORAK NAPRIJED HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, \u0160KVER BB","registarski-broj":"3631","datum-registracije":"MIRJA\u010cI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2724":{"naziv":"BOKELJSKI CENTAR ZA TOLERANCIJU TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"3424","datum-registracije":"\u010cEPRNJIC MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2725":{"naziv":"TURISTI\u010cKI CENTAR IGALO","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, TOPLA 3","registarski-broj":"3546","datum-registracije":"MIJOVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2726":{"naziv":"NVO URBS SANA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, X HERCEGOVA\u010cKE 22","registarski-broj":"3751","datum-registracije":"RADAN \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2727":{"naziv":"POKRET ZA RAZVOJ ZELENIKE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ZELENIKA BR.80\/A","registarski-broj":"3763","datum-registracije":"MITROVI\u0106 GLIGO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2728":{"naziv":"GRAD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZMAJ JOVINA 195","registarski-broj":"3573","datum-registracije":"BOJI\u0106 GLIGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2729":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA IZU\u010cAVANJE I VALORIZACIJU ISTORIJE, KULTURE I TRADICIJE SRBA U CRNOJ GORI - STEFAN NEMANJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 101\/4","registarski-broj":"3582","datum-registracije":"ILIN\u010cI\u0106 VUKI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2730":{"naziv":"SPELEOLO\u0160KO DRU\u0160TVO KOLA\u0160IN - KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, LUGOVI BB","registarski-broj":"3352","datum-registracije":"MEDENICA BILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2731":{"naziv":"INICIJATIVA MORA\u010cA","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MANASTIR MORA\u010cA SELO OSRECI,","registarski-broj":"3348","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2732":{"naziv":"ORGANIZACIJA BORACA NARODNOOSLOBODILA\u010cKOG RATA 1941 - 1945 KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, TRG BORCA BB","registarski-broj":"3560","datum-registracije":"RADOVI\u0106 RADO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2733":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA SUVENIRA I DOMA\u0106E RADINOSTI ETNOART","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MIRKA VE\u0160OVI\u0106A BB","registarski-broj":"3388","datum-registracije":"MINI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2734":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA O\u010cUVANJE BIODIVERZITETA SKADARSKOG JEZERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 36","registarski-broj":"3594","datum-registracije":"PETRI\u010cEVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2735":{"naziv":"STUDIO IL MANO","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA PLAGENTI B 6\/3","registarski-broj":"3450","datum-registracije":"BOROZAN LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2736":{"naziv":"EPTA - EVROPSKO UDRU\u017dENJE KLAVIRSKIH PEDAGOGA CRNE GORE - EPTA EUROPEAN PIANO TEACHERS ASSOCIATION OF MONTENEGRO","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 456","registarski-broj":"3654","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 RATIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2737":{"naziv":"HRVATSKI DOM 1893","sjediste":"KOTOR, KOTOR, MUO BB","registarski-broj":"3624","datum-registracije":"DON\u010cI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2738":{"naziv":"KANCELARIJA ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE, BOLESTI ZAVISNOSTI I RIZI\u010cNIH PONA\u0160ANJA KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 516","registarski-broj":"118","datum-registracije":"VULEKOVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2739":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRBALJSKA PERSPEKTIVA - GRBALJ","sjediste":"KOTOR, KOTOR, LASTVA GRBALJSKA BB","registarski-broj":"3595","datum-registracije":"VUKADINOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2740":{"naziv":"INSTITUT ZA UPOREDNA ISTRA\u017dIVANJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 36\/1","registarski-broj":"3370","datum-registracije":"ULJAREVI\u0106 JOVANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2741":{"naziv":"TURISTI\u010cKA ZAJEDNICA MORINJA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, MORINJ 1","registarski-broj":"3578","datum-registracije":"ULJAREVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2742":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE ISO STANDARD - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, ORAHOVAC BB","registarski-broj":"3663","datum-registracije":"KRCI\u0106 ISO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2743":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE TURISTI\u010cKIH VODI\u010cA TIM KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 360\/II","registarski-broj":"3678","datum-registracije":"MU\u0160IKI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2744":{"naziv":"SPELEOLO\u0160KO DRU\u0160TVO KOTOR - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 477","registarski-broj":"3353","datum-registracije":"\u0160EVALJEVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2745":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU IMOVINE LOVANJA KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI BB","registarski-broj":"3356","datum-registracije":"BRAJAK \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2746":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA VERTIKALNE SPORTOVE, ZA\u0160TITU I UNAPRE\u0110ENJE AMBIJENTA VERTIKALNIH SPORTOVA - UPANDDOWN","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI E-18","registarski-broj":"3741","datum-registracije":"ZORNIJA MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2747":{"naziv":"NAJBOLJE U CRNOJ GORI - THE BEST OF MONTENEGRO","sjediste":"KOTOR, RISAN, GORICA BB","registarski-broj":"3698","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2748":{"naziv":"GAZELA","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"3583","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2749":{"naziv":"PERSPEKTIVA","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, SERDARA JANKA VUKOTI\u0106A B.B.","registarski-broj":"3395","datum-registracije":"LAKI\u0106EVI\u0106 TAMARA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2750":{"naziv":"RITAM SRCA","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, LJUBOMIRA BAKO\u010cA TRG BB","registarski-broj":"3579","datum-registracije":"RADOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2751":{"naziv":"MOSTOVI PRIJATELJSTVA INGOLSTADT - MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, MOJKOVA\u010cKIH JUNAKA BB","registarski-broj":"3771","datum-registracije":"MI\u0160NI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2752":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA PRIRODE","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, RAVNI BB","registarski-broj":"3545","datum-registracije":"RNKOVI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2753":{"naziv":"CENTAR ZA PODR\u0160KU EKO SEOSKO - PLANINSKOM TURIZMU","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, ULO\u0160EVINA NOVO NASELJE-","registarski-broj":"3616","datum-registracije":"KONATAR MLA\u0110EN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2754":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MALINARA \u010cUKERAK","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, VALJEVSKA BR 2\/5","registarski-broj":"3334","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2755":{"naziv":"DOLINA TARE","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, VALJEVSKA BB","registarski-broj":"3419","datum-registracije":"BABI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2756":{"naziv":"PARAGLAJDING KLUB FENIKS","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"3439","datum-registracije":"\u0110OR\u0110EVI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2757":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SINJAJEVINA","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, \u0160TITARICA BB","registarski-broj":"3473","datum-registracije":"RAOSAVLJEVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2758":{"naziv":"NVO O E M NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 83","registarski-broj":"3482","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2759":{"naziv":"STRUKOVNO UDRU\u017dENJE GEOPROGRES PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3757","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2760":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PENZIONERA \u017dELJEZARE NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 16","registarski-broj":"3425","datum-registracije":"JAK\u0160I\u0106 JOVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2761":{"naziv":"FONDACIJA NIK\u0160I\u0106 ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA BB","registarski-broj":"116","datum-registracije":"TANASIJEVI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2762":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA IZRADU I REALIZACIJU PROJEKATA BAZIRANIH NA SMANJENJU NEZAPOSLENOSTI KAO I ORGANIZOVANJE TRIBINA I SEMINARA CAREER PROJECT PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STUDENTSKA BR.4","registarski-broj":"3643","datum-registracije":"JANJI\u0106 BATRI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2763":{"naziv":"CENTAR ZA PITANJA KULTURE - LUMEN","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BAJA PIVLJANINA P+7\/144","registarski-broj":"3367","datum-registracije":"SPAJI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2764":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE AUTO CENTAR B - MAX","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BISTRI\u010cKA 104","registarski-broj":"3747","datum-registracije":"BANI\u0106EVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2765":{"naziv":"IN\u017dINJERSKO TEHNI\u010cKI CENTAR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BISTRI\u010cKA 104","registarski-broj":"3632","datum-registracije":"BANI\u0106EVI\u0106 BLAGOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2766":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU RIJEKE ZETE - PJENAVAC","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BREZOVIK BB","registarski-broj":"3426","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2767":{"naziv":"DOMSKA ORGANIZACIJA STUDENATA DOMA U\u010cENIKA I STUDENATA - BRA\u0106A VU\u010cINI\u0106, NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3369","datum-registracije":"VULI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2768":{"naziv":"NVO CENTAR ZA RAZVOJ CIVILNOG SEKTORA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 20","registarski-broj":"3522","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 TANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2769":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA AD GROSS MARKET PODGORICA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DRUGE DALMATINSKE BRIGADE 11","registarski-broj":"3478","datum-registracije":"RADOVI\u0106 VANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2770":{"naziv":"KLUB MANJINSKIH AKCIONARA \u017dELJEZARA AD NIK\u0160I\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"3372","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 JANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2771":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE DJE\u010cIJA IGRAONICA NODY BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, I PROLETERSKE BB","registarski-broj":"3605","datum-registracije":"KUSTUDI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2772":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PODRU\u010cJA \u017dUPE OD ZAGA\u0110ENJA - V A L","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GRA\u010cANICA 5","registarski-broj":"3488","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 MILISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2773":{"naziv":"UDRU\u017dENJE FUDBALSKIH TRENERA SREDNJE FUDBALSKE REGIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110URA SALAJA BB","registarski-broj":"3376","datum-registracije":"PETROVI\u0106 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2774":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POMO\u0106 MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM I DRUGIM HENDIKEPIRANIM LICIMA ZAGRLJAJ","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JANKA VUKOTI\u0106A 14","registarski-broj":"3586","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2775":{"naziv":"PARAGLAJDING KLUB SOKO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, MEDITERANSKA 4","registarski-broj":"3516","datum-registracije":"VOJI\u010cI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2776":{"naziv":"ZONA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KO\u010cANSKA 23","registarski-broj":"3403","datum-registracije":"ORBOVI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2777":{"naziv":"DRU\u0160TVO PO\u0160TOVALACA CRNOGORSKIH VOJVODA I SERDARA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PUT PORED BISTRICE BB","registarski-broj":"3614","datum-registracije":"CEBALOVI\u0106 DRAGO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2778":{"naziv":"FARAON - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NASELJE POD TREBJESOM BB","registarski-broj":"3459","datum-registracije":"DELIJA BAJRAM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2779":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA STAROG ORU\u017dJA - \u0160 T I T","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dELJEZNI\u010cKA BB","registarski-broj":"3787","datum-registracije":"VRANI\u0106 TOMICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2780":{"naziv":"PLATO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKCA OD ROVINA P+7","registarski-broj":"3561","datum-registracije":"VUKADINOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2781":{"naziv":"KLUB AKCIONARA NAPREDAK PLUS AD NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVAKA RAMOVA 17","registarski-broj":"3540","datum-registracije":"DELIBA\u0160I\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2782":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA BRATSTVO KANKARA\u0160","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DRAGOVA LUKA BB","registarski-broj":"3721","datum-registracije":"KANKARA\u0160 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2783":{"naziv":"PRIJATELJI RASTOKA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PARTIZANSKI PUT 65","registarski-broj":"3341","datum-registracije":"SJEKLO\u0106A OGNJEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2784":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA UBLJANI","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DR.NIKA MILJANI\u0106A 10","registarski-broj":"3346","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 BO\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2785":{"naziv":"DRU\u0160TVO STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"3486","datum-registracije":"MITROVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2786":{"naziv":"KLUB SPORTSKOG TURIZMA BLEK MAUNTEJN (BLACK MOUNTAIN)","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STRA\u0160EVINA 31","registarski-broj":"3490","datum-registracije":"ZORI\u0106 MILOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2787":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AGRONOMA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOSKOVSKA BB","registarski-broj":"3644","datum-registracije":"TOMI\u0106 NE\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2788":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA PROU\u010cAVANJE I ZA\u0160TITU PRIRODE PLECOTUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A BR.17","registarski-broj":"3481","datum-registracije":"\u017dDRALEVI\u0106 MA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2789":{"naziv":"KRATAK FITILJ","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 8","registarski-broj":"3675","datum-registracije":"PEROVI\u0106 VUK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2790":{"naziv":"KLUB MLADIH SOCIOLOGA SOCIUS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3461","datum-registracije":"\u010cUPI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2791":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA MARKOVLJANI","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE 11","registarski-broj":"3734","datum-registracije":"MITROVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2792":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA AD KONI - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"3690","datum-registracije":"\u0106UZOVI\u0106 OLGA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2793":{"naziv":"PULS PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BR.50","registarski-broj":"3725","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2794":{"naziv":"UDRU\u017dENJE FILATELISTA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A 2","registarski-broj":"3585","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 BLAGOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2795":{"naziv":"\u017dENE SA SELA TERA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VIDROVAN BB","registarski-broj":"3772","datum-registracije":"\u017dDRALEVI\u0106 IVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2796":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ODR\u017dIVI RAZVOJ PIVA - BREZNA PLU\u017dINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, BAJA PIVLJANINA BB","registarski-broj":"3423","datum-registracije":"BLAGOJEVI\u0106 MILONJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2797":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH RADNIKA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"3720","datum-registracije":"POPOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2798":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DRVOPRERA\u0110IVA\u010cA - PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, JEZERSKA BB","registarski-broj":"3784","datum-registracije":"PURI\u0160I\u0106 HILMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2799":{"naziv":"SPORTSKO UDRU\u017dENJE FIRST STEP - PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, PLAV M.TITA BB","registarski-broj":"3599","datum-registracije":"MARKI\u0160I\u0106 SANEL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2800":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, RIBARSKA BB","registarski-broj":"3344","datum-registracije":"\u0110E\u0160EVI\u0106 ISO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2801":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SELJANKI","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, BAJA MIRKOVI\u0106A GM-3 \/39","registarski-broj":"3338","datum-registracije":"PUPOVI\u0106 DRENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2802":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA ZA O\u010cUVANJE PRIRODNIH LJEPOTA KANJONA RIJEKE TARE I OKOLINE LEVER TARA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, LEVER TARA BB","registarski-broj":"3414","datum-registracije":"\u0160ABANOVI\u0106 RAMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2803":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA MA\u0160INSKOG FAKULTETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE KRU\u0160EVAC ","registarski-broj":"3778","datum-registracije":"\u010cAVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2804":{"naziv":"NVO ODBOR ZA IZGRADNJU HRAMA SV.VASILIJA OSTRO\u0160KOG U MALIM KR\u0106AMA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MALE KR\u0106E BB","registarski-broj":"3530","datum-registracije":"TERZI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2805":{"naziv":"LOVA\u010cKA ORGANIZACIJA LJUBI\u0160NJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, NARODNE OMLADINE BR.2","registarski-broj":"3687","datum-registracije":"CVIJOVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2806":{"naziv":"KOLO SRPSKIH SESTARA 1903","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MIRKA PEJATOVI\u0106A 23","registarski-broj":"3374","datum-registracije":"BAJ\u010cETI\u0106 DESANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2807":{"naziv":"ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KRALJA PETRA BB","registarski-broj":"3345","datum-registracije":"KUHINJA ASIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2808":{"naziv":"ORGANIZACIJA FRIDOM","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OSLOBO\u0110ENJA BR.102","registarski-broj":"3375","datum-registracije":"KARTAL DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2809":{"naziv":"DEMOKRATSKI CENTAR PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MILA PERUNI\u010cI\u0106A BB","registarski-broj":"3602","datum-registracije":"MIJOVI\u0106 REFIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2810":{"naziv":"KREATIVNA U\u010cIONICA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OSLOBO\u0110ENJA B.B.","registarski-broj":"3510","datum-registracije":"BAJ\u010cETA BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2811":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA ELEKTROTEHNI\u010cKOG FAKULTETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3502","datum-registracije":"\u0110AKOVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2812":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRIRODNIH I KULTURNIH RESURSA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VUKA KNE\u017dEVI\u0106A 79","registarski-broj":"3758","datum-registracije":"STRUJI\u0106 SENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2813":{"naziv":"MOMENTUM - CENTAR ZA INFORMATI\u010cKU EDUKACIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A BR.32","registarski-broj":"3343","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2814":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE LIFE (\u017dIVOT)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3381","datum-registracije":"RADOVI\u0106 MILEVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2815":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA KRIVI\u010cNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA BR.2","registarski-broj":"3750","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 DRAGO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2816":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE HAJDU\u010cKO - JATA\u010cKIH TRADICIJA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, TMAJEVCI BB","registarski-broj":"3769","datum-registracije":"\u0160LJIVAN\u010cANIN NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2817":{"naziv":"ZABJELO PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA 42","registarski-broj":"3658","datum-registracije":"BABA\u010cI\u0106 RASIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2818":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA SVE\u017dIVOTNO U\u010cENJE DSU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA 52","registarski-broj":"3680","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2819":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA NOISE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BOKE\u0160KA BR.10","registarski-broj":"3366","datum-registracije":"MIRANOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2820":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA FAKULTETA ZA POSLOVNE STUDIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 114","registarski-broj":"3458","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2821":{"naziv":"I \u017dENE SU LJUDI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA ZGRADA \"G\" 31\/3","registarski-broj":"3711","datum-registracije":"PIRANI\u0106 AIDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2822":{"naziv":"CENTAR MISIJA PLUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA BB","registarski-broj":"3462","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2823":{"naziv":"ROMSKI NOVINARI CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 11","registarski-broj":"3538","datum-registracije":"BERI\u0160A MAKSUT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2824":{"naziv":"BUM TAXI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ANDRIJE PALTA\u0160I\u0106A BR.37\/4","registarski-broj":"3550","datum-registracije":"VUJO\u0160EVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2825":{"naziv":"SRP","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AVNOJ-A 34","registarski-broj":"3762","datum-registracije":"RASTODER SAMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2826":{"naziv":"NVO EUSTAHIJA - UDRU\u017dENJE RODITELJA DJECE O\u0160TE\u0106ENOG SLUHA I GOVORA CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AVNOJ-A 60","registarski-broj":"3745","datum-registracije":"NIKO\u010cEVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2827":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROFESIONALNIH NOVINARA ZA RAZVOJ NOVINARSTVA POSVE\u0106ENOG STARIM LICIMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOMI\u0160I\u0106I A3-III","registarski-broj":"3358","datum-registracije":"MIJU\u0160KOVI\u0106 SAVETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2828":{"naziv":"SLOBODNO PROFESIONALNO UDRU\u017dENJE MLADIH NOVINARA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 16 A","registarski-broj":"3359","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2829":{"naziv":"PROFESIONALNO UDRU\u017dENJE NOVINARA - RIJE\u010c PO MJERI DJETETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA BB","registarski-broj":"3362","datum-registracije":"VUKMANOVI\u0106-TABA\u0160 LIDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2830":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA MONOGRAFIJA BRATONO\u017dI\u0106A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 30","registarski-broj":"3496","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2831":{"naziv":"BMC","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, DANILOVGRAD BABULJE","registarski-broj":"3713","datum-registracije":"\u017dARI\u0106 VUK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2832":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA STORY PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BO\u0160KA BUHE BR.43","registarski-broj":"3660","datum-registracije":"NINKOVI\u0106 VESKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2833":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE PRIKAZIVA\u010cA CRNE GORE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, V PROLETERSKE I BR.1","registarski-broj":"3774","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2834":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE URBAN VIBE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 86","registarski-broj":"3760","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2835":{"naziv":"CENTAR PLUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 65","registarski-broj":"3702","datum-registracije":"NERAC KSENIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2836":{"naziv":"KLUB PISACA STARA VARO\u0160 - STARA VARO\u0160 - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STARA VARO\u0160 34","registarski-broj":"3708","datum-registracije":"VUJISI\u0106 JANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2837":{"naziv":"MMC - MONTEMEDIA CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 107","registarski-broj":"3664","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 NEMANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2838":{"naziv":"MONTENEGRO MONOGRAF PRESS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG BB","registarski-broj":"3558","datum-registracije":"TADI\u0106 RADMILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2839":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA MR.TOD MODELS PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG BR.29","registarski-broj":"3668","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2840":{"naziv":"SRETENJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 44","registarski-broj":"3443","datum-registracije":"\u0160UKOVI\u0106 GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2841":{"naziv":"PULS M","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOG PETRA CETINJSKOG 44","registarski-broj":"3430","datum-registracije":"\u017dUGI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2842":{"naziv":"STUDENTSKI TRIBUNE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3455","datum-registracije":"KRUNI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2843":{"naziv":"CENTAR ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 36","registarski-broj":"3394","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2844":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POPULARIZACIJU INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT B.B.","registarski-broj":"3619","datum-registracije":"GAZIVODA VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2845":{"naziv":"INSTITUT ZA MENAD\u017dMENT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"3475","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 VELIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2846":{"naziv":"UPRAVLJA\u010c","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA BR.186","registarski-broj":"3755","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 BO\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2847":{"naziv":"VOKALNO - INSTRUMENTALNI SASTAV STARO VINO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KU\u010cKA 13","registarski-broj":"3397","datum-registracije":"POTPARI\u0106 VLADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2848":{"naziv":"CENTAR ZA PROMOCIJU PRIRODNIH I DRU\u0160TVENIH RESURSA NACIONALNA MRE\u017dA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DOLJANI BB","registarski-broj":"3467","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2849":{"naziv":"EKO TURISTI\u010cKO UDRU\u017dENJE (ETU) KARU\u010c","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA B.B.","registarski-broj":"3440","datum-registracije":"\u0160OFRANAC NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2850":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH EKONOMISTA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"3748","datum-registracije":"BOROZAN DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2851":{"naziv":"KLUB KNJI\u017dEVNIKA MARKO MILJANOV","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA CANKARA BR.20","registarski-broj":"3471","datum-registracije":"\u010cUROVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2852":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA DONJE GORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"3596","datum-registracije":"MUGO\u0160A BUDIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2853":{"naziv":"STRATEGIC MARKETING","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA BR.26\/V","registarski-broj":"3609","datum-registracije":"KRGOVI\u0106 RADMILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2854":{"naziv":"PRO MEDIA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 11","registarski-broj":"3617","datum-registracije":"RISTI\u0106 OGNJEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2855":{"naziv":"PROFESIONALNO UDRU\u017dENJE NOVINARA POZORI\u0160NIH KRITI\u010cARA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"3361","datum-registracije":"NELEVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2856":{"naziv":"NVU ARGUMENT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 2","registarski-broj":"3767","datum-registracije":"RADONJI\u0106 LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2857":{"naziv":"NVO \u017dENSKI PROGRES","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GENERALA SAVA OROVI\u0106A 40","registarski-broj":"3589","datum-registracije":"IVAN\u010cEVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2858":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ENGLESKA RADIONICA - ENGLISH CLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOJEVI\u0106A BI. 123","registarski-broj":"3601","datum-registracije":"A\u0106IMI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2859":{"naziv":"CENTAR ZA TRANZICIONA ISTRA\u017dIVANJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOJKA RADONJI\u0106A 11","registarski-broj":"3413","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 MARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2860":{"naziv":"NVO TALAS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA BR.1","registarski-broj":"3625","datum-registracije":"BOJANI\u0106 MARIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2861":{"naziv":"EKO SELO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA BR.109","registarski-broj":"3722","datum-registracije":"KASTRATOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2862":{"naziv":"REVOLUCIONARNI OMLADINSKI POKRET - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, III SAND\u017dA\u010cKE PROLETERSKE BRIGADE 13\/15","registarski-broj":"3444","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 RADENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2863":{"naziv":"CADENZA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA CRNOJEVI\u0106A 85","registarski-broj":"3469","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2864":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROFESIONALNIH INFORMATI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 280\/2","registarski-broj":"3452","datum-registracije":"KRSTAJI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2865":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA PRAVA RADNIKA STATUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA BR.16","registarski-broj":"3685","datum-registracije":"LAKU\u0160I\u0106 RADOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2866":{"naziv":"ARTCULT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOLA PILETI\u0106A 18","registarski-broj":"3738","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2867":{"naziv":"CENTAR ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA CVIJI\u0106A BR.3.","registarski-broj":"3525","datum-registracije":"BJEKOVI\u0106 SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2868":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA PODR\u0160KU I RAZVOJ EKOLO\u0160KOG TURIZMA, ORGANSKE I KONVENCIONALNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE - ECOLINK U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA \u0106ETKOVI\u0106A 14","registarski-broj":"3384","datum-registracije":"\u0160ABOVI\u0106 ILHANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2869":{"naziv":"MAXIMA HUMANITAS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA \u0106ETKOVI\u0106A 14","registarski-broj":"3465","datum-registracije":"\u0160ABOVI\u0106 ILHANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2870":{"naziv":"MLADI ZA NEZAVISNU CRNU GORU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 7","registarski-broj":"3435","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 ANTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2871":{"naziv":"FONDACIJA ZA AFIRMACIJU PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA 3","registarski-broj":"113","datum-registracije":"VUKELJI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2872":{"naziv":"BALANS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOZARA\u010cKA 115","registarski-broj":"3673","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2873":{"naziv":"CG PRESS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE BR.21","registarski-broj":"3669","datum-registracije":"PETROVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2874":{"naziv":"KLUB BOTANI\u010cARA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE BR.29","registarski-broj":"3415","datum-registracije":"BABI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2875":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZANASTVA I MALIH I SREDNJIH PREDUZE\u0106A CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKA MILJANOVA BR.46","registarski-broj":"3416","datum-registracije":"RAI\u010cKOVI\u0106 BUDIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2876":{"naziv":"GLASNI \u017dIVOT - LOUD LIFE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 62","registarski-broj":"3781","datum-registracije":"\u0110OKI\u0106 OMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2877":{"naziv":"CENTAR ZA ALTERNATIVNE STUDIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 79","registarski-broj":"3437","datum-registracije":"BRUJI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2878":{"naziv":"KLUB PRIJATELJA STUDIJA MENAD\u017dMENTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"3749","datum-registracije":"LOJPUR AN\u0110ELKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2879":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE UMJETNI\u010cKI KLUB S","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBOVI\u0106 76 A","registarski-broj":"3342","datum-registracije":"BRNOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2880":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SOMMELIERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA BR.6","registarski-broj":"3728","datum-registracije":"PAVLI\u010cI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2881":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KULTURNA RAZMJENA MLADIH BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TOPLI\u0160KI PUT PC BB","registarski-broj":"3740","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2882":{"naziv":"CRNOGORSKA \u017dENSKA INICIJATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A S\/4","registarski-broj":"3349","datum-registracije":"KOMNENI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2883":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AUTOBUSKIH PREVOZNIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILADINA POPOVI\u0106A 184","registarski-broj":"3622","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2884":{"naziv":"UPOZNAJ CRNU GORU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 4.JULA BB","registarski-broj":"3665","datum-registracije":"VUKI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2885":{"naziv":"PROFESIONALNO NOVINARSKO UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU I UNAPRE\u0110ENJE JEZI\u010cKE KULTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA 20","registarski-broj":"3360","datum-registracije":"MARJANOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2886":{"naziv":"SPORTSKO DRU\u0160TVO IGRA - SPORTS COMPANY GAME","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIODRAGA BULATOVI\u0106A 10","registarski-broj":"3491","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2887":{"naziv":"CENTAR ZA INFORMATIKU I POSLOVNI REIN\u017dENJERING","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"3499","datum-registracije":"\u0110URI\u010cKOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2888":{"naziv":"ITAM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A 124","registarski-broj":"3523","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2889":{"naziv":"POMOZIMO ZAJEDNO - HELP TOGETHER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0160PANSKIH BORACA BB KONIK","registarski-broj":"3572","datum-registracije":"MIKI\u0106 BOJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2890":{"naziv":"NVO SPORT - PRESS PROFESIONALNO NOVINARSKO UDRU\u017dENJE ZA PROMOCIJU \u0160AHOVSKE I SPORTSKE KULTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A 76","registarski-broj":"3363","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2891":{"naziv":"\u017dURNAL - JOURNAL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A 17","registarski-broj":"3732","datum-registracije":"RED\u017dI\u0106 AZRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2892":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROFESIONALNIH NOVINARA ZA RAZVOJ NOVINARSTVA U OBLASTI BRIGE O LICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOMI\u0160I\u0106I A3-III","registarski-broj":"3357","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 VJERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2893":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - ANTIPIRATSKO UDRU\u017dENJE CRNE GORE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 81","registarski-broj":"3688","datum-registracije":"\u0160KULETI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2894":{"naziv":"FOND ZA RAZVOJ PIVE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOSKOVSKA 18\/II","registarski-broj":"3441","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 I. VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2895":{"naziv":"POKRET ZA NEZAVISNU EVROPSKU CRNU GORU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 BB","registarski-broj":"3438","datum-registracije":"LUKOVAC BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2896":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA UNAPRE\u0110ENJE NARODNE MEDICINE U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEZNANIH JUNAKA BB","registarski-broj":"3635","datum-registracije":"JOKSIMOVI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2897":{"naziv":"KLUB NAVIJA\u010cA REPREZENTACIJE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MU\u0160IKI\u0106A 19","registarski-broj":"3591","datum-registracije":"SEKULOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2898":{"naziv":"NVO CLEAN - UP PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VIJENCI DANILA KI\u0160A 3","registarski-broj":"3681","datum-registracije":"BENI\u0106 \u0110OR\u0110INA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2899":{"naziv":"UDRU\u017dENJE I 2E","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 39\/1","registarski-broj":"3554","datum-registracije":"VUKASOVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2900":{"naziv":"NVO ZEMLJA \u010cUDA - NGO WONDERLAND","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVOSADSKA 52","registarski-broj":"3646","datum-registracije":"MILA\u010cI\u0106 JASMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2901":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ KULTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR.111","registarski-broj":"3655","datum-registracije":"VUJISI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2902":{"naziv":"NEZAVISNO UDRU\u017dENJE PREVOZNIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 107","registarski-broj":"3507","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 ANTONIO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2903":{"naziv":"CENTAR ZA ANTITERORIZAM I SVIJETSKI MIR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 120","registarski-broj":"3724","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 ANTONIO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2904":{"naziv":"CENTAR ZA INVESTICIONO UPRAVLJANJE I EDUKACIJU - STRUKTURA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE BB III\/78","registarski-broj":"3336","datum-registracije":"SEKULI\u0106 SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2905":{"naziv":"AURORA MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARTIZANSKI PUT BB","registarski-broj":"119","datum-registracije":"CVETKOVI\u0106 ZORKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2906":{"naziv":"JABUKA - MORA\u010cA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PETRA LUBARDE 112","registarski-broj":"3427","datum-registracije":"MEDENICA GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2907":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KLUB FRIZERA I KOZMETI\u010cARA - ZORAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BR.23","registarski-broj":"3509","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2908":{"naziv":"DRU\u0160TVO INFORMATI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PIPERSKA BB","registarski-broj":"3670","datum-registracije":"LJUMOVI\u0106 STEVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2909":{"naziv":"CENTAR ZA ZA\u0160TITU SOCIJALNIH PRAVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ISIDORE SEKULI\u0106 BB","registarski-broj":"3519","datum-registracije":"MUSTAGRUDI\u0106 NERMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2910":{"naziv":"KREATIVNI CENTAR VRT DJETINJSTVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOJA JOVANOVI\u0106A BR.18","registarski-broj":"3733","datum-registracije":"\u0110ERKOVI\u0106 JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2911":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RADIOLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ROGAMSKA BR.10","registarski-broj":"3615","datum-registracije":"NENEZI\u0106 DRAGOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2912":{"naziv":"SRPSKO PJEVA\u010cKO DRU\u0160TVO - BRANKO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RU\u0110ERA BO\u0160KOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3700","datum-registracije":"MEDENICA RADIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2913":{"naziv":"CENTAR ZA UNAPRE\u0110ENJE CRNOGORSKO ALBANSKE SARADNJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOZARA\u010cKA BR.47.","registarski-broj":"3448","datum-registracije":"NENEZI\u0106 LJUBI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2914":{"naziv":"CENTAR ZA LIKOVNU UMJETNOST I DIZAJN - BONANA ART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 155","registarski-broj":"3590","datum-registracije":"NENEZI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2915":{"naziv":"NVO VIDIMO SE NA VRHU, PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SKADARSKA 6","registarski-broj":"3649","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2916":{"naziv":"PRO VITA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SKOJ-A