Portal otvorenih podataka

Skupovi podataka


20 rezultata

Stopa rizika od siromaštva prema najvišem nivou obrazovanja, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prema polu %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prije i poslije socijalnih transfera, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Disperzija oko praga rizika od siromaštva


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Osnovni pokazatelji rizika od siromaštva i nejednakosti


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Udio u ekvivalentnom dohotku po kvintilima, %


Tagovi:      

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO OPŠTINAMA U 2018. GODINI


Tagovi:   MIGRACIJE   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Procjenjeni broj stanovnika po opštinama sredinom godine


Tagovi:   broj stanovnika   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

BDP-potrosni metod, stalne cijene


Tagovi:   Bruto domaći proizvod   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

BDP-potrosni metod, tekuce cijene


Tagovi:   Bruto domaći proizvod   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Bruto dodata vrijednost, stalne cijene, struktura u %


Tagovi:   Bruto dodata vrijednost   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Bruto domaći proizvod


Tagovi:   Bruto domaći proizvod   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore po mjesecima


Tagovi:   spolja trgovina   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

MIGRACIONI SALDO PO OPŠTINAMA, 2018.god.


Tagovi:   Migacije   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO STAROSTI I POLU, 2018.god.


Tagovi:      

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Prag rizika od siromaštva (linija siromaštva) na godišnjem nivou, EUR


Tagovi:      

 02.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI


Tagovi:   natalitet, mortalitet   

 02.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Tagovi