{"item0":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Andrijevica","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"201","z":"178","ukupno-ucenika":"379"},"item1":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Bar","nastavni-jezik":"Albanski jezik","m":"39","z":"41","ukupno-ucenika":"80"},"item2":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Bar","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"2581","z":"2305","ukupno-ucenika":"4886"},"item3":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Berane","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"1491","z":"1391","ukupno-ucenika":"2882"},"item4":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Bijelo Polje","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"2405","z":"2196","ukupno-ucenika":"4601"},"item5":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Budva","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"1582","z":"1468","ukupno-ucenika":"3050"},"item6":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Cetinje","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"696","z":"591","ukupno-ucenika":"1287"},"item7":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Danilovgrad","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"977","z":"877","ukupno-ucenika":"1854"},"item8":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Gusinje","nastavni-jezik":"Albanski jezik","m":"63","z":"50","ukupno-ucenika":"113"},"item9":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Gusinje","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"102","z":"79","ukupno-ucenika":"181"},"item10":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Herceg Novi","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"1631","z":"1474","ukupno-ucenika":"3105"},"item11":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Kola\u0161in","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"327","z":"308","ukupno-ucenika":"635"},"item12":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Kotor","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"1203","z":"1034","ukupno-ucenika":"2237"},"item13":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Mojkovac","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"326","z":"302","ukupno-ucenika":"628"},"item14":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Nik\u0161i\u0107","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"3787","z":"3461","ukupno-ucenika":"7248"},"item15":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Petnjica","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"248","z":"246","ukupno-ucenika":"494"},"item16":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Plav","nastavni-jezik":"Albanski jezik","m":"38","z":"39","ukupno-ucenika":"77"},"item17":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Plav","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"471","z":"437","ukupno-ucenika":"908"},"item18":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Pljevlja","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"1063","z":"995","ukupno-ucenika":"2058"},"item19":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Plu\u017eine","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"73","z":"88","ukupno-ucenika":"161"},"item20":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Podgorica","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"11765","z":"10798","ukupno-ucenika":"22563"},"item21":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Ro\u017eaje","nastavni-jezik":"Albanski jezik","m":"13","z":"11","ukupno-ucenika":"24"},"item22":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Ro\u017eaje","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"1591","z":"1446","ukupno-ucenika":"3037"},"item23":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Tivat","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"925","z":"873","ukupno-ucenika":"1798"},"item24":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Tuzi","nastavni-jezik":"Albanski jezik","m":"417","z":"448","ukupno-ucenika":"865"},"item25":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Tuzi","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"310","z":"276","ukupno-ucenika":"586"},"item26":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Ulcinj","nastavni-jezik":"Albanski jezik","m":"732","z":"686","ukupno-ucenika":"1418"},"item27":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"Ulcinj","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"338","z":"368","ukupno-ucenika":"706"},"item28":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"\u0160avnik","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"44","z":"50","ukupno-ucenika":"94"},"item29":{"tip-svojine":"Dr\u017eavna","opstina":"\u017dabljak","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"129","z":"120","ukupno-ucenika":"249"},"item30":{"tip-svojine":"Privatna","opstina":"Budva","nastavni-jezik":"Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik","m":"37","z":"16","ukupno-ucenika":"53"},"item31":{"tip-svojine":"Privatna","opstina":"Kotor","nastavni-jezik":"Engleski jezik","m":"52","z":"47","ukupno-ucenika":"99"},"item32":{"tip-svojine":"Privatna","opstina":"Podgorica","nastavni-jezik":"Engleski jezik","m":"39","z":"55","ukupno-ucenika":"94"},"item33":{"tip-svojine":"Privatna","opstina":"Tivat","nastavni-jezik":"Engleski jezik","m":"23","z":"33","ukupno-ucenika":"56"}}