BR.47","registarski-broj":"3768","datum-registracije":"SEKULI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2917":{"naziv":"INFORMISANI POTRO\u0160A\u010c","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SKOPSKA BR.58","registarski-broj":"3785","datum-registracije":"JARAMAZ-BOJI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2918":{"naziv":"P O R T A L","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODANA \u0160KEROVI\u0106A 28","registarski-broj":"3623","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 ISIDORA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2919":{"naziv":"DRU\u0160TVO NIKOLA TESLA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE 74","registarski-broj":"3517","datum-registracije":"DRAGANI\u0106 TRIPKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2920":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LIKOVNIH UMJETNIKA I PISACA STARA VARO\u0160 - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STARA VARO\u0160 34, PREDGRAD","registarski-broj":"3746","datum-registracije":"MUDRE\u0160A LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2921":{"naziv":"KNJIGA U CRNOJ GORI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STARI AERODROM 52C, III\/IV","registarski-broj":"3417","datum-registracije":"VU\u0160OVI\u0106 MILIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2922":{"naziv":"AKCIJA ZA BUDU\u0106NOST - ACTION FOR FUTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A 16","registarski-broj":"3492","datum-registracije":"REBRONJA ALDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2923":{"naziv":"CRNOGORSKI KAMERNI ORKESTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO L1","registarski-broj":"3682","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2924":{"naziv":"MM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"3737","datum-registracije":"BEGOVI\u0106-RADOJEVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2925":{"naziv":"CG TIM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SV.P.CETINJSKOG 59\/5","registarski-broj":"3620","datum-registracije":"GUC \u0110URA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2926":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA PHOENIX","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A 87","registarski-broj":"3717","datum-registracije":"RADOJEVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2927":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MEDIJATORA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BR.3","registarski-broj":"3520","datum-registracije":"PA\u017dIN ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2928":{"naziv":"KREATIVNI - KULTURNI STUDIO FELIX","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE BR.2","registarski-broj":"3501","datum-registracije":"MO\u0160TROKOL ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2929":{"naziv":"DRU\u0160TVO AKUPUNKTUROLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG REPUBLIKE BR.13","registarski-broj":"3551","datum-registracije":"NENEZI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2930":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE KLUB UMJETNIKA - VENERA - ART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CVJETNA BB","registarski-broj":"3418","datum-registracije":"RA\u0160OVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2931":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA REKREACIJOM DO ZDRAVLJA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA MILUTINOVI\u0106A B.B.","registarski-broj":"3429","datum-registracije":"SEKULI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2932":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ME\u0110UNARODNI TRENING CENTAR ZA PROTIV - TERORIZAM I BEZBJEDNOST PODGORICA -","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELIMIRA TERZI\u0106A 3","registarski-broj":"3476","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2933":{"naziv":"IGRAJ ZA \u017dIVOT - PLAY FOR LIFE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VII OMLADINSKE BRIGADE BR.20","registarski-broj":"3402","datum-registracije":"MI\u0106UNOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2934":{"naziv":"SESSION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA BR.1","registarski-broj":"3562","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 RADIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2935":{"naziv":"NVO JOKER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VOJISLAVA CVIJOVI\u0106A 14","registarski-broj":"3563","datum-registracije":"MARTI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2936":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA PREZEMS - ART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILADINA PAVLOVI\u0106A 22","registarski-broj":"3527","datum-registracije":"LEKI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2937":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KULT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VOJISLAVLJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"3474","datum-registracije":"LEKI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2938":{"naziv":"CENTAR ZA INTEGRACIJE U KULTURI - CENTAR FOR INTEGRATIONS IN CULTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIRKA PETROVI\u0106A BR.14","registarski-broj":"3671","datum-registracije":"MAROVI\u0106 ELMA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2939":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU INTERESA ROMSKE POPULACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA 4","registarski-broj":"3504","datum-registracije":"BAJRA IBRAHIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2940":{"naziv":"AKCIJA ZA EDUKACIJU MLADIH","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA 3","registarski-broj":"3489","datum-registracije":"HAJRIZI IBI\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2941":{"naziv":"INFO SISTEM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA 5\/12","registarski-broj":"3564","datum-registracije":"KRALJEVI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2942":{"naziv":"INFO MRE\u017dA - UDRU\u017dENJE ZA INFORMATI\u010cKU EDUKACIJU I PODR\u0160KU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA 8\/4","registarski-broj":"3637","datum-registracije":"\u0110URASOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2943":{"naziv":"SRPSKA KNJI\u017dEVNA ZADRUGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BR.11","registarski-broj":"3662","datum-registracije":"RASPOPOVI\u0106 TATIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2944":{"naziv":"NVU CIKLAMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGORI\u010c 55","registarski-broj":"3556","datum-registracije":"RADOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2945":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLESNIH UMJETNIKA I STVARALACA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A BB","registarski-broj":"3639","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 JOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2946":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA \u017dELJEZNICE CRNE GORE AD PODGORICA","sjediste":"BAR, BAR, \u017dELJEZNI\u010cKA STANICA ","registarski-broj":"3650","datum-registracije":"RMANDI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2947":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE NO NAME BAND - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGREBA\u010cKA BR.32","registarski-broj":"3761","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2948":{"naziv":"KREATIVNA ZADRUGA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZMAJ JOVINA 265","registarski-broj":"3451","datum-registracije":"JA\u0160AREVI\u0106 EDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2949":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA GRA\u0110EVINSKOG FAKULTETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE KRU\u0160EVAC ","registarski-broj":"3776","datum-registracije":"RADOVI\u0106 VLATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2950":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA VINOGRADARA VO\u0106ARA KU\u010cA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, UBLI -KU\u010cE","registarski-broj":"3773","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 SAVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2951":{"naziv":"UDRU\u017dENJE P\u010cELARA I VINOGRADARA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, BISTRICE, BISTRICA BB","registarski-broj":"3391","datum-registracije":"DOBROVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2952":{"naziv":"\u017dENSKA INICIJATIVA - ZETE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZETA BB","registarski-broj":"3638","datum-registracije":"RADONJI\u0106 DRA\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2953":{"naziv":"INSTITUT ZA PRAVNA I POLITI\u010cKA ISTRA\u017dIVANJA - INSTITUTE FOR LEGAL AND POLITICAL RESEARCH (ILPR)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA 3","registarski-broj":"3626","datum-registracije":"DO\u017dI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2954":{"naziv":"KOMPJUTERSKA PROGRAMSKA ORGANIZACIJA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, MOJANOVI\u0106I BB","registarski-broj":"3401","datum-registracije":"JOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2955":{"naziv":"HUMANITARNA ORGANIZACIJA GRA\u0110ANA I POLJOPRIVREDNIKA ZEMA - EXPORT - IMPORT","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI ","registarski-broj":"3355","datum-registracije":"HAD\u017dIJUSUFOVI\u0106 ISMET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2956":{"naziv":"ORGANIZACIJA PAFTA - \u0106EMER","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"3555","datum-registracije":"TURUSKOVI\u0106 VAID","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2957":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA ZATRIJEBA\u010c","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, ZATRIJEBA\u010c BB","registarski-broj":"3505","datum-registracije":"MEM\u010cEVI\u0106 LJEKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2958":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD IBARMOND RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA BB","registarski-broj":"3412","datum-registracije":"ZEKI\u0106 JUSUF","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2959":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ I DIZAJN LANDMARK","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, RO\u017dAJE XIII CRNOG.BRIGADE BB","registarski-broj":"3704","datum-registracije":"MURI\u0106 SELMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2960":{"naziv":"OBEZBJEDJENJE EUROPEN - UNION RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, HIVZIJE \u0106ATOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3712","datum-registracije":"KURTAGI\u0106 OMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2961":{"naziv":"CENTAR ZA BO\u0160NJA\u010cKE STUDIJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA ","registarski-broj":"3404","datum-registracije":"HALILOVI\u0106 DR. AMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2962":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA AKCIONARA AD SERVISTRANS RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, LU\u010cICE BB","registarski-broj":"3405","datum-registracije":"KU\u010c D\u017dEMA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2963":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SEMA RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"3604","datum-registracije":"CIKOTI\u0106 ELDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2964":{"naziv":"PLANINARSKO SMU\u010cARSKO DRU\u0160TVO MOUNTAINEER","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, OMLADINSKA BB","registarski-broj":"3679","datum-registracije":"LUKA\u010c FUAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2965":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA AD GORNJI IBAR RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA BB","registarski-broj":"3350","datum-registracije":"DACI\u0106 HAZIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2966":{"naziv":"CRNA GORA DANAS - MONTENEGRO TODAY","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STOJANA KOVA\u010cEVI\u0106A 14B","registarski-broj":"3446","datum-registracije":"PEDOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2967":{"naziv":"HRVATSKO KULTURNO - UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO LJUDEVIT GAJ - DONJA LASTVA","sjediste":"TIVAT, DONJA LASTVA, DONJA LASTVA BB","registarski-broj":"3485","datum-registracije":"\u0106ORI\u0106 DON IVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2968":{"naziv":"HRVATSKI FORUM","sjediste":"TIVAT, TIVAT, LEPETANE BB","registarski-broj":"3739","datum-registracije":"DEKOVI\u0106 ZVONIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2969":{"naziv":"NVO ATELJE RU\u017dA - TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, GRADIO\u0160NICA BB","registarski-broj":"3621","datum-registracije":"CIKO RU\u017dICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2970":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FIRST AND ONLY BY MIKICA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"3627","datum-registracije":"BANI\u0106EVI\u0106 IVANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2971":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VLASNIKA KU\u0106A KRA\u0160I\u0106I 2\/1 - RIBLJA KOST","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KRA\u0160I\u0106I 2\/1","registarski-broj":"3515","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2972":{"naziv":"AMBIJENT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG NIKOLE KOVA\u010cEVI\u0106A BR.10","registarski-broj":"3544","datum-registracije":"VU\u010cINOVI\u0106 IVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2973":{"naziv":"ORGANIZACIJA MLADIH TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, PARK BB","registarski-broj":"3468","datum-registracije":"\u010cAVOR NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2974":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA EKOLO\u0160KU, GRA\u0110ANSKU I SOCIJALNU ZA\u0160TITU BOKE KOTORSKE - BOKAGLOBE","sjediste":"TIVAT, TIVAT, SELJANOVO BB","registarski-broj":"3421","datum-registracije":"BJELONOVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2975":{"naziv":"NVO ART STUDIO BOTICA - TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, SELJANOVO BB","registarski-broj":"3548","datum-registracije":"BOTICA DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2976":{"naziv":"PROJEKTOR - CENTAR ZA KULTURNO NASLE\u0110E","sjediste":"TIVAT, TIVAT, SELJANOVO BB","registarski-broj":"3386","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 KATARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2977":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE CRNOGORSKA ALTERNATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 10","registarski-broj":"3477","datum-registracije":"VOJVODI\u0106 IVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2978":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ULUT IZ TIVTA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A 18","registarski-broj":"3775","datum-registracije":"POPADI\u0106 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2979":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA POVR\u0106A - ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, DARZA BB","registarski-broj":"3659","datum-registracije":"PEREZI\u0106 SKENDER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2980":{"naziv":"NVO ADA BOJANA SURF & KITE MM ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, ADA U\u0160\u0106E BB","registarski-broj":"3588","datum-registracije":"BOGOJEVI\u0106 VALENTINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2981":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU \u017dIVOTINJA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BORISA KIDRI\u010cA BB","registarski-broj":"3398","datum-registracije":"NIMANBEGOVI\u0106 EDITA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2982":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA - EXTRA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BULEVAR MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"3533","datum-registracije":"KALEZI\u0106 SMAIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2983":{"naziv":"VINI PU","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BULEVAR MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"3729","datum-registracije":"LIKA LINDITA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2984":{"naziv":"ASOCIJACIJA ULQINI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, NOVA MAHALA BB","registarski-broj":"3453","datum-registracije":"\u010cITAKU GAZMEND","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2985":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IZDAVA\u010cA CRNE GORE","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, MASLINJAK BB","registarski-broj":"3463","datum-registracije":"NIKOLAIDIS JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2986":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LIKOVNIH UMJETNIKA ULCINJA - SHOQATA E ARTISTVE FIGURATIVE ULQIN","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, GJERGJ KASTRIOTI SKENDERBEU BB","registarski-broj":"3779","datum-registracije":"ALOJA MEHMET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2987":{"naziv":"SHTOJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, \u0160TOJ ","registarski-broj":"3420","datum-registracije":"LLAZARI LJEZE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2988":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE OKTET - OKTETI BURIMI ULCINJ - ULQIN","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, ULCINJ BUL.TEUTA BB","registarski-broj":"3431","datum-registracije":"MILA ISAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2989":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU \u017dIVOTINJA - AZIL","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, VELJA BOGOJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"3466","datum-registracije":"ZIRAMOV TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2990":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA MEDITERAN","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, VLADIMIR ","registarski-broj":"3528","datum-registracije":"\u010cAPRI\u0106 MALI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2991":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE UDRU\u017dENJE HOTELIJERA ULCINJ - IZ ULCINJA, SHOQATA E HOTELIJEREVE TE ULQIN - ULQIN","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"3716","datum-registracije":"RESULBEGOVI\u0106 GANI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2992":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SEOSKOG TURIZMA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, MOTI\u010cKI GAJ BB","registarski-broj":"3390","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2993":{"naziv":"SPORTSKO SMU\u010cARSKO DRU\u0160TVO SOA","sjediste":"PODGORICA, , NJEGO\u0160EVA 7","registarski-broj":"3380","datum-registracije":"AN\u0110ELI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2994":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE \u0110UR\u0110EVAK","sjediste":"PODGORICA, , NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"3480","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 DRA\u017dAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2995":{"naziv":"AUTO MOTO DRU\u0160TVO DURMITOR - \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, SVETOG SAVE 42","registarski-broj":"3709","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2996":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ DURMITORSKOG REGIONA - \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, SVETOG SAVE BB","registarski-broj":"3783","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2997":{"naziv":"FONDACIJA BRITANSKO OBRAZOVANJE - FOUNDATION BRITISH EDUCATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKA MILJANOVA 46 A","registarski-broj":"131","datum-registracije":"BERLUSSCONI ANTONELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item2998":{"naziv":"ANDRIJEVICA - TAXI ANDRIJEVICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, BRANKA DELETI\u0106A S\/1","registarski-broj":"3941","datum-registracije":"DEDOVI\u0106 RADMILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item2999":{"naziv":"NVO KRA\u0160TICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, KRALJE ","registarski-broj":"3849","datum-registracije":"\u0110URI\u0160I\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3000":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FARMERSKA GRUPA - ANDRIJEVICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, SLATINA BB","registarski-broj":"3845","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 RADOMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3001":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA I STO\u010cARA KRAJINE","sjediste":"BAR, BAR, OSTROS ","registarski-broj":"3934","datum-registracije":"POPOVI\u0106 NAIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3002":{"naziv":"INICIJATIVA ZA RAZVOJ I SARADNJU - CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LUKE BOLJEVI\u0106A 2","registarski-broj":"3921","datum-registracije":"SINANOVI\u0106 ALIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3003":{"naziv":"ADRIATIC CLUB MONTENEGRO - BAR","sjediste":"BAR, BAR, 24 NOVEMBRA 8\/D-VII","registarski-broj":"3882","datum-registracije":"ZOLAK TRIVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3004":{"naziv":"KONEKT - CONECT","sjediste":"BAR, BAR, BRANKA \u010cALOVI\u0106A 3","registarski-broj":"4169","datum-registracije":"HAD\u017dI\u0106 SAMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3005":{"naziv":"ANTIVARI MUZIKA BAR","sjediste":"BAR, BAR, J.TOMA\u0160EVI\u0106A,CRNOTRAVAC 57","registarski-broj":"4185","datum-registracije":"OTA\u0160EVI\u0106 RADMILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3006":{"naziv":"KULT KLUB","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA STOJANOVI\u0106A 10\/60","registarski-broj":"4168","datum-registracije":"\u010cORDA\u0160EVI\u0106 MILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3007":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POMORACA CRNE GORE","sjediste":"BAR, BAR, TOPOLICA 1-D5","registarski-broj":"4022","datum-registracije":"VUKI\u0106 DRAGUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3008":{"naziv":"NOVA","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I BB","registarski-broj":"3915","datum-registracije":"\u0160TURANOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3009":{"naziv":"STELA - TERRA NOVA - BAR","sjediste":"BAR, BAR, BUL.REVOLUCIJE BB","registarski-broj":"4173","datum-registracije":"\u0106ERANI\u0106 JASMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3010":{"naziv":"NVO KLUB GRA\u0110EVINARA BAR","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"3804","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3011":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZAMAK","sjediste":"BAR, BAR, MAKEDONSKA 13","registarski-broj":"4105","datum-registracije":"VUJO\u0160EVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3012":{"naziv":"DJE\u010cIJA RADOST - PIRAMIDA","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A E-6","registarski-broj":"3961","datum-registracije":"NIKO\u010cEVI\u0106 VASILJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3013":{"naziv":"\u017dENSKA AKADEMSKA ALTERNATIVA","sjediste":"BAR, BAR, MAR\u0160ALA TITA 25\/6","registarski-broj":"4030","datum-registracije":"ZORANOVI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3014":{"naziv":"MALA SCENA GODO","sjediste":"BAR, BAR, MAR\u0160ALA TITA 32","registarski-broj":"4119","datum-registracije":"CIKI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3015":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE GHOST RIDERS","sjediste":"BAR, BAR, MILA DAMJANOVI\u0106A 2","registarski-broj":"4117","datum-registracije":"VUJO\u0160EVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3016":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE GALLERY TIVARI","sjediste":"BAR, BAR, RENA 42","registarski-broj":"4155","datum-registracije":"DEDAJ VIKTOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3017":{"naziv":"SAVEZ TAXI UDRU\u017dENJA BARA - BAR","sjediste":"BAR, BAR, SUSTA\u0160 BB","registarski-broj":"3858","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3018":{"naziv":"NVO EKOTERRA BAR","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A 4","registarski-broj":"4021","datum-registracije":"ORLANDI\u0106 VLASTIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3019":{"naziv":"HUMANUM REGULE","sjediste":"BAR, BAR, 24 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"4167","datum-registracije":"SRZENTI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3020":{"naziv":"GRA\u0110ANSKA INICIJATIVA BAR","sjediste":"BAR, BAR, V.ROLOVI\u0106A LAMELA F-43","registarski-broj":"4023","datum-registracije":"ORLANDI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3021":{"naziv":"HUMANITARNA ORGANIZACIJA RASELJENIH ROMA SA PROSTORA K I M UNIO ROMA","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I BB","registarski-broj":"3994","datum-registracije":"LAROSHI ALI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3022":{"naziv":"EDUCO POPULUS","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I BB","registarski-broj":"4166","datum-registracije":"\u0160ABOTI\u0106 \u0160AHIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3023":{"naziv":"GASTRO STUDIO NIKEZI\u0106","sjediste":"BAR, SUTOMORE, BRCA 18","registarski-broj":"4043","datum-registracije":"NIKEZI\u0106 SADO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3024":{"naziv":"J.J.\u0160TROSMAJER","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A H-13","registarski-broj":"3991","datum-registracije":"MEDOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3025":{"naziv":"\u0160U\u0160ANJ ZA MEDITERAN","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ BB","registarski-broj":"4133","datum-registracije":"PERAJKOVI\u0106 IVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3026":{"naziv":"NVO JOKS BAR","sjediste":"BAR, BAR, SOTONI\u0106I BB","registarski-broj":"3963","datum-registracije":"BAJKOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3027":{"naziv":"ZENIT","sjediste":"BAR, BAR, ZUPCI BB","registarski-broj":"4165","datum-registracije":"BABI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3028":{"naziv":"ZRAK","sjediste":"BERANE, BERANE, IGUMANA MOJSIJA ZE\u010cEVI\u0106A 17","registarski-broj":"3838","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 JOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3029":{"naziv":"OTVORENI KLUB STUPOVI","sjediste":"BERANE, BERANE, DU\u0160ANA VUJO\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"4033","datum-registracije":"CAR VANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3030":{"naziv":"NVO OBRAZOVNA, KULTURNA, SOCIJALNA I INFORMATIVNA INICIJATIVA (OKSI) BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, IGUMANA MOJSIJA ZE\u010cEVI\u0106A 20","registarski-broj":"4154","datum-registracije":"ADROVI\u0106 BRAHO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3031":{"naziv":"REFORMSKA INICIJATIVA MLADIH","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOJKA RADOI\u010cI\u0106A 76","registarski-broj":"4126","datum-registracije":"NOVOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3032":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FARMERSKA GRUPA - PETNJICA","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"3846","datum-registracije":"RASTODER RAMADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3033":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FARMERSKA GRUPA - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, DOLAC BB","registarski-broj":"4065","datum-registracije":"DUBAK GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3034":{"naziv":"BERANE - TAXI BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, DONJA ZAOSTRA BB","registarski-broj":"3939","datum-registracije":"NI\u0160AVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3035":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FARMERSKA GRUPA - \u0160TITARI","sjediste":"BERANE, BERANE, \u0160TITARI BB","registarski-broj":"3847","datum-registracije":"\u0106OROVI\u0106 SRE\u0106KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3036":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FARMERSKA GRUPA - TRPEZI","sjediste":"BERANE, BERANE, TRPEZI BB","registarski-broj":"3848","datum-registracije":"KO\u017dAR ISMET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3037":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA BEJO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, GUBAVA\u010c BB","registarski-broj":"4160","datum-registracije":"KAJEVI\u0106 AMEL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3038":{"naziv":"INFO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, JADRANSKA 33","registarski-broj":"3920","datum-registracije":"JEREMI\u0106 STEFAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3039":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA I PO\u0160TOVALACA BIJELOG POLJA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, KRU\u0160EVO BB","registarski-broj":"4136","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3040":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - FARMERSKA GRUPA LOZNA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LOZNA BB","registarski-broj":"3843","datum-registracije":"MUCEVI\u0106 RIFAT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3041":{"naziv":"STUDENTSKA ORGANIZACIJA ELEKTROTEHNI\u010cKOG FAKULTETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"4104","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3042":{"naziv":"NVO NEED","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MUNIRA HADROVI\u0106A 12","registarski-broj":"3801","datum-registracije":"HAJDARPA\u0160I\u0106 MENSUR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3043":{"naziv":"MORAVAC - KORITA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RIFATA BURD\u017dOVI\u0106A TR\u0160A 17","registarski-broj":"4131","datum-registracije":"ZEJNILOVI\u0106 KERIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3044":{"naziv":"ETHNO MUSIC CLUB - MUZI\u010cKI KREATIVNI CENTAR","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"3884","datum-registracije":"GOLJEVI\u0106 NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3045":{"naziv":"BIANCA - MODOM I SPORTOM PROTIV DROGE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RIBAREVINA BB","registarski-broj":"4176","datum-registracije":"PE\u0160I\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3046":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE GRUPA ZA SJEVER","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE BB","registarski-broj":"4013","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3047":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA GOOD MOOD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO L1 III\/55","registarski-broj":"3826","datum-registracije":"\u0160EKULARAC BO\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3048":{"naziv":"AUTO TUNING CLUB MONTENEGRO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAVNA RIJEKA BB","registarski-broj":"3916","datum-registracije":"NI\u0160AVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3049":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FARMERSKA GRUPA - TOMA\u0160EVO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, TOMA\u0160EVO BB","registarski-broj":"3844","datum-registracije":"MINI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3050":{"naziv":"ODBOR ZA ZA\u0160TITU PRAVA BIV\u0160IH I SADA\u0160NJIH RADNIKA AD VUNKA IZ BIJELOG POLJA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, TESLINA BB","registarski-broj":"4164","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3051":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FARMERSKA GRUPA - GUBAVA\u010c","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BISTRICA BB","registarski-broj":"4067","datum-registracije":"ALI\u010cKOVI\u0106 FEKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3052":{"naziv":"ODBOR ZA IZGRADNJU D\u017dAMIJE DOBRAKOVO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, DOBRAKOVO BB","registarski-broj":"4162","datum-registracije":"KOLI\u0106 EDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3053":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FARMERSKA GRUPA - KORITA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, KORITA BB","registarski-broj":"4066","datum-registracije":"FETI\u0106 ILJAZ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3054":{"naziv":"PLANINARSKO SPELEOLO\u0160KI KLUB AKOVO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, OMLADINSKA 20","registarski-broj":"3957","datum-registracije":"BAD\u017dI\u0106 MIRSAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3055":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BERA\u010cA LJEKOVITOG BILJA - VRANE\u0160","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, PAVINO POLJE BB","registarski-broj":"4039","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3056":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA MEDICINSKOG FAKULTETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"3904","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3057":{"naziv":"CCUSA MONTENEGRO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, MAINSKI PUT BB","registarski-broj":"3927","datum-registracije":"POPOVI\u0106 STEVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3058":{"naziv":"NVO DJE\u010cIJA IGRAONICA VINI PU","sjediste":"BUDVA, BUDVA, BUDVA SV.PETKA","registarski-broj":"3976","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 MARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3059":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 NA PUTU EUROHELP","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 95","registarski-broj":"3969","datum-registracije":"DOBRI\u0106 VOJIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3060":{"naziv":"SPORTSKI CENTAR BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DOSITEJEVA BB","registarski-broj":"3949","datum-registracije":"JABU\u010cANIN BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3061":{"naziv":"UDRU\u017dENJE HOTELSKIH DOMA\u0106ICA CRNE GORE - HOUSEKEEPING MANAGEMENT ASSOCIATION OF MONTENEGRO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, GOLOOTO\u010cKIH \u017dRTAVA 3","registarski-broj":"3836","datum-registracije":"MUDRI\u0106 LJUBICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3062":{"naziv":"FERAONI","sjediste":"BUDVA, BUDVA, I PROLETERSKE 4\/3","registarski-broj":"3816","datum-registracije":"FEMI\u0106 RADULE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3063":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RODITELJA ZA PODR\u0160KU I POMO\u0106 DJECI I OMLADINI SA POTE\u0160KO\u0106AMA U RAZVOJU ZVON\u010cI\u0106I","sjediste":"BUDVA, BUDVA, IV PROLETERSKE 16","registarski-broj":"3856","datum-registracije":"JERKOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3064":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSI VOZA\u010cA SLAVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, VELJI VINOGRADI BB","registarski-broj":"4183","datum-registracije":"RAJKOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3065":{"naziv":"FONDACIJA ZA O\u010cUVANJE I RAZVOJ MUZI\u010cKE I KULTURNE BA\u0160TINE - ARS ET MUSICA ANTIQA - MONTENEGRO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STARI GRAD BB","registarski-broj":"121","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3066":{"naziv":"FOND KONSTANTIN VELIKI (ORDO SANCTI CONTANTINI MAGNI)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A 10","registarski-broj":"4194","datum-registracije":"GORBUNOV JAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3067":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKTUARA CRNE GORE - MONTENEGRIN ACTUARIAL ASSOCIATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37,IV\/7","registarski-broj":"4085","datum-registracije":"NOVOVI\u0106 MILIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3068":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, POBRE\u017dJE BB","registarski-broj":"3870","datum-registracije":"DAJKOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3069":{"naziv":"MONTENEGRINI","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 31","registarski-broj":"4005","datum-registracije":"PERUNOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3070":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA UNAPRE\u0110ENJE SPORTA GAMS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CVJETNA BB","registarski-broj":"3990","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3071":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV RIZI\u010cNIH FAKTORA I PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 40A","registarski-broj":"3815","datum-registracije":"PERAZI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3072":{"naziv":"FONDACIJA ZA O\u010cUVANJE I RAZVOJ KULTURNOG NASLE\u0110A - BA\u0160TINE EAST RIVER - MONTENEGRO","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BUL CRNOGOR.JUNAKA P.O.","registarski-broj":"122","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3073":{"naziv":"LOV\u0106EN - TAXI CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, GRUDA 38","registarski-broj":"3940","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3074":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VOZA\u010cA CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, SAVA BURI\u0106A 58","registarski-broj":"4014","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3075":{"naziv":"NVO LOGICO EDUKATIVNI CENTAR ZA STRANE JEZIKE I DRUGE \u0160KOLSKE PREDMETE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARKA MILJANOVA 67","registarski-broj":"3933","datum-registracije":"KOD\u017dOMAN BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3076":{"naziv":"EKOZON","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GENERALA SAVA OROVI\u0106A 34","registarski-broj":"4134","datum-registracije":"KOSTI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3077":{"naziv":"VIVAN","sjediste":"CETINJE, CETINJE, X CRNOGORSKE BRIGADE S-57","registarski-broj":"3964","datum-registracije":"VUKMIROVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3078":{"naziv":"RIJE\u010cKA NAHIJA","sjediste":"CETINJE, RIJEKA CRNOJEVI\u0106A, RIJEKA CRNOJEVI\u0106A ","registarski-broj":"4188","datum-registracije":"PERUNOVI\u0106 SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3079":{"naziv":"DJE\u010cIJA NADA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLAVONSKA 28","registarski-broj":"3834","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3080":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POSLODAVACA DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, TRG 9 DECEMBAR BB","registarski-broj":"4087","datum-registracije":"MITROVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3081":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KLUBOVA MALOG FUDBALA SLOGA DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, NJEGO\u0160EVA 36","registarski-broj":"3952","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3082":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RODITELJA, DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA CRNE GORE RASTIMO ZAJEDNO","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, TRG 9 DECEMBAR BB","registarski-broj":"4041","datum-registracije":"PESOCKI VANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3083":{"naziv":"NVO EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO ZETA SPU\u017d","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, SPU\u017d BB","registarski-broj":"4151","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3084":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE DON","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GRAHOVO BB","registarski-broj":"4046","datum-registracije":"LAPIN ALEXEY","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3085":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA STRIPOVA HERCEGNOVSKI STRIP FESTIVAL","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, \u0110ENOVI\u0106I BB","registarski-broj":"4057","datum-registracije":"\u0106UR\u010cIN NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3086":{"naziv":"KLAPA CASTELNUOVO HERCEG - NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRANKA \u0106OPI\u0106A BB","registarski-broj":"3973","datum-registracije":"TADI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3087":{"naziv":"DUHOVNA LIRA - UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU CRKVENOSLOVENSKOG JEZIKA, OBI\u010cAJA FOLKLORA I CRKVENOG PJESNI\u0160TVA U HERCEG NOVOM I BOKI KOTORSKOJ","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, TRG HERCEG STJEPANA 15","registarski-broj":"4048","datum-registracije":"MARINKOVI\u0106-MILINKOVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3088":{"naziv":"ME\u0110UNARODNI FOND ZA O\u010cUVANJE PRAVOSLAVNIH SVETINJA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MARKA VOJINOVI\u0106A 33","registarski-broj":"3954","datum-registracije":"BELJAKOV-BORISOVI\u010c ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3089":{"naziv":"NVO CASTEL NUOVO","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, TREBINJSKA 85","registarski-broj":"4025","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3090":{"naziv":"MULTIMEDIJALNI IZRAZ U HERCEG NOVOM","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SIMA MATAVULJA 4","registarski-broj":"4017","datum-registracije":"MASLOVARI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3091":{"naziv":"MONTENEGRO - RACING CLUB","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATI\u0106A 38","registarski-broj":"3907","datum-registracije":"DOBRILOVI\u0106 DENIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3092":{"naziv":"ME\u0110UNARODNO PRAVNO DRU\u0160TVO KODEKS - INTERNACIONAL LAW SOCIETY CODEKS - ME\u017dDUNARODNAR IORIDI\u010cESKER KOLLEGIR KODEKS","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATI\u0106A 48A","registarski-broj":"4075","datum-registracije":"TELPUK VALERIY","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3093":{"naziv":"CONSULT MONTENEGRO","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ORJENSKI BATALJON 54A","registarski-broj":"3962","datum-registracije":"PETRONIJEVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3094":{"naziv":"EDUCO CENTAR - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, PRVE BOKE\u0160KE BRIGADE 34","registarski-broj":"4137","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 VALENTINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3095":{"naziv":"GUSLARSKO DRU\u0160TVO - MARKO MILJANOV","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NJEGO\u0160EVA BR.107","registarski-broj":"3830","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 BO\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3096":{"naziv":"ZELENIKA ZELENI\u010cANIMA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, BUJEVINA BB","registarski-broj":"3822","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3097":{"naziv":"AS - TAXI HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, HERCEG NOVI AUTOB.STANICA BB","registarski-broj":"3853","datum-registracije":"JAREDI\u0106 MILOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3098":{"naziv":"GALEB - TAXI HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, GOMILA BB","registarski-broj":"3852","datum-registracije":"KOPRIVICA RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3099":{"naziv":"VILA - TAXI IGALO - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, IGALO SAVE ILI\u0106A BB","registarski-broj":"3850","datum-registracije":"VLAOVI\u0106 VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3100":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA ZA\u0160TITU PRIOBALNOG DIJELA I PODMORJA - ORKA","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, SU\u0160\u0106EPAN BB","registarski-broj":"3936","datum-registracije":"\u0110OR\u0110EVI\u0106 DANIJEL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3101":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROFESIONALNIH RONIOCA CRNE GORE","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, SUTORINA BB,","registarski-broj":"3809","datum-registracije":"GA\u010cEVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3102":{"naziv":"TAMARIS - TAXI IGALO - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, VOJVODE LUKE VUKALOVI\u0106A 99","registarski-broj":"3851","datum-registracije":"IVETI\u0106 RISTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3103":{"naziv":"CENTAR ZA EKO RURALNI TURIZAM - CERT","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, LU\u0160TICA BB","registarski-broj":"3975","datum-registracije":"MORIC ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3104":{"naziv":"UDRU\u017dENJE P\u010cELARA ZLATNA P\u010cELICA ZELENIKA","sjediste":"HERCEG NOVI, ZELENIKA, ZELENIKA BB","registarski-broj":"3842","datum-registracije":"ALEKSANDROV ACA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3105":{"naziv":"EDUKATIVNI CENTAR KLJU\u010c","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MOJKOVA\u010cKA BB","registarski-broj":"4203","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 BORISLAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3106":{"naziv":"EDUKATIVNI CENTAR GRAND","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MOJKOVA\u010cKA BB","registarski-broj":"4161","datum-registracije":"JEKNI\u0106 SR\u0110A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3107":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA - KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, TO\u0160KA