Državna Andrijevica Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 201 178 379 Državna Bar Albanski jezik 39 41 80 Državna Bar Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 2581 2305 4886 Državna Berane Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 1491 1391 2882 Državna Bijelo Polje Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 2405 2196 4601 Državna Budva Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 1582 1468 3050 Državna Cetinje Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 696 591 1287 Državna Danilovgrad Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 977 877 1854 Državna Gusinje Albanski jezik 63 50 113 Državna Gusinje Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 102 79 181 Državna Herceg Novi Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 1631 1474 3105 Državna Kolašin Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 327 308 635 Državna Kotor Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 1203 1034 2237 Državna Mojkovac Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 326 302 628 Državna Nikšić Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 3787 3461 7248 Državna Petnjica Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 248 246 494 Državna Plav Albanski jezik 38 39 77 Državna Plav Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 471 437 908 Državna Pljevlja Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 1063 995 2058 Državna Plužine Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 73 88 161 Državna Podgorica Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 11765 10798 22563 Državna Rožaje Albanski jezik 13 11 24 Državna Rožaje Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 1591 1446 3037 Državna Tivat Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 925 873 1798 Državna Tuzi Albanski jezik 417 448 865 Državna Tuzi Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 310 276 586 Državna Ulcinj Albanski jezik 732 686 1418 Državna Ulcinj Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 338 368 706 Državna Šavnik Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 44 50 94 Državna Žabljak Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 129 120 249 Privatna Budva Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik 37 16 53 Privatna Kotor Engleski jezik 52 47 99 Privatna Podgorica Engleski jezik 39 55 94 Privatna Tivat Engleski jezik 23 33 56