Portal otvorenih podataka

Skupovi podataka


106 rezultata

Spisak inspekcija i glavnih inspektora


Tagovi:   inspekcije   

 08.11.2019  Uprava  Uprava za inspekcijske poslove  Broj pregleda: 565

Stopa rizika od siromaštva prema najvišem nivou obrazovanja, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 402

Stopa rizika od siromaštva prema polu %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 370

Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 314

Stopa rizika od siromaštva prije i poslije socijalnih transfera, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 375

Disperzija oko praga rizika od siromaštva


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 349

Osnovni pokazatelji rizika od siromaštva i nejednakosti


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 352

Udio u ekvivalentnom dohotku po kvintilima, %


Tagovi:

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 316

Prosječni godišnji ekvivalentni raspoloživi dohodak, nominalne vrijednosti EUR, 2013-2017.


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 324

KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO OPŠTINAMA U 2018. GODINI


Tagovi:   MIGRACIJE   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 335

Tagovi