I JOVANA 1","registarski-broj":"4157","datum-registracije":"BAKI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3108":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DRVOPRERA\u0110IVA\u010cA KOLA\u0160IN - KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MILIVOJA BULATOVI\u0106A 21","registarski-broj":"3938","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 \u0110OR\u0110IJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3109":{"naziv":"MLADI PRAVNICI CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODANA \u0160KEROVI\u0106A 26","registarski-broj":"4001","datum-registracije":"DRAGOMANOVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3110":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE ZA DEMOKRATSKE INICIJATIVE I ODR\u017dIVI RAZVOJ - KATARKA - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI III\/2","registarski-broj":"4115","datum-registracije":"MARJANOVI\u0106 JUGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3111":{"naziv":"KARNEVALSKA GRUPA BAMBOLA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, PLAGENTI BLOK B","registarski-broj":"3923","datum-registracije":"RISTELJI\u0106 OLIVERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3112":{"naziv":"JADRANSKI MEDIJA CENTAR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA II","registarski-broj":"3820","datum-registracije":"DON\u010cI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3113":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA BOKELJKA AD KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"4174","datum-registracije":"BUJI\u0160I\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3114":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA DOMA U BIJELOJ","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA BB","registarski-broj":"126","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3115":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POMORSKIH STROJARA I IN\u017dINJERA CRNE GORE - CHEIF ENGINEERS & SHIPS ENGINEERS OF MONTENEGRO","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RAKITE 2\/II","registarski-broj":"4135","datum-registracije":"VUK\u0160I\u0106 MILIVOJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3116":{"naziv":"INFORMATIVNI KLUB - TRONY - IGALO, HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, JOVANA VAVI\u0106A-BUTUROVA 2","registarski-broj":"4201","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3117":{"naziv":"NVO EDKOM RISAN","sjediste":"KOTOR, RISAN, RISAN BB","registarski-broj":"3835","datum-registracije":"\u017dDRALJEVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3118":{"naziv":"OGRANAK MATICE HRVATSKE - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, TABA\u010cINA 572","registarski-broj":"4193","datum-registracije":"SAULA\u010cI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3119":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO PAVLOVINA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, PR\u010cANJ ","registarski-broj":"4027","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3120":{"naziv":"EKONATURA","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, DU\u0160ANA TOMOVI\u0106A BB","registarski-broj":"4012","datum-registracije":"SO\u0160I\u0106 ANDREJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3121":{"naziv":"FAKULTETSKA ORGANIZACIJA STUDENATA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA ZG.BIOTEHN.INSTITUTA.","registarski-broj":"3807","datum-registracije":"MALID\u017dAN RADO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3122":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA MOJKOVAC - SOCIETU PRIVATE FORESTY FROM MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"4178","datum-registracije":"ZEJAK VUKMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3123":{"naziv":"KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 2","registarski-broj":"3977","datum-registracije":"MRKI\u0106 MRKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3124":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA AD MEHANIZACIJA I PROGRAMAT NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BAJA PIVLJANINA 7\/A","registarski-broj":"4107","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3125":{"naziv":"KLUB AKCIONARA AD BAJO PIVLJANIN - POLJOPRIVREDA PLU\u017dINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PLU\u017dINE ZG.OP\u0160TINE","registarski-broj":"3968","datum-registracije":"VRA\u010cAR MIRO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3126":{"naziv":"NVO UMJETNI\u010cKA RADIONICA ARS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DRUGE DALMATINSKE BRIGADE 39","registarski-broj":"4086","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3127":{"naziv":"KLUB UTEK","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0110URA SALAJA BB","registarski-broj":"4052","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3128":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO \u010cOVJEK - \u010cOVJEKU","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GRA\u010cANI\u010cKA 2","registarski-broj":"4044","datum-registracije":"RUDONI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3129":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE UNDERGROUND - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE 5","registarski-broj":"4096","datum-registracije":"\u017dI\u017dI\u0106 MIOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3130":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU AKCIONARSKIH PRAVA AD NOVOGRADNJA - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TRG SUNCA 1","registarski-broj":"3996","datum-registracije":"MITROVI\u0106 VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3131":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LONDON BRIDGE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JOKE BALETI\u0106 11","registarski-broj":"3974","datum-registracije":"JAKI\u0106 ANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3132":{"naziv":"GRA\u0110ANSKA INICIJATIVA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 20","registarski-broj":"4171","datum-registracije":"\u017dUGI\u0106 MILOSAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3133":{"naziv":"NVO NOVI PROGRES","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, LAZARA SO\u010cICE BB","registarski-broj":"3948","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 SVJETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3134":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA GAZ NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SAVA STANOJEVI\u0106A 16","registarski-broj":"3971","datum-registracije":"BURI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3135":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NOVINARA CAFFE MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3798","datum-registracije":"GOLUBOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3136":{"naziv":"EKOTUR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, O\u0160TROVAC 20","registarski-broj":"3917","datum-registracije":"\u0110UR\u0110EVAC MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3137":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA ZAPOSLENIH U JAVNOJ ADMINISTRACIJI - ASSOCIATION FOR PROTECTION OF RIGHTS OF EMPLOYEES IN PUBLIC ADMINISTRATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"4036","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3138":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KLUB AKCIONARA AD BAJO PIVLJANIN - POLJOPRIVREDA - PLU\u017dINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, LAZARA SO\u010cICE BB","registarski-broj":"3924","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3139":{"naziv":"UDRU\u017dENJE - KLUB AKCIONARA AD KONI - KONFEKCIJA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE BB","registarski-broj":"4088","datum-registracije":"ROV\u010cANIN GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3140":{"naziv":"EKOLO\u0160KO UDRU\u017dENJE NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SAVA STANOJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"3794","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3141":{"naziv":"EKOLO\u0160KO UDRU\u017dENJE ZELENI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3796","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3142":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NOVINARA PROSTOR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3799","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3143":{"naziv":"UDRU\u017dENJE EKOLOGA - DUKLO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SAVA STANOJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"3792","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3144":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA CRNOGORSKO ITALIJANSKOG PRIJATELJSTVA PULJA - MONT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IVANA MILUTINOVI\u0106A 10","registarski-broj":"4072","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 RADOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3145":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA \u0160AHA EVROPSKA KU\u0106A \u0160AHA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8. MARTA BB","registarski-broj":"3890","datum-registracije":"\u0160AKOTI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3146":{"naziv":"HUMANI \u017dIVOT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA BB","registarski-broj":"3910","datum-registracije":"\u017dI\u017dI\u0106 RADOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3147":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NOVINARA INDEX","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3793","datum-registracije":"JOKANOVI\u0106 DANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3148":{"naziv":"BOJICA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VARDARSKA 5","registarski-broj":"4143","datum-registracije":"ROGANOVI\u0106 BOJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3149":{"naziv":"NEUTRINIUM TREBJESA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VESELINA MASLE\u0160E 4","registarski-broj":"3868","datum-registracije":"JEKNI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3150":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NOVINARA MONTENEGRO MOTORS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3791","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3151":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA ELEKTRONSKE MUZIKE DJS HELP","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE P-4\/2","registarski-broj":"4035","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 \u0160\u0106EPAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3152":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KLUB AKCIONARA AD PLUS KOMERC - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETRA KOMNENI\u0106A BB","registarski-broj":"4019","datum-registracije":"KRUNI\u0106 RADIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3153":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA KROMPIRA - KRNOVSKA VRELA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STARO PAZARI\u0160TE BB","registarski-broj":"4130","datum-registracije":"MILI\u010cI\u0106 CVETISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3154":{"naziv":"UDRU\u017dENJE UGOSTITELJA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 17","registarski-broj":"3800","datum-registracije":"\u010cELEBI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3155":{"naziv":"NVO FITOFARMAKON","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 83","registarski-broj":"3998","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 VUKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3156":{"naziv":"NVO SKLONI\u0160TE ZA DJECU I MAJKE \u017dRTVE NASILJA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A 54B","registarski-broj":"4060","datum-registracije":"SEKULI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3157":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE INTERNACIONAL INSTITUT MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STANKA DRAGOJEVI\u0106A 28","registarski-broj":"3880","datum-registracije":"DRAGI\u0106EVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3158":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE MALINARA PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, PEPI\u0106E ","registarski-broj":"4149","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3159":{"naziv":"ECCE HOMO","sjediste":"PLAV, PLAV, RACINA BB","registarski-broj":"3947","datum-registracije":"CANOVI\u0106 ADIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3160":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA SLIKARSTVA E L E N A","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DURMITORSKA 7","registarski-broj":"3828","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3161":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA REND\u017dER","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, \u0110UR\u0110EVI\u0106A TARA BB","registarski-broj":"3886","datum-registracije":"KLJAJEVI\u0106 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3162":{"naziv":"PULS","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 37.DIVIZIJE 21\/9","registarski-broj":"3901","datum-registracije":"TOPOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3163":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE POLIS","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 4.SAND\u017dA\u010cKE BRIGADE 25","registarski-broj":"4091","datum-registracije":"ZUKOVI\u0106 ANER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3164":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAXI VOZA\u010cA TERRAE CAR BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, MARKOVI\u0106I BB","registarski-broj":"3944","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3165":{"naziv":"EKO SELO DEDA MRAZA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, GM 5 5\/14","registarski-broj":"3951","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3166":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA I UZGAJIVA\u010cA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, JUGOVO BB","registarski-broj":"4103","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3167":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ PLJEVALJA I UNAPRE\u0110ENJE EKOLOGIJE - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, BO\u0160KA BUHE BR.5","registarski-broj":"3824","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 MILUN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3168":{"naziv":"UDRU\u017dENJE \u0110AKA PLJEVALJSKE GIMNAZIJE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TR\u0160OVA 27","registarski-broj":"3956","datum-registracije":"ZUKOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3169":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA MUZI\u010cKE AKADEMIJE - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, ","registarski-broj":"3814","datum-registracije":"RADOVI\u0106 BORJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3170":{"naziv":"NVO STOP DROGA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, PLJEVLJA ","registarski-broj":"4080","datum-registracije":"TURSUMOVI\u0106 ILHAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3171":{"naziv":"UJA\u010c PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, NEMANJINA BB","registarski-broj":"3972","datum-registracije":"MAKSIMOVI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3172":{"naziv":"BUM - TAXI","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OBILI\u0106EVA A-III\/26","registarski-broj":"3896","datum-registracije":"KAPETANOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3173":{"naziv":"NVO MONTENEGRO SJEVER","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE 9","registarski-broj":"4076","datum-registracije":"BAJ\u010cETA STANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3174":{"naziv":"PLJEVALJSKO NARODNO POZORI\u0160TE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OSMANA \u0110IKI\u0106A 9","registarski-broj":"3833","datum-registracije":"KUBUROVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3175":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ODBOR ZA IZGRADNJU CRKVE SRETENJE GOSPODNJE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, PLJEVLJA RAN\u010cE","registarski-broj":"4092","datum-registracije":"LEKI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3176":{"naziv":"CRNOGORSKI HUMANITARNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU HUMANO SRCE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"4106","datum-registracije":"DAJEVI\u0106 MILADIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3177":{"naziv":"EKO - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, SKERLI\u0106EVA 27","registarski-broj":"4187","datum-registracije":"BAMBUR SADIK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3178":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA PLJEVLJA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TR\u0160OVA B.B.","registarski-broj":"3823","datum-registracije":"CVIJOVI\u0106 MILOJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3179":{"naziv":"NOVA KRAKALA","sjediste":"PODGORICA, BARUTANA, GOLJEMADI BB","registarski-broj":"4047","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 MILIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3180":{"naziv":"NVO GLOBAL ART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 18 JULA 27","registarski-broj":"4081","datum-registracije":"DABANOVI\u0106 NEMANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3181":{"naziv":"OMNIBUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR IVANA CRNOJEVI\u0106A 67","registarski-broj":"4156","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3182":{"naziv":"DRU\u0160TVO GITARISTA ANAGASTUM - ANAGASTUM GUITAR SOCIETY","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KO\u010cANI BB","registarski-broj":"3854","datum-registracije":"CEROVI\u0106 DANIJEL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3183":{"naziv":"\u0160KOLA ZA STRANE JEZIKE EDUKO LINGVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA 11","registarski-broj":"3905","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3184":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SPINNAKER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA 5","registarski-broj":"4127","datum-registracije":"DAUTOVI\u0106 MILODARKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3185":{"naziv":"ASPEKT - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ANDRIJEVA\u010cKA 5","registarski-broj":"3992","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 SINI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3186":{"naziv":"EKOL\u0160KO UDRU\u017dENJE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3795","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 MARIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3187":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA BRANKO - DUVA\u010cKI ORKESTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE BR. 17\/2","registarski-broj":"3864","datum-registracije":"PAPOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3188":{"naziv":"VIKTIMOLO\u0160KO DRU\u0160TVO CRNE GORE (VDCG)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODE 74","registarski-broj":"3893","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3189":{"naziv":"FONDACIJA VETERANI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUTA LEKI\u0106A 25","registarski-broj":"130","datum-registracije":"LJUMI\u0106 JASMIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3190":{"naziv":"OMLADINSKI POKRET ZA EVROATLANSKE INTEGRACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"4200","datum-registracije":"KRSTAJI\u0106 BORO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3191":{"naziv":"NVO AVANGARDA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUDVANSKA BB","registarski-broj":"3960","datum-registracije":"KORA\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3192":{"naziv":"EKOMEDIKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA 4","registarski-broj":"3987","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3193":{"naziv":"STUDENTI SVIH NACIJA - STUDENTS OF ALL NATIONS - SAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DAHNA BB","registarski-broj":"4007","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 NEMANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3194":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA BORBU PROTIV OSTEOPOROZE U CRNOJ GORI - SOCIETY AGAINST OSTEOPOROSIS IN MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 43","registarski-broj":"4101","datum-registracije":"KAVARI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3195":{"naziv":"IN\u017dENJERSKA AKADEMIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, D\u017dORD\u017dA VA\u0160INGTONA 31","registarski-broj":"4062","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3196":{"naziv":"3D EDUKO CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ADMIRALA ZMAJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"4152","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3197":{"naziv":"CENTAR ZA ME\u0110UNARODNU POLITIKU - CENTER FOR INTERNATIONAL POLITICS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A BR.39","registarski-broj":"3788","datum-registracije":"RASPOPOVI\u0106 DR.RADOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3198":{"naziv":"MAGMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110ULJE JOVANOVA 54A","registarski-broj":"3857","datum-registracije":"JOKANOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3199":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE PRIVATNIH UNIVERZITETA I FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A BB","registarski-broj":"4145","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3200":{"naziv":"FONDACIJA MILO\u0160 SEKULI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOCE DEL\u010cEVA 2","registarski-broj":"125","datum-registracije":"MITROVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3201":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KULTURNO PROSVJETNI KLUB - APIS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA CANKARA 20","registarski-broj":"4189","datum-registracije":"\u010cUROVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3202":{"naziv":"CRO PRO FUTURO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA VUJO\u0160EVI\u0106A 42","registarski-broj":"3860","datum-registracije":"PETROVI\u0106 PAULA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3203":{"naziv":"CRNOGORSKA MUZI\u010cKA UNIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MATIJE GUBCA 26","registarski-broj":"4042","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 ANDRIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3204":{"naziv":"EVROPSKA ASOCIJACIJA STUDENATA MEDICINE - CRNA GORA - EUROPEAN MEDICAL STUDENTS ASSOCIATION - MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA VUJO\u0160EVI\u0106A 42\/3","registarski-broj":"3806","datum-registracije":"I\u010cEVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3205":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE KOMITI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANGRADSKA 26","registarski-broj":"4051","datum-registracije":"CAU\u0160EVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3206":{"naziv":"FONDACIJA MILOVAN \u0110ILAS","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, LJUBOMIRA BAKO\u010cA 9","registarski-broj":"129","datum-registracije":"BAKOVI\u0106 TODOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3207":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PSIHIJATARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"3983","datum-registracije":"STEVOVI\u0106 LIDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3208":{"naziv":"CRNOGORSKO - AUSTRIJSKO UDRU\u017dENJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA 9","registarski-broj":"3928","datum-registracije":"TOMOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3209":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA DJE\u010cIJE FUDBALSKO UDRU\u017dENJE - JUNIOR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 27","registarski-broj":"4097","datum-registracije":"MIRANOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3210":{"naziv":"BIZNIS INKUBATOR PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 15","registarski-broj":"3982","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 ANTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3211":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - RIBNICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KE\u0160E \u0110UROVI\u0106A 19","registarski-broj":"4015","datum-registracije":"MIRANOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3212":{"naziv":"MEDIJA LINK - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOSOVSKIH JUNAKA 2\/5","registarski-broj":"3993","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3213":{"naziv":"U\u0110I ME\u0110U - ENTERINTER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOZARA\u010cKA 20","registarski-broj":"4175","datum-registracije":"LJULJ\u0110URAJ MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3214":{"naziv":"UDRU\u017dENJE REUMATOLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 17","registarski-broj":"3875","datum-registracije":"KA\u017dI\u0106 KOVILJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3215":{"naziv":"RADIJSKI FESTIVAL CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 2","registarski-broj":"3902","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 BO\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3216":{"naziv":"FIESTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJE\u0160KOPOLJSKA BB","registarski-broj":"3906","datum-registracije":"JABLAN BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3217":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE RUKA PRIJATELJSTVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG VEKTRE BB","registarski-broj":"3911","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 ANDRIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3218":{"naziv":"ZA RAVNOPRAVAN STATUS GRA\u0110ANA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BELVEDERSKA 107","registarski-broj":"3898","datum-registracije":"RADI\u010cEVI\u0106 \u010cEDOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3219":{"naziv":"CRNOGORSKI FORUM ZA SKADARSKO JEZERO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR IVANA CRNOJEVI\u0106A 16\/II","registarski-broj":"4197","datum-registracije":"BU\u0160KOVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3220":{"naziv":"DEMOKRATSKA GRA\u0110ANSKA INICIJATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARTINI\u0106KA 34","registarski-broj":"4002","datum-registracije":"MANDRAPA BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3221":{"naziv":"ATLETSKI VETERANI CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A 6","registarski-broj":"3790","datum-registracije":"BANJEVI\u0106 GOJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3222":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE NEVINI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILANA RAI\u010cEVI\u0106A 84","registarski-broj":"3811","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3223":{"naziv":"NVO UNIMEDITERAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE 114","registarski-broj":"4020","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3224":{"naziv":"EVOLUCIJA ZVUKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIODRAGA BULATOVI\u0106A 14","registarski-broj":"4123","datum-registracije":"BOKAN NELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3225":{"naziv":"OMNICOM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ROGAMSKA 29","registarski-broj":"3813","datum-registracije":"\u0160ESTOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3226":{"naziv":"NVO INSTITUT ZA POLITI\u010cKE I EKONOMSKE ANALIZE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR IVANA CRNOJEVI\u0106A 38\/1","registarski-broj":"4084","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3227":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA EKONOM.FAKULTET","registarski-broj":"3802","datum-registracije":"DUBORIJA JOVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3228":{"naziv":"AGENCIJA ZA RAZVOJ TURIZMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 20","registarski-broj":"4037","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3229":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PEKARA CRNE GORE - TRADICIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEZNANIH JUNAKA BB","registarski-broj":"4031","datum-registracije":"RADONJI\u0106 SVETOZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3230":{"naziv":"DRU\u0160TVO DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI - JEDINSTVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PEROJSKA BB","registarski-broj":"4018","datum-registracije":"\u0110ERKOVI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3231":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VIZIONARA CRNE GORE MASLINA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKA MILJANI\u0106A 5","registarski-broj":"3855","datum-registracije":"\u0110ERKOVI\u0106 MILIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3232":{"naziv":"AS TAXI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKA MILJANI\u0106A BB","registarski-broj":"3945","datum-registracije":"PEROVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3233":{"naziv":"JEZIK & MEDIJI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE BB","registarski-broj":"4198","datum-registracije":"LAZAREVI\u0106 BILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3234":{"naziv":"OMLADINSKA ZADRUGA \u017dAM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVOSADSKA 3","registarski-broj":"3871","datum-registracije":"POPOVI\u0106 DRAGICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3235":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE LINIJSKIH PILOTA - MONTENEGRIN AIR LINE PILOTS ASSOCIATION - MON.A.L.P.A.","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A S-3","registarski-broj":"3953","datum-registracije":"LEKOVI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3236":{"naziv":"PIVA MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OMLADINSKIH BRIGADA BR.7","registarski-broj":"3829","datum-registracije":"RADOJEVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3237":{"naziv":"NVO KAPIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 122","registarski-broj":"3900","datum-registracije":"KR\u0160ENKOVI\u0106-BRKOVI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3238":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BRATSTVA SEKULOVI\u0106A - SEKULE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PEKA PAVLOVI\u0106A 15","registarski-broj":"4032","datum-registracije":"SEKULOVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3239":{"naziv":"AKADEMSKA AGENCIJA - ACADEMIC AGENCY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA KOD HEMOMONTA II\/14","registarski-broj":"3918","datum-registracije":"POPOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3240":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA STARIH AUTOMOBILA VOLKSWAGEN PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PROLETERSKA BB","registarski-broj":"3970","datum-registracije":"KA\u010cAR SAFET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3241":{"naziv":"MAKEDONSKA GRA\u0110ANSKA ZAJEDNICA U REPUBLICI CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA BR.6","registarski-broj":"3859","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 ANTOANETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3242":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH UMJETNIKA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A 67","registarski-broj":"4102","datum-registracije":"GVOZDENOVI\u0106 OGNJEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3243":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VINOGRADARA I VINARA PIPERI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PIPERI BB","registarski-broj":"4179","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3244":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SARAJEVSKA 26","registarski-broj":"4199","datum-registracije":"VICO DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3245":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NOVINARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 9","registarski-broj":"3891","datum-registracije":"\u0110URI\u0106 NOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3246":{"naziv":"ARENA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 50","registarski-broj":"3869","datum-registracije":"AD\u017dI\u0106 FILIP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3247":{"naziv":"ZDRAVLJE - PORODICA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, BERISLAVCI, BERISLAVCI BB","registarski-broj":"4124","datum-registracije":"KA\u017dI\u0106 TANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3248":{"naziv":"VOKALNI ANSANBL NJEGO\u0160","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SKOPSKA 28","registarski-broj":"3967","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3249":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA RATKO VUJOVI\u0106 - \u010cO\u010cE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 138","registarski-broj":"3895","datum-registracije":"LJEPAVI\u0106 RADOJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3250":{"naziv":"GRUPA ZA PRA\u0106ENJE NAGRADNIH IGARA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODANA \u0160KEROVI\u0106A 26\/II","registarski-broj":"3892","datum-registracije":"PLU\u017dARI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3251":{"naziv":"N.U.STANJEVI\u0106A RUPA PIPERI","sjediste":"PODGORICA, STANJEVI\u0106A RUPA, PIPERI BB","registarski-broj":"3997","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MINJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3252":{"naziv":"KREATIVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"4186","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3253":{"naziv":"GRA\u0110ANSKI POKRET ZA ODBRANU ZAKONITOSTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STEVA BOLJEVI\u0106A L3B","registarski-broj":"3877","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3254":{"naziv":"DIVLJA LJEPOTA U\u017dIVO (WILD BEAUTY LIVE)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, P.C.KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"3894","datum-registracije":"DRAGI\u0106EVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3255":{"naziv":"CRNOGORSKO - IRSKO DRU\u0160TVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 71","registarski-broj":"3989","datum-registracije":"BAJI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3256":{"naziv":"MONTE PROFI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRIFUNA \u0110UKI\u0106A BR.16-ZAGORI\u010c","registarski-broj":"3841","datum-registracije":"RADO\u0160EVI\u0106 MIRO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3257":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE DREAM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANGRADSKA 33","registarski-broj":"4068","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3258":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA CENTAR ZA RAZVOJ FUDBALA - FUTURA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 31","registarski-broj":"4098","datum-registracije":"MR\u0110ENOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3259":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE INTERNACIONALNA ASOCIJACIJA LEONARDO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELIMIRA TERZI\u0106A 13","registarski-broj":"4049","datum-registracije":"PETROVI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3260":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU SREDNJE POLJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA 4","registarski-broj":"3981","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3261":{"naziv":"ZLATNE RUKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA 4","registarski-broj":"4026","datum-registracije":"HUGHES RICHARD-MARK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3262":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA\u0160TITA OBESPRAVLJENIH RADNIKA Z.O.R. PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGNOVSKA 87","registarski-broj":"4059","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3263":{"naziv":"\u017dIVOT I ZDRAVLJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA S-2-B\/26","registarski-broj":"4125","datum-registracije":"BUKILI\u0106 JUGOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3264":{"naziv":"CENTAR ZA EUROATLANTSKE INTEGRACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGORI\u010c A-6,UL.IV\/IV","registarski-broj":"4172","datum-registracije":"JAREDI\u0106 VUK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3265":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA EKOLO\u0160KO I INFRASTRUKTURNO UNAPRE\u0110ENJE IVERAK - PIPERI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGORI\u010c A-6","registarski-broj":"4109","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3266":{"naziv":"MONITORING I ANALIZIRANJE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGREBA\u010cKA 86","registarski-broj":"4054","datum-registracije":"LOPI\u010cI\u0106 TIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3267":{"naziv":"RIAZOR - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZGRADA NORMAL 6\/55","registarski-broj":"3803","datum-registracije":"TOMA\u0160EVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3268":{"naziv":"INSTITUT ZA ISTRA\u017dIVANJE I RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZE\u0106A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110ULJE JOVANOVA BR.8","registarski-broj":"3840","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 MARIJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3269":{"naziv":"KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI \u017dELJEZNI\u010cKA STANICA BAR","sjediste":"BAR, BAR, \u017dELJEZNI\u010cKA STANICA BB","registarski-broj":"4190","datum-registracije":"VULEVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3270":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA AFIRMACIJU DRAMSKOG AMATERSKOG STVARALA\u0160TVA U CRNOJ GORI MONTE - AMATI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OBALA RIBNICE 6","registarski-broj":"4011","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3271":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BERA\u010cA LJEKOVITOG BILJA - MALESIJA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, DINO\u0160A, DINO\u0160A BB","registarski-broj":"4040","datum-registracije":"BE\u0106OVI\u0106 JUNUZ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3272":{"naziv":"FOLKLORNI ANSAMBAL ORLOV - VELIKA MALESIJA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"4181","datum-registracije":"GOJ\u00c7AJ ANGJELL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3273":{"naziv":"FREEDOM CENTAR - FREEDOM CENTER","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, \u0160IP\u010cANIK BB","registarski-broj":"4116","datum-registracije":"PEPI\u0106 D\u017dEVDET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3274":{"naziv":"SPORTSKO RIBOLOVNO DRU\u0160TVO TROFTA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"3985","datum-registracije":"GJOKA MUSA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3275":{"naziv":"NVO EDUKATIVNA RADIONICA I IGRAONICA VINI PU POGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIODRAGA BULATOVI\u0106A 3","registarski-broj":"4000","datum-registracije":"LJALJEVI\u0106 SAMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3276":{"naziv":"ZAUSTAVITE VIKTIMIZACIJU MALESIE NDALONI VIKTIMIZIMIN E MALESISE STOP VICITIMIZING MALESIA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"3789","datum-registracije":"DEDVUKAJ KATARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3277":{"naziv":"KULTURNO NAU\u010cNO DOBROTVORNO UDRU\u017dENJE SULEJMANIJA TUZI, PODGORICA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"3873","datum-registracije":"PEPI\u0106 ISLJAM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3278":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FARMERSKA GRUPA - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, IBARSKA 64","registarski-broj":"4064","datum-registracije":"IBRAHIMOVI\u0106 HUSEIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3279":{"naziv":"LJEPOTE SJEVERA","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, 13 JULA BB","registarski-broj":"3942","datum-registracije":"KURPEJOVI\u0106 MUBERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3280":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA O\u010cUVANJE I ZA\u0160TITU KULTURNO ISTORIJSKE BA\u0160TINE - TRGOVI\u0160TE RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"3818","datum-registracije":"\u0160UTKOVI\u0106 ALMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3281":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA VOLEYBALL","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, BAR MAHALA BB","registarski-broj":"4089","datum-registracije":"BE\u0106OVI\u0106 ISO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3282":{"naziv":"BAMBI RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, KARAVANSKI PUT BB","registarski-broj":"3817","datum-registracije":"MONI\u0106 ELMASA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3283":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA SEHARA SEVDAHA RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"3897","datum-registracije":"MUJEVI\u0106 JONUZ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3284":{"naziv":"COMPUTER TRAINING CENTAR","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA BB","registarski-broj":"4009","datum-registracije":"FERIZOVI\u0106 ALMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3285":{"naziv":"EUROREGION NORTH MONTENEGRO RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA BB","registarski-broj":"3879","datum-registracije":"\u010cOLOVI\u0106 NAZIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3286":{"naziv":"NVO BIZNIS INSTITUT","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, SAND\u017dA\u010cKA 32","registarski-broj":"4158","datum-registracije":"\u0160ABOVI\u0106 FERKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3287":{"naziv":"EKO BIOLOZI RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, SAND\u017dA\u010cKA BB","registarski-broj":"4120","datum-registracije":"MATOVI\u0106 ADMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3288":{"naziv":"CRNOGORSKI KOMITET ZA ME\u0110UNARODNU SARADNJU STUDENATA MEDICINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"3899","datum-registracije":"\u0160ABANOVI\u0106 SUAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3289":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIZVO\u0110A\u010cA HELJDE - DU\u0160KA EDLA","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, DU\u017dI ","registarski-broj":"3874","datum-registracije":"MA\u0160I\u0106 RADO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3290":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA I PRIJATELJA \u0160AVNIKA","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK ","registarski-broj":"4138","datum-registracije":"PERI\u0160I\u0106 DRAGA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3291":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU INTERESA PENZIONERA I BIV\u0160IH RADNIKA ARSENAL TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, II DALMATINSKE BB","registarski-broj":"3922","datum-registracije":"GRUBI\u0160I\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3292":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA JOSIP BROZ TITO","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ 2","registarski-broj":"4128","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3293":{"naziv":"KALIMANJ TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"4182","datum-registracije":"GVEROVI\u0106 EDUARD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3294":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU \u010cOVJEKOVE OKOLINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"3797","datum-registracije":"VU\u010cINOVI\u0106 IVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3295":{"naziv":"MODNO KREATIVNI KLUB LOV\u0106EN","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGU\u0160I BB","registarski-broj":"4129","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 LAZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3296":{"naziv":"MULTIMEDIJALNI KLUB MLADIH MRE\u017dA TESLA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, RADOVI\u0106I BB","registarski-broj":"4070","datum-registracije":"KRIVA\u0106EVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3297":{"naziv":"BOKO - KOTORSKI ZALIV","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA 118A","registarski-broj":"3861","datum-registracije":"VUKMANOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3298":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SAMARD\u017dI\u0106A - KRIVO\u0160IJE TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, TRIPOVI\u0106I BB","registarski-broj":"4028","datum-registracije":"SAMARD\u017dI\u0106 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3299":{"naziv":"NVO ULCINIUM","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, VLADIMIR BB","registarski-broj":"4078","datum-registracije":"DRAGOVI\u0106 DA\u0160O","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3300":{"naziv":"NVO MO\u017dURA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, KRUTA BB","registarski-broj":"4056","datum-registracije":"DABOVI\u0106 ANTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3301":{"naziv":"AGENCIJA ZA LOKALNI RAZVOJ - ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BULEVAR GJ.KASTRIOTI SKENDERBE BB","registarski-broj":"3837","datum-registracije":"DRAGOVOJA AGIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3302":{"naziv":"RESUSCITACIONI SAVJET CRNE GORE","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 42","registarski-broj":"4003","datum-registracije":"KAHROVI\u0106 SABINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3303":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MASLINARA I ULJARA - OLIVIA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, KRU\u010cE BB","registarski-broj":"4082","datum-registracije":"SULJOVI\u0106 NAZIF","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3304":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ \u017dENSKOG PREDUZETNI\u0160TVA","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BULEVAR GJ.KASTRIOTI SKENDERBE BB","registarski-broj":"4008","datum-registracije":"HAD\u017dIBRAHIMI LJUTFIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3305":{"naziv":"CRNOGORSKO - ITALIJANSKO KULTURNO UDRU\u017dENJE DANTE ALIGHIERI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, STARI GRAD BB","registarski-broj":"4083","datum-registracije":"RESULBEGOVI\u0106 GANI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3306":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BERA\u010cA LJEKOVITOG BILJA DURMITOR","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, TMAJEVCI BB","registarski-broj":"4038","datum-registracije":"STEVOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3307":{"naziv":"LOVA\u010cKA ORGANIZACIJA KOMOVI - ANDRIJEVICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, BRANKA DELETI\u0106A BB","registarski-broj":"4245","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3308":{"naziv":"EKO TURIST SPORT","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, MARSENI\u0106A RIJEKA BB","registarski-broj":"4345","datum-registracije":"RAKETI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3309":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA - ANDRIJEVICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, BRANKA DELETI\u0106A BB","registarski-broj":"4401","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3310":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA - GRIVA\u0160","sjediste":"BAR, BAR, 24 NOVEMBRA 8A","registarski-broj":"4299","datum-registracije":"PELI\u010cI\u0106 MIOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3311":{"naziv":"PRIJATELJI KOLA\u0160INA","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A F2\/1","registarski-broj":"4425","datum-registracije":"NIKEZI\u0106 RADISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3312":{"naziv":"KORISNICI PLA\u017dE \u017dUKOTRLICA - \u0160U\u0160ANJ 1988","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ BB","registarski-broj":"4506","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 VASO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3313":{"naziv":"MTM BAR","sjediste":"BAR, BAR, J.JOVANOVI\u0106A ZMAJA 15","registarski-broj":"4388","datum-registracije":"\u010cIVOVI\u0106 EMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3314":{"naziv":"KOMODOR 64","sjediste":"BAR, BAR, NIKOLE LEKI\u0106A 21A","registarski-broj":"4274","datum-registracije":"IVANKOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3315":{"naziv":"PLATFORMA BALKANSKO TURSKIH PREDUZETNIKA - BATU PLATFORMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOJKA RADOI\u010cI\u0106A 42","registarski-broj":"4306","datum-registracije":"KANA\u0106EVI\u0106 BEHLJULJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3316":{"naziv":"SESTRE SVETOGA KRI\u017dA","sjediste":"BAR, BAR, STARI BAR BB","registarski-broj":"4546","datum-registracije":"PITAGI ANGJELINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3317":{"naziv":"MIKULI\u0106I","sjediste":"BAR, BAR, STARI BAR BB","registarski-broj":"4212","datum-registracije":"PERO\u010cEVI\u0106 OMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3318":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA PRIMORAC","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I BB","registarski-broj":"4300","datum-registracije":"POPOVI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3319":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RIBOLOVACA KRAJINA","sjediste":"BAR, BAR, OSTROS BB","registarski-broj":"4528","datum-registracije":"DURAKOVI\u0106 EMRO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3320":{"naziv":"\u0110URMANSKA RIJEKA","sjediste":"BAR, BAR, \u0110URMANI BB","registarski-broj":"4499","datum-registracije":"VLAISAVLJEVI\u0106 JOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3321":{"naziv":"ORIJENT","sjediste":"BAR, BAR, BRBOT BB","registarski-broj":"4479","datum-registracije":"KACI\u0106 ILDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3322":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIJATELJA \u010cANJA","sjediste":"BAR, SUTOMORE, \u010cANJSKA ULICA BB","registarski-broj":"4504","datum-registracije":"NOVAKOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3323":{"naziv":"VITEZOVI VINA","sjediste":"BAR, VIRPAZAR, VIRPAZAR BB","registarski-broj":"4232","datum-registracije":"ULAMA MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3324":{"naziv":"KOORDINACIONI CENTAR ZA KOSOVO I METOHIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE 19","registarski-broj":"4490","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 MILENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3325":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIJATELJA I NAVIJA\u010cA FUDBALSKOG KLUBA CRVENA ZVEZDA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, BRANKA DELETI\u0106A 15","registarski-broj":"4448","datum-registracije":"\u0106ULAFI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3326":{"naziv":"TARTAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 15","registarski-broj":"4529","datum-registracije":"KASTRATOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3327":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ BJELASICE I JELOVICE","sjediste":"BERANE, BERANE, LUBNICE BB","registarski-broj":"4223","datum-registracije":"OJDANI\u0106 MILI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3328":{"naziv":"KORAK KA USPJEHU","sjediste":"BERANE, BERANE, TALUM BB","registarski-broj":"4475","datum-registracije":"IMERI SENADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3329":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RASELJENIH I PROGNANIH LICA SA KOSOVA I METOHIJE - ZORA","sjediste":"BERANE, BERANE, SVETOG SAVE 22","registarski-broj":"4481","datum-registracije":"JA\u0160AROVI\u0106 FARUK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3330":{"naziv":"TOGETHER MONTENEGRO - UNAPRE\u0110ENJE INTERNACIONALNOSTI I MULTIKULTURALNOSTI","sjediste":"BERANE, BERANE, DAPSI\u0106I BB","registarski-broj":"4540","datum-registracije":"AN\u0110I\u0106 VASKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3331":{"naziv":"CENTAR ZA LOKALNE INICIJATIVE - PETNJICA","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"4459","datum-registracije":"LATI\u0106 ENVER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3332":{"naziv":"GRUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA VO\u0106A I POVR\u0106A BRAVO","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"4444","datum-registracije":"HUREMOVI\u0106 SEAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3333":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA BISTRICA","sjediste":"BERANE, BERANE, PE\u0160CA BB","registarski-broj":"4403","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3334":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, DU\u0160ANA VUJO\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"4400","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 MI\u0160O","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3335":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE OV\u010cARA SJEVER","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 13.JULA 25","registarski-broj":"4289","datum-registracije":"KORA\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3336":{"naziv":"SJETITE SE NAS - KREATIVNI CENTAR HUMANITARNOG KARAKTERA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MILORADA \u0160\u0106EPANOVI\u0106A 5","registarski-broj":"4493","datum-registracije":"GOLJEVI\u0106 MILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3337":{"naziv":"TRE\u0106I JANUAR","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BRZAVA BB","registarski-broj":"4452","datum-registracije":"FEMI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3338":{"naziv":"KISELE VODE . - MINERAL WATER","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, SLOBODE 10","registarski-broj":"4512","datum-registracije":"BALI\u0106 NUSRET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3339":{"naziv":"POLIMLJE - STOP KANCER","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LOZNICE BB","registarski-broj":"4532","datum-registracije":"KIJAMET OMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3340":{"naziv":"KORAK NAPRIJED","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE BB","registarski-broj":"4244","datum-registracije":"MINI\u0106 MILANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3341":{"naziv":"SKIJA\u0160KI KLUB BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"4270","datum-registracije":"PE\u0160I\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3342":{"naziv":"BONUM - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"4265","datum-registracije":"DIZDAREVI\u0106 ADMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3343":{"naziv":"TRANSPARENTNOST I SARADNJA - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"4376","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3344":{"naziv":"LIMSKA DOLINA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RASOVO BB","registarski-broj":"4322","datum-registracije":"DROBNJAK MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3345":{"naziv":"EDUCO CENTER - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RIFATA BURD\u017dOVI\u0106A TR\u0160A BB","registarski-broj":"4535","datum-registracije":"MAD\u017dGALJ VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3346":{"naziv":"CRNOGORSKA STUDENTSKA ASOCIJACIJA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A ","registarski-broj":"4387","datum-registracije":"DUBORIJA JOVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3347":{"naziv":"DJE\u010cIJI KULTURNI KLUB BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BEOGRADSKA BB","registarski-broj":"4450","datum-registracije":"CVIJOVI\u0106 JASMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3348":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FARMERA BIOKOVAC","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, PAVINO POLJE BB","registarski-broj":"4420","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MILOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3349":{"naziv":"FARMERSKO UDRU\u017dENJE BOLJANINA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, BOLJANINA BB","registarski-broj":"4390","datum-registracije":"AD\u017dIBULI\u0106 SAFET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3350":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU \u017dIVOTINJA - \u010cETIRI \u0160APE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, ADOK NASELJE 2D\/2","registarski-broj":"4445","datum-registracije":"NOVAKOVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3351":{"naziv":"SPORT U BUDVI","sjediste":"BUDVA, BUDVA, I PROLETERSKE S44","registarski-broj":"4277","datum-registracije":"\u0110OR\u0110EVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3352":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE \u017dUKOVICA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR \u017dUKOVICA BB","registarski-broj":"4543","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3353":{"naziv":"UDRU\u017dENJE EGIP\u0106ANA - BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, LASTVA RADNI\u010c.BARAKE","registarski-broj":"4526","datum-registracije":"MORINAJ SULJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3354":{"naziv":"EKOLO\u0160KI CENTAR GREENLAND - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, ROZINO BB","registarski-broj":"4241","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3355":{"naziv":"RECIKLA\u017dA I ZA\u0160TITA \u017dIVOTNE SREDINE - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, ROZINO BB","registarski-broj":"4331","datum-registracije":"PETKOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3356":{"naziv":"RUSKO - CRNOGORSKO DRU\u0160TVO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, SLOVENSKA OBALA 23","registarski-broj":"4466","datum-registracije":"LEKI\u0106 LJUBO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3357":{"naziv":"MONTENEGRO MA\u017dORET ASOCIJACIJA - MONTENEGRO MAJORETTES ASSOCIATION","sjediste":"BUDVA, BUDVA, STJEPANA M LJUBI\u0160E 13","registarski-broj":"4413","datum-registracije":"LJUBI\u0160A DARINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3358":{"naziv":"ASOCIJACIJA INVESTITORA, AGENCIJA ZA NEKRETNINE I TURIZAM","sjediste":"BUDVA, BUDVA, VOJVO\u0110ANSKA 12","registarski-broj":"4381","datum-registracije":"KAZIEV ROBERT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3359":{"naziv":"FONDACIJA MOM\u010cILO VU\u010cETI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 5","registarski-broj":"143","datum-registracije":"MILI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3360":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LIKOVNIH UMJETNIKA BUDVE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, NIKOLE TESLE 15","registarski-broj":"4417","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 SAVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3361":{"naziv":"UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJ.PUT-VEKTRA BB","registarski-broj":"4266","datum-registracije":"DAJKOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3362":{"naziv":"KOZMETI\u010cKA POSLOVNA GRUPA MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8. MARTA 55","registarski-broj":"4549","datum-registracije":"BRACANOVI\u0106 BUDIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3363":{"naziv":"MLADI PRIJESTONICE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA BB","registarski-broj":"4326","datum-registracije":"BE\u0106IR MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3364":{"naziv":"FONDACIJA CETINJE ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 2","registarski-broj":"138","datum-registracije":"LIPOVINA MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3365":{"naziv":"PLESNI KLUB EXPRESSION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODANA \u0160KEROVI\u0106A 5","registarski-broj":"4278","datum-registracije":"IVEZI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3366":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BIV\u0160IH RADNIKA I.M.O. - KO\u0160UTA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, GRUDA 38","registarski-broj":"4524","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3367":{"naziv":"EDUKATIVNI CENTAR SIGMA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 6","registarski-broj":"4465","datum-registracije":"OJDANI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3368":{"naziv":"BOXER CLUB MONTENEGRO","sjediste":"CETINJE, CETINJE, PAVLA ROVINSKOG 35","registarski-broj":"4394","datum-registracije":"PRORO\u010cI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3369":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VINOGRADARA - \u0160OBAJI\u0106I","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, \u0160OBAJI\u0106I ","registarski-broj":"4336","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3370":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA RADNIKA BIV\u0160E DP FABRIKE RADIJATORA - DANILOVGRAD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LUKE BOLJEVI\u0106A 51","registarski-broj":"4438","datum-registracije":"ROGANOVI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3371":{"naziv":"AKADEMSKA INICIJATIVA","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, BAJA SEKULI\u0106A BB","registarski-broj":"4276","datum-registracije":"VELIMIROVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3372":{"naziv":"IGRA - PLAY","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 31","registarski-broj":"4449","datum-registracije":"ZEJAK MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3373":{"naziv":"FONDACIJA PROSCENIJUM","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, PODGLAVICA BB","registarski-broj":"135","datum-registracije":"LAKI\u0106 MILIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3374":{"naziv":"ZELENA ZETA","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, SAVA BURI\u0106A BB","registarski-broj":"4341","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3375":{"naziv":"UDRU\u017dENJE P\u010cELARA DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"4519","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 VELIZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3376":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LOKALNIH NOVINA CRNE GORE - ULN","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, JASTREB BB","registarski-broj":"4255","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3377":{"naziv":"DERBI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KARA\u0110OR\u0110EVA 18","registarski-broj":"4476","datum-registracije":"DABI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3378":{"naziv":"KLUB ODGAJIVA\u010cA SPORTSKIH GOLUBOVA PISMONO\u0160A - BOKA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, 13. JULA 97","registarski-broj":"4495","datum-registracije":"MILANOVI\u0106 \u0110URO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3379":{"naziv":"KARATE \u0160KOLA - KI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRA\u0106E GRAKALI\u0106A 88","registarski-broj":"4507","datum-registracije":"MRA\u010cEVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3380":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RUSKI KLUB HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, STEPENI\u0160TE KRALJA TVRTKA 7","registarski-broj":"4433","datum-registracije":"OLEG SERGEEV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3381":{"naziv":"INSTITUT ZA ODNOSE CRNE GORE SA ZEMLJAMA JU\u017dNE AMERIKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGORI\u010c A-6","registarski-broj":"4418","datum-registracije":"STOJOVI\u0106 GORDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3382":{"naziv":"AVANTURISTI\u010cKA TRKA KROZ CRNU GORU - ADVENTURE RACE MONTENEGRO - ZA AFIRMACIJU PROJEKATA IZ OBLASTI TURIZMA, EKOLOGIJE, SPORTA I KULTURE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 83","registarski-broj":"133","datum-registracije":"WATSON AMY-NICOLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3383":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA REHABILITACIJU SPORTISTA CRNE GORE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SPASI\u0106A I MA\u0160ARE 6","registarski-broj":"4271","datum-registracije":"VIDAKOVI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3384":{"naziv":"OP\u0160TINSKI SAVJET OMLADINE HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MARKA CARA 8","registarski-broj":"4328","datum-registracije":"RADMAN ANDRIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3385":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BUNOVI\u0106I - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA SP-90","registarski-broj":"4304","datum-registracije":"ULJAREVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3386":{"naziv":"ODBOR ZA IZGRADNJU SPOMEN KAPELE NA BUKOVOJ POLJANI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VLADIMIRA I KOSARE 8","registarski-broj":"4426","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 SVETISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3387":{"naziv":"EKOLO\u0160KO DRU\u0160TVO FLORA","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MILIVOJA BULATOVI\u0106A 7","registarski-broj":"4279","datum-registracije":"LOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3388":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA CRNE GORE","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, TO\u0160KA I JOVANA 1","registarski-broj":"4514","datum-registracije":"BAKI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3389":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA I PRERA\u0110IVA\u010cA \u017dITARICA KLAS - KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, TREBALJEVO BB","registarski-broj":"4207","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MILIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3390":{"naziv":"PS 3 KLUB BARON - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI LI","registarski-broj":"4366","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3391":{"naziv":"MANJINSKI AKCIONARI AD RIVIERA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"4477","datum-registracije":"MALIKOVI\u0106 MILJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3392":{"naziv":"TRI KVARTA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"4497","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 \u017dELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3393":{"naziv":"KREATIVNA IGRAONICA DAMBO","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NJEGO\u0160EVA 241","registarski-broj":"4213","datum-registracije":"PILASTRO-JANKOVI\u0106 MARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3394":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SONY KLUB 3","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI L1","registarski-broj":"4210","datum-registracije":"SPALEVI\u0106 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3395":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BORACA NOR - A 1941 - 1945 GOD.I ANTIFA\u0160ISTA ZA OP\u0160TINU KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD BB","registarski-broj":"4327","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3396":{"naziv":"KOTORSKA OMLADINA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"4370","datum-registracije":"OD\u017dA SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3397":{"naziv":"BOKE\u0160KA KU\u017dINA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NJEGO\u0160EVA 243","registarski-broj":"4442","datum-registracije":"MANDI\u0106 VLASTA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3398":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SAOBRA\u0106AJNIH IN\u017dINJERA I TEHNI\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, PELUZICA BB","registarski-broj":"4361","datum-registracije":"BUKILICA TRIPO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3399":{"naziv":"MORENA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, PLAGENTI 3","registarski-broj":"4453","datum-registracije":"REA-DIAZ ALICIA-EDITH","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3400":{"naziv":"MAXSIM BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DUBOVICA MEGAN ZGRADA 4\/18","registarski-broj":"4334","datum-registracije":"DABOVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3401":{"naziv":"ODBOR ZA OBNOVU I ODR\u017dAVANJE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE SV.PETKA GLAVATI\u010cI\u0106I, GRBALJ, KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RADANOVI\u0106I BB","registarski-broj":"4404","datum-registracije":"MIKIJELJ NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3402":{"naziv":"DOBROTVOR VASO \u0106UKOVI\u0106 - 150 G.","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RISAN BB","registarski-broj":"4379","datum-registracije":"\u017dDRALJEVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3403":{"naziv":"FILMOFILIJA","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"4461","datum-registracije":"BABI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3404":{"naziv":"PRIRODNO - DRU\u0160TVENI PREPOROD","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, \u0110URA \u0110UKI\u0106A BB","registarski-broj":"4365","datum-registracije":"PANTOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3405":{"naziv":"P.M.E. STUDENT","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, MALI\u0160E DAMJANOVI\u0106A 10","registarski-broj":"4541","datum-registracije":"RMANDI\u0106 KATARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3406":{"naziv":"ESPERANSA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA 46","registarski-broj":"4412","datum-registracije":"RA\u0160KOVI\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3407":{"naziv":"MOJ SPORT","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, SERDARA JANKA VUKOTI\u0106A BB","registarski-broj":"4250","datum-registracije":"BABI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3408":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA UNIVERZITETA DONJA GORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"4209","datum-registracije":"VLAOVI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3409":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA MONTEX TRADE AD NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, 13 JULA BB","registarski-broj":"4295","datum-registracije":"AD\u017dI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3410":{"naziv":"MNECO - CENTAR ZA POTPUNU KONZERVACIJU EKO - SISTEMA I ODR\u017dIVI RAZVOJ REGIONA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BAJA PIVLJANINA 144","registarski-broj":"4320","datum-registracije":"KLYUEV IRINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3411":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA GLUME - OFF PROJEKAT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BAJA PIVLJANINA P+7\/144","registarski-broj":"4518","datum-registracije":"BURI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3412":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA IRSKIH TRADICIJA IRSKI KLUB","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNIH HEROJA BB","registarski-broj":"4309","datum-registracije":"KUZMAN SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3413":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA FAKULTETA ZA SPORT I FIZI\u010cKO VASPITANJE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"4527","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3414":{"naziv":"OLIVA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DR.NIKA MILJANI\u0106A 28\/1","registarski-broj":"4357","datum-registracije":"MUSOVI\u0106 MIHAJILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3415":{"naziv":"NACIONALNA ZAJEDNICA MAKEDONACA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 62","registarski-broj":"4482","datum-registracije":"GRUBA\u010c RU\u017dICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3416":{"naziv":"AGENCIJA ZA NACIONALNE INTEGRATIVNE PROCESE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 83","registarski-broj":"4311","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3417":{"naziv":"MA\u010cAK","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dUPA BB","registarski-broj":"4297","datum-registracije":"DRAGNI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3418":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA MONT - TRADE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKOLE TESLE BB","registarski-broj":"4384","datum-registracije":"DELI\u0106 MIHAILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3419":{"naziv":"ROTTWEILER KLUB NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKOLE TESLE BB","registarski-broj":"4373","datum-registracije":"LJE\u0160KOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3420":{"naziv":"ESPERANTO","sjediste":"BAR, BAR, 24 NOVEMBRA 12A","registarski-broj":"4382","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 VOJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3421":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA MONT - PRO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKOLE TESLE BB","registarski-broj":"4385","datum-registracije":"ORBOVI\u0106 BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3422":{"naziv":"KAROLINA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 8B","registarski-broj":"4508","datum-registracije":"PAJOVI\u0106 KAROLINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3423":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA KUBE I CRNE GORE","sjediste":"BAR, BAR, BULEVAR 24.NOVEMBRA ","registarski-broj":"4248","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 RADE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3424":{"naziv":"MON","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA \u0160\u0106EPANA P+14","registarski-broj":"4352","datum-registracije":"VUJISI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3425":{"naziv":"ARS ANTIQUA & NOVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 3","registarski-broj":"4257","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 VJERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3426":{"naziv":"KARIOKE NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0160KOLSKA 13\/1","registarski-broj":"4399","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3427":{"naziv":"ELIPSA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, HERCEGOVA\u010cKI PUT BB","registarski-broj":"4496","datum-registracije":"PETROVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3428":{"naziv":"\u017dUPA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE S-4\/1","registarski-broj":"4315","datum-registracije":"JANI\u010cI\u0106 BORO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3429":{"naziv":"DEMOSTEN","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dELJEZNI\u010cKA 3\/14","registarski-broj":"4348","datum-registracije":"KECOJEVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3430":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VINOGRADARA - NUDO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NUDO ","registarski-broj":"4238","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 JOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3431":{"naziv":"ZELENA JABUKA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RASTOVAC BB","registarski-broj":"4545","datum-registracije":"PAVLI\u0106EVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3432":{"naziv":"FARMERSKA GRUPA - PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, DOLJA BB","registarski-broj":"4317","datum-registracije":"DURAKOVI\u0106 ILJIJAZ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3433":{"naziv":"AFIRMATIVNI CENTAR PLAVA","sjediste":"PLAV, GUSINJE, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"4256","datum-registracije":"\u010cEKI\u0106 SEVERIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3434":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA EKONOMSKI, DRU\u0160TVENO - POLITI\u010cKI I NAU\u010cNI RAZVOJ - RAZVITAK","sjediste":"PLAV, PLAV, GLAVICE BB","registarski-broj":"4335","datum-registracije":"MUSI\u0106 HALIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3435":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"4419","datum-registracije":"FERATOVI\u0106 D\u017dEMAL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3436":{"naziv":"EKO - INICIJATIVA PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, PRNJAVOR BB","registarski-broj":"4216","datum-registracije":"KOJI\u0106 MEHMED","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3437":{"naziv":"DRU\u0160TVO PISACA PIVE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, \u0160\u0106EPAN POLJE BB","registarski-broj":"4410","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3438":{"naziv":"PANOS","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PLU\u017dINE ","registarski-broj":"4268","datum-registracije":"MAROJEVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3439":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STO\u010cARA PIVE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, SMRIJE\u010cNO BB","registarski-broj":"4372","datum-registracije":"TADI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3440":{"naziv":"ODBOR ZA IZGRADNJU CRKVE SVETOG VELIKOMU\u010cENIKA PROKOPIJA U LJUTI\u0106IMA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MATARUGE BB","registarski-broj":"4339","datum-registracije":"OBRENI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3441":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA I PRERA\u0110IVA\u010cA \u017dITARICA ZLATNO ZRNO - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KOSANICA BB","registarski-broj":"4537","datum-registracije":"MACANOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3442":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 1.DECEMBRA BB","registarski-broj":"4515","datum-registracije":"VUKA\u0160INOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3443":{"naziv":"HALO TAXI - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 3.PROLETERSKE SAND\u017dA\u010cKE BRIGADE BB","registarski-broj":"4269","datum-registracije":"TOPALOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3444":{"naziv":"FONDACIJA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA AKADEMSKOG CENTRA U PLJEVLJIMA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KRALJA PETRA 48","registarski-broj":"140","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 FILIP","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3445":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRERA\u0110IVA\u010cA DRVETA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VELIMIRA JAKI\u0106A BLOK I,BB","registarski-broj":"4333","datum-registracije":"BRA\u0160ANAC SIMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3446":{"naziv":"CRNOGORSKO - RUSKO BIZNIS UDRU\u017dENJE","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 23","registarski-broj":"4301","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 BORO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3447":{"naziv":"DAAD ALUMNI KLUB CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"4314","datum-registracije":"KOJI\u010cI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3448":{"naziv":"I JA IMAM PRAVO NA IGRU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGREBA\u010cKA 45","registarski-broj":"4487","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3449":{"naziv":"DRU\u0160TVO CRNOGORSKO - RUSKOG PRIJATELJSTVA PAVEL APOLONOVI\u010c ROVINSKII","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BE\u0106IR BEGA OSMANAGI\u0106A ","registarski-broj":"4246","datum-registracije":"\u0110ERKOVI\u0106 VUKALE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3450":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA POTPOMAGANJE I RAZVOJ ZANATSTVA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEZNANIH JUNAKA BB","registarski-broj":"4542","datum-registracije":"RADONJI\u0106 SVETOZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3451":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MUZI\u010cKIH PEDAGOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 47","registarski-broj":"4237","datum-registracije":"GA\u010cEVI\u0106 SENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3452":{"naziv":"DRU\u0160TVO PO\u0160TOVALACA ANGLO - AMERI\u010cKE KNJI\u017dEVNOSTI","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"4484","datum-registracije":"BATRI\u0106EVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3453":{"naziv":"CRNOGORSKA KONFEDERACIJA MENAD\u017dERA CKM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 7","registarski-broj":"4226","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3454":{"naziv":"LIKOVNI ETNOS CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BLA\u017dA JOVANOVI\u0106A 33","registarski-broj":"4330","datum-registracije":"BAJ\u010cETI\u0106 MILANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3455":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA FTH BAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 65","registarski-broj":"4235","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3456":{"naziv":"EVROPSKI CENTAR U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"4319","datum-registracije":"KR\u0106A VALENTINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3457":{"naziv":"EVROPSKA GRA\u0110ANSKA INICIJATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 62","registarski-broj":"4550","datum-registracije":"KLIMOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3458":{"naziv":"ASOCIJACIJA AGENCIJA ZA NEKRETNINE CRNA GORA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PODKO\u0160LJUN ","registarski-broj":"4303","datum-registracije":"KARANIKI\u0106 NIKOLINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3459":{"naziv":"ODBOR ZA OBNOVU KU\u0106E VOJVODE MINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 15\/4","registarski-broj":"4500","datum-registracije":"VOJVODI\u0106 MOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3460":{"naziv":"STUDENSKI BIZNIS KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"4405","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106 MILIKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3461":{"naziv":"PODR\u017dATI SPORT - SUPPORT SPORT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CVJETNA 67","registarski-broj":"136","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3462":{"naziv":"SABAH","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CVJETNA 22","registarski-broj":"142","datum-registracije":"LI\u010cINA ZAHIT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3463":{"naziv":"TEHNI\u010cKI PREGLEDI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VOJISLAVLJEVI\u0106A 82","registarski-broj":"4371","datum-registracije":"ROGO\u0160I\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3464":{"naziv":"BIZNIS IDEJA UNIVERZITETA DONJA GORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"4474","datum-registracije":"MUGO\u0160A ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3465":{"naziv":"ANALITIKA MONTENEGRINA - ANALYTICA MONTENEGRINA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA 10","registarski-broj":"4513","datum-registracije":"RISTOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3466":{"naziv":"KLUB ODGAJIVA\u010cA SPORTSKIH GOLUBOVA PISMONO\u0160A - MORA\u010cA -","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DU\u0160ANA DU\u0106E MUGO\u0160E BB","registarski-broj":"4393","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3467":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NEFROLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"4229","datum-registracije":"RATKOVI\u0106 MARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3468":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NO\u0106NIH KLUBOVA PODGORICE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 50","registarski-broj":"4424","datum-registracije":"BEGI\u0106 ZVJEZDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3469":{"naziv":"IMN TIM PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 29","registarski-broj":"4346","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3470":{"naziv":"DABOLINA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 53","registarski-broj":"4262","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 DRA\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3471":{"naziv":"BUDU\u0106NOST SPORTSKI SISTEM - FUTURE SPORT SYSTEM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 57\/6","registarski-broj":"4421","datum-registracije":"BARAC SAVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3472":{"naziv":"DEMOKRATSKI STAV","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 2","registarski-broj":"4293","datum-registracije":"RADONJI\u0106 LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3473":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NEUROLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"4415","datum-registracije":"VUJISI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3474":{"naziv":"AUTOMOBILISTI\u010cKA FEDERACIJA CRNE GORE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VOJISLAVLJEVI\u0106A 44","registarski-broj":"4435","datum-registracije":"VUJISI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3475":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA LJE\u0160KOPOLJSKI KANAL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GORNJA GORICA ","registarski-broj":"4431","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3476":{"naziv":"ART ATELJE POPOVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, I PROLETERSKE 25","registarski-broj":"4214","datum-registracije":"POPOVI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3477":{"naziv":"KLUB STARIH AUTOMOBILA DUG PUT, - OLDTIMER CLUB LONG ROAD PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA CRNOJEVI\u0106A 14","registarski-broj":"4284","datum-registracije":"VUJOTI\u0106 ZLATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3478":{"naziv":"PLESNI KLUB BUENA VISTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVANA CRNOJEVI\u0106A 55","registarski-broj":"4467","datum-registracije":"POPOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3479":{"naziv":"CRNOGORSKO - ITALIJANSKO KULTURNO UDRU\u017dENJE DANTE ALIGHIERI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STANKA DRAGOJEVI\u0106A 2","registarski-broj":"4551","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MELANIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3480":{"naziv":"CRNOGORSKA FILHARMONIJA MLADIH NVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IX CRNOGORSKE BRIGADE 24","registarski-broj":"4247","datum-registracije":"RA\u0160OVI\u0106 VEDRANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3481":{"naziv":"DEMOKRATSKA ASOCIJACIJA STUDENATA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"4430","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 MARIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3482":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA AFIRMACIJU ALTERNATIVNE KULTURE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA 6","registarski-broj":"4455","datum-registracije":"RADOMAN BRATISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3483":{"naziv":"RED VOJSKE GOSTOLJUBIVIH SVETOGA LAZARA OD JERUSALIMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KE\u0160E \u0110UROVI\u0106A 14","registarski-broj":"4220","datum-registracije":"TOMOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3484":{"naziv":"DRU\u0160TVO CRNA GORA - ITALIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOTORSKA 3-A","registarski-broj":"4478","datum-registracije":"MITROVI\u0106 DRAGUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3485":{"naziv":"SRPSKI KULTURNI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 2","registarski-broj":"4342","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3486":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ FIZI\u010cKE KULTURE KIPA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 58","registarski-broj":"4456","datum-registracije":"KIPA SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3487":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LI\u010cKA 79","registarski-broj":"4239","datum-registracije":"VULETI\u0106 VOJIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3488":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STOMATOLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, HERCEGOVA\u010cKA 87","registarski-broj":"4436","datum-registracije":"\u0110URI\u010cKOVI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3489":{"naziv":"OMLADINSKA ZADRUGA ETOILE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 19","registarski-broj":"4275","datum-registracije":"JOKMANOVI\u0106 SLA\u0110ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3490":{"naziv":"STUDENTSKA MRE\u017dA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 38\/2","registarski-broj":"4480","datum-registracije":"KOJOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3491":{"naziv":"AGOGA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR REVOLUCIJE 42","registarski-broj":"4389","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3492":{"naziv":"TU\u0160INJA","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, TU\u0160INA BB","registarski-broj":"4533","datum-registracije":"CEROVI\u0106 GAVRILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3493":{"naziv":"NOVI \u017dIVOT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILO\u0160A OBILI\u0106A 16\/2","registarski-broj":"4472","datum-registracije":"\u017dULOVI\u0106 OLGA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3494":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA POTRO\u0160A\u010cKI MONITORING CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILO\u0160A OBILI\u0106A S2B,II\/29","registarski-broj":"4225","datum-registracije":"MICEV BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3495":{"naziv":"MRE\u017dA ZA AFIRMACIJU ENERGETSKOG SEKTORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 31","registarski-broj":"4211","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3496":{"naziv":"SIGURAN STUDENTSKI KORAK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE BUDO TOMOVI\u0106 F-7","registarski-broj":"4544","datum-registracije":"MILJANI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3497":{"naziv":"TRKA HARMONIJE SVIJETA - WORLD HARMONY RUN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEZNANIH JUNAKA 22","registarski-broj":"4443","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 NATALI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3498":{"naziv":"DRUGA\u010cIJE - DIFFERENTE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKA MILJANI\u0106A 56","registarski-broj":"144","datum-registracije":"CVETKOVI\u0106 KRISTINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3499":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MEDICINSKIH SESTARA PRED\u0160KOLSKIH USTANOVA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKCA OD ROVINA 1A MOMI\u0160I\u0106I","registarski-broj":"4340","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 VIDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3500":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA JUNIOR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 66","registarski-broj":"4280","datum-registracije":"SUBOTI\u0106 JADRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3501":{"naziv":"KLUB PRIJATELJA KNJI\u017dEVNOSTI NA\u0160A RIJE\u010c PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LI\u010cKA BB","registarski-broj":"4395","datum-registracije":"VLAHOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3502":{"naziv":"ME\u0110UNARODNI FESTIVAL GLUMACA I PJEVA\u010cA ZA DJECU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"4488","datum-registracije":"MUMINOVI\u0106 ZINEIDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3503":{"naziv":"ALUMNIEKONOMSKOG FAKULTETA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 37","registarski-broj":"4324","datum-registracije":"RAJ\u010cI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3504":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA TRANSAKCIONU ANALIZU - MONTA - CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ORJENSKA 3","registarski-broj":"4236","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3505":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ SPORTA I SPORTSKIH DRU\u0160TAVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA SC MORA\u010cA","registarski-broj":"4240","datum-registracije":"RE\u0160ETAR ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3506":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE MEDICINSKIH SESTARA - TEHNI\u010cARA NEFROLOGIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"4228","datum-registracije":"BRACANOVI\u0106 RADMILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3507":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MEDIJSKIH STVARALACA - PEEPOON","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PARTIZANSKI PUT 83A","registarski-broj":"4440","datum-registracije":"PAVLOVI\u0106 IVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3508":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE - SAVREMENA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE BB","registarski-broj":"4360","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 RAJNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3509":{"naziv":"CHILDRENS TOUWN \/ DJE\u010cJI GRAD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PLJEVALJSKA 34","registarski-broj":"4468","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3510":{"naziv":"ISLAMSKA TARIKATSKA ZAJEDNICA EHLIBEJTA VELIKA TEKIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PRVOG MAJA 94","registarski-broj":"4307","datum-registracije":"\u0160ALJA BAJRU\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3511":{"naziv":"UDRU\u017dENJE FIZIJATARA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"4397","datum-registracije":"\u0160KARI\u0106-KARANIKI\u0106 \u017dELJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3512":{"naziv":"MONTESAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ILIJE PLAMENCA BB","registarski-broj":"4375","datum-registracije":"TUZOVI\u0106 REFIKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3513":{"naziv":"MOSI - MOJKOVAC 2009","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, LJUBOMIRA BAKO\u010cA BB","registarski-broj":"4409","datum-registracije":"DROBNJAK DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3514":{"naziv":"AGENCIJA ZA EKOLO\u0160KU BEZBJEDNOST - ARTEMIS PREVALIS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SITNI\u010cKA 21","registarski-broj":"4249","datum-registracije":"MIJOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3515":{"naziv":"ANTI MOBING CENTAR MONTENEGRO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, SLOBODE 5","registarski-broj":"4321","datum-registracije":"ASANOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3516":{"naziv":"SPORTSKO DRU\u0160TVO UNIVERZITETA DONJA GORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"4325","datum-registracije":"JOVETI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3517":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE TURISTI\u010cKIH I UGOSTITELJSKIH RADNIKA - CUTUR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOSKOVSKA 28A","registarski-broj":"4523","datum-registracije":"DROBNJAK VLADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3518":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA AUTO KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, USTANI\u010cKA 13","registarski-broj":"4267","datum-registracije":"RADI\u010cEVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3519":{"naziv":"NVU VARVARI 1987","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA GRAD.STADION BB","registarski-broj":"4230","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3520":{"naziv":"ANSANBL NARODNIH IGARA I PJESAMA ORO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 9","registarski-broj":"4281","datum-registracije":"MARTI\u0106 PERO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3521":{"naziv":"FAMILIJA SRBSKIH NAVIJA\u010cA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A 46","registarski-broj":"4308","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3522":{"naziv":"MLADI ZA KOSMET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"4547","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3523":{"naziv":"CENTAR ZA KULTURU RIJE\u010c","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 5","registarski-broj":"4323","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3524":{"naziv":"NE \u017dELIM PAD","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELIMIRA TERZI\u0106A 17","registarski-broj":"137","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 VASKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3525":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LOGOPEDA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELIMIRA TERZI\u0106A BB","registarski-broj":"4491","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106-FILIPOVI\u0106 LEDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3526":{"naziv":"EVROPSKI KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 2","registarski-broj":"4219","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 RADO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3527":{"naziv":"ZA LJEP\u0160U STAROST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VIJENCI DANILA KI\u0160A 3","registarski-broj":"4416","datum-registracije":"CEROVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3528":{"naziv":"ZAJEDNICA STUDENATA FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 320","registarski-broj":"4227","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3529":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA OBNOVU, IZGRADNJU I REVITALIZACIJU SELA RADULI\u0106I","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RADULI\u0106I BB","registarski-broj":"4312","datum-registracije":"RADOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3530":{"naziv":"MOJ - WEB","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NARODNE OMLADINE 16","registarski-broj":"4358","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 DRAGUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3531":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAXI VOZA\u010cA AUTOBUSKA STANICA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG GOLOOTO\u010cKIH \u017dRTAVA BB","registarski-broj":"4439","datum-registracije":"ALKOVI\u0106 MUSTAFA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3532":{"naziv":"TAKSI UDRU\u017dENJE \u017dELJEZNI\u010cKA STANICA - PODGORICA, VRANI\u0106I BB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRANI\u0106I BB","registarski-broj":"4362","datum-registracije":"KOJOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3533":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA MARGOMARKET AD PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVI\u0106A 2","registarski-broj":"4473","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 RADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3534":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MILIKI\u0106I \/ KONJEVI\u0106I - VRANE\u0160","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA MANDU\u0160I\u0106A 10","registarski-broj":"4470","datum-registracije":"KONJEVI\u0106 MOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3535":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAKSISTA ORAN\u017d TAXI - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u017dIKICE JOVANOVI\u0106A 9","registarski-broj":"4344","datum-registracije":"BORI\u010cI\u0106 DRAGUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3536":{"naziv":"ORGANIZACIJA MLADIH ZETE","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI BB","registarski-broj":"4359","datum-registracije":"BA\u0160ANOVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3537":{"naziv":"ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH GOLUBOVCI","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, PONARI BB","registarski-broj":"4460","datum-registracije":"LUKA\u010cEVI\u0106 CVETKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3538":{"naziv":"SPASI MOG NAJBOLJEG PRIJATELJA - SAVE MY BEST FRIEND","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 6","registarski-broj":"4356","datum-registracije":"PAUNOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3539":{"naziv":"UDRU\u017dENJE P\u010cELARA BLETERI TUZI","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"4318","datum-registracije":"BE\u0106OVI\u0106 RAMADAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3540":{"naziv":"LOVA\u010cKO DRU\u0160TVO - SHOQNIA E GJUETISE - HUNTING SOCIETY - MALESIA TUZI - TUZ","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"4263","datum-registracije":"DRESHAJ ROK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3541":{"naziv":"(ZA PODRU\u010cJE KO\u0106I - PER TROJET E KOJES)","sjediste":"PODGORICA, UBLI, UBLI BB","registarski-broj":"4283","datum-registracije":"NUCULOVI\u0106 VASO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3542":{"naziv":"POKRET ZA OP\u0160TINU","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"4272","datum-registracije":"GOJ\u00c7AJ ANGJELL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3543":{"naziv":"TEUTA","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"4492","datum-registracije":"LULGJURAJ MARJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3544":{"naziv":"PJETER GJOKAJ","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"141","datum-registracije":"DJOKAJ PJETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3545":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE DRVOPRERA\u0110IVA\u010cA RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, KOLJENO BB","registarski-broj":"4386","datum-registracije":"BRALI\u0106 RED\u017dA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3546":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, SARAJEVSKA BB","registarski-broj":"4402","datum-registracije":"MURI\u0106 MIRSAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3547":{"naziv":"EHO RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA BB","registarski-broj":"4208","datum-registracije":"DEDEI\u0106 MEDIHA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3548":{"naziv":"EKO RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.PE\u0106ANINA BB","registarski-broj":"4338","datum-registracije":"NURKOVI\u0106 NASIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3549":{"naziv":"ARTMEDIA - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, M.TITA 19","registarski-broj":"4258","datum-registracije":"MURI\u0106 EDO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3550":{"naziv":"PLANINARSKI KLUB AHMICA","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, BAND\u017dOVO BRDO BB","registarski-broj":"4259","datum-registracije":"MURI\u0106 FADIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3551":{"naziv":"OMLADINSKI KULTURNI CENTAR HILAL","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, R.BURD\u017dEVI\u0106A BB","registarski-broj":"4253","datum-registracije":"LJAJI\u0106 VALJDET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3552":{"naziv":"BIJELI LJILJAN","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, R.BURD\u017dEVI\u0106A BB","registarski-broj":"4349","datum-registracije":"BIBI\u0106 AMIRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3553":{"naziv":"CENTAR ZA GRA\u0110ANSKE SLOBODE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, R.BURD\u017dEVI\u0106A BB","registarski-broj":"4260","datum-registracije":"NURKOVI\u0106 SAMIRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3554":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA HUMANITARNE AKTIVNOSTI MATIJA BO\u017dINOVI\u0106","sjediste":"TIVAT, TIVAT, DUMIDRAN BB","registarski-broj":"4383","datum-registracije":"BO\u017dINOVI\u0106 MIRELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3555":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DERMATOLOGA I VENEROLOGA CRNE GORE (UDVCG)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"4231","datum-registracije":"\u0160TILET PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3556":{"naziv":"NJEGOVANJE NARODNOG VEZA ANAGRAM","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALU\u0110EROVINA BB","registarski-broj":"4313","datum-registracije":"\u0160OUC ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3557":{"naziv":"KLUB PRIJATELJA I PO\u0160TOVALACA CRVENE ZVEZDE","sjediste":"TIVAT, TIVAT, SELJANOVO BB","registarski-broj":"4520","datum-registracije":"BACKOVI\u0106 BACKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3558":{"naziv":"POKRET OMLADINE - YOUTH MOVEMENT","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BULEVAR GJ.KASTRIOTI SKENDERBE BB","registarski-broj":"4458","datum-registracije":"KURT MAJLINDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3559":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA I PRERA\u0110IVA\u010cA MASLINA - ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, NOVA MAHALA BB","registarski-broj":"4298","datum-registracije":"SADIKOVI\u0106 MAKSUD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3560":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BIV\u0160IH ZATVORENIKA I POLITI\u010cKI PROGNANIH ALBANACA U CRNOJ GORI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, ULCINJ YMER PRIZRENI 20","registarski-broj":"4522","datum-registracije":"BRISKU BAHRI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3561":{"naziv":"KRUG PODR\u0160KE","sjediste":"NIK\u0160IC, NIK\u0160IC, OZRINICI BB","registarski-broj":"4337","datum-registracije":"IVANA KOPRIVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3562":{"naziv":"AGROINVEST FONDACIJA CRNA GORA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA G-7","registarski-broj":"149","datum-registracije":"KLJAI\u0106 BISERKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3563":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA REKREACIJU I UNAPRE\u0110ENJE SPORTA XL SPORT STUDIO PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MITRA BAKI\u0106A BB","registarski-broj":"4821","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3564":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE VO\u0106ARA ANDRIJEVICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, BRANKA DELETI\u0106A BB","registarski-broj":"4767","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3565":{"naziv":"NVO ANASTASIA BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, SREMSKOG FRONTA BB","registarski-broj":"4665","datum-registracije":"TOMI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3566":{"naziv":"MRE\u017dA ZA AFIRMACIJU RADIOAMATERSKOG POKRETA","sjediste":"BAR, BAR, BJELI\u0160I BB","registarski-broj":"4655","datum-registracije":"\u0110OR\u0110EVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3567":{"naziv":"KRALJ VINA","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA STOJANOVI\u0106A 2","registarski-broj":"4678","datum-registracije":"SAVI\u0106 SVETOZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3568":{"naziv":"KO\u0160ARKA\u0160KA AKADEMIJA MEDITERAN","sjediste":"BAR, BAR, V.ROLOVI\u0106A LAMELA F2","registarski-broj":"4904","datum-registracije":"PE\u0160I\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3569":{"naziv":"KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO - SVETI JOVAN VLADIMIR - BAR","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A BB","registarski-broj":"4804","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3570":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PLJEVLJAKA U BARU","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A F-2","registarski-broj":"4954","datum-registracije":"\u0160EPI\u0106 MIROSLAC","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3571":{"naziv":"VIA","sjediste":"BAR, BAR, POPA DUKLJANINA 2-A","registarski-broj":"4886","datum-registracije":"\u0110UKI\u0106 STEFAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3572":{"naziv":"NEOMIDIJA","sjediste":"BAR, BAR, POPA DUKLJANINA 2A\/13","registarski-broj":"4560","datum-registracije":"PETRI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3573":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE RASELJENIH LICA POVRATAK","sjediste":"BUDVA, BUDVA, MIRI\u0160TE BB","registarski-broj":"4588","datum-registracije":"KOSTI\u0106 LJUBI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3574":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - SOKOLANA","sjediste":"BAR, BAR, SOKOLANA BB","registarski-broj":"4942","datum-registracije":"NERDA KENED","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3575":{"naziv":"NVO \u0160AMPION","sjediste":"BAR, BAR, RISTA LEKI\u0106A 12","registarski-broj":"4670","datum-registracije":"I\u010cEVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3576":{"naziv":"NVO KOSMET","sjediste":"BAR, SUTOMORE, CARA LAZARA 148","registarski-broj":"4868","datum-registracije":"LABAN BRANISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3577":{"naziv":"UDRU\u017dENJE CRNOGORACA KOSOVA I METOHIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SARAJEVSKA 28","registarski-broj":"4802","datum-registracije":"\u0110OKI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3578":{"naziv":"DANI ZAGRA\u0110A","sjediste":"BAR, SUTOMORE, NASELJE ZGRADA ","registarski-broj":"4902","datum-registracije":"\u0106ETKOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3579":{"naziv":"NVO ODGAJIVA\u010cI MATICA CRNE GORE","sjediste":"BAR, SUTOMORE, NJEGO\u0160EVA 11A","registarski-broj":"4889","datum-registracije":"ISIDOROVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3580":{"naziv":"NVO EKOMONITORING ORGANIZ. ZA ZA\u0160TITU \u017dIVOTNE SREDINE DR\u017d.CG I VALORIZACIJU NJENIH EKOL. POTENCIJ. I SOCIJALNOM EKOLOG. KAO I BALANSOM IZME\u0110.EKOL.I EKONOMIJE","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ 36A","registarski-broj":"4711","datum-registracije":"MARSTJEPOVI\u0106 VELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3581":{"naziv":"PLESNI KLUB ELITA - DANCE CLUB ELYTE","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ BB","registarski-broj":"4877","datum-registracije":"GVOZDENOVI\u0106 NENAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3582":{"naziv":"VJE\u0160TINE (SKILLS)","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 18A","registarski-broj":"4880","datum-registracije":"RASTODER AIDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3583":{"naziv":"TIO","sjediste":"BERANE, BERANE, GORNJA ZAOSTRA ","registarski-broj":"4554","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 VUKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3584":{"naziv":"MIROR","sjediste":"BERANE, BERANE, MILJANA VUKOVA 27\/2","registarski-broj":"4604","datum-registracije":"VUKSANOVI\u0106 ANASTASIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3585":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE KOZARA POLIMLJE BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, MIRKA ARSENIJEVI\u0106A BB","registarski-broj":"4627","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 ZDRAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3586":{"naziv":"CENTAR ZA ODR\u017dIVI RAZVOJ - BIHOR","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"4936","datum-registracije":"KORA\u0106 SAFET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3587":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BRATSTVA \u0160\u0106EKI\u0106 BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, RUDE\u0160 BB","registarski-broj":"4857","datum-registracije":"\u0160\u0106EKI\u0106 DRAGOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3588":{"naziv":"RAZVOJNI CENTAR - PETNJICA","sjediste":"BERANE, PETNJICA, PETNJICA BB","registarski-broj":"4774","datum-registracije":"ADROVI\u0106 MUHAMED","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3589":{"naziv":"EKO KLAS","sjediste":"BERANE, BERANSELO, GORA\u017dDE BB","registarski-broj":"4584","datum-registracije":"DELEVI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3590":{"naziv":"NVO SPORTSKI KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA GOLUB MIRA CG - 528","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LJE\u0160NICA BB","registarski-broj":"4651","datum-registracije":"AVDI\u0106 SAIT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3591":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA BIOTEHNI\u010cKOG FAKULTETA, BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RASADNIK BB","registarski-broj":"4574","datum-registracije":"SULJEVI\u0106 SEKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3592":{"naziv":"KLUB ZA RAZVOJ I UNAPRE\u0110ENJE BORILA\u010cKIH VJE\u0160TINA BIJELO POLJE - CLUB FOR THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MARTIAL SKILLS BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NEDAKUSI BB","registarski-broj":"4930","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3593":{"naziv":"NVO ETNO KLUB BIJELO POLJE - ETNO CLUB BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NEDAKUSI BB","registarski-broj":"4778","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 SANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3594":{"naziv":"DRU\u0160TVO MLADIH ARHITEKTA BIJELOG POLJA 4 ARCH","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, OMLADINSKA BB","registarski-broj":"4884","datum-registracije":"ALIHOD\u017dI\u0106 EMA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3595":{"naziv":"CENTAR ZA EKOLOGIJU, POLJOPRIVREDU I TURIZAM - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, PA\u0160I\u0106A POLJE BB","registarski-broj":"4707","datum-registracije":"VREVA MUJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3596":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA JAGODI\u010cASTOG VO\u0106A - MALINAR BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, SUTIVAN BB","registarski-broj":"4792","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 SLAVI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3597":{"naziv":"KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA - FAER PLAY","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u0160UKRIJE ME\u0110EDOVI\u0106A 10","registarski-broj":"4834","datum-registracije":"BAJRAMSPAHI\u0106 EMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3598":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KO\u0160ARKA\u0160KIH SUDIJA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u0160UKRIJE ME\u0110EDOVI\u0106A 24","registarski-broj":"4783","datum-registracije":"GU\u0160MIROVI\u0106 KENAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3599":{"naziv":"INFORMATI\u010cKI CENTAR KARMEN","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u017dIVKA \u017dI\u017dI\u0106A 22","registarski-broj":"4638","datum-registracije":"MORA\u010cANIN BUDIMKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3600":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA ORGANSKE HRANE MMP BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, KOVREN BB","registarski-broj":"4791","datum-registracije":"SEKULI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3601":{"naziv":"ZLATNI ORAO","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, PAVINO POLJE BB","registarski-broj":"4687","datum-registracije":"BUGARIN PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3602":{"naziv":"RAZVOJNI KLUB DUGA NJIVA - DEVELOPMENT CLUB OF DUGA NJIVA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, POTRK BB","registarski-broj":"4925","datum-registracije":"RUTOVI\u0106 PETRONIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3603":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KABLOVSKIH OPERATERA MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 29","registarski-broj":"4658","datum-registracije":"DRAKULOVI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3604":{"naziv":"CENTAR VIZUELNIH UMJETNOSTI - THE CENTER FOR THE VISUAL ARTS","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DUBOVICA 1","registarski-broj":"4852","datum-registracije":"DIMITRIJEVI\u0106 SANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3605":{"naziv":"EKO FORUM - BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, I PROLETERSKE 1","registarski-broj":"4616","datum-registracije":"MILA\u010cI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3606":{"naziv":"MOTO KLUB POSEIDON","sjediste":"BUDVA, BUDVA, MEDITERANSKA BB","registarski-broj":"4768","datum-registracije":"BANOVI\u0106 LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3607":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA GINEKOLO\u0160KU ONKOLOGIJU I KOLPOSKOPIJU CRNE GORE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DUBOVICA LUX A-2","registarski-broj":"4917","datum-registracije":"MAROVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3608":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA PREAVENIRE - UNGOVEMMENT ORGANIZATION PRAEVENIRE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELI\u0160E MUGO\u0160E BB","registarski-broj":"4873","datum-registracije":"MIJOVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3609":{"naziv":"RAST","sjediste":"BUDVA, PRIJEVOR, PRIJEVOR BB","registarski-broj":"4815","datum-registracije":"OROZ DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3610":{"naziv":"\u010cAROLIJA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DUBOVICA II-E\/6","registarski-broj":"4887","datum-registracije":"ANTI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3611":{"naziv":"UDRU\u017dENJE HARLEY - DAVIDSON CLUB MONTENEGRO BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, SLOVENSKA OBALA 10","registarski-broj":"4784","datum-registracije":"NIKLANOVI\u0106 KRSTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3612":{"naziv":"EVROPSKI POKRET U CRNOJ GORI - LOKALNO VIJE\u0106E BUDVA - EUROPEAN MOVEMENT IN MONTENEGRO - LOCAL COUNCIL BUDVA EMIM - LC BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, VRZDAK 5","registarski-broj":"4959","datum-registracije":"PJETOVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3613":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE BUDVANSKI MATEMATI\u010cKO - FIZI\u010cKI STUDIO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, DOSITEJEVA BB","registarski-broj":"4624","datum-registracije":"MITROVO\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3614":{"naziv":"KLUB SOMMELIJERA CRNE GORE - SVETI STEFAN","sjediste":"BUDVA, BUDVA, SVETI STEFAN BB","registarski-broj":"4565","datum-registracije":"TRIFUNOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3615":{"naziv":"CRNOGORSKO - SLOVENA\u010cKA AKADEMSKA ASOCIJACIJA IVAN CRNOJEVIC - IVAN CRNOJEVI\u0106 MONTENEGRIN - SLOVENIAN ACADEMIC ASSOCIATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STANKA DRAGOJEVI\u0106A 46","registarski-broj":"4846","datum-registracije":"MILO\u0160EVI\u0106 RADOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3616":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRUPE BIV\u0160IH RADNIKA AD OBOD 2008 CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, IVAN BEGOVA 67","registarski-broj":"4640","datum-registracije":"KALU\u0110EROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3617":{"naziv":"FOMOS MONTENEGRO","sjediste":"CETINJE, CETINJE, NJEGO\u0160EVA 14","registarski-broj":"4842","datum-registracije":"MALBA\u0160A PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3618":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZDRAVA \u0160KOLA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, IV PROLETERSKE 27","registarski-broj":"4920","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3619":{"naziv":"BOKSERSKI KLUB MONTENEGRO PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SERGEJA JESENJINA 72","registarski-broj":"4561","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3620":{"naziv":"EVROPSKA DIJASPORA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 108","registarski-broj":"4748","datum-registracije":"POPOVI\u0106 VLADISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3621":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ME\u0110UNARODNU SARADNJU I SLOGU ME\u0110U NARODIMA - SOCIETAS ORDINES PRO CONCORDATIA POPULARUM","sjediste":"CETINJE, CETINJE, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A 5","registarski-broj":"4953","datum-registracije":"POPOVI\u0106 VLADISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3622":{"naziv":"NOVA MONTENEGRINA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, X CRNOGORSKE BRIGADE G 57 2\/II","registarski-broj":"4940","datum-registracije":"VUJANOVI\u0106 NJEGOSAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3623":{"naziv":"NVO ODJECI","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, PA\u017dI\u0106I BB","registarski-broj":"4662","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 MIRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3624":{"naziv":"ZELENI GRAD - GREEN TOWN","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, \u0110OKA KOVA\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"4849","datum-registracije":"MILATOVI\u0106 ELIZABETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3625":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA RADNIKA KOJI SU ZBOG STE\u010cAJA OSTALI BEZ POSLA U DANILOVGRADU","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, DONJE SELO BB","registarski-broj":"4697","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 PERSIDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3626":{"naziv":"SRPSKI KULTURNO - INFORMATIVNI KLUB","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, BIJELI PAVLE 2","registarski-broj":"4900","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 MILJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3627":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA DANILOVGRAD - SOCIETU PRIVATE FORESTY FROM DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, PA\u017dI\u0106I BB","registarski-broj":"4968","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 JOKA\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3628":{"naziv":"ME\u0110UNARODNO DRU\u0160TVO NTERNACIONALNI KOMITET OLIMPIJADE KULTURE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NORVE\u0160KA 3","registarski-broj":"4914","datum-registracije":"A\u0106IMOVI\u0106 ZDRAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3629":{"naziv":"B - FILM MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZGRADA NORMAL 6\/1\/4","registarski-broj":"145","datum-registracije":"BALETI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3630":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA EKOLOGIJE, KULTURE, OBRAZOVANJE EKO FEST","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, LUKE MATKOVI\u0106A 19","registarski-broj":"4722","datum-registracije":"CVETKOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3631":{"naziv":"NVO OTVORI SRCE - OPEN YOUR HEART","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, JOVA BIJELI\u0106A 19","registarski-broj":"4769","datum-registracije":"TOMI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3632":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DIJALIZIRANIH, TRANSPLANTIRANIH I HRONI\u010cNIH BUBRE\u017dNIH BOLESNIKA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SRBINA 32","registarski-broj":"4916","datum-registracije":"ARSI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3633":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA ELECTRIC BLUE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ZEMUNSKA 39","registarski-broj":"4564","datum-registracije":"BARBAT ALBERT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3634":{"naziv":"NVO NICA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, LUKE MATKOVI\u0106A 25","registarski-broj":"4708","datum-registracije":"KANDI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3635":{"naziv":"CENTAR ZA AFIRMACIJU SPORTA - CENTER FOR SPORT AFIRMATION","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, PUT II DALMATINSKE BRIGADE 7","registarski-broj":"4797","datum-registracije":"MILJANI\u0106 VOJIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3636":{"naziv":"LUNJA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NASELJE NOVO MESTO 15","registarski-broj":"4853","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 SLA\u0110ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3637":{"naziv":"KO\u0160ARKA\u0160KA AKADEMIJA MVP - BASKETBALL ACADEMY MVP","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, OBALA N KOVA\u010cEVI\u0106A 64","registarski-broj":"4772","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3638":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA SUN\u010cANA STRANA SUTORINE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SUTORINA BB","registarski-broj":"4794","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3639":{"naziv":"AUTO - MOTO DRU\u0160TVO BIJELO POLJE - BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MOJKOVA\u010cKA BB","registarski-broj":"4949","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3640":{"naziv":"BILIJAR KLUB","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, TRG VUKMANA KRU\u0160\u010cI\u0106A BB","registarski-broj":"4673","datum-registracije":"KLJAJI\u0106 DRAGOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3641":{"naziv":"PERCEPCIJA AFIRMACIJA UMJETNOSTI KOTOR (PAUK) - PERCEPSHEN APHIRMASHEN OF ART KOTOR (PAUK)","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI BB","registarski-broj":"4933","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3642":{"naziv":"KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA BREZA","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, ","registarski-broj":"4639","datum-registracije":"DRLJEVI\u0106 ZDENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3643":{"naziv":"NVO CENTAR ZA POLITI\u010cKO OBRAZOVANJE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 130 D","registarski-broj":"4764","datum-registracije":"VUJISI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3644":{"naziv":"NVO A - B - \u0160AH - A - B - CHESS","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA 64","registarski-broj":"4773","datum-registracije":"VIH ANTUN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3645":{"naziv":"NVO ART DUGA KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, BENOVO BB","registarski-broj":"4645","datum-registracije":"\u0110URI\u0160I\u0106 DRAGOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3646":{"naziv":"MARITIMO","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"4966","datum-registracije":"TRIVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3647":{"naziv":"KOMPAS - CENTAR ZA INFORMISANJE I SAVJETOVANJE MLADIH - YICC KOMPAS - YOUTH INFORMATION AND COUNSELLING CENTER","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA 1-3\/14","registarski-broj":"4871","datum-registracije":"LJUTI\u0106 VENERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3648":{"naziv":"MRE\u017dA ZA NASLE\u0110E JUGOISTO\u010cNE EVROPE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI BB","registarski-broj":"4882","datum-registracije":"KAPETANOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3649":{"naziv":"DJE\u010cIJA IGRAONICA ZVON\u010cICA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"4714","datum-registracije":"\u0106ULAFI\u0106 DRAGANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3650":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KLARINET FEST - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NOVO NASELJE A-8","registarski-broj":"4921","datum-registracije":"BEGOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3651":{"naziv":"FONDACIJA SAVJET ZA MLADE CRNE GORE -","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 28","registarski-broj":"150","datum-registracije":"PETKOVI\u0106 SLA\u0110ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3652":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ROMA, EGIP\u0106ANA I A\u0160KALIJA - REA KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"4577","datum-registracije":"AHMETI FATON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3653":{"naziv":"FONDACIJA KARNEVALSKIH GRADOVA CRNE GORE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 516","registarski-broj":"146","datum-registracije":"BISKUPOVI\u0106 DAVOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3654":{"naziv":"NVO SRPSKI SLOBODARSKI KLUB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA MILUNOVI\u0106A 45","registarski-broj":"4910","datum-registracije":"KANDI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3655":{"naziv":"NVO BE\u0160TIJE","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI BB","registarski-broj":"4839","datum-registracije":"RADNJI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3656":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE GUSLARA - CAR LAZAR GRBLJANOVI\u0106","sjediste":"KOTOR, KOTOR, RADANOVI\u0106I BB","registarski-broj":"4620","datum-registracije":"KRSTI\u010cEVI\u0106 IVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3657":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA ORGANSKE HRANE MOJKOVAC - SOCIETY ORGANIC PRODUCERS MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, LEPENAC BB","registarski-broj":"4830","datum-registracije":"LAKI\u0106EVI\u0106 STANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3658":{"naziv":"UDRU\u017dENJE P\u010cELARA MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, FILIPA \u017dURI\u0106A BB","registarski-broj":"4816","datum-registracije":"KLJAJEVI\u0106 DRAGOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3659":{"naziv":"SVJETSKI UNIVERZITETSKI SERVIS CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"4679","datum-registracije":"\u0106ORI\u0106 DAVOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3660":{"naziv":"KINEZIS","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, MIKRO NASELJE BB","registarski-broj":"4701","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3661":{"naziv":"ASOCIJACIJA FLAUTISTA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZGRADA NORMAL V\/13","registarski-broj":"4943","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3662":{"naziv":"FAP MA\u0160INA - UDRU\u017dENJE PO\u0160TOVALACA I PRIJATELJA FK \u010cELIK I GRADA NIK\u0160I\u0106A","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 9","registarski-broj":"4672","datum-registracije":"\u0110UR\u0110I\u0106 MILI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3663":{"naziv":"NVO U SLU\u017dBI ZDRAVLJA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DR.NIKA MILJANI\u0106A L-A","registarski-broj":"4729","datum-registracije":"BULAJI\u0106 NA\u0110A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3664":{"naziv":"STIGMA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GLIBAVAC BB","registarski-broj":"4728","datum-registracije":"DELIBA\u0160I\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3665":{"naziv":"CAREV MOST","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GUDELJSKA 5","registarski-broj":"4795","datum-registracije":"GORANOVI\u0106 MILKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3666":{"naziv":"UDRU\u017dENJE UZGAJIVA\u010cA I LJUBITELJA GOLUBOVA BPV","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GVOZDENICE BB","registarski-broj":"4855","datum-registracije":"MILI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3667":{"naziv":"NVO PRIRODA DOMA\u0106A - NATURA DOMESTICA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE ","registarski-broj":"4718","datum-registracije":"KRSTAJI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3668":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA KREMENKO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE 4","registarski-broj":"4765","datum-registracije":"VU\u0160OVI\u0106-LU\u010cI\u0106 ZVEZDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3669":{"naziv":"NVO JEDNAKI","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"4727","datum-registracije":"MIJANOVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3670":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SPASILACA NA VODI CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JAKOVA OSTOJI\u0106A 1","registarski-broj":"4965","datum-registracije":"KOSI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3671":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA BANKA HRANE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, JEZERSKI PUT 30","registarski-broj":"4721","datum-registracije":"KRSMANOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3672":{"naziv":"ASOCIJACIJA POSLOVNIH \u017dENA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 9","registarski-broj":"4843","datum-registracije":"\u017dUGI\u0106 MILOSAVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3673":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ANDERBA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KARA\u0110OR\u0110EVA 9\/A","registarski-broj":"4633","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 RADIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3674":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA UZGOJ, ZA\u0160TITU I LOV DIVLJA\u010cI GOLIJA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KRSTAC ","registarski-broj":"4869","datum-registracije":"GORANOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3675":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MEDICINSKIH RADNIKA - PRAVA POMO\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MARKA BILJURI\u0106A 5","registarski-broj":"4808","datum-registracije":"PEROVI\u0106 SEMIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3676":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA KI\u0160NO DIJETE - RAIN CHILD","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE T-6","registarski-broj":"4807","datum-registracije":"\u0106OSOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3677":{"naziv":"CRNOGORSKA STUDENTSKA ORGANIZACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZGRADA NORMAL L-2","registarski-broj":"4705","datum-registracije":"MATIJA\u0160EVI\u0106 LUKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3678":{"naziv":"NVO \u017dENSKA VLADA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA B7,UL.11\/1","registarski-broj":"4715","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3679":{"naziv":"NVU POLYGLOT - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 12","registarski-broj":"4934","datum-registracije":"DACI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3680":{"naziv":"VAMIGO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 2","registarski-broj":"4732","datum-registracije":"VUKI\u0106EVI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3681":{"naziv":"FILMSKI KLUB ZLATNI VITEZ","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG \u0160AKA PETROVI\u0106A 1","registarski-broj":"4895","datum-registracije":"JEVRI\u0106 RADISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3682":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANEKENA DANI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8. MARTA 15","registarski-broj":"4837","datum-registracije":"ULJAREVI\u0106-BALJEVI\u0106 DANICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3683":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PROIZVO\u0110A\u010cA HRANE I PI\u0106A CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IX CRNOGORSKE BRIGADE 11","registarski-broj":"4786","datum-registracije":"GORANOVI\u0106 \u0110OR\u0110E","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3684":{"naziv":"NVO SIGMA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PODGORI\u010cKI PUT 83","registarski-broj":"4737","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3685":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA TREBJESA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RATKA VUJOVI\u0106A-\u010cO\u010cE 10","registarski-broj":"4929","datum-registracije":"KOPRIVICA \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3686":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SAVA BURI\u0106A 3","registarski-broj":"4646","datum-registracije":"DOKNI\u0106 STEVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3687":{"naziv":"MRE\u017dA ZA RAZVOJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA JOLA PILETI\u0106A 1","registarski-broj":"4589","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3688":{"naziv":"KLUB NAVIJA\u010cA JSD PARTIZAN","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"4799","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 VELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3689":{"naziv":"BRIJEG - HOLM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STUBI\u010cKA 3\/4","registarski-broj":"4817","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3690":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA BORILA\u010cKIH SPORTOVA IPPON","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0160KOLSKA 10","registarski-broj":"4854","datum-registracije":"NIK\u010cEVI\u0106 MILADIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3691":{"naziv":"STRA\u0160EVINA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TREBJE\u0160KA 14","registarski-broj":"4885","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 VESKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3692":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA BIJELE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NOVICE CEROVI\u0106A 23","registarski-broj":"4827","datum-registracije":"GLU\u0160\u010cEVI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3693":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA - VISOKOLETA\u010c 85","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE C\/5","registarski-broj":"4637","datum-registracije":"PEKOVI\u0106 OBRAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3694":{"naziv":"NVO ART MEDIA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE P+4-50","registarski-broj":"4650","datum-registracije":"PEROVI\u0106 VESKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3695":{"naziv":"ORGANIZACIJA ATLETSKIH SUDIJA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106 BB","registarski-broj":"4698","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3696":{"naziv":"VIDRA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VIDROVAN BB","registarski-broj":"4724","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3697":{"naziv":"DRU\u0160TVO PROIZVO\u0110A\u010cA RIBE BALKAN - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RASTOVAC BB","registarski-broj":"4684","datum-registracije":"SREDANOVI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3698":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETE\u010cA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VOJA DERETI\u0106A 14","registarski-broj":"4596","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3699":{"naziv":"MNE SAVEZ ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DU\u0160ANA DU\u0106E MUGO\u0160E BB","registarski-broj":"4749","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3700":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - KREATIVNI CENTAR","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 4B","registarski-broj":"4872","datum-registracije":"KADOVI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3701":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA GOSPODIN NE - MR NO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RUSKA KULA M2\/71","registarski-broj":"4614","datum-registracije":"BALETI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3702":{"naziv":"USPON - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dARKA ZRENJANINA 25","registarski-broj":"4806","datum-registracije":"KASOM PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3703":{"naziv":"NVO STAV","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106 BB","registarski-broj":"4594","datum-registracije":"BALI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3704":{"naziv":"NVO VELEMUN - PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, BREZOJEVICA BB","registarski-broj":"4760","datum-registracije":"PRA\u0160\u010cEVI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3705":{"naziv":"BOROVNICA FESTIVAL PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, PLAV BB","registarski-broj":"4680","datum-registracije":"RED\u017dEPAGI\u0106 EMIL","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3706":{"naziv":"LIM","sjediste":"PLAV, PLAV, VELIKA BB","registarski-broj":"4581","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MARINKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3707":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA AZBU\u010cNIK CENTAR ZA O\u010cUVANJE I RAZVOJ SRPSKE \u0106IRILI\u010cNE PISMENOSTI, SRPSKE KULTURE I TRADICIJE - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KLI\u010cEVO 95","registarski-broj":"4612","datum-registracije":"BAKRA\u010c DRAGO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3708":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA - PLU\u017dINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PLU\u017dINE BB","registarski-broj":"4647","datum-registracije":"VOJVODI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3709":{"naziv":"JEZERAC NA LJUBI\u0160NJI","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, PRIJEPOLJSKA BB","registarski-broj":"4735","datum-registracije":"SANDI\u0106 DESIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3710":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA PLJEVLJA PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 37.DIVIZIJE 50","registarski-broj":"4660","datum-registracije":"DEVED\u017dI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3711":{"naziv":"SAVEZ ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA CRNE GORE - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 37.DIVIZIJE 50","registarski-broj":"4747","datum-registracije":"DEVED\u017dI\u0106 SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3712":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TRENERA CRNE GORE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, BOBOVO BB","registarski-broj":"4828","datum-registracije":"JELOVAC MILINKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3713":{"naziv":"PLJEVALJSKI MATURANTI 1980","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, BO\u0160KA BUHE BB","registarski-broj":"4950","datum-registracije":"DROBNJAK MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3714":{"naziv":"NVO JUNIOR SPORT - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, GM 6\/18-II","registarski-broj":"4789","datum-registracije":"CVIJOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3715":{"naziv":"SRPSKO PEVA\u010cKO DRU\u0160TVO BRATSTVO 1889","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KRALJA PETRA 15","registarski-broj":"4566","datum-registracije":"GRDINI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3716":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MENAD\u017dERA - UM","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MARKA MILJANOVA 9","registarski-broj":"4629","datum-registracije":"DROBNJAK MIOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3717":{"naziv":"NVO SPORT ZA SVE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KRALJA PETRA I 45","registarski-broj":"4731","datum-registracije":"D\u017dOGAZ BORJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3718":{"naziv":"NVO BOLERO","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MIRKA PEJATOVI\u0106A BB","registarski-broj":"4716","datum-registracije":"ROV\u010cANIN \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3719":{"naziv":"NVO MULTIMEDIJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE 30","registarski-broj":"4957","datum-registracije":"MILINKOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3720":{"naziv":"STARS - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, RATNIH VOJNIH INVALIDA BB","registarski-broj":"4656","datum-registracije":"RADOVI\u0106 SR\u0110AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3721":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA BREZNIK PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 55","registarski-broj":"4661","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3722":{"naziv":"LU\u010cA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"4793","datum-registracije":"KOTLAJA MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3723":{"naziv":"PSE\u0106I AZIL SRE\u0106A","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB","registarski-broj":"4558","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 MILJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3724":{"naziv":"AFIRMATIVNI KULTURNO EDUKATIVNI CENTAR","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TR\u0160OVA 18\/2","registarski-broj":"4947","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3725":{"naziv":"POVRATAK - BUKOVICA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, TR\u0160OVA 21\/9","registarski-broj":"4556","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3726":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VELIMIRA JAKI\u0106A 14","registarski-broj":"4557","datum-registracije":"A\u0106IMOVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3727":{"naziv":"IGRAONICA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, SUTJESKA BB","registarski-broj":"4881","datum-registracije":"BJEKOVI\u0106 SA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3728":{"naziv":"KLUB AKCIONARA PROLJE\u0106E KOMERC AD PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OMLADINSKA 19","registarski-broj":"4582","datum-registracije":"GOGI\u0106 MILOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3729":{"naziv":"HAK - FOND - HACK - FUND","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 21","registarski-broj":"148","datum-registracije":"SIDOROVA ALINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3730":{"naziv":"NVO DRU\u0160TVO ZA SOCIJALNO UGRO\u017dENE GRA\u0110ANE CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 9","registarski-broj":"4642","datum-registracije":"PETRU\u0160I\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3731":{"naziv":"\u0160PANSKA PRIVREDNA KOMORA U CRNOJ GORI (CAMERA DE COMERCIO ESPANOLA EN MONTENEGRO)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 33\/3","registarski-broj":"4683","datum-registracije":"GARCIA EMILIANO-SANTAMARIA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3732":{"naziv":"OMLADINSKI SAVEZ CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 18 JULA 89","registarski-broj":"4743","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 NIKOLETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3733":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SAFE LIFE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 4.JULA 101","registarski-broj":"4586","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3734":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI CROSSROAD - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 122","registarski-broj":"4903","datum-registracije":"POKRAJAC MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3735":{"naziv":"NVO KOBAJAGI","sjediste":"BAR, SUTOMORE, RUTKE 201","registarski-broj":"4858","datum-registracije":"MILENKOVI\u0106 IVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3736":{"naziv":"NVO ROKENROLA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STANKA DRAGOJEVI\u0106A 10","registarski-broj":"4666","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3737":{"naziv":"UDRU\u017dENJA OTVORENA VRATA - OPEN DOOR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA 25","registarski-broj":"4611","datum-registracije":"TURKOVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3738":{"naziv":"PROGRES PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA 2A\/III","registarski-broj":"4811","datum-registracije":"VOLKOV MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3739":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA NJEGOVANJE MUZI\u010cKE UMJETNOSTI NA CETINJU","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BUL CRNOGOR.JUNAKA 95","registarski-broj":"4967","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3740":{"naziv":"DRUGI - FESTIVAL DOKUMENTARNOG FILMA O LJUDSKIM PRAVIMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 16","registarski-broj":"4676","datum-registracije":"MIJU\u0160KOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3741":{"naziv":"KOMPROMIS CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 56","registarski-broj":"4675","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 NOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3742":{"naziv":"FONDACIJA ZA OBNOVU JAVOROVA\u010cE, \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, JAVOROVA\u010cA-\u017dABLJAK BB","registarski-broj":"147","datum-registracije":"PEROVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3743":{"naziv":"NVO ECO - M ZA AFIRMACIJU PROJEKATA IZ OBLASTI EKOLOGIJE I TURIZMA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BORISA KIDRI\u010cA 34","registarski-broj":"4590","datum-registracije":"PAJOVI\u0106 IVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3744":{"naziv":"KLUB KNJI\u017dEVNIKA TOLO\u0160I - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE KOVA\u010cEVI\u0106A 4","registarski-broj":"4739","datum-registracije":"RADOVI\u0106 KOSTADIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3745":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GASTROENTEROHEPATOLOGA CRNE GORE - GASTROENTEROHEPATOLOGY ASSOCIATION OF MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZMAJ JOVINA B-365,UL-1\/6","registarski-broj":"4875","datum-registracije":"MANDI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3746":{"naziv":"NVO SELO VINI\u0106I","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 103","registarski-broj":"4626","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3747":{"naziv":"CRNOGORSKA FONDACIJA ZA HIV - MONTENEGRIN HIV FONDATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 76","registarski-broj":"155","datum-registracije":"MARJANOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3748":{"naziv":"CENTAR ZA STUDIJE OTVORENA VREMENA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SPASOJA RASPOPOVI\u0106A ","registarski-broj":"4587","datum-registracije":"MUILLO ALFONSO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3749":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA DJECU I PORODICU DJE\u010cIJA MISIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CARA LAZARA 8","registarski-broj":"4606","datum-registracije":"\u010cMELIK MIRU\u0160KA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3750":{"naziv":"HUMANITARNA ORGANIZACIJA - SIRAGUGI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CRNOGORSKIH SERDARA BB","registarski-broj":"4602","datum-registracije":"ME\u0160I\u0106 SUVAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3751":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE PRERADA - KAP - NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION PRERADA - KAP","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DAJBABE BB","registarski-broj":"4924","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3752":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA, VINOGRADARA, VO\u0106ARA I POVRTLARA DAJBABE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DAJBABE BB","registarski-broj":"4619","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3753":{"naziv":"ORKESTAR PODGORI\u010cKI SOLISTI - ORCHESTRA PODGORI\u010cKI SOLISTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, I PROLETERSKE 40","registarski-broj":"4657","datum-registracije":"ASANOVI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3754":{"naziv":"NVO SUNCOKRILI - SUN - WINGS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DALMATINSKA 42","registarski-broj":"4865","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3755":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE RODITELJA SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA I LJUBITELJA KONJA - KORACI","sjediste":"DANILOVGRAD, DONJI MARTINI\u0106I, DONJI MARTINI\u0106I BB","registarski-broj":"4867","datum-registracije":"OSTOJI\u0106 VELIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3756":{"naziv":"PRAVNI CENTAR - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VII OMLADINSKE BRIGADE 30","registarski-broj":"4567","datum-registracije":"\u010cA\u0110ENOVI\u0106 SANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3757":{"naziv":"FONDACIJA MONTENEGRO METEHA","sjediste":"PLAV, PLAV, METEH DESNI ","registarski-broj":"151","datum-registracije":"RADENOVI\u0106 GINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3758":{"naziv":"NVO BO\u0160NJA\u010cKA ALTERNATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110E\u010cEVI\u0106A 25","registarski-broj":"4601","datum-registracije":"\u0110E\u010cEVI\u0106 ASIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3759":{"naziv":"ALTERA ART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110.MIRA\u0160EVI\u0106A RUS.KULLE 45","registarski-broj":"4845","datum-registracije":"GARDA\u0160EVI\u0106 BULATOVI\u0106 \u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3760":{"naziv":"LINGUA MONTE - CENTAR ZA EDUKACIJU, PREVODILA\u0160TVO I IZDAVA\u0160TVO - LINGUA MONTE - CENTER FOR EDUCATION, INTERPRETING AND PUBLISHING","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VLADA MARTINOVI\u0106A 4","registarski-broj":"4741","datum-registracije":"VUKSANOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3761":{"naziv":"CENTAR ZA GRAFI\u010cKU PRODUKCIJU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE TESLE BB","registarski-broj":"4599","datum-registracije":"NIKI\u0106 SR\u0110A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3762":{"naziv":"NVO POVRATAK PIPERIMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IVEZE VUKOVA BB","registarski-broj":"4759","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 MIJO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3763":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MEDICINSKIH RADNIKA ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA BB","registarski-broj":"4702","datum-registracije":"KRGOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3764":{"naziv":"AKTIVNI MLADI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JEREVANSKA 32","registarski-broj":"4870","datum-registracije":"HAD\u017dIBEGOVI\u0106 ADMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3765":{"naziv":"DRU\u0160TVO LOBISTA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOLA PILETI\u0106A 8","registarski-broj":"4891","datum-registracije":"VELIMIROVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3766":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ENDOKRINOLOGA CRNE GORE - ENDOCRINOLOGY ASSOCIATION OF MONTENEGRO (EAM)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA \u0106ETKOVI\u0106A 2","registarski-broj":"4876","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 OLIVERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3767":{"naziv":"LABORATORIJA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KE\u0160E \u0110UROVI\u0106A 11","registarski-broj":"4758","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 STEFAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3768":{"naziv":"VERDE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOSMAJSKA 19","registarski-broj":"4609","datum-registracije":"VELJI\u0106 VUKA\u0160IN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3769":{"naziv":"ASOCIJACIJA IZDAVA\u010cA I KNJI\u017dARA CRNE GORE - THE MONTENEGRIN PUBLISHERS AND BOOKSELLERS ASSOCIATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG REPUBLIKE BB","registarski-broj":"4948","datum-registracije":"BAKI\u0106 TANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3770":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLAZNIKA JICA KURSEVA CRNA GORA - JICA ALIMNI MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 281","registarski-broj":"4844","datum-registracije":"BATURAN MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3771":{"naziv":"BIV\u0160I RADNICI INDUSTRIJE NAMJE\u0160TAJA I STOLARIJE MARKO RADOVI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC 34","registarski-broj":"4593","datum-registracije":"GRUJI\u010cI\u0106 \u017dELIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3772":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZIMSKI TURIZAM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LUKE BOLJEVI\u0106A 15","registarski-broj":"4906","datum-registracije":"POPOVI\u0106 DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3773":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA PROIZVOD BJELASICE I KOMOVA - NON GAVERMENT ORGANISATION PRODUCT OF BJELASICA & KOMOVI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJE\u0160KOPOLJSKA 39","registarski-broj":"4825","datum-registracije":"JABLAN VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3774":{"naziv":"OTVORIMO ZVUK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MANASTIRSKA 7","registarski-broj":"4691","datum-registracije":"DUBLJEVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3775":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA STUDIJE SJEDINJENIH AMERI\u010cKIH DR\u017dAVA U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 12","registarski-broj":"4598","datum-registracije":"HAD\u017dI\u0106 SAMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3776":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE EVROPSKI SRPSKI POKRET","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA MILUNOVI\u0106A 45","registarski-broj":"4909","datum-registracije":"POPOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3777":{"naziv":"STRUKOVNO UDRU\u017dENJE PRIVATNA GEODETSKA PRAKSA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 36","registarski-broj":"4770","datum-registracije":"\u010cVOROVI\u0106 MITAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3778":{"naziv":"GVARDIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILADINA POPOVI\u0106A ","registarski-broj":"4803","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3779":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DIPLOMACA MAR\u0160AL CENTRA - CRNA GORA - MARSHALL CENTER ALUMNI ASSOCIATION MONTENEGRO (MCAAMNE)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 29","registarski-broj":"4709","datum-registracije":"TAHIROVI\u0106 MEHMEDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3780":{"naziv":"STUDENTSKI KULTURNI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG BB","registarski-broj":"4569","datum-registracije":"RADOVI\u0106 BORJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3781":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LICENCIRANIH ORGANIZATORA OBRAZOVANJA ODRASLIH CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA 9","registarski-broj":"4613","datum-registracije":"\u0106IPRANI\u0106 MILISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3782":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA SOCIJALNO - HUMANITARNO UDRU\u017dENJE MILENIJUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOMI\u0160I\u0106I C","registarski-broj":"4956","datum-registracije":"BUBANJA BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3783":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO GRA\u0110EVINSKIH KONSTRUKTERA (CDGK)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"4742","datum-registracije":"ULI\u0106EVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3784":{"naziv":"SRPSKO PJEVA\u010cKO DRU\u0160TVO SVETOSAVNIK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOSKOVSKA 13\/22","registarski-broj":"4801","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 JOVANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3785":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA PRIRODNO - MATEMATI\u010cKOG FAKULTETA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"4562","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3786":{"naziv":"OMLADINSKI CENTAR ZA RAZVOJ SJEVERA CRNE GORE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, SLIKARA LAZOVI\u0106A 35","registarski-broj":"4851","datum-registracije":"DUBORIJA JOVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3787":{"naziv":"NVO \u0160KOLA GOLMANA KRSTAJI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE BUDO TOMOVI\u0106 60","registarski-broj":"4780","datum-registracije":"KRSTAJI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3788":{"naziv":"\u0160RI \u010cINMOJ CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEZNANIH JUNAKA 28","registarski-broj":"4689","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 NATALI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3789":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LOBISTA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 29","registarski-broj":"4888","datum-registracije":"MILA\u010cI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3790":{"naziv":"UDRU\u017dENJE NASTAVNIKA RUSKOG JEZIKA CRNE GORE - OBCESTVO U\u010cITELEI RUSSKOGO RZLJIKA \u010cERNOGORII","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A BB","registarski-broj":"4862","datum-registracije":"KOPRIVICA DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3791":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA MARKETIN\u0160KE I REKLAMNE PRPOAGANDE PLAKAT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OBODSKA BB","registarski-broj":"4847","datum-registracije":"\u0110URI\u0160I\u0106 SLAVEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3792":{"naziv":"PUT OKO 2010 - NGO THE RIDE AROUND 2010","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 116","registarski-broj":"4883","datum-registracije":"MILI\u0106 BLA\u017dO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3793":{"naziv":"DRU\u0160TVO CRNOGORSKO - BOSANSKOHERCEGOVA\u010cKOG PRIJATELJSTVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 122\/2","registarski-broj":"4899","datum-registracije":"LJE\u0160KOVI\u0106 \u010cEDOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3794":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA SOCIJALDEMOKRATIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG BO\u017dANE VU\u010cINI\u0106 BB","registarski-broj":"154","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 ARSENIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3795":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA - BOZ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SARAJEVSKA 26","registarski-broj":"4595","datum-registracije":"NEDOVO\u0106 GAVRILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3796":{"naziv":"KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA SLOGA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PLU\u017dINSKA 63","registarski-broj":"4750","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3797":{"naziv":"NVO EDUKATIVNO - PRODUKCIJSKI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRU\u0160EVAC - POSLOVNI CENTAR ","registarski-broj":"4922","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3798":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 \u017dRTVAMA NASILJA GOCA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RADOSAVA BURI\u0106A 13","registarski-broj":"4753","datum-registracije":"KU\u010c GORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3799":{"naziv":"AMI ASOCIJACIJA MONTENEGRO - ITALIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RIMSKI TRG 19\/1","registarski-broj":"4552","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3800":{"naziv":"JAZZ ART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA ","registarski-broj":"4600","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3801":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU STARIH I NEZBRINUTIH OSOBA - DRAGI & BISER","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RISTA STIJOVI\u0106A 3","registarski-broj":"4913","datum-registracije":"RUDOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3802":{"naziv":"NVO KULTURNO - UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO - VRSUTA","sjediste":"BAR, BAR, SUTOMORE BB","registarski-broj":"4603","datum-registracije":"NIKO\u010cEVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3803":{"naziv":"INSTITUT ZA DRU\u0160TVENA PITANJA (INSTITUTE FOR SOCIAL ISSUES - ISI), PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A M3","registarski-broj":"4694","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 UGLJE\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3804":{"naziv":"MONITOROV CENTAR ZA MEDIJE I DEMOKRATIJU - MONITORS CENTER FOR MEDIA AND DEMOCRACY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 11","registarski-broj":"4907","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3805":{"naziv":"NVO ADRENALIN TIM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, STANKA DRAGOJEVI\u0106A 10","registarski-broj":"4664","datum-registracije":"BATAKOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3806":{"naziv":"NIEGREDA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A 12","registarski-broj":"4960","datum-registracije":"VU\u010cINI\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3807":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA MALI TURIZAM - (TURISTICO)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SITNI\u010cKA 23","registarski-broj":"4832","datum-registracije":"MIJOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3808":{"naziv":"STUDENTSKO VIJE\u0106E GRA\u0110EVINSKOG FAKULTETA U PODGORICI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJ.PUT-VEKTRA BB","registarski-broj":"4592","datum-registracije":"NIKITOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3809":{"naziv":"BAJKING CRNA GORA - BIKING MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SKOPSKA 48","registarski-broj":"4926","datum-registracije":"JOKANOVI\u0106 KATARINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3810":{"naziv":"NVO PRIJATELJI RIJEKE MORA\u010cE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLAVONSKA 18","registarski-broj":"4864","datum-registracije":"MANDI\u0106 DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3811":{"naziv":"KLUB VISOKOGORACA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLAVONSKA 23","registarski-broj":"4915","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3812":{"naziv":"PLANINARSKO SMU\u010cARSKI KLUB KOMOVI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA BB","registarski-broj":"4610","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3813":{"naziv":"VODI\u010c ZA TRGOVINU U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A 67","registarski-broj":"4688","datum-registracije":"\u0106IRKOVI\u0106 RADOJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3814":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE PREVOZNIKA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KO\u010cANI BB5","registarski-broj":"4663","datum-registracije":"RA\u0160KOVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3815":{"naziv":"GRUPA ZA ODR\u017dIVI RAZVOJ I EDUKACIJU U TURUZMU - GRUOP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION IN TURISAM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A 12","registarski-broj":"4826","datum-registracije":"JERKOV KRISTINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3816":{"naziv":"MLADI 13 JULA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ","registarski-broj":"4677","datum-registracije":"\u017dIVALJEVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3817":{"naziv":"NVO CENTAR ZA POSLOVNE KOMUNIKACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SVETOZARA MARKOVI\u0106A 54","registarski-broj":"4822","datum-registracije":"RABRENOVI\u0106 DRAGA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3818":{"naziv":"STUDENTSKA ASOCIJACIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR D\u017dORD\u017dA VA\u0160INGTONA BB","registarski-broj":"4652","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 IVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3819":{"naziv":"STUDENTSKI CENTAR CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR D\u017dORD\u017dA VA\u0160INGTONA BB","registarski-broj":"4653","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 IVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3820":{"naziv":"FONDACIJA MRACELJI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE KOVA\u010cEVI\u0106A 4\/129","registarski-broj":"152","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3821":{"naziv":"ALEXMAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JELENE BAL\u0160I\u0106 14","registarski-broj":"4931","datum-registracije":"\u0110URI\u0160I\u0106 \u017dELJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3822":{"naziv":"NVO SOCIJALNA LUKA - SOCIAL PORT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, V PROLETERSKA 4\/S41","registarski-broj":"4763","datum-registracije":"VU\u010cEKOVI\u0106 ANDREJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3823":{"naziv":"SPASIMO RIJEKE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KOSTE RACINA BB","registarski-broj":"4571","datum-registracije":"PERI\u0106 PERICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3824":{"naziv":"INOVATIVNOST - INNOVATIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 33","registarski-broj":"4955","datum-registracije":"KU\u010c IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3825":{"naziv":"REDAKCIJA ZA KNJI\u017dEVNOST I KULTURU - STVARANJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 5","registarski-broj":"4572","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 DRAGOLJUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3826":{"naziv":"NVO DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU MA\u010cAKA - CATS FANCIER -","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELIMIRA TERZI\u0106A 1\/26","registarski-broj":"4788","datum-registracije":"MUTAVD\u017dI\u0106 NADE\u017dDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3827":{"naziv":"EMBRION - (EMBRYO)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELIMIRA TERZI\u0106A 15","registarski-broj":"4669","datum-registracije":"\u0160UNDI\u0106 MILOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3828":{"naziv":"NVO TARA NA IZVORU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGREBA\u010cKA 57","registarski-broj":"4863","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 RADO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3829":{"naziv":"CRNOGORSKA HR ASOCIJACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VIJENCI DANILA KI\u0160A 4\/99","registarski-broj":"4818","datum-registracije":"\u0160ABAN OLIVERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3830":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU PRAVA PACIJENATA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, BARAKE BB","registarski-broj":"4938","datum-registracije":"STUPAR-\u0110URI\u0160I\u0106 RADMILA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3831":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA O\u010cUVANJE U\u0160\u0106A RIBNICE - SKALINE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 57\/6","registarski-broj":"4719","datum-registracije":"MILI\u010cKOVI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3832":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TAXI VOZA\u010cA \u017dELJEZNI\u010cKA INFRASTRUKTURA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, TRG GOLOOTO\u010cKIH \u017dRTAVA BB","registarski-broj":"4952","datum-registracije":"ALKOVI\u0106 MUSTAFA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3833":{"naziv":"UDRU\u017dENJE VETERANA FOLKLORA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRANI\u0106I BB","registarski-broj":"4939","datum-registracije":"VUK\u010cEVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3834":{"naziv":"NVO BAJKERI BEZ GRANICA - NGO NO LIMIT BIKERS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKICE MITROVI\u0106 25","registarski-broj":"4866","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3835":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA POMO\u0106 DJECI I STARIM OSOBAMA DJECA & STARI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZAGREBA\u010cKA 21","registarski-broj":"4738","datum-registracije":"\u0106UPI\u0106 SILVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3836":{"naziv":"FILMSKA ZAJEDNICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, POPA BO\u0160KA POPOVI\u0106A 13","registarski-broj":"4805","datum-registracije":"KALEZI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3837":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA PODGORICA - SOCIETU PRIVATE FORESTY FROM PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZETSKOG ODREDA 66","registarski-broj":"4829","datum-registracije":"GOGI\u0106 DARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3838":{"naziv":"NVO ZA POMO\u0106 DJECI OBOLJELOJ OD TUMORA TIJANA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CARA LAZARA 9","registarski-broj":"4692","datum-registracije":"LAZAREVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3839":{"naziv":"ETHNO HARMONIA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ZMAJ JOVINA 269","registarski-broj":"4717","datum-registracije":"UJKI\u0106 \u0160TJEFAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3840":{"naziv":"NVO MAKI - NGO MAKI","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.GOLUBOVCI, GOLUBOVCI, GOLUBOVCI ","registarski-broj":"4919","datum-registracije":"PEJKOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3841":{"naziv":"\u0160KOLA FUDBALA DINO\u0160A","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, DINO\u0160A, DINO\u0160A BB","registarski-broj":"4928","datum-registracije":"BE\u0106OVI\u0106 ENIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3842":{"naziv":"BIBLIOTEKA MALESIJE - BIBLIOTEKA E MALESISE","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"4730","datum-registracije":"IVEZAJ SHTJEF\u00cbN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3843":{"naziv":"NVO FILATELIJA MALESIJE - FILATELIA E MALESISE LEKAJ TUZI","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI ","registarski-broj":"4781","datum-registracije":"IVEZAJ \u0160TJEFAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3844":{"naziv":"REINTEGRACIJA RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, IX CRNOGORSKE BB","registarski-broj":"4823","datum-registracije":"KURBARDOVI\u0106-GOJAK ADMIRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3845":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE IBAR PRIMARNE I FINALNE DRVOPRERADE - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, RO\u017dAJE ","registarski-broj":"4553","datum-registracije":"DEDEI\u0106 MUAMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3846":{"naziv":"BAMBI - M RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, KARAVANSKI PUT 12","registarski-broj":"4696","datum-registracije":"MONI\u0106 ELMASA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3847":{"naziv":"SVETSKI HUMANITARNI KONTAKT","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, RO\u017dAJE RASADNIK","registarski-broj":"4699","datum-registracije":"OZTURK SEMSETTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3848":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA BEZ DROGE, NASILJA I MR\u017dNJE - BDIM RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA BB","registarski-broj":"4848","datum-registracije":"\u0160ABANOVI\u0106 SADIK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3849":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE PRIVARNIH VLASNIKA \u0160UMA - \u0160AVNIK","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, ","registarski-broj":"4649","datum-registracije":"KRSMANOVI\u0106 VUKOMAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3850":{"naziv":"JAZ - MR\u010cEVO POLJE - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, LASTVA GRBALJSKA BB","registarski-broj":"4693","datum-registracije":"STRAHINJA BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3851":{"naziv":"P\u010cELICA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, NIKOLE \u0110URKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"4568","datum-registracije":"STANKOVI\u0106 DALIBORKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3852":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA KRILO BOKE - TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"4752","datum-registracije":"JAKOVLJEVI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3853":{"naziv":"RUMUNSKO - CRNOGORSKI KULTURNI CENTAR DIOCLEA - DUKLJA - CENTRAL CULTURAL ROMANO - MUNTENEGREAN DIOCLEA - DUKLJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8. MARTA 36","registarski-broj":"4796","datum-registracije":"MUN\u0106AN PERICA-PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3854":{"naziv":"KLUB MLADIH - KLUB","sjediste":"TIVAT, TIVAT, MA\u017dINA BB","registarski-broj":"4622","datum-registracije":"PERKOVI\u0106 STOJANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3855":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA NVO OSTRVO CVIJE\u0106A TIVAT - CRNA GORA - CITIZENS ASSOCIATION NGO ISLAND OF FLOWERS TIVAT - MONTENEGRO","sjediste":"TIVAT, TIVAT, OSTRVO CVIJE\u0106A BB","registarski-broj":"4918","datum-registracije":"RA\u0160KOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3856":{"naziv":"POVRATAK \u010cA\u0110ENOVI\u0106U","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA KARAD\u017dI\u0106A BB","registarski-broj":"4896","datum-registracije":"MANOJLOVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3857":{"naziv":"KLUB ARHITEKATA TIVTA","sjediste":"TIVAT, TIVAT, II DALMATINSKE ","registarski-broj":"4636","datum-registracije":"STIPANI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3858":{"naziv":"HUMANITARNO DRU\u0160TVO - PRIJATELJ","sjediste":"TIVAT, TIVAT, VRIJEST 1","registarski-broj":"4576","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 MILJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3859":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PC IGRAONICA BIT - NGO PC JOY CLUB BIT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, 21.NOVEMBRA BB","registarski-broj":"4630","datum-registracije":"JURI\u0160EVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3860":{"naziv":"BAJRAK \u017dIVI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, KRAVARI BB","registarski-broj":"4681","datum-registracije":"TAFICA ILIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3861":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA ULCINJ - (MEDIA FORUM ULCINJ)","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, \u0110URA \u0110AKONOVI\u0106A 159","registarski-broj":"4704","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 SELVER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3862":{"naziv":"NVO - OJQ MIR","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, TOTO\u0160I BB","registarski-broj":"4682","datum-registracije":"IBRO\u00c7I G\u00cbZIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3863":{"naziv":"KREATIVNI GRAD ULCINJ - CREATIVE CITY ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, PINJE\u0160 8","registarski-broj":"4671","datum-registracije":"LAZARI LAZAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3864":{"naziv":"NVO - CENTAR ZA RAZVOJ VIDIKOVAC - CENTER FOR DEVELOPMENT VIDIKOVAC","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, SVETOG SAVE 33","registarski-broj":"4800","datum-registracije":"BOJOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3865":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE PRIVATNIH VLASNIKA \u0160UMA - \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, \u017dABLJAK BB","registarski-broj":"4648","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3866":{"naziv":"FONDACIJA BRATSTVO LEKOVI\u0106","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VOLO\u0110INA 68","registarski-broj":"157","datum-registracije":"LEKOVI\u0106 MIHAILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3867":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA KUD ANDRIJEVICA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, BRANKA DELETI\u0106A BB","registarski-broj":"5146","datum-registracije":"MITROVI\u0106 STOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3868":{"naziv":"PRIJATELJI BALJA, SJEKIRICE I LIMA","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, BRANKA DELETI\u0106A BB","registarski-broj":"5299","datum-registracije":"RAKETI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3869":{"naziv":"NVO BICIKLISTI\u010cKO DRU\u0160TVO PEOVAC","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA DELETI\u0106A BB","registarski-broj":"5213","datum-registracije":"MIKETI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3870":{"naziv":"FUDBALSKI EDUKATIVNI CENTAR - TOPOLICA","sjediste":"BAR, BAR, STARA RASKRSNICA BB","registarski-broj":"5028","datum-registracije":"SIMONOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3871":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE DJE\u010cIJA IGRAONICA ZVON\u010cI\u0106","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA STOJANOVI\u0106A 6\/10","registarski-broj":"5123","datum-registracije":"STOJOVI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3872":{"naziv":"SAVEZ ATLETSKIH SUDIJA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A 18\/G,D-3","registarski-broj":"5354","datum-registracije":"GOJNI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3873":{"naziv":"COOLTURA","sjediste":"BAR, BAR, J.TOMA\u0160EVI\u0106A,CRNOTRAVAC 26","registarski-broj":"5011","datum-registracije":"MASONI\u010cI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3874":{"naziv":"NVO DRU\u0160TVO ZA O\u010cUVANJE CRKVE SVETA PETKA","sjediste":"BAR, BAR, LIMLJANI ","registarski-broj":"5228","datum-registracije":"DRAGI\u0160I\u0106 MARTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3875":{"naziv":"POMORSKO UDRU\u017dENJE KOMPAS BAR","sjediste":"BAR, BAR, 24 NOVEMBRA 8\/B","registarski-broj":"5204","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 VASILIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3876":{"naziv":"KUTAK ZA KULTURU - CULTURE CORNER BAR","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A F-2","registarski-broj":"5259","datum-registracije":"ANDONOVSKA VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3877":{"naziv":"SAVEZ MODERNIH I UMJETNI\u010cKIH PLESOVA CRNE GORE","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A 4","registarski-broj":"5033","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3878":{"naziv":"ORKOM NAUTICA BAR","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A H12","registarski-broj":"5268","datum-registracije":"ORLANDI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3879":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE OLD TIMER KLUB ANTIVARI BAR","sjediste":"BAR, BAR, POLJE BB","registarski-broj":"5147","datum-registracije":"BO\u017dOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3880":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SOTONI\u0106I - I VINSKO SELO CRNE GORE VIRPAZAR - SOTONI\u0106I","sjediste":"BAR, VIRPAZAR, SOTONI\u0106I ","registarski-broj":"5093","datum-registracije":"ULAMA MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3881":{"naziv":"NVO GLOBAL MONTENEGRO","sjediste":"BAR, SUTOMORE, RUTKE 4","registarski-broj":"5104","datum-registracije":"KALEZI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3882":{"naziv":"NVO FUDBALOM DO ZDRAVOG \u017dIVOTA - \u0160KOLA FUDBALA SUTOMORE - BAR","sjediste":"BAR, SUTOMORE, VUKA KARAD\u017dI\u0106A X2\/18","registarski-broj":"5115","datum-registracije":"LJUTICA BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3883":{"naziv":"STARI ZANATI","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ ","registarski-broj":"4995","datum-registracije":"DESAN\u010cI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3884":{"naziv":"\u017dIVOT NA SKADARSKOM JEZERU - LIFE ON SKADAR LAKE - LEBEN AM SKUTARISEE","sjediste":"BAR, BAR, VIRPAZAR ","registarski-broj":"5156","datum-registracije":"POBOR RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3885":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKOG KAPITALA I PREDUZETNI\u0160TVA - 2020","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 6","registarski-broj":"5220","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 SLAVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3886":{"naziv":"NADA","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 9A","registarski-broj":"5101","datum-registracije":"VU\u010cELJI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3887":{"naziv":"ARTEFAKT - ARTEFACT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STOJANA KOVA\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"5179","datum-registracije":"JOKSIMOVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3888":{"naziv":"GRADSKO KULTURNO UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO LIM - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, DU\u0160ANA VUJO\u0160EVI\u0106A 54","registarski-broj":"5098","datum-registracije":"TMU\u0160I\u0106 MILISAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3889":{"naziv":"PRVI PUT - VU VEI","sjediste":"BERANE, BERANE, LU\u017dAC BB","registarski-broj":"5344","datum-registracije":"POPOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3890":{"naziv":"NVO VUK BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, IGUMANA MOJSIJA ZE\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"5140","datum-registracije":"DROBNJAK ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3891":{"naziv":"DOKLE - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, BERAN SELO BB","registarski-broj":"5309","datum-registracije":"CIMBALJEVI\u0106 GOJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3892":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA BIJEDANJ BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, DONJA R\u017dANICA BB","registarski-broj":"5242","datum-registracije":"DABETI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3893":{"naziv":"METRI \u017dIVOTA","sjediste":"BERANE, BERANE, OBALSKO NASELJE 36","registarski-broj":"5353","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 AZEMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3894":{"naziv":"UDRU\u017dENJE P\u010cELARA BIHOR PETNJICA - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"5060","datum-registracije":"RASTODER RE\u0160AD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3895":{"naziv":"HOLP - HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMO\u0106 U LIJE\u010cENJU","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RASOVO BB","registarski-broj":"5241","datum-registracije":"KOLI\u0106 REFAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3896":{"naziv":"CENTAR ZA ODR\u017dIVI RAZVOJ CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ANDRIJE PALTA\u0160I\u0106A 16","registarski-broj":"5253","datum-registracije":"\u0160EHOVI\u0106 EDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3897":{"naziv":"MLADO EVROPSKO DRU\u0160TVO - JES - YOUNG EUROPIAN SOCIETY - YES","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LJE\u0160NI\u010cKA BB","registarski-broj":"5184","datum-registracije":"JOKSIMOVI\u0106 SANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3898":{"naziv":"NVO CAR NIKOLAJ","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, JADRANSKA BB","registarski-broj":"5084","datum-registracije":"LOKTIONOV ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3899":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA - BIJELA RADA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NEDAKUSI BB","registarski-broj":"5304","datum-registracije":"DULOVI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3900":{"naziv":"PLODOVI PRIRODE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE BB","registarski-broj":"5349","datum-registracije":"JEREMI\u0106 DRAGUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3901":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TENISKIH RADNIKA ADA NEC MONTENEGRO ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, DONJI \u0160TOJ, DONJI \u0160TOJ BB","registarski-broj":"5007","datum-registracije":"KAJEVI\u0106 EMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3902":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA I PRERA\u0110IVA\u010cA BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u0160\u0106EPANICA BB","registarski-broj":"5043","datum-registracije":"BUBANJA GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3903":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU SPOMENIKA SAMOGRAD","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE BB","registarski-broj":"5054","datum-registracije":"DROBNJAK NOVICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3904":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE SLIJEPIH SVJETLOST DU\u0160E BIJELO POLJE - ASSOCIATION OF THE BLIND LIGHT OD THE SOUL BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE BB","registarski-broj":"5230","datum-registracije":"BO\u0160NJAK RASIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3905":{"naziv":"ASOCIJACIJA RUSKO - CRNOGORSKE INVESTICIONE SARADNJE - ASSOCIATION OF RUSSIAN - MONTENEGRIN INVESTMENT COOPERATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DAJBABE BB","registarski-broj":"5193","datum-registracije":"KOLBANOVSKIY VICTOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3906":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE VELJA MASLINA U IVANOVI\u0106IMA BUDVA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, IVE LOLE RIBARA 20","registarski-broj":"5102","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3907":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA HUMANU REPRODUKCIJU CRNE GORE - MONTENEGRIN SOCIETY FOR HUMAN REPRODUCTION","sjediste":"BUDVA, BUDVA, I PROLETERSKE S53\/II","registarski-broj":"5110","datum-registracije":"MOTRENKO-SIMI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3908":{"naziv":"NVO KOP\u010cA CONNECTION","sjediste":"BUDVA, BUDVA, POP JOLA ZECA BB","registarski-broj":"5225","datum-registracije":"BU\u010cAJ PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3909":{"naziv":"STUDENTSKI OGRANAK INSTITUTA IN\u017dINJERA ELEKTROTEHNIKE NA UNIVERZITETU CRNE GORE - UNIVERSITY OF MONTENEGRO IEEE SB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR D\u017dORD\u017dA VA\u0160INGTONA BB","registarski-broj":"5279","datum-registracije":"RADUNOVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3910":{"naziv":"OGANJ CRNE GORE - THE FIRE OF MONTENEGRO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TOPLI\u0160KI PUT BB","registarski-broj":"4983","datum-registracije":"LJUBI\u0160A DARINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3911":{"naziv":"SISTEMSKA EKOLO\u0160KO - KULTURNA AKCIJA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, VELJI VINOGRADI BB","registarski-broj":"5095","datum-registracije":"FILIPOVI\u0106 LJUBOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3912":{"naziv":"NVO MAPPET","sjediste":"BUDVA, BUDVA, VOJVO\u0110ANSKA 29","registarski-broj":"5069","datum-registracije":"MIRJANI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3913":{"naziv":"ZVUK MUZIKE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PETRA I PETROVI\u0106A 5","registarski-broj":"5089","datum-registracije":"VASOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3914":{"naziv":"KARNEVALSKA DRU\u017dINA DECA PRIRODE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJICE 114","registarski-broj":"5231","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3915":{"naziv":"P\u010cELARSKI PUTEVI I PRI\u010cE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, OMLADINSKA 13","registarski-broj":"5226","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3916":{"naziv":"\u010cUVARI CRNOGORSKE TRADICIJE - GUARDIANS OF MONTENEGRIN TRADITION","sjediste":"CETINJE, CETINJE, 4 JULA C\/8","registarski-broj":"5055","datum-registracije":"\u010cELEBI\u0106 \u0110URO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3917":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA UDRU\u017dENJE PROFESORA NJEMA\u010cKOG JEZIKA CRNE GORE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, IV PROLETERSKE 32","registarski-broj":"5132","datum-registracije":"DONAT-KRIVOKAPI\u0106 NEDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3918":{"naziv":"ORGANIZACIJA MLADIH, \u0160KOLA ZA TALENTE, SCENSKI I MEDIJSKI NASTUP MAGIC - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, PEKA PAVLOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5217","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3919":{"naziv":"NVU - PROMOLINGUA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, CRVENOG KRSTA BB","registarski-broj":"5019","datum-registracije":"RAJKOVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3920":{"naziv":"NEVLADINA OGRANIZACIJA UDRU\u017dENJE CRNOGORSKI PR\u0160UT","sjediste":"CETINJE, CETINJE, GRUDA 30","registarski-broj":"5166","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3921":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SRPSKI KULTURNI KLUB - STEFAN NEMANJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 1","registarski-broj":"5181","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 RADOSAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3922":{"naziv":"NVO POZORI\u0160TE \u0160KVADRA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, TOPLI\u0160KI PUT BB","registarski-broj":"5003","datum-registracije":"LATKOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3923":{"naziv":"MINI KLANI\u010cARI ZANATSKOG TIPA","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, BAJA SEKULI\u0106A BB","registarski-broj":"5286","datum-registracije":"VUJA\u010cI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3924":{"naziv":"ZELENKO","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, \u0110OKA KOVA\u010cEVI\u0106A BB","registarski-broj":"4970","datum-registracije":"MILATOVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3925":{"naziv":"\u0160KOLA FUDBALA - DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, KE\u0160E \u0110UROVI\u0106A BB","registarski-broj":"5308","datum-registracije":"\u0160ALETI\u0106 MILORAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3926":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SAVELJI\u0106A - \u0110URKOV DO","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, MARTINI\u0106I BB","registarski-broj":"5191","datum-registracije":"SAVELJI\u0106 MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3927":{"naziv":"ETNOGRAFSKI MUZEJ DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, VLAJKA \u0110URANOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5201","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3928":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA HUMANISTI\u010cKIH STUDIJA - HUMANISTIC STUDIES ASSOCIATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"5246","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3929":{"naziv":"UDRU\u017dENJE FARMERA DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, NOVICE \u0160KEROVI\u0106A BB","registarski-broj":"5042","datum-registracije":"MALI\u0160I\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3930":{"naziv":"UDRU\u017dENJE FOTOGRAFA BOKE - PROFOTO","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, NASELJE NOVO MESTO 43\/4","registarski-broj":"5001","datum-registracije":"STOJANOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3931":{"naziv":"UMJETNI\u010cKO REKREATIVNI CENTAR UMJETNI\u010cKA \u010cAROLIJA HERCEG NOVI - ARTISTIC RECREATIVE CENTER MAGIC ART HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, SPASI\u0106A I MA\u0160ARE 85","registarski-broj":"5066","datum-registracije":"KOVA\u010c SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3932":{"naziv":"FONDACIJA UDRU\u017dENJE ORGANIZARORA CRNOGORSKIH TRKA - MONTENEGRO RACE DIRECTORS ASSOCIATION ZA AFIRMACIJU PROJEKATA IZ OBLASTI SPORTA (TRKE KROZ CG)","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, \u0160ETALI\u0160TE PET DANICA 47","registarski-broj":"158","datum-registracije":"DELF JACK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3933":{"naziv":"CRNOGORSKA JAJA - (MONTENEGRO EGGS) - ZA ZA\u0160TITU PROIZVO\u0110A\u010cA KONZUMNIH JAJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ADMIRALA ZMAJEVI\u0106A 52","registarski-broj":"5035","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3934":{"naziv":"SAVEZ STUDENATA FAKULTETA PRIMIJENJENE FIZIOTERAPIJE - IGALO","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, SAVA ILI\u0106A 5","registarski-broj":"5082","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 KRSTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3935":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LIKOVNA MA\u0160TAONICA HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MIHAILA MUSTURA 18","registarski-broj":"5119","datum-registracije":"POPOVI\u0106 KSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3936":{"naziv":"BRATSTVO POKROVA PRESVETE BOGORODICE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, KUMBOR BB","registarski-broj":"5360","datum-registracije":"TODOROVI\u0106 \u0110URO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3937":{"naziv":"ART NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, NARODNOG FRONTA 115","registarski-broj":"5351","datum-registracije":"STOJOVI\u0106 AMANDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3938":{"naziv":"CENTAR ZA STUDIJE O DIJASPORI I MIGRACIJAMA","sjediste":"HERCEG NOVI, MELJINE, NARODNOG FRONTA 115","registarski-broj":"4981","datum-registracije":"STOJOVI\u0106 GORDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3939":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PREVOZNIKA TURISTI\u010cKIM BRODOVIMA CASTEL NUOVO","sjediste":"HERCEG NOVI, ZELENIKA, ZELENIKA - \u017dUPE DRA\u010cEVICE 36","registarski-broj":"5153","datum-registracije":"MARINOVI\u0106 NIKOLA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3940":{"naziv":"GRUPA GRA\u0110ANA ZAJEDNO ZA KOLA\u0160IN","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, MIRKA VE\u0160OVI\u0106A BB","registarski-broj":"5096","datum-registracije":"\u0160UKOVI\u0106 MILE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3941":{"naziv":"NVO ANESTEZIJA","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, 13 JULA BB","registarski-broj":"5059","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 RATKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3942":{"naziv":"KLUB PRIJATELJA JAVNE USTANOVE OSNOVNE \u0160KOLE MOJSIJE STEVANOVI\u0106 - MANASTIR MORA\u010cA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MANASTIR MORA\u010cA ","registarski-broj":"5212","datum-registracije":"BAKOVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3943":{"naziv":"MOJA OAZA KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, ZLATNE NJIVE BB","registarski-broj":"5200","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 MITRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3944":{"naziv":"FONDACIJA DOMOVA ZA SMJE\u0160TAJ DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA IZ ZEMALJA SA PROSTORA BIV\u0160E JUGOSLAVIJE - DJECA BEZ GRANICA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA BB","registarski-broj":"165","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item3945":{"naziv":"GROTA - SEAROCK","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA L-XIII\/8","registarski-broj":"5190","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3946":{"naziv":"NVO NOVA NADA - KOTOR - NGO NEW HOPE - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA 237","registarski-broj":"5257","datum-registracije":"VUKASOVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3947":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA - GORSKA JEDRA (RESIDENT ASSOCIATION - MOUNT SAILS)","sjediste":"KOTOR, DUB, PR\u017dICE BB","registarski-broj":"5298","datum-registracije":"\u0106OSOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3948":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE FESTIVAL TEUTA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI 186","registarski-broj":"5142","datum-registracije":"\u0106ULAFI\u0106 TIHANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3949":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ODGAJIVA\u010cA ZA UZGOJ I ZA\u0160TITU GOLUBOVA, PTICA I UKRASNE \u017dIVINE COLUMBA LIVIA - KOTOR, MONTENEGRO","sjediste":"KOTOR, KOTOR, TABA\u010cINA 528","registarski-broj":"5251","datum-registracije":"IVANOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3950":{"naziv":"MOTO KLUB ORI\u0110INALI KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA BB","registarski-broj":"5196","datum-registracije":"\u017dUKI\u0106 BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3951":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA AGROPOLJE","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, DONJA POLJA ","registarski-broj":"5136","datum-registracije":"TOMOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3952":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA PROMOCIJU, UNAPRE\u0110ENJE I RAZVOJ KULTURE, ZA PROIZVODNJU ORGANSKE HRANE U PRVOJ EKOLO\u0160KOJ DR\u017dAVI SVIJETA NORTHON - MOJKOVAC","sjediste":"MOJKOVAC, MOJKOVAC, GORNJA POLJA BB","registarski-broj":"5030","datum-registracije":"STANI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3953":{"naziv":"UNIJA CRNOGORSKIH STUDENTSKIH ORGANIZACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"5022","datum-registracije":"\u0106ORI\u0106 DAVOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3954":{"naziv":"NVO ANTIMOBING NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ALEKSE BACKOVI\u0106A 105","registarski-broj":"5187","datum-registracije":"ZARUBICA BUDIMKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3955":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IN\u017dENJERA RUDNIKA BOKSITA AD NIK\u0160I\u0106 - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, 13.JUL 30","registarski-broj":"5174","datum-registracije":"MILJANI\u0106 ILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3956":{"naziv":"SPORTSKO DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA BOZ 87 CG 410 NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BISTRI\u010cKA 122","registarski-broj":"5006","datum-registracije":"OTA\u0160EVI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3957":{"naziv":"CRNOGORSKI FESTIVAL - MONTENEGRO FESTIVALES","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ILIJE MILOVI\u0106A 21","registarski-broj":"5272","datum-registracije":"JANI\u010cI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3958":{"naziv":"SCENA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8. MARTA 15","registarski-broj":"5128","datum-registracije":"JANI\u010cI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3959":{"naziv":"GLORIA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PIPERSKA 369\/2","registarski-broj":"5129","datum-registracije":"JANI\u010cI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3960":{"naziv":"UMJETNI\u010cKI CENTAR KORAK - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PETE PROLETERSKE BRIGADE 35-A","registarski-broj":"5341","datum-registracije":"DELIBA\u0160I\u0106 \u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3961":{"naziv":"NVO INET - NGO INET","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A 4A","registarski-broj":"5209","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 MARJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3962":{"naziv":"STUDENTSKO VIJE\u0106E PRIRODNO - MATEMATI\u010cKOG FAKULTETA - FACULTY OF SIENCE AND MATHEMATICS - STUDENTS COUNCIL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR D\u017dORD\u017dA VA\u0160INGTONA BB","registarski-broj":"5087","datum-registracije":"\u0160ESTOVI\u0106 JOVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3963":{"naziv":"KU\u0106A DJE\u010cIJIH PRAVA - HOUSE OF CHILDRENS RIGHTS","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, MI\u0106A VAVI\u0106A 19","registarski-broj":"5148","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3964":{"naziv":"KREATIVNA GRUPA \u010cAP - LIN","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA JOLA PILETI\u0106A 1","registarski-broj":"5307","datum-registracije":"MIJU\u0160KOVI\u0106 RADOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3965":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA BRID\u017dA I PREFERANSA - H E R C","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KAPINO POLJE BB","registarski-broj":"5178","datum-registracije":"MILJANI\u0106 VESELIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3966":{"naziv":"OMLADINSKA STUDENTSKA INICIJATIVA - MONTENEGRO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A ","registarski-broj":"5235","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3967":{"naziv":"NVO DUH (ANIMUS) - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKOLE TESLE BB","registarski-broj":"5064","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 VERA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3968":{"naziv":"ZARATUSTRA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NIKOLE TESLE BB","registarski-broj":"4971","datum-registracije":"BANOVI\u0106 \u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3969":{"naziv":"UJEDINJENI EKOLOZI - UNITED ECOLOGISTS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SKOPSKA 90","registarski-broj":"5154","datum-registracije":"LAKI\u0106EVI\u0106 NADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3970":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SAKUPLJA\u010cA LJEKOVITOG I AROMATI\u010cNOG BILJA VIOLA - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA BB","registarski-broj":"5133","datum-registracije":"KOSTI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3971":{"naziv":"SCENA 040","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BAJA PIVLJANINA BB","registarski-broj":"5127","datum-registracije":"BALJEVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3972":{"naziv":"VOLIM CRNU GORU - AMORE MONTENEGRO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RASTOVAC BB","registarski-broj":"5292","datum-registracije":"KISI\u0106 GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3973":{"naziv":"NVO ZDRAVLJE - SPORT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DRAGOVA LUKA 18","registarski-broj":"5094","datum-registracije":"BIGOVI\u0106 SNE\u017dANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3974":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA PSIHOLOGIJE SVIJEST","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5077","datum-registracije":"\u0110IKANOVI\u0106 NA\u0110A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3975":{"naziv":"ME\u0110U SNOVIMA (ENTRE SUENOS)","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RUBE\u017dA 33","registarski-broj":"5239","datum-registracije":"MRVO\u0160EVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3976":{"naziv":"UDRU\u017dENJE PNEUMOFTIZIOLOGA CRNE GORE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BREZOVIK BB","registarski-broj":"5107","datum-registracije":"VUKOSAVLJEVI\u0106 MITAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3977":{"naziv":"CENTAR ZA KREATIVNU EDUKACIJU MLADIH","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STOJANA KOVA\u010cEVI\u0106A 14B","registarski-broj":"5278","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3978":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA HRABRI - YUKI - SCOUT GROUP BRAVERY - YUKI MONTENEGRO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, STOJANA KOVA\u010cEVI\u0106A 14 B","registarski-broj":"5306","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3979":{"naziv":"NIKAORGANIK - NIKAORGANIC NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PARTIZANSKI PUT BB","registarski-broj":"5277","datum-registracije":"MIJATOVI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3980":{"naziv":"KI\u010c I \u0160UND","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRATSTVA I JEDINSTVA 40","registarski-broj":"5027","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3981":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RIBOLOVACA I LOVACA - POLJICA","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VITALAC BB","registarski-broj":"5198","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3982":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA PREDUZE\u0106A ZA GRA\u0110EVINSKI NADZOR I LABARATORIJSKA ISPITIVANJA AD PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR D\u017dORD\u017dA VA\u0160INGTONA BB","registarski-broj":"5206","datum-registracije":"\u0160U\u0160I\u0106 RADOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3983":{"naziv":"STUDENTSKO VIJE\u0106E FAKULTETA ZA POMORSTVO - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, DOBROTA 36","registarski-broj":"5359","datum-registracije":"BANDA MIRSAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3984":{"naziv":"MEDIJSKA AKADEMSKA ZAJEDNICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KARA\u0110OR\u0110EVA 13","registarski-broj":"5163","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3985":{"naziv":"SERVISNO DOKUMENTACIONI CENTAR ZA RAZVOJ SOCIJALNE EKONOMIJE SEEDOC - SERVICE AND DOCUMENTATION CENTER FOR SOCIAL ECONOMY DEVELOPMENT SEEDOC","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VUKA MI\u0106UNOVI\u0106A 17B","registarski-broj":"5062","datum-registracije":"PI\u0160TALO SLAVKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3986":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE - PLAV AGROFRUCTUS - SHOQATA PER ZHVILLIMIN E BUJQESIS - PLAVE AGRO FRUCTUS","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"5215","datum-registracije":"SINANOVI\u0106 ZAIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3987":{"naziv":"HELP - PLAV","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"5125","datum-registracije":"MEDUNJANIN JUSUF","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3988":{"naziv":"NVO \/ OJQ TEUTA 1 U PLAVU","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"5240","datum-registracije":"HAKANJIN MUNIRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3989":{"naziv":"LOKALNA AKCIONA GRUPA ZA ODR\u017dIVI RAZVOJ PROKLETIJA - LOCAL ACTION GROUP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PROKLETIJE","sjediste":"PLAV, PLAV, RACINA BB","registarski-broj":"5026","datum-registracije":"LALI\u0106 ADMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3990":{"naziv":"KUD \/SHKA JEHONA U PLAVU","sjediste":"PLAV, PLAV, \u010cAR\u0160IJSKA BB","registarski-broj":"5143","datum-registracije":"HAKANJIN D\u017dEVDET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3991":{"naziv":"NVU RAFTING KLUB MIRAFT - PLU\u017dINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, PLU\u017dINE BB","registarski-broj":"5222","datum-registracije":"MITRI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3992":{"naziv":"NA\u0160A RADOST PV - OUR HAPPYNESS PV","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, KALU\u0160I\u0106I BB","registarski-broj":"5276","datum-registracije":"LU\u010cI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3993":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE INSTITUT ZA SRPSKI JEZIK I SRPSKU KNJI\u017dEVNOST","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 1","registarski-broj":"5112","datum-registracije":"STRUNJA\u0160 BOJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3994":{"naziv":"DJE\u010cIJI KULTURNI CENTAR - PLJEVLJA - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, BOBOVSKA 16","registarski-broj":"5090","datum-registracije":"JAHI\u0106 SILHANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3995":{"naziv":"TKA\u010cKI KUTAK","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, GLASINA\u010cKA 10","registarski-broj":"5346","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3996":{"naziv":"PLJEVALJSKA ALTERNATIVNA ROK ASOCIJACIJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, IVANA MILUTINOVI\u0106A 77","registarski-broj":"4974","datum-registracije":"PJEVOVI\u0106 ARIJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3997":{"naziv":"KLUB LJUBITELJA PASA GONI\u010cA CRNE GORE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MILKE BAJI\u0106 \u2013 PODEREGIN 10","registarski-broj":"5105","datum-registracije":"STANI\u0106 RADOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3998":{"naziv":"RAFTING KLUB PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, OSLOBO\u0110ENJA BB","registarski-broj":"5057","datum-registracije":"AJANOVI\u0106 JASMIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item3999":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA ZAJEDNO U BUKOVICI PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, BUKOVICA ","registarski-broj":"5131","datum-registracije":"MILETI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4000":{"naziv":"ORGANIZACIJA ZA ZA\u0160TITU PRAVA AUTORA MUZIKE CRNE GORE - PAM CG","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NASELJE KRU\u0160EVAC BB","registarski-broj":"5296","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 BO\u017dIDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4001":{"naziv":"NVO A - MAX PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"5145","datum-registracije":"NOKI\u0106 AMER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4002":{"naziv":"VOLONTERSKI SERVIS CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VII OMLADINSKE BRIGADE 30","registarski-broj":"5168","datum-registracije":"ZEKOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4003":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE VETERANA MALOG FUDBALA CRNE GORE - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 4.JULA 63B","registarski-broj":"4976","datum-registracije":"POPOVI\u0106 BRANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4004":{"naziv":"IT LAB","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILO\u0160A OBILI\u0106A 16 II\/17","registarski-broj":"5252","datum-registracije":"STRUJI\u0106 D\u017dENAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4005":{"naziv":"KAMENORESCI U CG","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8. MARTA 11","registarski-broj":"5218","datum-registracije":"BATAKOVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4006":{"naziv":"NVO RED TAXI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VOJISLAVLJEVI\u0106A 48","registarski-broj":"5073","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 MOM\u010cILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4007":{"naziv":"UNIVERZITET ZA TRE\u0106E DOBA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA KARAD\u017dI\u0106A 2","registarski-broj":"5188","datum-registracije":"DRA\u0160KOVI\u0106 RATKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4008":{"naziv":"BAJKA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, GLASINA\u010cKA 7","registarski-broj":"4990","datum-registracije":"GRBOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4009":{"naziv":"FONDACIJA ZA STIPENDIRANJE I POMO\u0106 MLADIH TALENATA CRNE GORE - MONTENEGRO TALENT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA 26","registarski-broj":"167","datum-registracije":"MURATOVI\u0106 VESELINKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4010":{"naziv":"NVO - UDRU\u017dENJE PISACA - LIT ERA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ANDRIJE PALTA\u0160I\u0106A 52","registarski-broj":"5183","datum-registracije":"VUKANOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4011":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA FENIKS - ZA\u0160TITA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OKTOBARSKE REVOLUCIJE 70","registarski-broj":"5116","datum-registracije":"MANDI\u0106 DEJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4012":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA INSTITUT ZA SOCIO EKONOMSKI RAZVOJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 52","registarski-broj":"4992","datum-registracije":"PEJOVI\u0106 ZARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4013":{"naziv":"MOJE DIJETE","sjediste":"PODGORICA, BERI, BERI BB","registarski-broj":"5010","datum-registracije":"\u0106ETKOVI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4014":{"naziv":"DRU\u0160TVO PRIJATELJA CRNOGORSKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA - MONTENEGRIN SYMPHONY ORCHESTRA FRIENDS SOCIETY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR D\u017dORD\u017dA VA\u0160INGTONA BB","registarski-broj":"5282","datum-registracije":"BIJEDI\u0106 NATA\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4015":{"naziv":"NVO CENTAR ZA STRU\u010cNU POMO\u0106 PROCESIMA TRANZICIJE I ME\u0110UNARODNIM INTEGRACIJAMA - NVO CTMI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR BLA\u017dA JOVANOVI\u0106A 31","registarski-broj":"5284","datum-registracije":"RADONJI\u0106 BRANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4016":{"naziv":"MORE - PLANINA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BLA\u017dA JOVANOVI\u0106A 31","registarski-broj":"5056","datum-registracije":"RADONJI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4017":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ATELJE PROFESORA BALTAZARA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA BLA\u017dENE OZANE 2","registarski-broj":"5063","datum-registracije":"MILOVI\u0106 SVETLANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4018":{"naziv":"DID\u017dEJ AKADEMIJA CRNE GORE - DEEJAY ACADEMY MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 88","registarski-broj":"5295","datum-registracije":"KOJI\u010cI\u0106 JOVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4019":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE ZA KULTUIRU I UMJETNOST OTVORENA VRATA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 21","registarski-broj":"5208","datum-registracije":"MIHAILOVI\u0106 DANIJELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4020":{"naziv":"ASOCIJACJA POTRO\u0160A\u010cA CRNE GORE - ASSOCIATION OF CONSUMERS MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUDVANSKA 6","registarski-broj":"5017","datum-registracije":"\u0160ARANOVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4021":{"naziv":"UDRU\u017dENJE DOKTORA OP\u0160TE \/PORODI\u010cNE MEDICINE CRNE GORE - ASSOCIATION DOCTORS OF GENERAL \/ FAMILY MEDICINE MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV CRNOGORSKE BB","registarski-broj":"5197","datum-registracije":"TO\u0160KOVI\u0106 MIRJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4022":{"naziv":"SPORT PLUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJ.PUT-VEKTRA BB","registarski-broj":"5294","datum-registracije":"SEKULI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4023":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA - STARI KARU\u010c","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CVJETNA 25","registarski-broj":"5172","datum-registracije":"STRUGAR MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4024":{"naziv":"NVO PERPER 2010","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DAHNA BB","registarski-broj":"5085","datum-registracije":"\u0110UKANOVI\u0106 NEMANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4025":{"naziv":"FORUM 2010","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 8. MARTA 36","registarski-broj":"5083","datum-registracije":"RAK\u010cEVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4026":{"naziv":"CITROEN CLUB MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIK\u0160I\u0106KA 67A","registarski-broj":"5046","datum-registracije":"KA\u017dI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4027":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANEKENA - SUPER MODELS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJE\u0160KOPOLJSKA BB","registarski-broj":"5219","datum-registracije":"MUGO\u0160A MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4028":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA SPORTSKE IGRE MLADIH CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJI KOKOTI BB","registarski-broj":"5189","datum-registracije":"MIRANOVI\u0106 BUDIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4029":{"naziv":"KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA TEKIR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DU\u0160ANA DU\u0106E MUGO\u0160E BB","registarski-broj":"5134","datum-registracije":"DAMJANOVI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4030":{"naziv":"CRNOGORSKO DRU\u0160TVO ZA GORIVA I MAZIVA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BEOGRADSKA 5","registarski-broj":"5262","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4031":{"naziv":"LJETNJA \u0160KOLA ESPAGHAN - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA LJ.RA\u0160OVI\u0106A","registarski-broj":"5150","datum-registracije":"PERO\u0160EVI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4032":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE ZA TUNELE I PODZEMNE KONSTRUKCIJE - ITA CRNE GORE PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJ.PUT-VEKTRA BB","registarski-broj":"5100","datum-registracije":"TOMANOVI\u0106 ZVONKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4033":{"naziv":"KANCELARIJA ZA RAZVOJ CRNA GORA - DEVELOPERS OFFICE MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A BLOK 7","registarski-broj":"5287","datum-registracije":"MARKOVI\u0106 DANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4034":{"naziv":"EVROPA NA DLANU - EUROPE AT THE GLANCE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, \u0110OKA MIRA\u0160EVI\u0106A 17","registarski-broj":"166","datum-registracije":"\u0110URI\u0160I\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4035":{"naziv":"MARKETING CRNA GORA, MARKETING MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, FRU\u0160KOGORSKA BB","registarski-broj":"4980","datum-registracije":"OBRADOVI\u0106 RADENKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4036":{"naziv":"KLUB ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA SRPSKIH VISOKOLETA\u010cA DRA\u010c","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, GOCE DEL\u010cEVA 12","registarski-broj":"5000","datum-registracije":"BULATOVI\u0106 MILIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4037":{"naziv":"CESIS (CENTAR ELEKTRONSKIH SPORTOVA INTERNET SERVISA)","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VASA RAI\u010cKOVI\u0106A 4","registarski-broj":"5088","datum-registracije":"JOVANOVI\u0106 MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4038":{"naziv":"CENTAR ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE - CENTER FOR INCLUSIVE EDUCATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JAROSLAVA \u010cERMAKA 39","registarski-broj":"5275","datum-registracije":"AD\u017dI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4039":{"naziv":"KULTURNI CENTAR - HLADNA UVALA","sjediste":"BAR, BAR, POSLOVNI CENTAR G-9","registarski-broj":"5155","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4040":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ENGLESKI KOKER SPANIJEL KLUB CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 19.DECEMBRA 24","registarski-broj":"5158","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 SAVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4041":{"naziv":"NVO BURATINO ZA RAZVOJ ESTETSKO - UMJETNI\u010cKIH VRIJEDNOSTI DJECE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ANDRIJE PALTA\u0160I\u0106A 19","registarski-broj":"5052","datum-registracije":"VELJI\u0106 EMA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4042":{"naziv":"SRPSKA MEDIJSKA MRE\u017dA - SRPSKI RADIO TALASI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA 4","registarski-broj":"5130","datum-registracije":"NIKOLI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4043":{"naziv":"CENTAR ZA DEMOKRATSKI PREOBRA\u017dAJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 291","registarski-broj":"5048","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4044":{"naziv":"BEZUJE NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u0160KOLSKA 1,BR 30","registarski-broj":"5355","datum-registracije":"GAGOVI\u0106 MILJAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4045":{"naziv":"POKRET ZA NAPREDAK MLADIH (MOVEMENT FOR YOUTH PROSPERITY) MYP PORTAL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, KRALJA NIKOLE 128\/VI-32","registarski-broj":"4991","datum-registracije":"KIPA MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4046":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA ZA IZU\u010cAVANJE I RAZVOJ PLESA PLESNI STUDIO DIVA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LOV\u0106ENSKA BB","registarski-broj":"5135","datum-registracije":"GA\u0160EVI\u0106 IVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4047":{"naziv":"TRANSPORT I TURIZAM PODGORICA - TRANSPORT AND TOURISM PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 7","registarski-broj":"4997","datum-registracije":"JABLAN BORISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4048":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA RIZNICA - NON - GOVERMENTAL ORGANIZATION TREASURY","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VAKA \u0110UROVI\u0106A BB","registarski-broj":"5061","datum-registracije":"CEROVI\u0106 MITRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4049":{"naziv":"NVO AFRODITA ZA RAZVOJ ESTETSKO - KOZMETI\u010cKIH VRIJEDNOSTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA 2","registarski-broj":"5165","datum-registracije":"SEKULI\u0106 \u017dELJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4050":{"naziv":"NVO ZDRAVIJI DJE\u010cJI \u017dIVOT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO BB","registarski-broj":"5117","datum-registracije":"BUBANJA GRANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4051":{"naziv":"MAHARI\u0160IJEVA FONDACIJA - MAHARISHI FOUNDATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MALO BRDO N3\/4,10\/110","registarski-broj":"161","datum-registracije":"MIRKOVI\u0106-KOSTI\u0106 ANDRIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4052":{"naziv":"EVROPSKI INSTITUT ZA INTELEKTUALNI RAZVOJ - EUROPEAN INTELLECTUAL DEVELOPMENT INSTITUTE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SV.P.CETINJSKOG 149","registarski-broj":"5152","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4053":{"naziv":"UM I TIJELO - BODY & MIND","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SV.P.CETINJSKOG 149","registarski-broj":"5151","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 MILICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4054":{"naziv":"STUDENTSKA MEDIJSKA MRE\u017dA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MARTINI\u0106KA 11","registarski-broj":"5164","datum-registracije":"POPOVI\u0106 MILI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4055":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE KANCELARIJA ZA PREVENCIJU ORALNOG ZDRAVLJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ME\u0160E SELIMOVI\u0106A 14","registarski-broj":"5175","datum-registracije":"KOVIJANI\u0106 STANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4056":{"naziv":"ZA JEDNAKE MOGU\u0106NOSTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILA RADUNOVI\u0106A A3\/III-31","registarski-broj":"5297","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4057":{"naziv":"DRU\u0160TVO ODGAJIVA\u010cA GOLUBOVA ENGLESKIH TIPLERA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILADINA PAVLOVI\u0106A 121","registarski-broj":"5258","datum-registracije":"BATROVI\u0106 TOMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4058":{"naziv":"MOZAIK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5333","datum-registracije":"LEKI\u0106 DIMITRIJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4059":{"naziv":"REBUS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILADINA PAVLOVI\u0106A 43","registarski-broj":"5332","datum-registracije":"LEKI\u0106 GORDANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4060":{"naziv":"DOCTUM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILO\u0160A OBILI\u0106A L-G\/II\/27","registarski-broj":"5237","datum-registracije":"PRA\u0160\u010cEVI\u0106 NOVAK","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4061":{"naziv":"CRNOGORSKO UDRU\u017dENJE RIMSKOG KLUBA PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, CETINJSKI PUT BB","registarski-broj":"5106","datum-registracije":"\u0110UROVI\u0106 MOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4062":{"naziv":"ALIJANSA PRANIC HEALING, GMCKS ASOCIJACIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MASLINE BB","registarski-broj":"5041","datum-registracije":"POPOVI\u0106 GORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4063":{"naziv":"DOBRO DRVO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BULEVAR D\u017dORD\u017dA VA\u0160INGTONA III\/2","registarski-broj":"5031","datum-registracije":"MILANOVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4064":{"naziv":"UDRU\u017dENJE TRGOVACA NA MALO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIK\u0160I\u0106KA 81","registarski-broj":"4972","datum-registracije":"AN\u0110I\u0106 MILUN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4065":{"naziv":"COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 37\/II","registarski-broj":"116","datum-registracije":"GRAFFEN-BLOOD DAVID","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"S","vrsta-nvo":null},"item4066":{"naziv":"LU\u010cONO\u0160E","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NOVAKA MILO\u0160EVA 38","registarski-broj":"5310","datum-registracije":"PALVEKOVI\u0106 IVA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4067":{"naziv":"NEBO JE GRANICA - SKY IS THE LIMIT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEGO\u0160EVA 16","registarski-broj":"5236","datum-registracije":"JUROVICKI ANTON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4068":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA SPORTOM DO RAVNOPRAVNOSTI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NJEMA\u010cKA KU\u0106A 2\/4","registarski-broj":"5247","datum-registracije":"BRAJKOVI\u0106 DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4069":{"naziv":"FONDACIJA ANITA FETI\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 2A","registarski-broj":"156","datum-registracije":"BLA\u017dI\u0106 DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4070":{"naziv":"JEDNAKA PRAVA ZA SVE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PLITVI\u010cKA 4","registarski-broj":"5256","datum-registracije":"RA\u0160OVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4071":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GINEKOLOGA I AKU\u0160ERA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LJUBLJANSKA BB","registarski-broj":"5162","datum-registracije":"MIKETI\u0106 VOJISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4072":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA EDUKACIJU I KORI\u0160\u0106ENJE REIKI TEHNIKA - REIKI CENTAR MONTENEGRO REIKI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA IVA VIZINA 5","registarski-broj":"5016","datum-registracije":"DUBLJEVI\u0106-MEDI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4073":{"naziv":"UDRU\u017dENJE KARDIOLOGA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA PETRA DEDEI\u0106A 22","registarski-broj":"5025","datum-registracije":"RABRENOVI\u0106 MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4074":{"naziv":"NVO DRA\u017dEVINA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA PRINCEZE KSENIJE","registarski-broj":"5149","datum-registracije":"BURZANOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4075":{"naziv":"MODIC CRNOGORSKA ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ I ME\u0110UNARODNU SARADNJU \/MONTENEGRIN ORGANIZATION FOR DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VOJISLAVA GRUJI\u0106A ","registarski-broj":"5032","datum-registracije":"FETI\u0106 ADEM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4076":{"naziv":"BLAGOSTANJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MASLINE BB","registarski-broj":"5176","datum-registracije":"VOJVODI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4077":{"naziv":"EDUKATIVNI CENTAR ZA MLADE SPEAK ART","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, RIMSKI TRG 11\/A","registarski-broj":"5071","datum-registracije":"\u010cOVI\u0106-KOSTI\u0106 IVONA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4078":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA RETRIVER KLUB CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, LAMELA 2-A\/5","registarski-broj":"4977","datum-registracije":"LAZAREVI\u0106 ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4079":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE CRNOGORSKA ASOCIJACIJA STOMATOLOGA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SARAJEVSKA BB","registarski-broj":"5173","datum-registracije":"KATI\u0106 DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4080":{"naziv":"DRU\u0160TVO SLOVENACA VIDA MATJAN","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ATINSKA 41","registarski-broj":"5036","datum-registracije":"KRALJ IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4081":{"naziv":"CENTAR ZA UNAPRE\u0110ENJE OBRAZOVANJA - CUO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SAVE KOVA\u010cEVI\u0106A 155","registarski-broj":"5157","datum-registracije":"NENEZI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4082":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE LIKOVNI ATELJE - KRAJOLIK","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SIMONA IVANOVA BB","registarski-broj":"5238","datum-registracije":"DRAGOVI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4083":{"naziv":"UDRU\u017dENJE IN\u017dENJERA KONSULTANATA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, DONJA GORICA BB","registarski-broj":"5224","datum-registracije":"\u017dIVKOVI\u0106 \u017dARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4084":{"naziv":"INTUDIL","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SV.P.CETINJSKOG 46","registarski-broj":"5343","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 TIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4085":{"naziv":"VOLONTERSKI CENTAR","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VII OMLADINSKE BRIGADE 30","registarski-broj":"5167","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 SANDA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4086":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE SRPSKA OMLADINA MLADI NEMANJI\u0106A","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 1","registarski-broj":"5182","datum-registracije":"VUKOVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4087":{"naziv":"SEOCA PIPERI","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SEOCA BB","registarski-broj":"5311","datum-registracije":"MILUNOVI\u0106 BORIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4088":{"naziv":"STARI MOSTOVI CRNE GORE - OLD BRIDGES OF MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VELJKA VLAHOVI\u0106A 42","registarski-broj":"5023","datum-registracije":"BOJAT VJEKOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4089":{"naziv":"RAMPA - RAMP","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VIJENCI D.KI\u0160A 3","registarski-broj":"5202","datum-registracije":"RADUSINOVI\u0106 STEVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4090":{"naziv":"DOBERMAN KLUB MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VOJVODE M NI\u0160INA VU\u010cINI\u0106 13","registarski-broj":"5004","datum-registracije":"BUBANJA MIODRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4091":{"naziv":"KULTURNO - UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO GORNJA GORICA - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILOJA PAVLOVI\u0106A 20","registarski-broj":"4985","datum-registracije":"BOLJEVI\u0106 VASILIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4092":{"naziv":"UKLJU\u010cIVANJE MLADIH RAE POPULACIJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA IV 8","registarski-broj":"5313","datum-registracije":"PERPARIM FERIZI","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4093":{"naziv":"NA\u0160A JUGOSLAVIJA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VRELA RIBNI\u010cKA VIII\/11","registarski-broj":"5320","datum-registracije":"KNE\u017dEVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4094":{"naziv":"ZOE UDRU\u017dENJE ZA ZA\u0160TITU \u017dIVOTNE SREDINE I O\u010cUVANJE PRIRODNIH RESURSA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BUL.SV.PETRA CETINJSKOG 115","registarski-broj":"4988","datum-registracije":"BO\u017dI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4095":{"naziv":"DRU\u0160TVO ZA RAZVOJ DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA - DEMOS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, X CRNOGORSKE 22","registarski-broj":"4989","datum-registracije":"MASLOVARI\u0106 MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4096":{"naziv":"DJEPI - CENTAR ZA RAZVOJ KULTURE I TOLERANCIJE","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI ","registarski-broj":"5194","datum-registracije":"\u0110OKOVI\u0106 D\u017dEVDET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4097":{"naziv":"NVO ART VIZION","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, SUKURU\u0106 BB","registarski-broj":"5086","datum-registracije":"DEDVUKAJ LUIGJ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4098":{"naziv":"PAX","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, SUKURU\u0106 ","registarski-broj":"5357","datum-registracije":"DU\u0160EVI\u0106 FRAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4099":{"naziv":"DEMOKRATSKI FORUM ZA INTEGRACIJE U CRNOJ GORI","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI ","registarski-broj":"5270","datum-registracije":"LULGJURAJ ANTON","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4100":{"naziv":"MALESIA ORG","sjediste":"PODGORICA,GR.OP.TUZI, TUZI, TUZI BB","registarski-broj":"5111","datum-registracije":"IVEZAJ ROBERT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4101":{"naziv":"NAPREDAK","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, 30 SEPTEMBRA BB","registarski-broj":"5339","datum-registracije":"KARDOVI\u0106 ARMIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4102":{"naziv":"PRAVOM DO PRAVDE - KANCELARIJA ZA BESPLATNU PRAVNU POMO\u0106 RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, BAR MAHALA BB","registarski-broj":"5015","datum-registracije":"TOPALOVI\u0106 FAHRUDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4103":{"naziv":"IDENTITET RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, JAHA KURTAGI\u0106A BB","registarski-broj":"5038","datum-registracije":"ZEJNELAGI\u0106 EMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4104":{"naziv":"OGOJAC","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, KOLJENO BB","registarski-broj":"5340","datum-registracije":"MUJEVI\u0106 EDIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4105":{"naziv":"ZELENA GORA - MONTE GREEN","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MUSTAFE PE\u0106ANINA 96","registarski-broj":"5141","datum-registracije":"SKAREP DAMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4106":{"naziv":"UDRU\u017dENJE BO\u0160NJA\u010cKIH PISACA - UBP - CRNE GORE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MAR\u0160ALA TITA 50","registarski-broj":"5338","datum-registracije":"HADROVI\u0106 SAFET","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4107":{"naziv":"\u0160IPURAK","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, MUSTAFE PE\u0106ANINA 105","registarski-broj":"5336","datum-registracije":"KORA\u0106 ARMINA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4108":{"naziv":"EPITAF - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, OSLOBO\u0110ENJA 29","registarski-broj":"5328","datum-registracije":"AGI\u0106 BESIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4109":{"naziv":"ZDRAV \u017dIVOTNI STIL - RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, KARAVANSKI PUT BB","registarski-broj":"5075","datum-registracije":"DEDEI\u0106 ALIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4110":{"naziv":"OSLOBO\u0110ENA MISAO","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, RIFATA BURD\u017dOVI\u0106A 48","registarski-broj":"5342","datum-registracije":"AVDI\u0106 MIRELA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4111":{"naziv":"KRILATA SEO\u0160NICA","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, SEO\u0160NICA ","registarski-broj":"5280","datum-registracije":"NURKOVI\u0106 AVDO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4112":{"naziv":"AGROCENTAR RO\u017dAJE","sjediste":"RO\u017dAJE, RO\u017dAJE, VU\u010cA ","registarski-broj":"5122","datum-registracije":"FERIZOVI\u0106 ENES","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4113":{"naziv":"NVO BODIBILDING KLUB - GOR\u0160TAK \u0160AVNIK","sjediste":"\u0160AVNIK, \u0160AVNIK, \u0160AVNIK BB","registarski-broj":"5223","datum-registracije":"KARAD\u017dI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4114":{"naziv":"ECO LOGIC ORGANIZACIJA ZA PROMOCIJU I RAZVOJ EKOLO\u0160KE KULTURE KROZ AUDIO VIZUELNE UMJETNOSTI - ECO LOGIC- PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SLOBODANA \u0160KEROVI\u0106A 14","registarski-broj":"5124","datum-registracije":"\u0160EVALJEVI\u0106 DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4115":{"naziv":"OPORAVAK - RECOVERY","sjediste":"TIVAT, TIVAT, GORNJE SELJANOVO BB","registarski-broj":"5039","datum-registracije":"\u017dEGURA DRA\u017dEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4116":{"naziv":"MOTO KLUB SHARK TIVAT","sjediste":"TIVAT, TIVAT, KALIMANJ BB","registarski-broj":"5245","datum-registracije":"PETROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4117":{"naziv":"PUT KA ZVIJEZDAMA","sjediste":"BUDVA, BUDVA, LUGOVI 1","registarski-broj":"5053","datum-registracije":"PETROVI\u0106 BO\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4118":{"naziv":"NEVLADINA FONDACIJA PORTO MONTENEGRO","sjediste":"TIVAT, TIVAT, OBALA BB","registarski-broj":"164","datum-registracije":"CORLETE OLIVER","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4119":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ROMA ROMSKA ZORA ULCINJ","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, BIJELA GORA BB","registarski-broj":"5345","datum-registracije":"AD\u017dOVI\u0106 ZUDIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4120":{"naziv":"NOVA ALIANSA - ALEANCA E RE","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, KODRE BB","registarski-broj":"5330","datum-registracije":"AVDIU FEHIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4121":{"naziv":"NVO KULTURNO - UMJETNI\u010cKO DRU\u0160TVO SV.NIKOLA","sjediste":"BAR, BAR, GRETVA 25","registarski-broj":"5250","datum-registracije":"LJULJI\u0106 SIMO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4122":{"naziv":"ZAVI\u010cAJNO UDRU\u017dENJE \u0160ESTANI - HOMELAND ASSOCIATION SHESTANI - HEIMATVERBAND SCHESTANI - ASSOCIAZIONE UFFICIALE SCESTANI","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, KRUTA BB","registarski-broj":"5097","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 STEVO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4123":{"naziv":"ROTARACT KLUB ULCINJ - ULQIN","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, STARI GRAD BB","registarski-broj":"5076","datum-registracije":"ABAZOVI\u0106 DRITAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4124":{"naziv":"UMJETNI\u010cKI CENTAR ULCINJA - VRATA PLESA (PORTA DI DANZA)","sjediste":"ULCINJ, ULCINJ, 26 NOVEMBRA BB","registarski-broj":"5352","datum-registracije":"HOD\u017dI\u0106 MUSA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4125":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA \u0160KR\u010cKI VIDICI","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, \u017dABLJAK ","registarski-broj":"4999","datum-registracije":"GRBOVI\u0106 BATRI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4126":{"naziv":"OP\u0160TE PRIVREDNO UDRU\u017dENJE \u017dABLJAK - GENERAL BUSINESS SOCIETY OF \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, TMAJEVCI BB","registarski-broj":"5205","datum-registracije":"\u0160LJIVAN\u010cANIN MIROSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4127":{"naziv":"UDRU\u017dENJE SAMOHRANIH MAJKI \u017dABLJAK - ASSOCIATION OF UNWEDDED MOTHERS \u017dABLJAK","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, BO\u017dIDARA \u017dUGI\u0106A BB","registarski-broj":"5234","datum-registracije":"MIJU\u0160KOVI\u0106 MILIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4128":{"naziv":"TURISTI\u010cKI INFO PUNKTOVI U CRNOJ GORI","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, RAZVR\u0160JE BB","registarski-broj":"5331","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 TOMANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4129":{"naziv":"SU\u0160ICA","sjediste":"\u017dABLJAK, \u017dABLJAK, \u017dABLJAK ","registarski-broj":"4998","datum-registracije":"VOJINOVI\u0106 NEBOJ\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4130":{"naziv":"HUMBOLTOVO DRU\u0160TVO ZA UNAPRE\u0110ENJE CRNOGORSKO - NJEMA\u010cKE KULTURNE SARADNJE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VLADA \u0106ETKOVI\u0106A 27","registarski-broj":"184","datum-registracije":"BOCK-ANTHONY ALAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4131":{"naziv":"MLADI KOSOVA I METOHIJE","sjediste":"ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA, BRANKA DELETI\u0106A BB","registarski-broj":"5541","datum-registracije":"NOVOVI\u0106 MILI\u0106","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4132":{"naziv":"U\u010cITELJ","sjediste":"BERANE, BERANE, 29 NOVEMBRA 7","registarski-broj":"5492","datum-registracije":"BANDOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4133":{"naziv":"AZ MONT - EKONOMSKO KULTURNI CENTAR","sjediste":"BAR, BAR, BRANKA \u010cALOVI\u0106A 13","registarski-broj":"5522","datum-registracije":"PAVI\u0106EVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4134":{"naziv":"FONDACIJA BRANISLAV - BAJA BAJKOVI\u0106","sjediste":"BAR, BAR, JOVANA TOMA\u0160EVI\u0106A 18","registarski-broj":"174","datum-registracije":"BAJKOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4135":{"naziv":"SPORT BAR - BAR","sjediste":"BAR, BAR, MILA BO\u0160KOVI\u0106A H-13","registarski-broj":"5452","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4136":{"naziv":"NVO \u0160KOLA BAZNOG FUDBALA - SPORTING - SUTOMORE","sjediste":"BAR, SUTOMORE, POD ZGRADOM BB","registarski-broj":"5488","datum-registracije":"PEKOVI\u0106 DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4137":{"naziv":"CARITAS CRNE GORE","sjediste":"BAR, BAR, POPOVI\u0106I 98A","registarski-broj":"5535","datum-registracije":"GASHI ZEF","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4138":{"naziv":"NVO UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA KOMUNALNI VEZOVI - MARINA BAR","sjediste":"BAR, BAR, RISTA LEKI\u0106A 12D","registarski-broj":"5627","datum-registracije":"\u0110AKONOVI\u0106 PAVLE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4139":{"naziv":"FONDACIJA ZA AFIRMACIJU PROJEKATA IZ OBLASTI PRIVREDE BRAND","sjediste":"BAR, BAR, \u0160U\u0160ANJ BB","registarski-broj":"175","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 \u017dELJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4140":{"naziv":"SAVEZ ZA REKREACUJU","sjediste":"BAR, BAR, RISTA LEKI\u0106A I-28","registarski-broj":"5420","datum-registracije":"\u0160ABOTI\u0106 HAZBIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4141":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJNE INICIJATIVE BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"5408","datum-registracije":"MURATOVI\u0106 ALMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4142":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ DEMOKRATIJE I GRA\u0110ANSKOG DRU\u0160TVA - CENTRE FOR DEMOCRACY & CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT","sjediste":"BAR, BAR, VLADIMIRA ROLOVI\u0106A F-42B","registarski-broj":"5645","datum-registracije":"JANKOVI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4143":{"naziv":"STU - SUTOMORSKO TURISTI\u010cKO UDRU\u017dENJE","sjediste":"BAR, SUTOMORE, OBALA IVA NOVAKOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5457","datum-registracije":"ABRAMOVI\u0106 NEGOSLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4144":{"naziv":"NVO OLIVA ART","sjediste":"BAR, SUTOMORE, POBR\u0110E 218","registarski-broj":"5593","datum-registracije":"KEKOVI\u0106 GOLUB","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4145":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA U ZA\u0160TI\u0106ENOM PROSTORU - DONJA TOMBA","sjediste":"BAR, BAR, TOMBA BB","registarski-broj":"5583","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4146":{"naziv":"INTER MEDIA FORUM","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"5595","datum-registracije":"ADROVI\u0106 HAJRIZ","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4147":{"naziv":"DOBRO ZA BOLJE BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, IGUMANA MOJSIJA ZE\u010cEVI\u0106A 28\/26","registarski-broj":"5547","datum-registracije":"LEKI\u0106 SRETEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4148":{"naziv":"FONDACIJA ZA PREVENCIJU NARKOMANIJE BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, IV CRNOGORSKE PROLETERSKE BRIGADE 1","registarski-broj":"171","datum-registracije":"MARIJANOVI\u0106 VELIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4149":{"naziv":"UDRU\u017dENJE EKONOMISTA BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, IV CRNOGORSKE PROLETERSKE BRIGADE 18","registarski-broj":"5615","datum-registracije":"GAR\u010cEVI\u0106 TAMARA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4150":{"naziv":"DIFERENCIJA MNE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SPASOJA RASPOPOVI\u0106A 26C","registarski-broj":"5372","datum-registracije":"BOGAVAC ANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4151":{"naziv":"ODBOR MLADIH BERANA","sjediste":"BERANE, BERANE, MILJANA TOM\u010cI\u0106A BB","registarski-broj":"5367","datum-registracije":"PA\u010cARIZ DENIS","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4152":{"naziv":"MUSLIMANI BIHORA PETNJICA - BERANE","sjediste":"BERANE, BERANE, PETNJICA BB","registarski-broj":"5588","datum-registracije":"NOVALI\u0106 SABAHETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4153":{"naziv":"NVO SUPER ZVEZDE A I","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LJE\u0160NICA 12","registarski-broj":"5626","datum-registracije":"SMOLOVI\u0106 RANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4154":{"naziv":"NVO PRIJATELJ BIJELO POLJE - NGO FRIEND BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, LJE\u0160NICA BB","registarski-broj":"5512","datum-registracije":"\u0160UTOVI\u0106 VUKOJICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4155":{"naziv":"AGRO DAR","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, MUHA DIZDAREVI\u0106A 12","registarski-broj":"5373","datum-registracije":"JOKI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4156":{"naziv":"STONI FUDBAL BIJELO POLJE - TABLE SOSCCER WHITE FIELD","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5609","datum-registracije":"SALKOVI\u0106 DAMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4157":{"naziv":"STONI FUDBAL GOL - TABLE SOSCCER GOL","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5611","datum-registracije":"MEMI\u0106 SEID","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4158":{"naziv":"STONI FUDBAL NIKOLJAC - TABLE SOSCCER NIKOLJAC","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5612","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 VOJISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4159":{"naziv":"STONI FUDBAL 084 - TABLE SOSCCER 084","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5613","datum-registracije":"MEMI\u0106 SELVIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4160":{"naziv":"JEDAN \u017dIVOT","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5628","datum-registracije":"DRPLJANIN SUADA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4161":{"naziv":"STONI FUDBAL CRNA GORA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5610","datum-registracije":"RAI\u010cEVI\u0106 MILETA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4162":{"naziv":"NVO SPORTSKI KLUB ODGAIVA\u010cA GOLUBOVA PISMONO\u0160A BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NIKOLJAC BB","registarski-broj":"5473","datum-registracije":"SO\u0160I\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4163":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIKA MOLIKVA - ASSOCIATION OF FARMERSS MOLIKVA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, PAVINO POLJE BB","registarski-broj":"5481","datum-registracije":"GLU\u0160\u010cEVI\u0106 DOBRIVOJE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4164":{"naziv":"AGENCIJA ZA IT EDUKACIJU - ITA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, UL XII 8","registarski-broj":"5544","datum-registracije":"HADROVI\u0106 MUNIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4165":{"naziv":"TIM","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, \u017dIVKA \u017dI\u017dI\u0106A 26\/II","registarski-broj":"5389","datum-registracije":"NEDOVI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4166":{"naziv":"BRATSTVO PRAVOSLAVNE OMLADINE SVETI KRALJ MILUTIN","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, KNEZA MIROSLAVA 9","registarski-broj":"5496","datum-registracije":"JEREMI\u0106 DRAGI\u0160A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4167":{"naziv":"NVO ZELENA PLANETA","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, NE\u0110ELJKA MERDOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5631","datum-registracije":"RAKONJAC DALIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4168":{"naziv":"SPELEOLO\u0160KI KLUB PAUK BIJELO POLJE","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, RAKONJE BB","registarski-broj":"5728","datum-registracije":"ZEJAK MILO\u0160","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4169":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZLATE\u0160","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, TOMA\u0160EVO BB","registarski-broj":"5397","datum-registracije":"RAKO\u010cEVI\u0106 VLADIMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4170":{"naziv":"21 MAJ ZATON","sjediste":"BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, ZATON BB","registarski-broj":"5529","datum-registracije":"BUBANJA DRA\u017dAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4171":{"naziv":"CENTAR ZA REGIONALNU SARADNJU CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 27.MARTA BLOK G","registarski-broj":"5642","datum-registracije":"VUKOTI\u0106 NEMANJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4172":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA PERAZI\u0106A DO","sjediste":"BUDVA, BUDVA, PERAZI\u0106A DO BB","registarski-broj":"5629","datum-registracije":"JAK\u0160I\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4173":{"naziv":"UDRU\u017dENJE RENT A CAR AGENCIJA CRNE GORE","sjediste":"BUDVA, BUDVA, BUDVA MEDITER.S.C.","registarski-broj":"5493","datum-registracije":"BOJANI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4174":{"naziv":"NACIONALNO UDRU\u017dENJE ZA MARKETING KOMUNIKACIJE - AMAC MONTENEGRO - NATIONAL ASSOCIATION OF MARKETING COMMUNICATIONS - AMAC MONTENEGRO","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, PODGORICA PRINCEZE KSENIJE 21","registarski-broj":"5554","datum-registracije":"ZOLAK VELIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4175":{"naziv":"ZONA TIJELA - BODY ZONE CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAL\u0160I\u0106A PAZAR I i II BB","registarski-broj":"5422","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 MILENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4176":{"naziv":"STUDENTSKO VIJE\u0106E FILOZOFSKOG FAKULTETA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, DANILA BOJOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5414","datum-registracije":"BATRI\u0106EVI\u0106 BOBAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4177":{"naziv":"STUDENTSKO VIJE\u0106E FAKULTETA POLITI\u010cKIH NAUKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 2","registarski-broj":"5415","datum-registracije":"MARTINOVI\u0106 SR\u0110A","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4178":{"naziv":"FONDACIJA GUVERNADURI RADONJI\u0106I","sjediste":"CETINJE, NJEGU\u0160I, RAI\u010cEVI\u0106I BB","registarski-broj":"181","datum-registracije":"\u010cILIKOV ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4179":{"naziv":"ANDROMEDA PRODUKCIJA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, PEKA PAVLOVI\u0106A 83","registarski-broj":"5788","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4180":{"naziv":"ROMI SA CETINJA","sjediste":"CETINJE, CETINJE, ZAGRABLJE BB","registarski-broj":"5489","datum-registracije":"JA\u0160ERAJ DRAGE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4181":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA CRNOGORSKI BLUZ","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, BIJELI PAVLE 4","registarski-broj":"5769","datum-registracije":"MANDI\u0106 MILAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4182":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA CENTAR EKONOMSKOG PROGRESA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, AERODROMSKA 25\/36","registarski-broj":"5564","datum-registracije":"VUJOVI\u0106 ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4183":{"naziv":"CRNOGORSKA ASOCIJACIJA ZA UJEDINJENE NACIJE","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, GRADINA BB","registarski-broj":"5752","datum-registracije":"PRELEVI\u0106 JELENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4184":{"naziv":"FORUM ZA MEDIJACIJU JUGOISTO\u010cNE EVROPE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MOSKOVSKA 32A","registarski-broj":"5555","datum-registracije":"STAMATOVI\u0106 DU\u0160ANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4185":{"naziv":"ZELENA RIJEKA - ZETA","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, KOSI\u0106 BB","registarski-broj":"5651","datum-registracije":"BRAJOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4186":{"naziv":"KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI DANILOVGRAD","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, TRG 9 DECEMBAR BB","registarski-broj":"5417","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 ZORICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4187":{"naziv":"VRHUNSKO DOBROSTANJE - TOP WELLNESS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, OMLADINSKIH BRIGADA 6","registarski-broj":"5607","datum-registracije":"KADOVI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4188":{"naziv":"RECIKLA\u017dA UMA","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, VLAJKA \u0110URANOVI\u0106A BB","registarski-broj":"5479","datum-registracije":"JOKSIMOVI\u0106 IVANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4189":{"naziv":"NVU DRU\u0160TVO ZA ZA\u0160TITU PACIJENATA - NGO SOCIETY FOR THE PROTECTION OF PATIENTS","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BAL\u0160I\u0106A 4","registarski-broj":"5565","datum-registracije":"\u0160ILJAK DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4190":{"naziv":"SPU\u0160KO LJETO - SPUZ SUMMER","sjediste":"DANILOVGRAD, DANILOVGRAD, SPU\u017d BB","registarski-broj":"5447","datum-registracije":"DRAGOJEVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4191":{"naziv":"KOLO SRPSKIH SESTARA","sjediste":"HERCEG NOVI, BIJELA, BIJELA - NASELJE MAGAZA 115","registarski-broj":"5449","datum-registracije":"RADOVI\u0106 VIDE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4192":{"naziv":"ME\u0110UNARODNE I DOMA\u0106E MOGU\u0106NOSTI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, 13. JULA BB","registarski-broj":"5527","datum-registracije":"MARI\u0106 TIHOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4193":{"naziv":"FORUM GRA\u0110ANSKE INICIJATIVE - SPEKTAR","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BIJELA BB","registarski-broj":"5793","datum-registracije":"RISTELI\u0106 \u017dELJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4194":{"naziv":"MLADI BOKE KOTORSKE","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BRA\u0106E GRAKALI\u0106A BB","registarski-broj":"5524","datum-registracije":"BALA\u0106 NEVENA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4195":{"naziv":"UDRU\u017dENJE AKCIONARA TP PKB HERCEG NOVI AD ZELENIKA, HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ZELENIKA BB","registarski-broj":"5634","datum-registracije":"BULAJI\u0106 MIRKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4196":{"naziv":"POKRET U DUHU VREMENA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 72","registarski-broj":"5650","datum-registracije":"LALOVI\u0106 DU\u0160KO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4197":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA O\u010cUVANJE TRADICIJE IGARA NA VODI PICIGIN - HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, BOKELJSKIH MORNARA 25","registarski-broj":"5517","datum-registracije":"POPOVI\u0106 SLOBODAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4198":{"naziv":"UDRU\u017dENJE GRA\u0110ANA PLANETARNA VIZIJA","sjediste":"HERCEG NOVI, HERCEG NOVI, ZEMUNSKA 39","registarski-broj":"5411","datum-registracije":"BARBAT ALBERT","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4199":{"naziv":"NACIONALNI KLUB SREDNJE AZIJSKIH OV\u010cARA CRNE GORE","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, SUTORINA BB","registarski-broj":"5382","datum-registracije":"LU\u010cI\u0106 JELICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4200":{"naziv":"KINOLO\u0160KO DRU\u0160TVO HERCEG NOVI","sjediste":"HERCEG NOVI, IGALO, SUTORINA BB","registarski-broj":"5383","datum-registracije":"LU\u010cI\u0106 JELICA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4201":{"naziv":"CENTAR ZA RAZVOJ TURIZMA, SPORTA I PRIVREDE","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, PALIH PARTIZANKI 19","registarski-broj":"5402","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 MARIJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4202":{"naziv":"NJEGA I POMO\u0106 STARIM LICIMA","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, BREZA BB","registarski-broj":"5391","datum-registracije":"MEDENICA SLOBODANKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4203":{"naziv":"EKO SJEVER (EKO NORTH)","sjediste":"KOLA\u0160IN, KOLA\u0160IN, SELI\u0160TA BB","registarski-broj":"5426","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 VELIBOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4204":{"naziv":"UNIJA PRIVATNIH POSLODAVACA STARI GRAD KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 357","registarski-broj":"5584","datum-registracije":"MILUNOVI\u0106 RAJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4205":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA MEDITERANSKI RAZVOJNI CENTAR BURA - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, \u0160KALJARI 385","registarski-broj":"5552","datum-registracije":"\u0160EPELJ DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4206":{"naziv":"NVO MAMULA - ZA UMJETNOST, MUZIKU I NAUKU KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, STARI GRAD 360\/11","registarski-broj":"5589","datum-registracije":"MU\u0160IKI\u0106 BOJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4207":{"naziv":"NVO RIVA - LUKA KOTOR - KOTOR","sjediste":"KOTOR, KOTOR, KOTOR RIVA BB","registarski-broj":"5701","datum-registracije":"PETROVI\u0106 DINO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4208":{"naziv":"GOLF KLUB SVETI SAVA","sjediste":"KOTOR, KOTOR, VI\u0160NJEVA BB","registarski-broj":"5432","datum-registracije":"RADOVI\u0106 JEANNINE","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4209":{"naziv":"ZLATNI LOGOS - GOLDEN LOGOS","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, ALEKSE BACKOVI\u0106A 115","registarski-broj":"5458","datum-registracije":"KOSTI\u0106 TATJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4210":{"naziv":"NVO CENTAR ZA SPORT I EDUKACIJU BUBAMARA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, BEOGRADSKA S 3\/1","registarski-broj":"5574","datum-registracije":"RADULOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4211":{"naziv":"O\u010cISTIMO CRNU GORU U JEDNOM DANU","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, IV CRNOGORSKE 19","registarski-broj":"5370","datum-registracije":"PEROVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4212":{"naziv":"UNIJA SREDNJO\u0160KOLACA CRNE GORE","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA 23A","registarski-broj":"5558","datum-registracije":"BAROVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4213":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MANJINSKIH AKCIONARA TEHNO BAZA AD NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, KO\u010cANI BB","registarski-broj":"5608","datum-registracije":"STANI\u0160I\u0106 MILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4214":{"naziv":"UDRU\u017dENJE STUDENATA FILMSKE RE\u017dIJE FDU CETINJE - EKSPOZICIJA - CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 5","registarski-broj":"5513","datum-registracije":"KASALICA DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4215":{"naziv":"VU\u010cJE","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VESELINA MASLE\u0160E 13","registarski-broj":"5538","datum-registracije":"JOVOVI\u0106 MLADEN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4216":{"naziv":"UDRU\u017dENJE LJUBITELJA P\u010cELARSTVA ULJANIK","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, MARKA BILJURI\u0106A 5","registarski-broj":"5514","datum-registracije":"PEROVI\u0106 RADOMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4217":{"naziv":"CENTAR ZA PROMOCIJU CRNOGORSKE KULTURE I TRADICIJE NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SERDARA JOLA PILETI\u0106A 3","registarski-broj":"5501","datum-registracije":"KRIVOKAPI\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4218":{"naziv":"CENTAR MLADIH ZA BOLJU BUDU\u0106NOST NIK\u0160I\u0106 - YOUTH CENTAR FOR BETTER FUTURE NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NASELJE POD TREBJESOM BB","registarski-broj":"5384","datum-registracije":"DELIJA MILJAIM","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4219":{"naziv":"NVO DEMOSTEN - DEBATNI KLUB GIMNAZIJA SLOBODAN \u0160KEROVI\u0106 - PODGORICA - NGO DEMOSTEN - DEBATE CLUB OF HIGH SCHOOL SLOBODAN \u0160KEROVI\u0106 - PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, VUKA \u0110UROVI\u0106A 26","registarski-broj":"5495","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 VESNA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4220":{"naziv":"BJELOGORKA - DRU\u0160TVO PRIJATELJA PLANINE - GRAHOVO","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, GRAHOVO BB","registarski-broj":"5366","datum-registracije":"BULAJI\u0106 ZORAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4221":{"naziv":"UDRU\u017dENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVO\u0110A\u010cA MLIJEKA NIK - MILK NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, O\u0160TROVAC 135","registarski-broj":"5484","datum-registracije":"SJEKLO\u0106A BOGDAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4222":{"naziv":"ODRED IZVI\u0110A\u010cA O\u0160.DU\u0160AN BOJOVI\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, \u017dUPA ","registarski-broj":"5466","datum-registracije":"TOMA\u0160EVI\u0106 \u017dELJKA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4223":{"naziv":"CIVILNE TEME","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, PEKA PAVLOVI\u0106A P+10\/4","registarski-broj":"5475","datum-registracije":"VU\u010cEKOVI\u0106 ALEKSANDRA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4224":{"naziv":"LEGAT","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, RATKA VUJOVI\u0106A-\u010cO\u010cE 13","registarski-broj":"5455","datum-registracije":"AN\u0110U\u0160I\u0106 DRAGAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4225":{"naziv":"JEZERO FEST NIK\u0160I\u0106 - LAKE FEST NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SAVA STANOJEVI\u0106A 11","registarski-broj":"5451","datum-registracije":"ZE\u010cEVI\u0106 PREDRAG","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4226":{"naziv":"NEVLADINO UDRU\u017dENJE KLUB LJUBITELJA MOTOCIKLIZMA MOTO KLUB - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, SEDME CRNOGORSKE BRIGADE BB","registarski-broj":"5614","datum-registracije":"DROBNJAK IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4227":{"naziv":"SLOBODNA IGRA - HOLDEM","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, IV PROLETERSKE BRIGADE 5","registarski-broj":"5515","datum-registracije":"GARI\u0106 PETAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4228":{"naziv":"MEDIJA SISTEM INDEKS - MEDIA SYSTEM INDEX","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NIKOLE KOVA\u010cEVI\u0106A 10","registarski-broj":"5425","datum-registracije":"JOKANOVI\u0106 DANKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4229":{"naziv":"ODBOR ZA ORGANIZOVANJE SKUPOVA BRATSTVA GRAHOVSKIH KOVA\u010cEVI\u0106A - NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, TRG SLOBODE 19","registarski-broj":"5585","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 DANILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4230":{"naziv":"HUMANIKA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A 62","registarski-broj":"176","datum-registracije":"VILOTIJEVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"F","vrsta-nvo":null},"item4231":{"naziv":"KLUB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI - PIVARE TREBJESA NIK\u0160I\u0106","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, NJEGO\u0160EVA 18","registarski-broj":"5378","datum-registracije":"KOVA\u010cEVI\u0106 MARKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4232":{"naziv":"ZGONIM (ZA\u0160TITA GRA\u0110ANA NEISTINITOG IZVJE\u0160TAVANJA MEDIJA)","sjediste":"NIK\u0160I\u0106, NIK\u0160I\u0106, VI CRNOGORSKE BRIGADE L B S2\/1","registarski-broj":"5485","datum-registracije":"\u0160\u0106EPANOVI\u0106 IGOR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4233":{"naziv":"ZA PLAV, GUSINJE I MURINU, PODGORICA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MIRKA BANJEVI\u0106A 23,ST 9","registarski-broj":"5548","datum-registracije":"\u0160AHMANOVI\u0106 BEJTO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4234":{"naziv":"NEVLADINA ORGANIZACIJA FORUM PLU\u017dINE - NON GOVERNMENTAL ORGANISATION FORUM PLUZINE","sjediste":"PLU\u017dINE, PLU\u017dINE, LAZARA SO\u010cICE BB","registarski-broj":"5539","datum-registracije":"CICMIL MILUTIN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4235":{"naziv":"AS","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 4.SAND\u017dA\u010cKE BRIGADE 2","registarski-broj":"5559","datum-registracije":"DELI\u0106 MIRSAD","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4236":{"naziv":"FESTIVAL TAMBURA\u0160KE MUZIKE - PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, 4.SAND\u017dA\u010cKE BRIGADE 36","registarski-broj":"5388","datum-registracije":"PREKI\u0106 AMIR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4237":{"naziv":"ZNANJE NA POKLON - TRIBUNE OF KNOWLEDGE","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, MILA PERUNI\u010cI\u0106A BB","registarski-broj":"5364","datum-registracije":"\u010cABARKAPA MAJA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4238":{"naziv":"EKO\u017dIVOT (ECOLIFE)","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, GAGOVI\u0106A IMANJE C\/5","registarski-broj":"5416","datum-registracije":"\u0160LJUKI\u0106 BOJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4239":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZANATLIJA OP\u0160TINE PLJEVLJA","sjediste":"PLJEVLJA, PLJEVLJA, VOLO\u0110INA 3","registarski-broj":"5568","datum-registracije":"\u010cVOROVI\u0106 LJILJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4240":{"naziv":"ZA NA\u0160E CETINJE","sjediste":"CETINJE, CETINJE, BAJA PIVLJANINA 2","registarski-broj":"5523","datum-registracije":"RADONJI\u0106 MIHAILO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4241":{"naziv":"CENTAR ZA EDUKACIJU I RAZVOJ TURUZMA - CENTRE FOR EDUCATION AND TURISM DEVELOPMENT","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, SULE RADOVA BB","registarski-broj":"5580","datum-registracije":"BO\u0160KOVI\u0106 DU\u0160AN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4242":{"naziv":"NVO TANGENTA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ADMIRALA ZMAJEVI\u0106A 73","registarski-broj":"5480","datum-registracije":"STANOJEVI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4243":{"naziv":"BAMERC","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, ANDRIJE PALTA\u0160I\u0106A 17","registarski-broj":"5421","datum-registracije":"\u017dUGI\u0106 IVAN","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4244":{"naziv":"ZDRAVI RAZVOJ","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, 13 JULA 15","registarski-broj":"5553","datum-registracije":"RADOVI\u0106 ALEKSANDAR","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4245":{"naziv":"PRAVNA POMO\u0106","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, MILJANA VUKOVA 9","registarski-broj":"5365","datum-registracije":"MARINOVI\u0106 SVETISLAV","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4246":{"naziv":"UDRU\u017dENJE MLADIH OPREDIJELJENIH ZA NAPREDAK DRU\u0160TVA MOND - CIVIL SOCIETYOF YOUTH COMMITTED TO COMMUNITY DEVELOPMENT MOND","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, NEZNANIH JUNAKA 22","registarski-broj":"5387","datum-registracije":"RAI\u010cKOVI\u0106 DIJANA","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4247":{"naziv":"UDRU\u017dENJE ZA REGIONALNO UNAPRE\u0110ENJE I RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BORA I RAMIZA 12","registarski-broj":"5597","datum-registracije":"MI\u0106ANOVI\u0106 \u017dELJKO","ime-i-prezime-ovlascenog-lica":"U","vrsta-nvo":null},"item4248":{"naziv":"FONDACIJA NA\u0160 DOM","sjediste":"PODGORICA, PODGORICA, BRACANA BRACANOVI\u0106A BB","registarski-broj":"170","datum-registracije":"MITROVI\u0106 ZLATKO","ime-i-pre